893 resultater
- Svært positivt, sier avdelingsdirektør Tom Heldal ved NGU om vedtaket, som ble enstemmig fattet av Hovedutvalget for næring i ... de neste tre årene. Norges geologiske undersøkelse (NGU) går inn med til sammen 10,4 millioner kroner i den samme perioden. ...
... Suzanne McEnroe ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) intervjuet av en journalist i European Science Foundation . Her bringer ... forsker Suzanne McEnroe ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Men likevel, ikke alle Jordens kontinentale bergarter har indusert ...
... I samarbeid med Tromsø kommune og Troms fylkeskommune har NGU undersøkt innholdet av tungmetaller og giftstoffer i jordprøver ulike ... NGUs prosjektside "Jordforurensning i byer". NGU har foretatt en lang rekke i undersøkelser av jorda i Tromsø. Resultatene ...
... Dette er bekymringsfullt, sier forsker Rolf-Tore Ottesen ved NGU. I mye av bygningsmassen på Svalbard er det benyttet PCB-holdig ... viser en rapport om PCB på Svalbard som er utarbeidet av NGU og en rekke samarbeidende institusjoner. Miljø og dyreliv taper mot PCB ...
... fortjener å komme fram i lyset. Det er målet når NGU, Norsk geolgisk forening (NGF) og GeoPublishing tar initiativ til å kåre ... i Norge skal nå få sin velfortjente heder. NGU, NGF og GeoPublishing jobber med en kåring av Norges geologiske ...
... natur. I Tromsø ble statsråden orientert av blant andre NGU-forsker Knut Stalsberg og sjefgeolog Lars Harald Blikra ved ...
... Forsker Suzanne McEnroe ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) er hedret ved det årlige høstmøtet i American Geophysical Union (AGU). ...
... som de skriver. Her er kronikken NGU-forskerne Trond Torsvik og Arne Bjørlykke mener professor emeritus Karsten ...
... engasjert av Noregs geologiske undersøking (NGU) for å samle fakta om skredulukker. No har han motteke Kongens ...
... zircon, er det mulig å bestemme hvor gammelt det er. Foto: NGU.  Nærmere begynnelsen til alt Jorda alder er målt til ca ... godt etter funnet av Norges eldste bergart. Foto: Rune Eian, NGU. Analyser av knøttsmå korn av mineralet zircon fra en gneis i ...
NGU-geologen er i full gang med å laga tredimensjonale og digitale ... trer ho fram i nye vinklar. - I dag leverer NGU berre todimensjonale berggrunnskart. Men naturen er jo tredimensjonal! ... eit besøk hos den britiske geologiske undersøkinga at NGU vart gjort oppmerksam på mogelegheitene med tredimensjonale kart. I ...
... og Fjordane.  I tillegg til kartleggingsarbeidet, har NGU bidratt med en database som inneholder opplysninger om kjente ustabile ... Kartleggingen er gjennomført av NGUs skredeksperter. NGU har gjort kartleggingen bak NVEs nye fare- og risikoklassifisering av ...
... energi - som har sluppet gjennom det økonomiske nåløyet. NGU deltar i et NTNU-samarbeid om Norwegian Laboratory for Mineral and ... som får penger til oppgraderinger og videreutvikling. NGU innledet for halvannet år siden et samarbeid med NTNU om forskning og ...
NGU-forsker Jochen Knies. NGU-forsker Jochen Knies har deltatt i teamet som lokaliserte reservoaret, og ... fanget under havbunnen enn man tidligere trodde. NGU-forsker Jochen Knies har deltatt i teamet som nylig oppdaget abiotisk metan ...
... mener Tom Heldal. Verdiskaping Heldal sier at NGU bidrar til å skape verdier i hele Norge: - Vi regner med at 4,5 milliarder ... fagkompetanse og svekke nødvendig næringsutvikling, mener NGU. - Kartleggingskutt svekker næringslivet ...
... biologi og fysikk. Norges geologiske undersøkelse (NGU) har deltatt i både EMODNET 1 og EMODNET 2, og nå EMODNET 3, prosjekter ... med sammensydde maringeologiske kart for hele Europa. NGU har gitt omfattende bidrag til maringeologiske kart i den europeiske ...
