Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

242 resultater
... Les mer om Rissa-raset Les mer om skred på www.skrednett.no Les mer om "Geologisk ...
... 73904115, e-post: lars.blikra@ngu.no Les mer om skred I forbindelse med NGUs geologiske kartlegging av Troms fylke ble ...
Siden 1997 har NGU samarbeidet med Troms fylkeskommune om "Samordnet geologisk undersøkelsesprogram for Troms". Seks års geologiske undersøkelser har gitt et godt grunnlag for å sette geologiske spørsmål på dagsorden i fylket.
Hva består grunnen av, og hvilken styrke og bæreevne har den? Svaret på dette kartlegges med geotekniske metoder. Mye og kritisk informasjon kan hentes ut av hull i bakken.
... høyest prioritet til tettbebyggelse og områder med eldre skred. Geologene anbefalte at Lyngseidet sentrum burde vurderes for ...
... og miljøplanlegging, samt under vurdering av naturfarer som skred og radon. Forenklet geologisk berggrunnskart over Norge. Bare ...
... for RAS Expansion) Grunnvannets betydning for skred Grunnvannsutfordringer ved underjordsanlegg Miljøgeologi, ...
... vil presentere oljeindustriens data som viser undersjøiske skred, forteller Thorsnes. MAREANO - marin arealdatabase for norske kyst- ...
Nye, landsdekkende aktsomhetskart for steinsprang lanseres på skrednett.no. Kartene viser mulige kildeområder og utløpsområder for steinsprang. - Et godt verktøy for kommunene, sier forsker Kari Sletten.
... med tanke på industriell virksomhet eller trusler som skred og vulkaner, forekommet i liten grad. Det har også vært store problemer ...
... verktøy Ingrid Johanna Verbaan, Seniorrådgiver NVE, Skred- og vassdragsavdelingen, Region Nord   Overvann ...
... som jordskjelv, vulkanutbrudd, flom, oversvømmelse, skred og storm. I tillegg inkluderes prosesser som erosjon, naturlig radioaktiv ...
Nå kan du se de nye landsdekkende aktsomhetskartene for snøskred på skrednett.no. Kartene skal bidra til å redusere snøskredulykker i fremtiden.
... Lars Harald Blikra , tlf: 73 90 41 15 Les mer om skred på www.skrednett.no Les mer om fjellskred Les mer og ...
... og miljøplanlegging, samt under vurdering av naturfarer som skred og radon, sier Ane Engvik (bildet til høyre), leder for laget for ...
... og faresonekartlegging er det lite kjent hvor slike skred kan utgjøre en risiko. NGU startet derfor et mindre NVE-finansiert ...
... ha blitt vurdert som et trygt område i forhold til flom og skred, og plasseringen gjør også at sporene har blitt bevart for ettertiden. ...
... Det legges også vekt på å finne tegn på tidligere skred samt å gi en oversikt over de steder der det pågår aktiv erosjon. De ...
... kart, kartleggingav aktiv erosjon og spor etter tidligere skred samt geologiske undersøkelserved bruk av boringer, georadar og ...
... etablert et feltlab-område for undersøkelse av submarine skred i Finneidfjord i Hemnes kommune i Nordland. Stedet er valgt på bakgrunn ...
... regnes da å bestå av tørt og forholdsvis løst lagret skred- materiale. Underliggende løsmasser regnes å bestå av kompakte og ...
... gått storeleirskred i nyere tid, men det har gått enkelte skred for flere tusen år siden.Små utglidninger og setninger i ...
... fjellsiden. Samtidig viser all erfaring med historiske skred at fjellet selv varsler. Skredaktiviteten tiltar gradvis i både dager og ... FJORDOMRÅDET: Her er området som er utsatt ved eventuelle skred i fjorden. Klikk på bildet for større versjon. ...
... kan oppstå flere steder under MG. Dette gjelder kvikkleire, skred i marin leire, salt grunnvann med mer. Slike problemstillinger kan ...
... til strukturelle analyser av bergmassen og anslå volum av skred-scenarier. Dataene kan også fortelle om bevegelse i terrenget, ved ...
... tillegg transporteres materiale ned fra dalsidene i form av skred. Men hvor, hvordan og hvor raskt skjer denne utviklingen? ...
... har variert (f.eks. grusressurser, marin leire, skred) men det har alltid vært viktig at kartene representerte et ...
Regjeringen bevilger 15 millioner kroner til overvåking av de ustabile og skredutsatte fjellpartiene i Åkneset og Tafjord i Møre og Romsdal.
... Det betyr at det kontinuerlig er behov for kompetanse om ras/skred i diverse former, i kommuner og andre offentlige og private virksomheter, ...
... as Fjellet her kan utvikle skred på én til to millioner kubikkmeter, noe mindre enn det dramatiske ...
... Se film fra risikoområdet Les mer om skred på www.skrednett.no For første gang i Norge utprøves radar ...
... til kartlegging av geologiske ressursar. Mareano og skred Samla sett foreslår regjeringa eit NGU-budsjett for neste år på ...
... muligheter for kartlegging og overvåking av spesielt raske skred. Det er derfor viktig med landsdekkende tilgang til satellittdata for ...
... og anvendt forskning på georelaterte naturfarer som skred, jordskjelv og flom. Målet er å utvikle kunnskap som kan bidra til å ...
... for lærere" foregår i NGUs lokaler i Trondheim. Skred er første tema, 24. mars, deretter er tema Bergarter, sedimentære, ...
... som jordskjelv, vulkanutbrudd, flom, oversvømmelse, skred og storm. I tillegg inkluderes prosesser som erosjon, naturlig radioaktiv ...
... til tørt land. Det har gått tre undersjøiske skred i fjorden utenfor Trondheim de siste 150 årene. Samtidig er deler av ...
... vurderer også mulig risiko for forskjellige typer skred og kan anbefale enda mer detaljerte studier og tiltak. Et annet viktig ...
... Ønskes nærmere oversikt over aktsomhetsområder for skred eller radon, fås disse under saksområdet Sikkerhet . Funksjonen ...
... Bedre beredskap og krisehåndtering ved skred og annen naturfare Utvikling av produkter og tjenester (f.eks ... gjelder forskning, kartlegging og beredskap i forhold til skred, vil NADAG-basen være et viktig hjelpemiddel. Prosjektleder Inger-Lise ... på NGU, og ser store fordeler: - Hvis det går et skred, vil vi gjennom NADAG raskt kunne få tilgang tilboredata fra området. ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.