4 resultater
... den blir belastet for mye, vil strukturen kollapse, og et skred kan utløses . Hvis vi skal finne marin leire eller kvikkleire, må ... geotekniske undersøkelser. Foto: Inger-Lise Solberg Skred i leire Kvikkleire kan være uproblematisk så lenge den ligger ...
... De detaljerte kartene viser bl.a. spor etter tidligere skred. Skråninger er preget av skredløp ned mot bebyggelse, og avsetninger ... steder. Stratigrafien i gravegroper i dalbunnen tyder på at skred fra dalsiden har hatt lengre utløp enn det som kan spores ved vanlig ...
... og samordning av nasjonale behov for data om skred?  - Så langt har vi nesten utelukkende laget disse kartene på ... NVE, og i bebygde, skredutsatte områder. Men problemene med skred i bratt terreng og behov for å vurdere skredfaren er også til ... prioritert av NVE, men der annen infrastruktur er utsatt for skred, forteller NGU-forsker Kari Sletten. Kan setninger som også sees ...
... og vurdere tiltak for å styrke forebyggingen av slike skred over hele landet, sier olje- og energiminister Tina Bru i en ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.