22 resultater
... i stedet forfektet sin egen teori. Kronikk: - Tøvete om platetektonikk Kronikk: - Tøvete om platetektonikk ...
... har oppnådd betydelige forskningsresultater innenfor platetektonikk de siste årene. Europeisk toppstipend til NGU-forsker ...
... Derimot jobber NGU med både geofysiske målinger og platetektonikk, noe som er til nytte for petroleumsvirksomheten. NGU har også ...
... teorien om Havbunnspredning (1962) og senere til teorien om Platetektonikk (1967). Trond H. Torsvik påpeker at selv om forståelsen ... år, er det ingen akseptert mekanisme som forklarer hvordan platetektonikk og mantelkonveksjon kan kobles. Forfatterne av ...
Jeg har forsøkt å finne en forklaring på landhevingen en del steder i Norge i tertiær. I ordlista står det at landheving er heving av land som har vært presset ned av for eksempel is. Men denne forklaringen gjelder vel bare i kvartær?
... opp, avkjøles og synker ned igjen et annet sted. Se mer om platetektonikk og mantelkonveksjon for eksempel her: ...
... av Jorden og Mars. Hovedgrunnen er at Mars mangler platetektonikk: Marsskorpen beveger seg ikke. - På Jorden har vi også ... provinsene på jorden. Mars mangler imidlertid platetektonikk og en slik forklaring kan derfor ikke brukes for vår ...
... Torsvik. En suksessteori Den anerkjente forskeren i platetektonikk varsler samtidig at en ny revolusjon innenfor geovitenskap er på veg; manteldynamikk. - Dagens teori om platetektonikk har vært en suksess, både teoretisk og praktisk. Det ...
... havbunnens geologi, men en av observasjonene som gjorde at platetektonikk ble en akseptert teori på 1960- og 70-tallet var at basaltene ...
... å forstå fundamentale prosesser som havbunnspredning og platetektonikk, landheving, bassengdannelse, vulkanisme og temperaturutvikling ...
... vestlige delen av Iapetus-havet, forklarer Nordgulen. Platetektonikk Utviklingen kan sammenlignes med med det vi finner i ...
... var lenge en gåte for forskerne. Men etter at teorien om platetektonikk ble lansert på 1960-tallet, ble det etter hvert forstått at ...
... til de stadig økende antall indikajsoner på proterozoisk platetektonikk. Bidrag fra geofysiske undersøkelser til geologisk ...
... undersøkelse (NGU). Den rumenske forskeren arbeider med platetektonikk hvor hun kombinerer blant annet tyngdemålinger, dybdedata, ...
... bl.a. Digitale kart, Dinosaurjakt, Norge blir til, Olje, Platetektonikk m.m Skoletjenesten ved Norsk oljemuseum Kart i ...
Vi er i Wellington, New Zealand. Fra 10. etasje i Novotel kan vi skue utover store deler av sentrum, med forretnings- og administrasjonsbygg, med parlamentsbygning og museum, og med hjem til om lag 200.000 innbyggere.
... ved Universitetet i Oslo, landets fremste ekspert på platetektonikk, synes funnene er svært spennende: - Tolkningen har store ...
... betingelser, grunnleggende fysiske prosesser knyttet til platetektonikk og varmestrøm, masse- og væsketransport gjennom jordskorpa, og ...
... salt som forhindrer petroleumsmigrasjon. Slik kan platetektonikk brukes i jakten på uoppdagede naturressurser i hittil ukjente ...
... betingelser, grunnleggende fysiske prosesser knyttet til platetektonikk og varmestrøm, masse- og væsketransport gjennom jordskorpa, og ...
... hvorav den ene vanligvis er en kontinentplate (se platetektonikk). Flyttblokk : Stor stein eller blokk som er flyttet ... fra høyereliggende områder rundt bassenget (se platetektonikk). Havbunnsbergarter : Bergarter dannet ved en ... Plagioklas : Kalsium-natrium feltspat. Platetektonikk : Bevegelsesprosess i jordskorpen og øvre del av mantelen ...
... et Newtonrom lokalt hvor geoparken har laget en modul om platetektonikk. Geoparken har også et samarbeid på gang med professor ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.