Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

1432 resultater
... hovedsaklig på publiserte data. Reconnaissance study of regional geology and mineralization in the Bamble region, southern Norway. ...
... A. Melezhik, Donald M. Ramsay Page(s): 119-120 Regional lineaments of eastern Finnmark, Norway, and the western Kola ... Valery M. Moralev, Evgeni Terekhov Page(s): 121-135 Regional lineaments of eastern Finnmark, Norway, and the western Kola ...
The report is a guidebook for a one day excursion in connection to the COPENA meeting held at NGU 18-22 August 1997. The excursion route is Trondheim- Orkanger-Lensvik-Agdenes-The report is a guidebook for a one day excursion in connection to the COPENA meeting held at NGU 18-22 August 1997. The excursion route is Trondheim- Orkanger-Lensvik-Agdenes-Ørlandet-Hasselvika-Rissa-Rørvik-Trondheim.
... The geology of the Engebøfjell eclogite deposit and its regional setting ...
In the first part of the report, a synopsis is presented of the general geology and tectonostratigraphy of this part of Central Norway, with a slightly more detailed account given of the geology of Fosen Peninsula. The second part comprises an excursion guide, spanning 3 days, covering the southern district of Fosen from Rørvik to Ørland and to the outer coast near Sandnes; and then continuing along the Verran Fault (Møre-Trøndelag Fault Complex) via Verrabotn and Beitstadfjorden to Steinkjer.
... survey in three parts (1) complete an inventory of the regional geochemical mapping thus far done in all WEGS countries (1988-89), (2) ... the results of the orientation survey indicate that a joint regional geochemical mapping of Western Europe is warranted, the following ...
The report is a guidebook for a four day excursion in connection to the COPENA meeting held at NGU 18.-22.Aug.1997. The first day of the excursion will visit localities in the Caledonian Nappes at Oppdal, and then continue over Sogne- fjell to Sogndal with stops along the contacts to the Jotun Nappe and in the nappe itself. The second day the excursion will continue through the Western Gneiss Region to Måløy with several stops in the Proterozoic gneisses.
... 95.153 This report presents preliminary results of regional fieldwork in the Okstind- ene Area, the Rödingfjäll Nappe Complex ... the contact between the Lifjell and Kongsfjell Group I Regional Geology of the Okstindene Area, the Rödingsfjäll Nappe complex, ...
Thirty-one selected localities are brefly described along a traverse from Porsangerfjorden to Tanafjorden. The localities provide a general impression of representative rock types and their deformation in the Gaissa and Lakse- fjord Nappe Complex, as well as the mylonitic rocks in the basal thrust of the overlying Kalak Nappe Complex. Attention is paid to the stromatolite biostromes in the Porsanger dolomite.
... Bordvedåga-forekomsten, analyser fra Be-mineraliseringer og regional geologi i Høgtuva-området ...
Se NH 231F for oppdatert rapport pr. 1972
... Spitsbergen: Structure of the basement and implication for regional geology. ...
... 0800-3416 96.145 Core drilling at Gjedde Lake and regional structural geological investigations in Pasvik, North Norway ...
In the investigated area three formations can be distinguished: a. charnokitic rocks, which can be subdivided into mainly massive and mainly branded charnokitic migmatites b. garnetiferous migmatites c. glacial deposits Ore-bearing rocks are found only in garnetiferous migmatites. Se også dokument merket NH 231B: Additional report with revised map, 1972
... sammenfattende rapport kan ikke erstatte særrapportene. Regional prospektering i Caskias-gruppen. ...
... vil sluttrapporteres i løpet av vinteren 84/85. Regional pukkundersøkelse i Østfold ...
Kartutsnitt
Marine sedimentasjonsmiljø (regional) ...
Lineament patterns in the coast-region from Lofoten to Loppa, is investigated. Exposure of fault-rocks show a variety of modes of deformation from ductile to brittle.Relative movements are indicated in some places, showing small strike-slip components and large vertical components. The area represents an elevated substratum for post-Caledonian basin-sediments.
This volume of NGU Special Publication presents some of the ongoing research at the Geological Survey of Norway and shows how geology and geological knowledge influence many areas of society. The global demand for geological resources is on the rise, and knowing where to look for these resources is becoming increasingly more important. In addition, quantifying these resources is vital to ensure present-day as well as future supplies.
