52 resultater
Nå kan du se de nye landsdekkende aktsomhetskartene for snøskred på skrednett.no. Kartene skal bidra til å redusere snøskredulykker i fremtiden.
... Lars Harald Blikra , tlf: 73 90 41 15 Les mer om skred på www.skrednett.no Les mer om fjellskred Les mer og ...
... fjellsiden. Samtidig viser all erfaring med historiske skred at fjellet selv varsler. Skredaktiviteten tiltar gradvis i både dager og ... FJORDOMRÅDET: Her er området som er utsatt ved eventuelle skred i fjorden. Klikk på bildet for større versjon. ...
... tillegg transporteres materiale ned fra dalsidene i form av skred. Men hvor, hvordan og hvor raskt skjer denne utviklingen? ...
Regjeringen bevilger 15 millioner kroner til overvåking av de ustabile og skredutsatte fjellpartiene i Åkneset og Tafjord i Møre og Romsdal.
... Se film fra risikoområdet Les mer om skred på www.skrednett.no For første gang i Norge utprøves radar ...
... og anvendt forskning på georelaterte naturfarer som skred, jordskjelv og flom. Målet er å utvikle kunnskap som kan bidra til å ...
... vurderer også mulig risiko for forskjellige typer skred og kan anbefale enda mer detaljerte studier og tiltak. Et annet viktig ...
... Les mer om forurenset byjord i Tromsø Les mer om skred på www.skrednett.no Les omtale fra NRK Troms ...
... risiko, og å hindre og redusere skader som følge av skred i løsmasser og berg på grunn av stor nedbørsmengde, oversvømmelse, ...
... 30 millioner kubikkmeter masse. Et så enormt skred ned i Synnylvsfjorden vil gi katastrofale flodbølger inn mot tettstedet ...
... tillegg transporteres materiale ned fra dalsidene i form av skred. Under havoverflaten De ulike avsetningsmiljøene undersøkes ...

Sider

1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.