10 resultater
... om hvordan framtidige klimaendringer påvirker faren for skred og flom. Kartlegger naturlig transport av løsmasser Kartlegger ...
... om hvordan framtidige klimaendringer påvirker faren for skred og flom. Kartlegger naturlig transport av løsmasser Kartlegger ...
... Norge og Chile. Her ser vi både på hvordan vi kan forutse skred og på hvordan fjellskred utvikler seg, forteller forsker Iain Henderson ... for å komme ut på de mange lokalitetene hvor det har gått skred. - Hovedpoenget med turen var å formulere delprosjekter og hvilke ...
SKRED: Her ser vi hvor de undersjøiske skredene utenfor Trondheim havn har gått de siste 120 årene. Et grunt skred utenfor moloen ved turistskipkaia er ikke datert. (Klikk på bildet for ... som kan opptre som glideplan for framtidige undersjøiske skred. - Ved videre utbygging av området bør det tas hensyn til den nye ...
... seg bakgrunnen. Foto: Knut Stalsberg MER SKRED: Kartet viser blant annet at hele Nord-Norge får økt hyppighet av ... GeoExtreme-prosjektet, hvor vi undersøker hvordan faren for skred endrer seg når klimaet forandrer seg. Ett av eksempelområdene i ...
... området, vurdere stabiliteten, undersøke faren for nye skred og se på behovet for eventuelle umiddelbare sikringstiltak.  To ...
... ved etablering av en forsknings- og formidlingsenhet for skred. Det bevilges to millioner kroner til å påbegynne oppbyggingen av ...
Nye, landsdekkende aktsomhetskart for steinsprang lanseres på skrednett.no. Kartene viser mulige kildeområder og utløpsområder for steinsprang. - Et godt verktøy for kommunene, sier forsker Kari Sletten.
... som kan true bebyggelse og europaveien ved Indre Nordnes. Skred herfra kan også gå ut i fjorden og skape flodbølger. På bakgrunn av ...
... som ble fraktet videre nedover kontinentalskråningen av skred og andre strømmer. Havbunnen er mange steder dekket av noen få ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.