11 resultater
Slik ser det nye aktsomhetskartet for snøskred ut. De røde områdene indikerer hvor det potensielt kan gå snøskred. De nye kartene er utarbeidet av NGU på oppdrag fra NVE og er det ...
... utarbeidet en samlet oversikt over faresonene ved jordskred, snøskred og steinsprang i Vestfjorddalen, som løper øst-vest gjennom Rjukan ... dalføret ligger i faresonene for jordskred, steinsprang og snøskred. Rjukan-bebyggelse i fare ved nye skred Rjukan-bebyggelse i ...
... det kart over mulige utløsnings- og utløpsområder for snøskred. Store deler av Troms fylke, Trollheimen og Dovrefjell er dekket ... forklaringer på faresonene i fjellet. Her fremgår det hvor snøskred kan løsne og hvor skredene kan ramme. Kartleggingen er utført på ...
... ut nye kart over mulige utløsnings- og utløpsområder for snøskred. Store deler av Troms fylke, Trollheimen og Dovrefjell er dekket av ... forklaringer på faresonene i fjellet. Her fremgår det hvor snøskred kan løsne og hvor skredene kan ramme. Kartleggingen er utført ...
... steinblokker vitner om steinsprang og fjellskred. Også snøskred drar med seg stein og jord som avsettes på vifter i dalsidene. ... vitner om steinsprang og fjellskred fra dalsidene. Også snøskred drar med seg stein og jord som avsettes på vifter i dalsidene. ...
... i Norge. Over halvparten av de omkomne ble rammet av snøskred. Dernest kommer fjellskred av typen Tafjord/Loen, der skredet opptrer ... mindre ulykker i form av steinskred, jordskred og mindre snøskred. Klimaendringer kan bidra til å forverre dette bildet. Få ...
... oversiktskart over fareområder for blant annet steinskred, snøskred og kvikkleireskred. Men de gir ikke hele bildet over potensielle ... og Nord-Norge), kvikkleireskred (Nord-Norge) og steinsprang, snøskred og jordskred (hele landet). - Vi så raskt at det ikke var nok ...
... Om kort tid kjem eit tilsvarande landsdekkande kart for snøskred. Vi skal halde fram arbeidet med både å utvikle, leggje til rette ...
... og risikoområder for leirskred, fareområder for stein- og snøskred, skredhendelser langs norske veier og jernbaner, geologisk kartlagte ...
... 2000 har mistet livet Her handler det både om snøskred, leirras, steinsprang og fjellskred, alle vanlige og brutale norske ...
... det mer på mønsteret man ser i for eksempel leir- eller snøskred på land. Raskanter er tydelige.   Flere hundre korallrev ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.