5 resultater
... I tillegg har de sammenstilt informasjon om undersjøiske skred og isbreavsetninger.  Arbeidet er gjort i samarbeid med det ...
... Dette gir nye muligheter i kartlegging og forskning på skred og løsmasser, og det viser godt hvordan ulike geologiske fagfelt kan ... eller i dagen – siden disse vil fungere som barrierer mot skred, forteller Solberg. Variasjonene er store: Noen steder ligger ...
... Her er Naustformasjonen tynn og flere undersjøiske skred har ført sedimenter ut i dyphavet. Eventuell olje og gass kan i dette ...
... i historisk tid. Resultatet var blant annet flere skred. Bildet viser skredkanter ved gården Storstrand i Utskarpen-bukta i ...
... i bratt terreng» (PDF)   10. Geolog fra Skred AS, Andrea Taurisano forteller om «Detaljerte kvartærgeologiske kart: ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.