27 resultater
... tilkjørte masser. Pukk med innhold av radium og uran danner radongass. Pukk og andre tilkjørte masser som legges under huset ditt, kan ...
... naturlig i bergrunnen. Berggrunnen kan være en kilde for radongass til bolighus, men en mindre kjent kilde er tilslagsmaterialet som ... som igjen kan gi høye konsentrasjoner av radongass innendørs. De permeable massene, som pukk og grus under hus, kan ... for bestemmelse av urankonsentrasjon og utslipp av radongass fra pukk og grus i Norge. Radontrygge byggeråstoff - Fase 1. ...
... berggrunnen og løsmasser er en kilde til utstråling av radongass til bygninger. En mindre kjent kilde er tilslagsmaterialet som brukes ... som igjen kan gi høye konsentrasjoner av radongass innendørs. De permeable massene, som pukk og grus, under bygninger ...
... tilbyr slike tjenester i Norge. Det anbefales å måle for radongass i minst åtte uker i løpet av vinterhalvåret, fra oktober til ... innetemperatur enn utetemperatur, og da øker mengden radongass i huset. Enkle tiltak Hvis du er engstelig for radon, og ...
... Uran har forskjellige isotoper, hvor det er U-238 som lager radongass, og har laaaang halveringstid (4,468 milliarder år!). Radon (Rn-222) ... tilbyr slike tjenester i Norge. Det anbefales å måle for radongass i minst 8 uker i løpet vinterhalvåret, oktober til april, siden ...
... med radon, vil dette vanligvis hindre gjennomtrenging av radongass. En meter med leire eller f.eks. myrjord er nok til at man kan være ... lett gjennomtrengelige, og gjør det lettere å transportere radongass fra store dyp. Les mer om radon og se kart over områder med ...
... kan bebygges uten å gjøre spesielle tiltak mot radongass. Vurdering av radonrisiko i Hornnes tomteområde, Førde, Sogn og ...
... sand og grus. Sand og grus gjer det lettara å transportere radongass effektivt frå store djup. Dette gir fare for høgare radonnivå ... – bergartar som inneheld uran og gjev auka risiko for radongass I tillegg gir karta ein forenkla oversikt over ...
... kan området bebygges uten å foreta spesielle tiltak mot radongass. Tomter som blir sprengt ut i en radioaktiv sone skal også kunne ...
... ofte også enkelt å gjennomføre tiltak slik at nivået av radongass synker under grenseverdiene. Les mer om måling og tiltak på ... i bygningens fundamenter mot bakken.  Innånding av radongass kan forårsake lungekreft. Risikoen øker med eksponeringstid og ...
... er enkle strakstiltak som reduserer konsentrasjonen av radongass, sier Jan Cramer, som i mange år har arbeidet med radioaktive ... lungekreft som er forårsaket av langvarig eksponering for radongass. FAKTA Radon (222Rn) er en radioaktiv, luktfri og usynlig ...
... vil også nedbrytes radioaktivt og kan frigis som radongass til grunnvannet. Dette kan eksponere brukere for radioaktivitet ved ...
... kartlegge forekomsten med hensyn til fare for avgivelse av radongass i sine produkter. Referanser: Statens Strålevern, ...
... ofte også enkelt å gjennomføre tiltak slik at nivået av radongass synker under grenseverdiene. Les mer om måling og tiltak på ... i bygningens fundamenter mot bakken. Innånding av radongass kan forårsake lungekreft. Risikoen øker med eksponeringstid og ...
... med høy radioaktivitet (fra uran) og dermed høy risiko for radongass i boliger. Det ble målt totalt ca. 3450 profilkilometer i øst-vest ...
... at 100-300 dødsfall per år i Norge er forårsaket av radongass. Naturlig radioaktive bergarter kan  på den andre siden være ...
... å se på urankonsentrasjon som kan være kilde for radongass, og undersøke hva som finnes av cesium-137 etter Tsjernobyl-ulykken ...
... Her har vi blant annet målt uran. Uran danner radongass og flere steder var urankonsentrasjonen høy, forteller Pascal. ...
... ofte også enkelt å gjennomføre tiltak slik at nivået av radongass synker under grenseverdiene. Mer om måling og tiltak finner du på ...
... ved høyt innhold av uran som utvikler helseskadelig radongass.Dette gjelder særlig for alunskifer som ikke er nærmere undersøkt ...
... gode og forholdsvis enkle løsninger for å forhindre at radongass trenger inn i bygninger. Tre nøyaktige kart Selve analysen ...
... ved bygging av tuneller eller andre anlegg Risiko for radongass fra grunnen Grunnvann Bunnforhold i fjorder og sjø ...
... i miljøforvaltning og ved vurdering av naturfarer som radongass og skred. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ansvar for ...
... radongassen inn i huset. Statens strålevern har vist at radongass i vann fra private borebrønner i fjell kan bidra vesentlig til høye ...
... typen løsmasser gjør det nemlig mulig å transportere radongass effektivt fra store grunnvolum, noe som gir fare for forhøyde ...
Her finner du blogger om ulike tema. Klikk på bildene for å lese innleggene.
... er ofte enkelt å gjennomføre tiltak slik at nivået av radongass synker under grenseverdiene.  Måles med fly og helikopter ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.