7 resultater
... får geologene ofte høre “her har det aldri gått skred”. Det kan stemme, men “manns minne” er som regel for kort til å ... Dette fordi det kan gå lang tid mellom hvert enkelt skred - kanskje hundrevis til tusenvis av år. Ligger boligen din ...
... Tectonics» er en internasjonal forskningskonferanse for skred og ustabile fjellparti. NGU var vertskap for konferansen i 2014, hvor ...
- Ja, det har gått mange flere skred i Trondheim gjennom tidene enn det vi hittil har vært klar over, sier ... og Tiller i Trondheim kommune, hvor det har gått flere skred gjennom historien. b) Dette er et opprinnelig ... både for kartleggere som lager faresonekart for nye skred, og for arealplanleggere i kommuner og fylker. Samtidig har NGUs ...
... ha blitt vurdert som et trygt område i forhold til flom og skred, og plasseringen gjør også at sporene har blitt bevart for ettertiden. ...
... og faresonekartlegging er det lite kjent hvor slike skred kan utgjøre en risiko. NGU startet derfor et mindre NVE-finansiert ...
... og ved vurdering av naturfarer som radongass og skred. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ansvar for kartlegging og ...
... Creep En form for saktegående skred som kan forekomme selv i svakt hellende terreng. Jordsig forårsakes av ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.