2 resultater
Holmsen, Gunnar Byneset, Brå, skred, leirskred, Lerfallet ved Braa i Bynesset april - mai 1928 : ...
... postglasiale forkastninger, landhevning, submarine skred, vulkaner, oppløft/erosjon og sedimentavleiring i det norske område. ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.