4 resultater
Skred Ustabile fjellparti ...
... som jordskjelv, vulkanutbrudd, flom, oversvømmelse, skred og storm. I tillegg inkluderes prosesser som erosjon, naturlig radioaktiv ...
... som jordskjelv, vulkanutbrudd, flom, oversvømmelse, skred og storm. I tillegg inkluderes prosesser som erosjon, naturlig radioaktiv ...
... Creep En form for saktegående skred som kan forekomme selv i svakt hellende terreng. Jordsig forårsakes av ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.