2 resultater
... med prosjektet er å skille bedre jordskred, flomskred og snøskred (spesielt sørpeskred) på viftesystem i Norge. NGU har ...
... som teoretisk sett kan rammes av jord- og flomskred, snøskred og/eller steinsprang. Dette kartproduktet er i hovedsak basert på ... skred har fjernet alle løsmassene, og det vil ikke gå snøskred hvis kildeområde har vokst igjen med tett granskog. Det må ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.