Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

2033 resultater
... bortgjemt og gjengrodd dypt inne i de sørlandske skogene - Norges eldste grafittgruve. Foto: Ane K. Engvik/NGU.  En sjelden gang ...
... størknet for 3.002.000.000 år siden. Det betyr at den er Norges eldste, kjente bergart, forklarer Slagstad og Hansen. - Prøven ble funnet ...
... engang var en del av det nordamerikanske kontinentet. Norges eldste sandkorn kommer altså ikke fra Norge opprinnelig. I tillegg ble det ...
... år. Sammen med tilhørende gnagere, er det Sør-Amerikas eldste gnager. Kroppsvekten er estimert til rundt 20 gram, på størrelse med ... til ni millioner år yngre. De nye dateringene er gjort ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Tropisk regnskog ...
... et sediment på havbunnen, forteller forsker Tor Grenne ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Funnene er gjort i det som allerede var kjent som noen av verdens eldste avsetningsbergarter, i det såkalte Nuvvuagittuq Supracrustal Belt ved ...
... spilte en avgjørende rolle i dannelsen av Jordas eldste fosforitter. Svovelbakterier - I forbindelse med økningen av ... avsetting av fosforitter, forteller forsker Aivo Lepland ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Han understreker at fosforitter i ...
... vært et lite mysterium, forteller forsker Aivo Lepland ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).  Selv om koblingen mellom inntoget ... - Vi finner en rekke likhetstegn mellom de eldste og de mest moderne fosforittene, noe som tyder på en ensartet ...
... på Svalbard finnes det fossiler nær sagt over alt). De eldste fossilene her i landet finner vi i Øst-Finnmark. Her finnes det ... Ordovicium, Silur, Devon, Karbon og Perm. Fra de tre eldste periodene finnes det hovedsakelig marine fossiler som muslinger, ...
Hele Norge - med den største kontinentalsokkelen i Europa - ble dekket med flymagnetiske undersøkelser fra 1959 til 1976.
... Inntil Bidjovagge gull-/koppergruve startet opp i 1985, har Norges bidrag til verdens gullproduksjon hovedsakelig vært knyttet til gull ...
Hva er grunnen til at norske innsjøer er dypere enn innsjøene i Europa?
IAH-Norge er en del av den internasjonale organisasjonen av hydrogeologer. IAH-Norge ble stiftet i 2000-2001 ved særlig stort engasjement fra Kim Rudolph-Lund. I dag består IAH-Norge av ca. 40 medlemmer fra mange ulike bransjer, inkludert studenter.
Klikk her for karttjenesten Norges geologiske undersøkelse (NGU), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) , og Norsk Romsenter har ...
... skaper de utroligste former og farger. Henrich Neumanns Norges mineraler (1985) ga en oversikt over mineraler i Norge. Den populære og ... Utgivelsen er et samarbeid mellom Naturhistorisk museum og Norges geologiske undersøkelse (NGU) Bestilling av publikasjon ...

Kart over landsdekkende radarmålinger av bakkebevegelser fra satellitt, kalt InSAR. Metoden måler bevegelser med millimeterpresisjon, for eksempel innsynkning i byer eller bevegelser i ustabile fjellpartier. Tettheten av målepunkter varierer avhengig av jordoverflaten og er høyest i byer og langs infrastruktur samt i terreng med mye bart fjell. Data stammer fra satellittene Sentinel-1A/1B fra EUs Copernicus-program opptatt i perioden 2014-2018.

