12 resultater
Mer innhold kommer snart...
... bevegelser i mange fjellpartier – også i Romsdalen. Skred i to perioder Nå er de gamle skredmassene kartlagt og datert. ... - Dateringene viser at det har vært to perioder med store skred fra Mannen etter at isen smeltet i Romsdalen. Den første var for mellom ...
... postglasiale forkastninger, landhevning, submarine skred, vulkaner, oppløft/erosjon og sedimentavleiring i det norske område. ...
... fjordsida mot Aurland har det i lang tid vært problemer med skred og aktive bevegelser i fyllittområder. Dette inkluderer fjellskred, ...
... har fjell- og åssidene her blitt utsatt for ulike typer skred; stein-, jord-, sørpe- og snøskred. Nå gjennomfører Kari Sletten ... utløpsberegninger. Kravene til sikkerhet mot skred, regulert av Plan- og bygningsloven med byggteknisk forskrift, innebærer ...
... til oppvarming og kjøling, en utløsende årsak til skred, en potensiell flomdemper, en viktig faktor i setningsproblematikk, en ...
... Vestlandet og Troms, der det er mange ustabile fjellparti og skred. I Troms er det flere ustabile fjellpartier som overvåkes ved hjelp av ... her består av 26 millioner kubikkmeter og et stort skred her vil kunne føre til betydelige konsekvenser .  - Det nye er at ...
... til kartlegging av geologiske ressursar. Mareano og skred Samla sett foreslår regjeringa eit NGU-budsjett for neste år på ...
... Marina, som er bygd ut i sjøen øst for sentrum. Submarine skred har tidligere gått i Trondheimsfjorden etter innfylling langs ...
... Vi gjekk av sykkelen i nokre av svingane i bakken. Skred og flaum På Myrdal hadde vi nådd fram til Flåmsdalen, ein ...
... - Langs havnefronten i Trondheim har det gått store skred under vann flere ganger. I 1888, 1950 og 1990. Alle de tre skredene ...
... området preget av marine avsetninger, noe fluvialt og noe skred. Elvene Vefsna og Skjerva renner ut ved Mosjøen. Under de kvartære ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.