1 resultater
... Her er Naustformasjonen tynn og flere undersjøiske skred har ført sedimenter ut i dyphavet. Eventuell olje og gass kan i dette ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.