... men også den naturbaserte, sier senterleder Rolf Lynum ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Han er ansvarlig for det omfattende ... på cirka én milliard kroner. GAMMEL STEIN: De eldste steinene som ligger lagret i senteret er ufattelige 2975 millioner år ...
Med brukerveiledning, 1985
Beskrivelsen finnes på kartet.
Beskrivelsen finnes på kartet.
... i den gamle kaledonske fjellkjede i Norge (omtrent 2/3 av Norges berggrunn omfattes av den kaledonske fjellkjede). Gneis er også den ...
... og Nordland, sier forsker Trond H. Torsvik ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Norge mot nord Norge mot nord ...
- Mange land i verden har fjellskredutfordringer. I Norge er det spesielt interessant og viktig fordi konsekvensene av fjellskred kan bli så store, sier Reginald Hermanns, som leder Skredlaget ved NGU.
... ble dannet (erosjon av is og vann, landheving etc.)? Norges paleiske landskap Norges paleiske landskap ...
... - Alle kan delta i kåringen av Norges nasjonalbergart. Målet er å skape blest om geofagene, om norsk ... Kriteriene Kriteriene er vidåpne: Er Norges nasjonalbergart en som er svært vanlig over det meste av landet, for ...
... og skap så å si, forteller forsker Atle Dagestad ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Både grunnvann, overflatevann og ... er tilgjengelig over Internett fra andre institusjoner som Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), Statens forurensingstilsyn (SFT), ...
Det sies ofte at fjordene i Nord-Norge ikke er ekte fjorder, men havarmer. Hva er forskjellen i dannelsesmåte mellom disse fjordene og f.eks. Sognefjorden?
... plasseringen av Norge gjennom tid, og vi kan visualisere Norges platetektoniske historie og dets interaksjon med andre kontinenter. ... i den norske oppsprukkede kontinentalmarginen. Norges langsomme vandring mot nord siden karbon er illustrert ved hvilken ...
... Smelror. Han er geolog og administrerende direktør ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). I ledige stunder og sene nattetimer har ...
... Målet er nådd: For første gang på nesten 40 år har Norges geologiske undersøkelse (NGU) lansert et nytt landsdekkende ...
Lund, Bjørn Mikalsen, Trygve 0800-3416 1698 Norges geologiske undersøkelse mottok i jan.79 en henvendelse fra ... om å gi en samlet, kortfattet oversikt over Norges skiferforekomster. Alt materiale er tatt fra rapporter ved bergarkivet, ... som igjen refererer til vedlagte kart. Oversikt over Norges skiferforekomster. ...
Rapporten presenterer en plan for prosjektet "Grunnvann i Norge". Prosjektet som ble igangsatt i 1989 og avsluttes i 1992 har som mål å skape grunnlag for en helhetlig strategi for forvaltning av grunnvann i Norge. Det vil bli opp- rettet et edb-register over norske grunnvannsforekomster. De fleste av landets kommuner vil motta en rapport over grunnvannsmuligheten i kommunen.
Bergindustrien omsatte i 2003 for 7,6 millarder kr og hadde ca 5100 ansatte. Bergindustrien er en viktig distriktsnæring der Møre og Romsdal, Rogaland, Nordland, Vestfold og Finnmark er de viktigste fylkene. Eksportverdien fra mineraler tatt ut i Norge i 2003 var 4,9 milliarder kr, inklusiv norske gruver på Svalbard.
Bergindustrien omsatte i 2002 for 7,2 millarder kr og hadde ca 5100 ansatte. Bergindustrien er en viktig distriktsnæring der Møre og Romsdal, Rogaland, Nordland, Vestfold og Finnmark er de viktigste fylkene. Eksportverdien fra mineraler tatt ut i Norge i 2002 var 4,3 milliarder kr, inklusiv norske gruver på Svalbard.
Utenfor Midt-Norge ligger det sedimentære bassenger like inntil fastlandet som kan inneholde olje/gass forekomster. Hovedstrukturelementer på land i Møre-Trøndelagområdet kan følges ut på kontinentalsokkelen. En slik strukturell sammenheng i overgangen land/sjø kan bare tolkes ved hjelp av geofysiske metoder. Petrofysiske data er avgjørende npr man ønsker å gjøre nøyaktige tolkninger av geologi fra aeromagnetiske og gravimetriske data.
... Tidligere undersøkelser har vist at i underkant av 13% av Norges befolkning har grunnvann som vannforsyningskilde. Andelen av ...
... av disse bevegelsene over lang tid være katastrofale. Norges geologiske undersøkelse (NGU), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norsk Romsenter lanserer InSAR ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.