2 resultater
... vegen og oppover avsetningene mot bart fjell i overkant av skred- avsetningene. Tolkningene viser at tykkelsen av skredavsetningen over ...
... i området kan ha et komplisert bevegelsesmønster med flere skred og interne skjærsoner. Videre viser de at en kan ha flere separate ...
1 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.