4 resultater
... gjennom prosjektet Offshore Geohazards, der vi studerte skred og skredprosesser i Finneidfjord og Trondheim havn, men også på ... rasgropen etter Storeggaraset utenfor Møre. Studier av skred og skredfare i fjordene er gjennomført i en lang rekke prosjekter i ...
... kartlegging i strandsonen Jean-Sebastien LHeureux - Skred i strandsonen Jan Steinar Rønning - Bruk og nytte av geofysiske ...
Mareano har nå gitt ut nye geologiske kart over den marine dalen Kveithola ved Bjørnøya og over kontinentalskråningen vest for Kveithola.
... i bratt terreng» (PDF)   10. Geolog fra Skred AS, Andrea Taurisano forteller om «Detaljerte kvartærgeologiske kart: ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.