1 resultater
... siden, lå det igjen mye morene- og breelvmateriale. Skred og permafrost - Senere har vi hatt permafrost i de isfrie delene ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.