... i samarbeid med VESO, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Veterinærinstituttet. Prosjektet ble finansiert av bedriftene som har ... grunnstoff i fiskeskjell kan spore rømt oppdrettslaks. NGU har deltatt i arbeidet. Skjell-sporing av rømt oppdrettslaks ...
... Thorsnes og Bjarnadottir. Historien er laget av NGU i samarbeid med Havforskningsinstituttet, Kartverket og Miljødirektoratet. ... i storymapet. Se hele historien selv på lenken under. Foto: NGU/skjermdump. Ved å bruke et såkalt storymap som gir muligheten til å ...
... ofre enn de som mister livet som følge av krigshandlinger. NGU vil i Ferskvannets år bruke om lag 10 millioner kroner på arbeid med ... bl.a. i prosjekt i Sør-Afrika  og Ethiopia. NGU har kompetanse innen flere felter som har betydning for kunnskap om ...
... Location The Geological Survey of Norway (NGU), based in Trondheim, is the central national institution for knowledge of ... and advice to governmental bodies and industry. The NGU staff of 220 includes representatives of 25 nationalities and 65% of the ...
... for studenter. Av unge geologer, for unge geologer. NGU slår et slag for det mangfoldige geomiljøet i landet, med fokus på den ... og en god representant for den yngre delen av geologene ved NGU. I løpet av dagen skal publikum bli kjent med bredden innen geofaget ...
... og Island hadde ennå ikke sett dagens lys. Forskere ved NGU har gjennom de siste fem årene sett på hvordan de Midt-Norske områdene ... global and Atlantic perspectives" kan bestilles fra NGU. Pris: 250 ,- Informasjonsark om atlaset på ...
... ved å hente detaljert informasjon direkte fra databaser hos NGU og Kartverket. Dette er mulig ved hjelp av en teknologi vi kaller Web Map ... hentes på samme måte fra våre egne databaser på NGU. Og så får du se et kombinert kart med informasjon fra begge etatene.   ...
... Aivo Lepland studerer kjerner fra Russlands grunnfjell på NGU-Lab i Trondheim sammen med avdelingsingeniør Melanie Mesli. Bergartene her ... 2,3 milliarder år siden, forteller forsker Aivo Lepland ved NGU.  - I tillegg prøver vi å danne oss et bilde av hva som foregikk da ...
... versjon. I sommer skal Norges geologiske undersøkelse (NGU) foreta tidenes mest omfattende kartlegging av kystområdene fra Sunnfjord ... mellom land og sokkel. Prosjektet gjennomføres av NGU og OD med økonomisk støtte fra åtte oljeselskap: Bayerngas, ...
... du ønsker å benytte. Derfor jobber både vi hos NGU og vår samarbeidspartner for å løse disse problemene så snart som ... som våre websider har med eldre versjoner av nettlesere. NGU jobber med å løse problemene, slik at du selv får velge hvilken ...
... prosjektet "Geological storage of CO2" (GESTCO) har NGU bidratt til å etablere den første, mer detljerte, europeiske oversikten ... også kan føre til lekkasjer. Kartleggingen som NGU har gjennomført i GESTCO-prosjektet viser, at det på fastlands-Norge ikke ...
... Eiliv Larsen og to av hans kolleger, norske Astrid Lyså fra NGU og danske Maria Jensen fra Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), møte ... og Nærings- og Handelsdepartementet har bistått NGU de siste månedene og forsøkt å komme til bunns i saken. Status i dag er ...
... geologiske undersøkelse. Da han tiltrådte i 1974 hadde NGU vært gjennom en vanskelig i tid etter flyttingen fra Oslo i 1961. Heiers ... vitenskapelig kvalitet. Med Heier i ledelsen utviklet NGU en rekke programmer rettet mot fylker og kommuner, og startet prosessen mot ...
... har skjedd. Keiding jobber med geofarer på NGU. Hun har blant annet vært med på å lage et kart som viser jordskjelv i ... forsker Marie Keiding fra Norges geologiske undersøkelse (NGU). Etter skjelv faller det mye stein ned fra fjellsidene. Vårt kart ...
