24 resultater
... sprekkesystemer på Hvaler en økning i ytelse. Overvåkning av biofilmvekst i grunnvannsborehull i fast fjell ...
... å se om fjellet er i bevegelse. - Dette er en type overvåkning som vil gi svar på om fjellet beveger seg. Det er ikke sikkert vi ... på Nordnesfjellet i Kåfjord kommune satt under overvåkning. Ustabilt fjell overvåkes Ustabilt fjell overvåkes ...
... og grunnvannsnett (LGN). Denne rapporten dokumenterer NGUs overvåkning av grunnvannskvalitet fra årene 2017 og 2018. Rapporten viser ...
... Nordnesfjellet i Kåfjord kommune i Troms. Området er under overvåkning da det er fare for ras ned i Lyngenfjorden. For å kunne kartlegge ...
... av topografien). I tillegg kan fotogrammetri benyttes for overvåkning ved å analyse flybilder eller satellitt bilder fra ulik ...
... fjellparti her i landet har skapt behov for å igangsette overvåkning. Regjeringen bevilger 18 millioner kroner til å sette igang ...
... og for å sikre data til kartlegging, planlegging og overvåkning. Et godt samarbeid mellom partene gir en vinn-vinn-situasjon, ...
... innen hydrogeologi: Onsdag 8. januar: Geokjemi og overvåkning Torsdag 9. januar Sprekkeakviferer, geothermal energi og ...
... Det er derfor viktig at det omgående blir iverksatt overvåkning av de to mest utsatte områdene. Nordal kommune, NGU og Møre og ...
... ved Universitetet i Oslo, satt en hel fjellside under overvåkning. Det er plassert ut ti punkter i fjellet. Disse punktene er ...
... Aktsomhetskartet kan være nyttige i samband med overvåkning og beredskap i spesielt utsatte områder der mer detaljerte kart ...
... høstet viktige erfaringer og utviklet metodikken for overvåkning av skredfarlige områder. Ny teknologi er tatt i bruk og for ... av tre steder i Norge som er blitt satt under kontinuerlig overvåkning. Et fjellparti på hele 22 millioner kubikkmeter er i bevegelse ...
... tilstanden er viktig for å etablere en standard for videre overvåkning, sier han. Ansvar for miljøtrussel REPRESENTERER: ...
... i Norge. Prosjektet ble knyttet til krav om kartlegging og overvåkning av grunnvannskvalitet gjennom EUs Vanndirektiv. Prosjektet ...
... i bevegelse, og fjellskredfare håndteres med kartlegging og overvåkning for, om mulig, å forutse et eventuelt skred. NGU sin rolle er ...
... vil innebære oppfølgende undersøkelser med bl.a. overvåkning av vannstand i elver og grunnvannsspeil, samt boring av ...
... ved tomtegrensen, og det er derfor behov for systematisk overvåkning av grunnvannsnivået over et større område.  Analyse ...
... i kystsonen Jens Skei - Forskning, utredning og overvåkning - Kunnskapsbasert sjødeponering av gruveavgang Harald ...
... for radioaktive stoffer i annen mat. Kravet til eventuell overvåkning av radon, tritium eller total indikativ dose ligger i ...
... ble i 2006 boret tre nye hull for instrumentering og overvåkning. Før instrumentering kom på plass ble alle hullene logget. Det ...
... Nordnesfjellet i Kåfjord kommune i Troms. Området er under overvåkning da det er fare for ras ned i Lyngenfjorden. For å kunne kartlegge ...
Norge har god kontroll på sine farlige fjell. Godt å vite når katastrofefilmen Bølgen ruller over kinolerretet.
... og hydrogeologi i ulike oppdrag som inkluderer samferdsel, overvåkning og kartlegging. Er også "Young Geologist Foreign Correspondent" ...
... for skred ved å redusere risikoen gjennom sikring eller overvåkning og varsling. Kartlegging av de geologiske og miljømessige forhold ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.