3 resultater
... fjordsida mot Aurland har det i lang tid vært problemer med skred og aktive bevegelser i fyllittområder. Dette inkluderer fjellskred, ...
... grus. Det er registrert 15 sand- og grusforekomster og 1 ur/skred-forekomst. De fleste forekomstene er små og lite aktuelle for store ...
... i området kan ha et komplisert bevegelsesmønster med flere skred og interne skjærsoner. Videre viser de at en kan ha flere separate ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.