På kontorpulten øverst i NGU-bygget på Lade, ligger kartbladene spredt utover. Sauda, Odda, Dalen - det ... Berggrunns-kartlegging har vært en hovedoppgave for NGU helt siden starten i 1858. I dag er hele Norge dekket med kart i målestokk ... dro over på visitaser, derfor søkte «etterforskeren» fra NGU den katolske kirkes innerste gemakker. I mars i år brukte hun 10 dager ...
... Kartet er sammenstilt av Norges geologiske undersøkelse (NGU), Havforskningsinstituttet (HI) og PINRO i Russland innenfor rammen av ... nytt kart, Biotoper i Barentshavet, er nå publisert på www.ngu.no og www.mareano.no. Russiske og vestlige forskere har i mange år laget ...
... Rolf Tore Ottesen ved Noregs geologiske undersøking (NGU). Han er ein av mange forskarar som står bak den omfattande ... og det dåverande Klima- og forureiningsdirektoratet. NGU-forskar Rolf Tore Ottesen er ein av forfattarane av PCB-rapporten frå ... til å skrive ei barnebok om isbjørnen Bjørnis. NGU-forskar Rolf Tore Ottesen skreiv om PCB i ein forskingsrapport frå ...
... holdt utenfor, siden de ligger langt unna bebyggelse, sier NGU-forsker Kari Sletten. Den nye rapporten blir et viktig verktøy for ... kartlagt. Under feltarbeidet i fjor, vandret forskerne fra NGU i skredbaner som er ferske og aktive - og de fant flere spor etter ...
... «Coop 3» finansieres av ni oljeselskap i tillegg til NGU, og borkjernene fra Smøla kan gi sentrale svar. - Utenfor ... sier geofysiker og lagleder for Sokkelgeofysikk ved NGU, Odleiv Olesen. Nå følger han spent med mens det jobbes på ... for området øket betydelig. Geofysiker ved NGU, Odleiv Olesen (t.h),  studerer en borkjerne sammen med  Kjell ...
... hjemmesider. Bryggen i bergen. Bilde: NGU-foto Nasjonalt Fagforum Grunnvann og IAH-Norge har initiert en egen ...
... Hans de Beer, la ingenting i mellom da han snakket til NGU-dagens deltagere. I sitt foredrag understreket han behovet for en ... erfaring «Urban geologi» har vært tema for årets NGU-dag. De Beer har selv lang erfaring fra urbangeologiske prosjekter i inn- ...
... ut i et samarbeid mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR), to organisasjoner som i ... så mjuk at det går på bekostning av holdbarheten, sier NGU-geolog Gurli Meyer. - Nidaros domkirke er den eneste katedralen i ...
... og geolog Liv Plassen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Bredt samarbeid I tillegg til arealplanen er det nettopp den ... og bunntyper, samt habitatene til fisk og bunndyr. NGU deltar i prosjektet sammen med Troms fylkeskommune, en rekke ...
... av disse skredgropene var nye for oss, sier skredforsker ved NGU, Inger-Lise Solberg. Skredområde 1. nyttårsdag 2012 ble ... energidirektorat (NVE). I etterkant av skredet, har altså NGU kartlagt grunnforholdene i hele bygda mer detaljert - både geologisk, ...

Sider

269 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.