... på den greske øya Antiparos inneholder både spennende geologi og mektige synsinntrykk. Dette drømmer bloggforfatteren om: ...
... vi store grunnvannsforekomster skjult i undergrunnen. Geologi i hverdagen er ikke bare et spørsmål om ressurser; det handler også ... radon, jordskred, kvikkleire, fjellskred og jordskjelv. Geologi er et detektivarbeid. Geologi er å forstå fortidas klimaendringer for ...
... av geolog på Utdanning.no NRK skole - uteskole med geologi Miljolare.no - aktiviteter for skolens nærområder som ... Science Olympiade Earth Learning Idea Geologi er en betydelig del av naturfag-opplæringen i grunnskolen. Den ...
... ny kunnskap og nye kartleggings- og modelleringsmetoder for geologi i byene. En effektiv og kunnskapsbasert arealforvaltning krever ... for byutviklingen lite anerkjent og ofte oversett. Geologi i byene ...
Isen har herja hardt med det norske fjordlandskapet. Preikestolen på nordsida av Lysefjorden i Rogaland står steilt igjen etter at isbreen kappa toppen av fjellet og gjorde seg ferdig med landskapet mot slutten av siste istid.
Landskapet vårt har en unik historie som omfatter tapte oseaner, kontinenter i bevegelse, vulkaner og isbreer.
... over utviklingen i pukkforbruket de nærmeste 20 år. Regional kartlegging i Grusregisteret og Pukkregisteret. ...
... bør dolomittsonen kartlegges vestover mot Tømmeråsen. Regional geokjemisk bly sink-undersøkelse. ...
... lavere metallinnhold enn prøvene fra Valdres-distriktet. Regional bekkesedimentundersøkelse i området Valdres - Engerdal. ...
... i 1959 og 1960, j.fr. GM Rapport nr. 254 A og 276 A. Regional blokkleting Grønnskiferområdet Carajavrre - Mieron. ...
... og andre anvendelsesområder i offent- lig forvaltning. Regional forvaltning av mineralske ressurser ...
The aim of this study was to determine the link between structural geology and the hydrogeological system of the Numedalen valley from Kongsberg to Hvittingfoss (Buskerud county) within the framework of the GEOS program. Three main geological units are presented: (1) Precambrian basement, (2) Late Caledonian sedimentary fold-and-thrust belt and (3) Premian Oslo Rift, all having a very low porosity and intrinsic permeability.
... geofaglige miljø. Dekker vidt spekter innen naturgeografi, geologi, geofysikk, hydrologi, meteorologi og oseanografi med blant annet stor ... universitet (NTNU), Trondheim Institutt for geologi og bergteknikk Profil: Hvordan bygge sikre tunneler og fjellanlegg? ...
Det finnes gode nettsider med informasjon om geologi som yrke: Utdanning.no: http://www.utdanning.no Jobbfeber.no: ... og jobbmuligheter på de forskjellige universiteter som har geologi i fagkretsen. Når det gjelder fordeling på kjønn, er vel geologi ...
... du med på å skape verdier og gjøre samfunnet tryggere. Geologi som yrke Geologi som yrke ...
... SGU, utvikler sin versjon med rikere og mer realistisk geologi. Her når de fram til brukerne der de er. Vi skulle gjerne hatt like ... De gjør det for å øke forståelsen og kunnskapen om geologi. Det var litt plunder å gå over fra den enklere ... skulle hatt et Minecraft for å kommunisere virkelighetens geologi. Et brukervennlig verktøy som både eksperter og beslutningstakere ...
... Så hvem har sagt at turister ikke er interessert i geologi? Reiselivet I Norge jobbes det energisk med å lage ... av det europeiske og globale geoparknettverket. Penger i geologi Sammen med Norsk geologisk forening (NGF) og Stiftinga ... geologer og andre for å fortelle hvordan de formidler geologi til turister og andre interesserte. Interessen for konferansen har ...
... Så hvem har sagt at turister ikke er interessert i geologi? I Norge jobbes det energisk med å lage reiselivsprodukter av ... geologer og andre for å fortelle hvordan de formidler geologi til turister og andre interesserte. Interessen for konferansen har ...
Vi er åpne for alle slags spørsmål som gjelder geologi i Norge. Når du sender spørsmål til Spør en geolog, samtykker ... når du stiller spørsmålet. Lurer du på noe innen geologi? Spør en geolog ...

Sider