2 resultater
... sklidd ut. Den eneste kjente mekanismen som kan utløse skred i så slake skråninger, er jordskjelv, forteller Fredin. Som ... så langt viser at det har vært flere generasjoner med skred. Forskerne mener det kan ha vært lang tid mellom disse, men det er også ...
... kartlegging i strandsonen Jean-Sebastien LHeureux - Skred i strandsonen Jan Steinar Rønning - Bruk og nytte av geofysiske ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.