9 resultater
... (NVE) ansvaret for fem temadatasett knyttet til skred og kvikkleire. NVE har tatt over skreddata fra NGU NVE har tatt ...
... vurderer. I en «100-årssone» kan det gå  flere skred hvert hundrede år, her vil all bebyggelse være forbudt. Innenfor en ... av en prat med geologene og forteller det han har erfart om skred og skredfare i nærområdet. NGU-geologene lytter interessert. De vet at ...
... formålet av NGU. Dette er et område hvor det går mange skred. De fleste av dem er relativt små og høyt oppe i fjellsiden, men flere ... større jordskred. Det har også vært store skred som har stengt veier og truet de som bor inne i dalen. I 1611 mistet 10 ...
... i norske dalfører. De sier ingenting om sannsynlighet for skred, men gir et godt grunnlag for nærmere vurdering av skredfaren, opplyser ... - Kartene sier ingenting om skredhyppighet eller faren for skred. De skal derfor ikke brukes direkte i utarbeidelse av regulerings- eller ...
...       FAKTA: Skred og jordskjelv Susanne Buiter har lenge forsket på såkalte ... form av rystelser i bakken, enkelte steder også vulkanisme, skred og små jordskjelv. Slike aktive prosesser påvirker selvsagt folk som ...
... Skredet er det siste i en rekke undersjøiske skred utløst akkurat her i Storeggaområdet. Forskere(*) har anslått at et ... bidra til å forandre stabiliteten i havbunnen og utløse skred. Forskerne er usikre på om det var én, eller en kombinasjon av flere av ...
... til strukturelle analyser av bergmassen og anslå volum av skred-scenarier. Dataene kan også fortelle om bevegelse i terrenget, ved ...
... muligheter for kartlegging og overvåking av spesielt raske skred. Det er derfor viktig med landsdekkende tilgang til satellittdata for ...
... i historisk tid. Resultatet var blant annet flere skred. Bildet viser skredkanter ved gården Storstrand i Utskarpen-bukta i ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.