1 resultater
... feltarbeid i området har dei funne restar av fleire gamle skred i dalen enn forventa. Tre skred ramla ned frå Mannen mot slutten av siste istid. For 5000 år siden ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.