33 resultater
... av geologiske ressurser i Trøndelag. Penger til ressurskartlegging i Trøndelag ...
... nærmere ved undersøkelse av mekaniske egenskaper. Ressurskartlegging av steinforekomster i Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag ...
... ved prøverøsking eller begrenset prøvedrift. Geologisk ressurskartlegging av skifer i Solesnes og Urhelle i Jondal kommune, Hordaland. ...
... NGU bruker aktivt aldersbestemmelser strategisk i bergart-ressurskartlegging og forskning, og bidrar til å øke forståelsen av vår ...
... naturlig inn under NGUs arbeidsområde med hensyn på både ressurskartlegging og havbunnskartlegging i regi MAREANO.  ...
... Ola M. 0800-3416 1936/A Som en del av geologisk ressurskartlegging i Nord-Trøndelagsprogrammet, ble det i 1983 samlet inn ...
... offentlige etater og privat næringsliv med hensyn til ressurskartlegging. Det har vi også i Norge. Staten (det vil si NGU) ...
... Denne undersøkelsen er en del av Finnmarksprogrammets ressurskartlegging, samt et ledd i NGUs utvikling av kartleggingsmetodikk for ...
... av nye metodar som kan gje auka framdrift i datafangst og ressurskartlegging. - I dag er berre ti prosent av kystområda våre ...
Igjennom programmet «Geologiske ressurser i Trøndelag» skal Trøndelag fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse (NGU) få bedre oversikt over de geologiske ressursene i fylket.
... Denne undersøkelsen er en del av Finnmarks- programmets ressurskartlegging, samt et ledd i NGUs utvikling av kartleggings- metodikk for ...
... Denne undersøkelsen er en del av Finnmarks- programmets ressurskartlegging, samt et ledd i NGUs utvikling av kart- leggingsmetodikk for ...
... Last ned pdf Mot et nasjonalt program for ressurskartlegging Tom Heldal, NGU Se video       Last ned pdf ...
Dahl, Rolv 0800-3416 Ressurskartlegging i Hordaland 2005.021 I eit treårig samarbeidsprosjekt ...
Dahl, Rolv 0800-3416 Ressurskartlegging i Hordaland 2005.020 I eit treårig ...
Dahl, Rolv 0800-3416 Ressurskartlegging i Hordaland 2005.019 I eit treårig samarbeidsprosjekt ...
Bargel, Terje H. Furuhaug, Oddvar 0800-3416 Ressurskartlegging i Hordaland 2002.085 På oppdrag fra Modalen kommune ...
... av et digitalt berggrunnskart over Egersundfeltet og ressurskartlegging av anortositt for pukk i samme felt. Begge vil samtidig bli ...
Wolden, Knut 0800-3416 GEOS - Ressurskartlegging i Akershus 2002.030 I samarbeidsprosjekt med ...
Ulvik, Arnhild Riiber, Knut 0800-3416 GEOS - Ressurskartlegging i Akershus 2006.005 Forkortet: I 2003 ble det tatt ut ...
Wolden, Knut 0800-3416 GEOS - Ressurskartlegging i Akershus 2008.017 Rapporten er en oppsummering av ...
Wolden, Knut 0800-3416 GEOS - Ressurskartlegging i Akershus 2008.016 Rapporten er en oppsummering av ...
Ulvik, Arnhild Riiber, Knut 0800-3416 Ressurskartlegging i Møre og Romsdal 2008.022 Ressursregnskapet for ...
Wolden, Knut 0800-3416 GEOS - Ressurskartlegging i Akershus 2008.014 Rapporten er en oppsummering av ...
Lauritsen, Torleif Gellein, Jomar 0800-3416 GEOS - Ressurskartlegging i Akershus 2002.021 I forbindelse med kartlegging av ...
... Knut Erichsen, Eyolf Dahl, Rolv 0800-3416 Ressurskartlegging i Møre og Romsdal 2009.036 Ressursregnskapet for ...
Wolden, Knut 0800-3416 GEOS - Ressurskartlegging i Akershus 2008.015 Av kommunene Eidsvoll, Hurum, ...
Ulvik, Arnhild Riiber, Knut 0800-3416 GEOS - Ressurskartlegging, grus/pukk i BTV regionen 2006.070 Ressursregnskapet ...
... Dagestad, Atle Dalsegg, Einar 0800-3416 GEOS - Ressurskartlegging, grus/pukk i BTV regionen 2006.055 Forkortet: I ...
Wolden, Knut 0800.3416 GEOS - Ressurskartlegging, grus/pukk i BTV regionen 2005.070 På oppdrag fra ...
Wolden, Knut Ulvik, Arnhild 0800-3416 GEOS - Ressurskartlegging, grus/pukk i BTV regionen 2006.003 ...
... Wolden, Knut Ulvik, Arnhild 0800-3416 GEOS - Ressurskartlegging, grus/pukk i BTV regionen 2004.059 Forkortet NGU har i ...
... Erichsen, Eyolf Raaness, Agnes 0800-3416 GEOS - Ressurskartlegging, grus/pukk i BTV regionen 2009.007 For fylkene ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.