 Trond Slagstad
Trond Slagstad
Telefon: 73904229 - E-post: trond.slagstad@ngu.no
Research interests: The Late Mesoproterozoic Sveconorwegian orogen and associated Mo- and Ni- mineralisations. The Svecofennian orogen and associated mineralisations. The Late Mesoproterozoic Grenville orogen in eastern Canada.   Publications: 2018 Kirkland, C.L., Slagstad, T. & Johnson, T.E. 2018: Zircon as a metamorphic timekeeper: A case study from the Caledonides of central Norway. Gondwana Research 61, 63-72. Slagstad, T. & Kirkland, C.L. 2018: Timing of collision initiation and location of the Scandian orogenic suture in the Scandinavian Caledonides. Terra Nova 30, 179-188. Slagstad, T., Maystrenko, Y., Maupin, V. & Gradmann, S. 2018: An extinct, Late Mesoproterozoic, Sveconorwegian mantle wedge beneath SW Fennoscandia, reflected in seismic tomography and assessed by thermal modelling. Terra Nova 30, 72-77. Slagstad, T., Roberts, N.M.W., Coint, N., Høy, I., Sauer, S., Kirkland, C.L., Marker, M., Røhr, T.S., Henderson, I.H.C., Stormoen, M.A., Skår, Ø., Sørensen, B.E. & Bybee, G.M. 2018: Magma-driven, high-grade metamorphism in the Sveconorwegian Province, SW Norway during the terminal stages of Fennoscandian Shield evolution. Geosphere 14, 861-882. 2017 Ravna, E.K., Zozulya, D., Kullerud, K., Corfu, F., Nabelek, P.I., Janák, M., Slagstad, T., Davidsen, B., Selbekk, R.S. & Schertl, H.-P. 2017: Deep-seated Carbonatite Intrusion and Metasomatism in the UHP Tromsø Nappe, Northern Scandinavian Caledonides—a Natural Example of Generation of Carbonatite from Carbonated Eclogite. Journal of Petrology 58, 2403-2428. Slagstad, T. & Kirkland, C.L. 2017: The use of detrital zircon data in terrane analysis: A nonunique answer to provenance and tectonostratigraphic position in the Scandinavian Caledonides. Lithosphere 9, 1002-1011. Slagstad, T., Roberts, N.M.W. & Kulakov, E. 2017: Linking orogenesis across a supercontinent; the Grenvillian and Sveconorwegian margins on Rodinia. Gondwana Research 44, 109-115. 2016 Culshaw, N.G., Foster, J., Marsh, J., Slagstad, T. & Gerbi, C. 2016: Kiosk Domain, Central Gneiss Belt, Grenville Province, Ontario: a Labradorian palimpsest preserved in the ductile deep crust. Precambrian Research 280, 249-278.   2015 Bjerkgård, T., Slagstad, T., Henderson, I., Sandstad, J.S. & Schönenberger, J. 2015: Geology and gold in the Mauken basement window, Målselv, Troms. Norwegian Journal of Geology 95, 423-443. Slagstad, T., Willemoes-Wissing, B., Coint, N., Stampolidis, A., Ganerød, M. & Ofstad, F. 2015: Geology and metallogenic potential of the westernmost Norrbotten Province around Altevatn in Troms, northern Norway. Norwegian Journal of Geology 95, 445-466. Coint, N., Slagstad, T., Roberts, N.M.W., Marker, M., Røhr, T. & Sørensen, B.E. 2015: The Late Mesoproterozoic Sirdal Magmatic Belt, SW Norway: Relationships between magmatism and metamorphism and implications for Sveconorwegian orogenesis. Precambrian Research 265, 57-77. Maystrenko, Y.P., Slagstad, T., Elvebakk, H.K., Olesen, O., Ganerød, G.V. & Rønning, J.S. 2015: New heat flow data from three boreholes near Bergen, Stavanger and Moss, southern Norway. Geothermics 56, 79-92. Roberts, N. & Slagstad, T. (2015) Continental growth and reworking on the edge of the Columbia and Rodinia supercontinents; 1.86-0.9 Ga accretionary orogeny in SW Fennoscandia. International Geology Review, 57, 1582-1606. Roberts, N.M.W., Slagstad, T. & Viola, G. 2015: The structural, metamorphic and magmatic evolution of Mesoproterozoic orogens. Precambrian Research 265, 1-9. 