1 resultater
... sannsynligheten er mer enn én prosent for at det kan gå et skred hvert år, skriver landets statlige skredetat, Norges vassdrags- og ... sine nettsider. På bakgrunn av den høye risikoen for skred, har NVE etablert en kontinuerlig sanntidsovervåking og varsling av ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.