136 resultater
... Knut 0800-3416 88.143 Kommune: Alle Grus- og Pukkregisteret i Østfold er etablert som en del av et landsomfattende ... og pukkverk, hvorav 8 er i drift. Grus- og Pukkregisteret i Østfold ...
... i 1995 arbeidet med å etablere det landsomfattende Grus- og pukkregisteret. I forbindelse med planleggingen av det videre arbeid på dette ... de som et nyttig verktøy i forvaltningen. Grus- og Pukkregisteret - Brukerundersøkelse ...
Furuhaug, Oddvar 0800-3416 92.238 Grus- og Pukkregisteret er et landsomfattende register som gir oversikt over sand-, ... kart, tabeller og en kort rapport for hver kommune. Grus- og Pukkregisteret i Kåfjord kommune er nå etablert og det er registrert 13 sand- ...
Furuhaug, Oddvar 0800-3416 95.095 Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukk- forekomstene i hele landet. Grus- og pukkregisteret i Sogn og Fjordane ble etablert i 1982. Opplysningene om sand-, ...
Furuhaug, Oddvar 0800-3416 92.240 Grus- og Pukkregisteret gir en landsdekkende oversikt over sand-, grus- og ... kart, tabeller og en kort rapport for hver kommune. Grus- og Pukkregisteret i Kvænangen kommune er nå etablert og det er registrert 35 ... største fore- komstene ligger i Kvænangbotn. Grus- og Pukkregisteret i Kvænangen kommune ...
Furuhaug, Oddvar 0800-3416 95.092 Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukk- forekomstene i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Sogn og Fjordane ble etablert i 1982. Opplysningene om sand-, ...
Furuhaug, Oddvar 0800-3416 95.091 Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukk- forekomstene i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Sogn og Fjordane ble etablert i 1982. Opplysningene om sand-, ...
... er utført i henhold til det nye standardoppsettet for Pukkregisteret. 9 tynnslip fra Hamarøy er blitt mikroskopert, 5 tynnslip av ... av prøvene. Tynnslipanalyse av 9 bergartsprøver for Pukkregisteret. ...
Wolden, Knut 0800-3416 93.057 Arbeidet med Grus- og Pukkregisteret i Hedmark fylke er gjennomført i to perioder. I 1982 startet ... ble register etablert i perioden 1989-1992. Grus- og Pukkregisteret er etablert for å gi en oversikt over sand- og grus- ...
Furuhaug, Oddvar 0800-3416 95.090 Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukkfore- komstene i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Sogn og Fjordane ble etablert i 1982. Opplysningene om sand-, ...
Furuhaug, Oddvar 0800-3416 95.089 Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukkfore- komstene i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Sogn og Fjordane ble etablert i 1982. Opplysningene om sand-, ...
Furuhaug, Oddvar 0800-3416 95.093 Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus og pukk- forekomstene i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Sogn og Fjordane ble etablert i 1982. Opplysningene om sand-, ...
Furuhaug, Oddvar 0800-3416 92.267 Grus- og Pukkregisteret gir en landsdekkende oversikt over sand-, grus- og ... og grus, mens de ytre kystområdene har lite. Grus- og Pukkregisteret i Troms fylke ...
... Oddvar 0800-3416 91.176 Hensikten med Grus- og Pukkregisteret er å gi en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomkstene i ... er registrert som mulig uttakssted for pukk. Grus- og Pukkregisteret i Sørreisa kommune. ...
... Oddvar 0800-3416 91.177 Hensikten med Grus- og Pukkregisteret er å gi en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i ... det sporadisk er et lite uttak av sprengt stein. Grus- og Pukkregisteret i Storfjord kommune. ...
Wolden, Knut 0800-3416 96.070 Grus- og Pukkregisteret gir en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i hele ... sand og grus i målestokk 1:50 000. Informasjonen i Grus- og Pukkregisteret er åpen for alle og kan fås ved henvendelse til NGU. Det er ...
... Som en del av et landsomfattende register er Grus- og Pukkregisteret for Rogaland etablert. Registeret gir en oversikt over ... kartlagte volum av sand og grus i fylket. Grus- og Pukkregisteret i Rogaland fylke ...
... kart, tabeller og en kort rapport for hver kommune. Grus- og Pukkregisteret for Lyngen kommune er nå etablert og det er registrert 16 sand- ... betongarbeider uten strenge krav til kvalitet. Grus- og Pukkregisteret i Lyngen kommune ...