2014 Faust, J. C., J. Knies, T. Slagstad, C. Vogt, G. Milzer & J. Giraudeau (2014) Geochemical composition of Trondheimsfjord surface sediments: Sources and spatial variability of marine and terrigenous components. Continental Shelf Research, 88, 61-71.   2013 Slagstad, T., N. M. W. Roberts, M. Marker, T. S. Røhr & H. Schiellerup (2013) A non-collisional, accretionary Sveconorwegian orogen – Reply. Terra Nova, 25, 169-171. Slagstad, T., N. M. W. Roberts, M. Marker, T. S. Røhr & H. Schiellerup (2013) A non-collisional, accretionary Sveconorwegian orogen. Terra Nova, 25, 30-37. Slagstad, T., C. Pin, D. Roberts, C. L. Kirkland, T. Grenne, G. Dunning, S. Sauer & T. Andersen (2013) Tectonomagmatic evolution of the Early Ordovician suprasubduction-zone ophiolites of the Trondheim Region, Mid-Norwegian Caledonides. Geological Society, London, Special Publications, 390. Roberts, N. M. W., T. Slagstad, R. R. Parrish, M. J. Norry, M. Marker & M. S. A. Horstwood (2013) Sedimentary recycling in arc magmas: geochemical and U–Pb–Hf–O constraints on the Mesoproterozoic Suldal Arc, SW Norway. Contributions to Mineralogy and Petrology, 507-523. Culshaw, N. G., T. Slagstad, M. Raistrick & J. Dostal (2013) Geochemical, geochronological and isotopic constraints on the origin of members of the allochthonous Shawanaga and basal Parry Sound domains, Central Gneiss Belt, Grenville Province, Ontario. Precambrian Research, 228, 131-150.   2011 Slagstad, T., B. Davidsen & J. S. Daly (2011) Age and composition of crystalline basement rocks on the Norwegian continental margin: offshore extension and continuity of the Caledonian-Appalachian orogenic belt. Journal of the Geological Society, 168, 1167-1185.   2009 Slagstad, T., N. G. Culshaw, J. S. Daly & R. A. Jamieson (2009) Western Grenville Province holds key to midcontinental Granite-Rhyolite Province enigma. Terra Nova, 21, 181-187. Slagstad, T., N. Balling, H. Elvebakk, K. Midttømme, O. Olesen, L. Olsen & C. Pascal (2009) Heat-flow measurements in Late Palaeoproterozoic to Permian geological provinces in south and central Norway and a new heat-flow map of Fennoscandia and the Norwegian - Greenland Sea. Tectonophysics, 473, 341-361. Kirkland, C. L., M. J. Whitehouse & T. Slagstad (2009) Fluid-assisted zircon and monazite growth within a shear zone: a case study from Finnmark, Arctic Norway. Contributions to Mineralogy and Petrology, doi:10.1007/s00410-009-0401-x.   2008 Slagstad, T., K. Midttømme, R. K. Ramstad & D. Slagstad. 2008. Factors influencing shallow (< 1000 m depth) temperatures and their significance for extraction of ground-source heat. In Geology for Society, ed. T. Slagstad, 99-109. Geological Survey of Norway. Slagstad, T., C. Barrére, B. Davidsen & R. K. Ramstad (2008) Petrophysical and thermal properties of pre-Devonian basement rocks on the Norwegian continental margin. Norges geologiske undersøkelse Bulletin, 448, 1-6. Slagstad, T. (2008) Radiogenic heat production of Archaean to Permian geological provinces in Norway. Norwegian Journal of Geology, 88, 149-166.   