33 resultater
... av geologiske ressurser i Trøndelag. Penger til ressurskartlegging i Trøndelag ...
... nærmere ved undersøkelse av mekaniske egenskaper. Ressurskartlegging av steinforekomster i Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag ...
... ved prøverøsking eller begrenset prøvedrift. Geologisk ressurskartlegging av skifer i Solesnes og Urhelle i Jondal kommune, Hordaland. ...
... NGU bruker aktivt aldersbestemmelser strategisk i bergart-ressurskartlegging og forskning, og bidrar til å øke forståelsen av vår ...
... naturlig inn under NGUs arbeidsområde med hensyn på både ressurskartlegging og havbunnskartlegging i regi MAREANO.  ...
... Ola M. 0800-3416 1936/A Som en del av geologisk ressurskartlegging i Nord-Trøndelagsprogrammet, ble det i 1983 samlet inn ...
... offentlige etater og privat næringsliv med hensyn til ressurskartlegging. Det har vi også i Norge. Staten (det vil si NGU) ...
... Denne undersøkelsen er en del av Finnmarksprogrammets ressurskartlegging, samt et ledd i NGUs utvikling av kartleggingsmetodikk for ...
... Denne undersøkelsen er en del av Finnmarks- programmets ressurskartlegging, samt et ledd i NGUs utvikling av kart- leggingsmetodikk for ...
... Denne undersøkelsen er en del av Finnmarks- programmets ressurskartlegging, samt et ledd i NGUs utvikling av kartleggings- metodikk for ...
Igjennom programmet «Geologiske ressurser i Trøndelag» skal Trøndelag fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse (NGU) få bedre oversikt over de geologiske ressursene i fylket.
... av nye metodar som kan gje auka framdrift i datafangst og ressurskartlegging. - I dag er berre ti prosent av kystområda våre ...
... Last ned pdf Mot et nasjonalt program for ressurskartlegging Tom Heldal, NGU Se video       Last ned pdf ...
Bargel, Terje H. Furuhaug, Oddvar 0800-3416 Ressurskartlegging i Hordaland 2002.085 På oppdrag fra Modalen kommune ...
Dahl, Rolv 0800-3416 Ressurskartlegging i Hordaland 2005.021 I eit treårig samarbeidsprosjekt ...
Dahl, Rolv 0800-3416 Ressurskartlegging i Hordaland 2005.020 I eit treårig ...
Dahl, Rolv 0800-3416 Ressurskartlegging i Hordaland 2005.019 I eit treårig samarbeidsprosjekt ...
... av et digitalt berggrunnskart over Egersundfeltet og ressurskartlegging av anortositt for pukk i samme felt. Begge vil samtidig bli ...
Wolden, Knut 0800-3416 GEOS - Ressurskartlegging i Akershus 2002.030 I samarbeidsprosjekt med ...
Ulvik, Arnhild Riiber, Knut 0800-3416 GEOS - Ressurskartlegging i Akershus 2006.005 Forkortet: I 2003 ble det tatt ut ...
Lauritsen, Torleif Gellein, Jomar 0800-3416 GEOS - Ressurskartlegging i Akershus 2002.021 I forbindelse med kartlegging av ...
Wolden, Knut 0800-3416 GEOS - Ressurskartlegging i Akershus 2008.017 Rapporten er en oppsummering av ...
Wolden, Knut 0800-3416 GEOS - Ressurskartlegging i Akershus 2008.014 Rapporten er en oppsummering av ...
Wolden, Knut 0800-3416 GEOS - Ressurskartlegging i Akershus 2008.016 Rapporten er en oppsummering av ...
Ulvik, Arnhild Riiber, Knut 0800-3416 Ressurskartlegging i Møre og Romsdal 2008.022 Ressursregnskapet for ...
... Knut Erichsen, Eyolf Dahl, Rolv 0800-3416 Ressurskartlegging i Møre og Romsdal 2009.036 Ressursregnskapet for ...
Wolden, Knut 0800-3416 GEOS - Ressurskartlegging i Akershus 2008.015 Av kommunene Eidsvoll, Hurum, ...
Wolden, Knut Ulvik, Arnhild 0800-3416 GEOS - Ressurskartlegging, grus/pukk i BTV regionen 2006.003 ...
... Erichsen, Eyolf Raaness, Agnes 0800-3416 GEOS - Ressurskartlegging, grus/pukk i BTV regionen 2009.007 For fylkene ...
Ulvik, Arnhild Riiber, Knut 0800-3416 GEOS - Ressurskartlegging, grus/pukk i BTV regionen 2006.070 Ressursregnskapet ...
... Dagestad, Atle Dalsegg, Einar 0800-3416 GEOS - Ressurskartlegging, grus/pukk i BTV regionen 2006.055 Forkortet: I ...
Wolden, Knut 0800.3416 GEOS - Ressurskartlegging, grus/pukk i BTV regionen 2005.070 På oppdrag fra ...
... Wolden, Knut Ulvik, Arnhild 0800-3416 GEOS - Ressurskartlegging, grus/pukk i BTV regionen 2004.059 Forkortet NGU har i ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.