7 resultater
... Facebook-gruppe om støy fra for eksempel fly kan utløse et snøskred? Kan lyder og støy utløse et snøskred? ...
... ferske og aktive - og de fant flere spor etter steinsprang, snøskred, flomskred og jordskred. I tillegg til NGUs kartlegging av jord-, flom- og snøskred og steinsprang, har NVE bidratt med vurderinger av faren for ...
... finnes. Det er tidligere utarbeidet tilsvarende kart for snøskred og steinsprang, som vises i andre kart. Riktig detaljeringsgrad vises ...
... og materielle ødeleggelser. Katastrofehendelser, som snøskred i Vassdalen og i Odda, fjellskred og flodbølger i Loen og Tafjord og ...
... Her er det spor og avsetninger etter både jord-, fjell- og snøskred (figur: T. Oppikofer, NGU). Digitale høydemodeller (DHM) er en ...
... fra fjellet og ført ned ved hyppige steinsprang eller snøskred. Sørpe- og jordskred har flere steder etterpå erodert og ført ...
... for at noe kan skje - i dette tilfelle f.eks ett jordskred, snøskred eller steinsprang. På samme måte som et elg-fare-skilt ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.