4 resultater
... Aktsomhetskart sier ingenting om når, eller hvor hyppig skred vil skje. Det sier heller ikke om at det faktisk vil skje, men det sier ... komme tre elger på en gang. Aktsomhetskart for ulike skred sier altså at her finnes det en mulighet for at skred - men det er ikke ...
... til tross for at ingen "noensinne" har sett at det har gått skred på plassen. Hvordan kan kommunen mene at tomta er potensielt ... regler for hva som tillates av skredfare (sannsynlighet for skred) for ulike typer bygninger.  Sikkerhetskravene er strengere enn i de ...
... mere indirekte karakter. Et kraftig jordskjelv kan utløse skred fra ustabile fjellsider, og hvis store steinmasser styrter ned i en ... i historisk tid. Resultatet var blant annet flere skred. Bildet viser skredkanter ved gården Storsand. De er planert ut av ...
... for lærere" foregår i NGUs lokaler i Trondheim. Skred er første tema, 24. mars, deretter er tema Bergarter, sedimentære, ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.