4 resultater
... sand og grus. Sand og grus gjer det lettara å transportere radongass effektivt frå store djup. Dette gir fare for høgare radonnivå ... – bergartar som inneheld uran og gjev auka risiko for radongass I tillegg gir karta ein forenkla oversikt over ...
... ofte også enkelt å gjennomføre tiltak slik at nivået av radongass synker under grenseverdiene. Les mer om måling og tiltak på ... i bygningens fundamenter mot bakken.  Innånding av radongass kan forårsake lungekreft. Risikoen øker med eksponeringstid og ...
... kartlegge forekomsten med hensyn til fare for avgivelse av radongass i sine produkter. Referanser: Statens Strålevern, 2015: ...
... i miljøforvaltning og ved vurdering av naturfarer som radongass og skred. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ansvar for ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.