3 resultater
... som teoretisk sett kan rammes av jord- og flomskred, snøskred og/eller steinsprang. Dette kartproduktet er i hovedsak basert på ... skred har fjernet alle løsmassene, og det vil ikke gå snøskred hvis kildeområde har vokst igjen med tett granskog. Det må ...
... det er steinsprang, fjellskred, kvikkleireras, jordras eller snøskred  er det geo-kompetente folk som kartlegger og vurderer risiko og ...
... for at noe kan skje - i dette tilfelle f.eks ett jordskred, snøskred eller steinsprang. På samme måte som et elg-fare-skilt ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.