2006 Slagstad, T., V. A. Melezhik, C. L. Kirkland, K. B. Zwaan, D. Roberts, I. M. Gorokhov & A. E. Fallick (2006) Carbonate isotope chemostratigraphy suggests revisions to the geological history of the West Finnmark Caledonides, North Norway. Journal of the Geological Society of London, 163, 277-289. Slagstad, T. (2006) Chemical (U–Th–Pb) dating of monazite:Analytical protocol for a LEO 1450VP scanning electron microscope and examples from Rogaland and Finnmark, Norway. Norges geologiske undersøkelse Bulletin, 446, 11-18. Slagstad, T. (2006) Did hot, high heat-producing granites determine the location of the Oslo Rift? Tectonophysics, 412, 105-119.   2005 Slagstad, T., R. A. Jamieson & N. G. Culshaw (2005) Formation, crystallisation, and migration of melt in the mid-orogenic crust: Muskoka domain migmatites, Grenville Province, Ontario. Journal of Petrology, 46, 893-919.   2004 Slagstad, T., M. A. Hamilton, R. A. Jamieson & N. G. Culshaw (2004) Timing and duration of melting in the mid orogenic crust: Constraints from U-Pb (SHRIMP) data, Muskoka and Shawanaga domains, Grenville Province, Ontario. Canadian Journal of Earth Sciences, 41, 1339-1365. Slagstad, T., N. G. Culshaw, R. A. Jamieson & J. W. F. Ketchum. 2004. Early Mesoproterozoic tectonic history of the southwestern Grenville Province, Ontario: Constraints from geochemistry and geochronology of high-grade gneisses. In Proterozoic tectonic evolution of the Grenville orogen in North America, eds. R. P. Tollo, L. Corriveau, J. McLelland & M. J. Bartholomew, 209-241.   2003 Slagstad, T. (2003) Geochemistry of trondhjemites and mafic rocks in the Bymarka ophiolite fragment, Trondheim, Norway: Petrogenesis and tectonic implications. Norsk Geologisk Tidsskrift, 83, 167-185.   2002 Roberts, D., N. Walker, T. Slagstad, A. Solli & A. Krill (2002) U-Pb zircon ages from the Bymarka ophiolite, near Trondheim, central Norwegian Caledonides, and regional implications. Norsk Geologisk Tidsskrift, 82, 19-30.   Student supervision:   Current students: Anette Granseth (PhD, NTNU) Trond Harstad (PhD, NTNU) Kristine Nymoen (MSc, NTNU) Steinar Halvdan Møkkelgjerd (MSc, NTNU)   Past students: 2016 Ingjerd Ulsaker Høy (MSc, NTNU): Sveconorwegian magmatic and metamorphic evolution of southwestern Norway. Anne Bruland Høyen (MSc, NTNU): Within plate gabbroic intrusion at 565 Ma in the Uppermost Allochthon.   2015 Anette Utgården Granseth (MSc, NTNU): Deformation, Phyllonitization and Associated Element Mobilization of Granitoid Rocks. A geochemical study of the Fagervika granitoid, Norway. Stine Kjønsvik Bang (MSc, NTNU): Geokjemiske analyser av molybdenitt og andre sulfider i granittiske bergarter fra Knaben. Martin Austin Stormoen (MSc, NTNU): Synkinematic intrusion of granitoid sheets, with implications for molybdenite deposits in the Knaben Zone.   2011 Bjørgunn Heggem Dalslåen (MSc, UiB): Geological evolution of the Mesoproterozoic Nesflaten supracrustal unit. Simone Sauer (MSc, University of Bremen): A Lu-Hf isotope study of zircons from high-alumina orthopyroxene megacrysts from the Neoproterozoic Rogaland Anorthosite Province, SW Norway: A window to the Sveconorwegian lower crust   2010 Jon Haugestaul (MSc, NTNU): Geological mapping, metamorphic- and structural analysis in the Precambrian of Madland, SW Rogaland, Norway.  
