5 resultater
... av granitter i Sør-Norge til isbre-bevegelser og paleoklima i Nord-Norge. Siste nummer av Bulletin inneholder også en ...
... til geologi. I år ser temalista slik ut: glasialgeologi, paleoklima, geologiske ressurser på land, petroleumsgeologi, miljøgeologi, ...
... og georessursar mot slutten av 2022. Innanfor temaet paleoklima er dei vitskaplege boreprogramma International Ocean Discovery ...
... (post-galsiale forkastninger), Tanzania (tidlig tertiær paleoklima og miljø), Surtsey (vulkan) og Krafla (magma-kammer). Norsk innsats ...
... for både skred og stabilitet på havbunnen, klima/paleoklima, biologi/naturlig forurensing og hydrokarbonressurser. ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.