54 resultater
... fe - denne gangen. Like bra gikk det ikke i 1928 da et snøskred tok med seg et bolighus omtrent på samme plass. I huset var fem ...
... det er steinsprang, fjellskred, kvikkleireras, jordras eller snøskred  er det geo-kompetente folk som kartlegger og vurderer risiko og ...
... 2000 har mistet livet Her handler det både om snøskred, leirras, steinsprang og fjellskred, alle vanlige og brutale norske ...
... stadige steinsprang, og i tillegg snø og stor usikkerhet om snøskred, sier han. Mannen er ett av sju ustabile fjellparti i Norge som ...
... og materielle ødeleggelser. Katastrofehendelser, som snøskred i Vassdalen og i Odda, fjellskred og flodbølger i Loen og Tafjord og ...
... Her er det spor og avsetninger etter både jord-, fjell- og snøskred (figur: T. Oppikofer, NGU). Digitale høydemodeller (DHM) er en ...
... utsatt for ulike typer skred; stein-, jord-, sørpe- og snøskred. Nå gjennomfører Kari Sletten en detaljert kvartærgeologisk ... PS: Skred i bratt terreng er skredtyper som snøskred, sørpeskred, flomskred, jordskred, steinsprang og steinskred. ...
... til at NGU og HSF blir med på desse analysane. Sikring mot snøskred ved Sausgjelet, Voldum og ved Kvenshagen kan redusera skredrisikoen i ...
... fra fjellet og ført ned ved hyppige steinsprang eller snøskred. Sørpe- og jordskred har flere steder etterpå erodert og ført ...
... institutt Profil: Stormkast, havstrømmer, regnskyll, snøskred, CO2-opptak og hetebølger - det er fysikk alt sammen. Ved Geofysisk ...
... det mer på mønsteret man ser i for eksempel leir- eller snøskred på land. Raskanter er tydelige.   Flere hundre korallrev ...
... og noen typer av skredavsetninger (f.eks. fra jord og snøskred). Tilstøtende polygoner i klassen 'Svært stor' kan i noen tilfeller ...
... for at noe kan skje - i dette tilfelle f.eks ett jordskred, snøskred eller steinsprang. På samme måte som et elg-fare-skilt ...
... støtter kartlegging av fare for steinsprang, jordskred og snøskred ved kvartærgeologisk kartlegging med fokus på skredprosesser. ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.