7 resultater
... fra 1977 og 79 er overraskende god. Jordprøvetaking og radonmåling. ...
... analysert på Cu, Mo, Pb og Zn. Jordprøvetaking og radonmåling. ...
... på, er å måle i ditt hus. Statens strålevern anbefaler radonmåling med sporfilm. Det er en pålitelig, sikker og enkel måte å måle ... utskiftningen av luften i huset. Får du høye verdier ved radonmåling, mer enn 200 Bq/m3, bør du rådføre deg med spesialfirma om hva ...
... på, er å måle i ditt hus. Statens strålevern anbefaler radonmåling med sporfilm. Det er en pålitelig, sikker og enkel måte å måle ... utskiftningen av luften i huset. Får du høye verdier ved radonmåling, mer enn 200 Bq/m3, bør du rådføre deg med spesialfirma om hva ...
... strålevern anbefaler alle som er i tvil å gjennomføre en radonmåling. På nettsidene til Strålevernet finner du mer informasjon om ...
En norsk studie viser at 10 prosent av boligene bygget på alunskifer har radonkonsentrasjon over 1000 Becquerel per kubikkmeter inneluft (Bq/m3). Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass, som gir økt risiko for lungekreft.
Nye kart over forekomster av alunskifer kan bidra til å identifisere radonutsatte områder på Østlandet.
Fant ingen ansatte som matchet søket.