 Sofie Gradmann
Sofie Gradmann
Telefon: 73904460 - E-post: sofie.gradmann@ngu.no
CURRENT PROJECTS COOP3 (Continental Onshore-Offshore Programme) - modelling of flexural strength along the Norwegian margin BOOST (Barents Sea Onshore-Offshore Structural and Thermal Modelling) - Project Management DP1_Geofysikk (part of Undergrunnsprogrammet UGP) Updating and extending the national database for ground geophysics, new solutions for data registration, new methods for accessing and visualizing of data - Project Management PREVIOUS PROJECTS NEONOR2 (Neotectonics in Northern Norway) - 3D modelling of the stress field in the Nordland region NAGTEC - a tectonostratigraphic atlas for the NE Atlantic TOPOSCANDIA deep (part of TOPOEUROPE) - investigating the deep structure of the Scnadinavian mountains EDUCATION AND CAREER 2013-present: researcher at NGU 2010-2013: Post Doctoral scholar at NGU 2005-2012: Ph. D. Student at Dept. of Earth Sciences, Dalhousie University, Halifax, Canada. Thesis: `The evolution of Deep-Water Salt-Tectonic Structures - Numerical Modeling Studies applied to the Northwestern Gulf of Mexico’ 2004 –2005: Scientific employee at German Federal Institution for Geosciences and NaturalResources (BGR), Section for Marine Seismic Survey Techniques and Method Development (now Marine Resource Exploration) 2004: Diploma in Geophysics (equivalent to M.Sc.), Institute of Geophysics, University of Hamburg, Germany. Thesis: ‘Seismic studies of salt tectonic structures in the Levantine Basin’ 1999-2003: Undergraduate research assistant, Institute of Geophysics, University of Hamburg, Germany COMMITTEES EPOS Solid Earth Science Committee National Broadband Seismometer Pool Committee AWARDS 2005-2009 Killam Predoctoral Scholarship (awarded by Dalhousie University) 2005-2007 Government of Canada Award (awarded by Foreign Affairs Canada) 2007 Studentship Prize for oral presentation at AGU Fall Meeting, San Francisco, USA (awarded by Basin Research, Journal of Blackwell Publishing) 2005 Bernd Rendel Prize in Geosciences (awarded by the German Research Foundation)
Tobias Himmler
Tobias Himmler
Telefon: 73904284 - E-post: tobias.himmler@ngu.no
RESEARCH INTERESTS seabed fluid flow processes using element patterns and isotope signatures to elucidate geochemical processes microbial-induced mineral precipitation EDUCATION 2011: Dr. rer. nat. (= Ph.D.), University of Bremen, Germany 2007: Diploma (= M.Sc.), Geology–Palaeontology, University of Erlangen-Nürnberg, Germany   PUBLICATIONS (https://scholar.google.de/citations?hl=en&user=8qMlHKQAAAAJ) Smrzka D, Zwicker J, Bach W, Feng D, Himmler T, Chen D, Peckmann J (accepted), The behavior of trace elements in seawater, sedimentary pore water, and their incorporation into carbonate minerals: A review. Facies. 2019 Himmler T, Sahy D, Martma T, Bohrmann G, Plaza-Faverola A, Bünz S, Condon D, Knies J, Lepland A (2019), A 160,000-year-old history of tectonically controlled methane seepage in the Arctic. Science Advances 5,  DOI: 10.1126/sciadv.aaw1450. Hong WL, Lepland A, Himmler T, Kim J-H,Chand S, Sahy D, Solomon EA, Rae JWB, Martma T, Nam S-I, Knies J (2019), Discharge of meteoric water in the eastern Norwegian Sea since the last glacial period. Geophysical Research Letters. https://doi.org/10.1029/2019GL084237 Tamborrino L, Himmler T, Elvert M, Conti S, Gualtieri AF, Fontana D, Bohrmann G (2019), Formation of tubular carbonate concretions at Athina mud volcano, eastern Mediterranean Sea. Marine and Petroleum Geology 107, 20–31. Sen A, Himmler T, Hong WL, Chitkara C, Lee RW, Ferré B, Lepland A, Knies J (2019), Atypical biological features of a new cold seep site on the Lofoten-Vesterålen continental margin (northern Norway). Scientific Reports 9, 1762. Preto N, Klügel A., Himmler T, Franceschi M (2019), Origin of facies zonation in microbial carbonate platform slopes: clues from trace element and stable isotope geochemistry (Middle Triassic, Dolomites, Italy). Sedimentology 66, 81 – 101.   