Innholdstype

Publiseringsår

2 resultater
... de fysiske forholdene i terrenget tilsier at det kan gå snøskred. Hvor stor fare det faktisk er, avhenger av flere forhold - ikke ... opp turen etter kart som viser potensielle fareområder for snøskred, som vi vet er en viktig problemstilling i store deler av ...
... gjennom deres arbeid med skred og skredfare (hovedsakelig snøskred). Det er til sammen ca 31.500 skredhendelser i databasen – alle ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.