... Oddvar 0800-3416 88.091 Hensikten med Grus- og Pukkregisteret er å gi en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomstene i ... er styrken på materialet merkbart bedre. Grus- og Pukkregisteret i søndre Nordland. ...
... Neeb, Peer-Richard 0800-3416 97.023 Grus- og Pukkregisteret er et landsomfattende EDB-basert register hvor alle sand- og ... og pukk" i M 1:50 000, er laget for hele fylket. Grus- og Pukkregisteret er etablert for å gi en oversikt over sand-, grus- og ...
Wolden, Knut 0800-3416 91.191 Grus- og Pukkregisteret er et landsomfattende EDB-basert register, etablert for å gi en ... tilgang til disse ressursene i framtida. Grus- og Pukkregisteret i Os kommune ...
Wolden, Knut 0800-3416 96.069 Grus- og Pukkregisteret gir en oversikt over sand-, grus og pukkforekomstene i hele ... til nødvendige byggeråstoffer i framtida. Grus- og Pukkregisteret i Fyresdal kommune ...
... ligger i Bergen og omkringliggende kommuner. Grus- og Pukkregisteret i Hordaland fylke. ...
... 20 år. Regional kartlegging i Grusregisteret og Pukkregisteret. ...
... å finne masser med tilfredsstillende kvalitet. Grus- og Pukkregisteret i Sør-Trøndelag. ...
... 4 pukkverk med noenlunde stabil produksjon. Grus- og Pukkregisteret i Finnmark fylke ...
... masse er Meløy, Narvik, Skjerstad og Vefsn. Grus- og Pukkregisteret i Nordland fylke ...
... foretatt en utvidet vurdering og prøvetaking. Grus- og Pukkregisteret i Karlsøy kommune. ...
... forekomster av moderat størrelse og kvalitet. Grus- og Pukkregisteret i Kautokeino kommune. ...
... gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkregisteret i 1986. Tidligere produserte kart og rapporter er også tatt ... NGUs informasjonssystem kan brukes er vist fra Grus- og Pukkregisteret. Årsrapport for Grus- og Pukkregisteret 1986. ...
... gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkregisteret i 1987. Tidligere produserte kart og rapporter er også tatt ... NGUs informasjonssystem kan brukes er vist fra Grus- og Pukkregisteret. Årsmelding for Grus- og Pukkregisteret 1987 ...
... er utført i henhold til standardoppsettet for Pukkregisteret. 14 tynnslip er blitt mikroskopert. Tabell 1 viser fordelingen ...
... gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkregisteret i 1989. Ridligere produserte kart og rapporter er også tatt ... informasjonssystem er vist med tabeller og kart fra Grus- og Pukkregisteret. Årsmelding for Grus- og Pukkregisteret 1989. ...
Ulvik, Arnhild 0800-3416 95.015 Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukkfore- komster i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Telemark ble etablert i 1980. Opplysningene om sand-, grus- og ...
Ulvik, Arnhild 0800-3416 95.017 Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukkfore- komster i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Telemark ble etablert i 1978- 1981. Opplysningene om sand-, ...
Ulvik, Arnhild 0800-3416 95.018 Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukkfore- komster i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Telemark ble etablert i 1980. Opplysningene om sand-, grus- og ...
Ulvik, Arnhild 0800-3416 95.016 Grus- og Pukkregisteret gir en samlet oversikt over sand-, grus- og pukkfore- komster i hele landet. Grus- og Pukkregisteret i Telemark ble etablert i 1978- 1981. Opplysningene om sand-, ...
... er utført i henhold til standardoppsettet for Pukkregisteret. 11 tynnslip fra Nærøy N-Trøndelag og ett tynnslip fra ...
... det metodiske opplegget og feltmetodikken til Grus- og Pukkregisteret. Rapporten gir informasjon om arbeidet fra en starter innsamling ... T-521 og T-522, Grusregisteret del 1 og 2. Grus- og Pukkregisteret. Innhold og feltmetodikk. ...
... gir en oversikt over utført arbeid med Grus- og Pukkregisteret i 1988. Tidligere produserte kart og rapporter er også tatt ... fra Grus- og Pukkregistert. Årsmelding for Grus- og Pukkregisteret 1988. ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.