2018 Zwicker J, Smrzka D, Himmler T, Monien P, Gier S, Goedert JL, Peckmann J (2018), Rare earth elements as tracers for microbial activity and early diagenesis: A new perspective from carbonate cements of ancient methane-seep deposits. Chemical Geology 501, 77–85. Gallagher SJ, Reuning L, Himmler T, Henderiks J, De Vleeschouwer D, Groeneveld J, Rastegar Lari A, Fulthorpe CS, Bogus K, Expedition 356 Shipboard Scientists (2018), The enigma of rare Quaternary oolites in the Indian and Pacific Oceans: A result of global oceanographic physicochemical conditions or a sampling bias? Quaternary Science Reviews 200, 114–122. Himmler T, Smrzka D, Zwicker J, Kasten S, Shapiro RS, Bohrmann G, Peckmann J (2018), Stromatolites below the photic zone in the northern Arabian Sea formed by calcifying chemotrophic microbial mats. Geology 46, 339–342.   2017 and older Christensen BA, Renema W, Henderiks J, De Vleeschouwer D, Auer G, Reuning L, Groeneveld J, Castaneda I, Ishiwa T, Bogus K, McHugh CM, Gallagher SJ, Fulthorpe CS, and Exp. 356 Scientists (2017), Indonesian Through­flow drove Australian climate from humid Pliocene to arid Pleistocene. Geophys. Res. Lett., 44, 6914–6925. Groeneveld J, Henderiks J, Renema W, McHugh CM, De Vleeschouwer D, Christensen BA, Fulthorpe CS, Reuning L, Gallagher SJ, Bogus K, Auer G, Ishiwa T, and Expedition 356 Scientists (2017), Australian shelf sediments reveal shifts in Miocene Southern Hemisphere Westerlies. Science Advances 3. De Vleeschouwer D, Dunlea AG, Auer G, Anderson CH, Brumsack H, de Loach A, Gurnis M, Huh Y, Ishiwa T, Jang K, Kominz MA, März C, Schnetger B, Murray RW, Pälike H and Expedition 356 shipboard scientists (2017), Quantifying K, U, and Th contents of marine sediments using shipboard natural gamma radiation spectra measured on DV JOIDES Resolution, Geochemistry Geophysics Geosystems 18, 1053–1064. Himmler T, Bayon G, Wangner D, Enzmann F, Peckmann J, Bohrmann G (2016), Seep-carbonate lamination controlled by cyclic particle flux. Scientific Reports 6, 37439. Himmler T, Birgel D, Bayon G, Pape T, Ge L, Bohrmann G, Peckmann J (2015), Formation of seep carbonates along the Makran convergent margin, northern Arabian Sea and a molecular and isotopic approach to constrain the carbon isotopic composition of parent methane. Chemical Geology 415, 102–117. Sultan N, Bohrmann G, Ruffine L, Pape T, Riboulot V, Colliat JL, De Prunelé A, Dennielou B, Garziglia S, Himmler T, Marsset T, Peters CA, Rabiu A, Wei J (2014), Pockmark formation and evolution in deep water Nigeria: Rapid hydrate growth versus slow hydrate dissolution. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 119. Himmler T, Haley BA, Torres ME, Klinkhammer GP, Bohrmann G, Peckmann J (2013), Rare earth element geochemistry in cold-seep pore waters from Hydrate Ridge, off Oregon. Geo-Marine Letters 33, 369–379. Pierre C, Blanc-Valleron MM, Demange J, Boudouma O, Foucher JP, Pape T, Himmler T, Fekete N, Spiess V (2012), Authigenic carbonates from active methane seeps offshore South-West Africa. Geo-Marine Letters. DOI: 10.1007/s00367-012-0295-x Himmler T, Brinkmann F, Bohrmann G, Peckmann J (2011), Corrosion patterns of seep-carbonates from the eastern Mediterranean Sea. Terra Nova 23, 206–212. Himmler T, Bach W, Bohrmann G, Peckmann J (2010), Rare earth elements in authigenic methane-seep carbonates as tracers for fluid composition during early diagenesis. Chemical Geology 227, 126–136. Haas A, Little CTS, Sahling H, Bohrmann G, Himmler T, Peckmann J (2009), Mineralization of vestimentiferan tubes at methane seeps on the Congo deep-sea fan. Deep-Sea Research (I) 56, 283–293. Birgel D, Himmler T, Freiwald A, Peckmann J (2008), A new constraint on the antiquity of anaerobic oxidation of methane: Late Pennsylvanian seep limestones from southern Namibia. Geology 36, 543–546. Himmler T, Freiwald A, Stollhofen H, Peckmann J (2008), Late Carboniferous hydrocarbon-seep carbonates from the glaciomarine Dwyka Group, southern Namibia. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 257, 185–197.