2 resultater
... den blir belastet for mye, vil strukturen kollapse, og et skred kan utløses . Hvis vi skal finne marin leire eller kvikkleire, må ... geotekniske undersøkelser. Foto: Inger-Lise Solberg Skred i leire Kvikkleire kan være uproblematisk så lenge den ligger ...
... og vurdere tiltak for å styrke forebyggingen av slike skred over hele landet, sier olje- og energiminister Tina Bru i en ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.