7 resultater
... har kartlagt årsakene skredet over E18 i Vestfold. Skred skyldtes mangelfull sikring ...
... feltarbeid i området har dei funne restar av fleire gamle skred i dalen enn forventa. Tre skred ramla ned frå Mannen mot slutten av siste istid. For 5000 år siden ...
... og miljøplanlegging, samt under vurdering av naturfarer som skred og radon. Forenklet geologisk berggrunnskart over Norge. Bare ...
... og ved vurdering av naturfarer som radongass og skred. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ansvar for kartlegging og ...
... Vi gjekk av sykkelen i nokre av svingane i bakken. Skred og flaum På Myrdal hadde vi nådd fram til Flåmsdalen, ein ...
... i bratt terreng» (PDF)   10. Geolog fra Skred AS, Andrea Taurisano forteller om «Detaljerte kvartærgeologiske kart: ...
... området preget av marine avsetninger, noe fluvialt og noe skred. Elvene Vefsna og Skjerva renner ut ved Mosjøen. Under de kvartære ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.