4 resultater
... får geologene ofte høre “her har det aldri gått skred”. Det kan stemme, men “manns minne” er som regel for kort til å ... Dette fordi det kan gå lang tid mellom hvert enkelt skred - kanskje hundrevis til tusenvis av år. Ligger boligen din ...
... Tectonics» er en internasjonal forskningskonferanse for skred og ustabile fjellparti. NGU var vertskap for konferansen i 2014, hvor ...
- Ja, det har gått mange flere skred i Trondheim gjennom tidene enn det vi hittil har vært klar over, sier ... og Tiller i Trondheim kommune, hvor det har gått flere skred gjennom historien. b) Dette er et opprinnelig ... både for kartleggere som lager faresonekart for nye skred, og for arealplanleggere i kommuner og fylker. Samtidig har NGUs ...
... og faresonekartlegging er det lite kjent hvor slike skred kan utgjøre en risiko. NGU startet derfor et mindre NVE-finansiert ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.