893 resultater
... assistent på høyskolen, begynte han som geokjemiker på NGU. I 1980 ble han direktør ved Geokjemisk avdeling. En stilling han ... han med vitenskapelig arbeid sammen med kolleger ved NGU, på NTNU og i Vitenskapsakademiet helt frem til sin død. For ... barn, stebarn og barnebarn. På vegne av ansatte ved NGU Rolf Tore Ottesen - Tore Volden - Clemens Reimann - Amund Rein ...
... I en rapport fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) framgår det at et ustabilt fjellparti i størrelsesorden 15-20 millioner ... og gi fare for flom og dambrudd, heter det i rapporten. NGU anbefaler at det settes ut instrumenter som kontinuerlig kan måle ...
... forsker Eiliv Larsen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).     Han leder forskningen i SciencePub, som skal se på de ... den offisielle åpningen av Polaråret i Oslo 1. mars. Det NGU-ledede SciencePub-prosjektet var på plass med Eiliv Larsen (bildet) og en ...
... som etter planen skal følges opp i fem år framover. NGU har allerede i to år arbeidet med en tilsvarende kartlegging i nord, ... og studier av havbunnen i et tverrfaglig samarbeid mellom NGU, Kartverket Sjødivisjonen og Havforskningsinstituttet. Arbeidet pågår i ...
... mineraler, sier lagleder og forsker Peer-Richard Neeb ved NGU. Det er langs kysten i distriktene verdiene i stor grad skapes. Cirka 5 ... innenlands foredlingsindustri, sier Peer-Richard Neeb. NGU anslår at det i løsmasser og fast fjell i Norge i dag finnes kjente ...
... fra Jordas urtid, forteller forsker Aivo Lepland ved NGU. - Prøvene kan belyse dannelsen av den "moderne jord", med den første ... av oksygen i atmosfæren. 15 borehull Sammen med NGU-kollega Victor Melezhik har Lepland oppholdt seg ved borerigger i det ...
... verdi av mer enn 2500 milliarder kroner, fastslår NGU i tre rapporter som kom ut i 2012. Tweet !function(d,s,id){var ...       Kontaktperson ved NGU: Seniorforsker og prosjektleder Peer-Richard Neeb, tlf.: 73 90 41 62. ...
... skal gjennomføres med 3D-verktøy som er utviklet ved NGU og GNS Science på New Zealand. Partnere i det tre år lange prosjektet ... (Unis på Svalbard), Trond Torsvik (Universitetet i Oslo og NGU), Torgeir Andersen (UiO), Per Terje Osmundsen og Gwenn Peron-Pinvidic ...
... viktig for å bli en god geolog. Det er grunnen til at NGU tidligere både har hatt besøk av skoleklasser og også vært ute med ... for å forklare geologi, opplyser forsker Trond Slagstad ved NGU. I kurset Geofag 2 skal elevene kartlegge, gjennomføre, presentere og ...
... for de ulike målgruppene. Kontaktperson ved NGU: Rolv Dahl Mer informasjon om Tromsprogrammet på ... Troms, juni 2001. Siden 1997 har NGU samarbeidet med Troms fylkeskommune om "Samordnet geologisk ...
... Peer-Richard Neeb ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Kartla ressursene Han er en av forskerne som har bidratt til å ... 10 millioner tonn stein pr. år. Kontaktperson ved NGU: Forsker og lagleder Peer-Richard Neeb, e-post: peer.neeb@ngu.no ...
... Ho er til dagleg ein del av Laget for geokjemi ved NGU. 9. desember forsvarte ho doktoravhandlinga si «Urban basin deposit; the ... history of Lille Lungegårdsvannet, Bergen». NGU-geolog Malin Andersson under forsvaret av si doktoravhandling ved ...
... vår, understreker Reimann. På europeisk nivå NGU-forskeren ønsker å heve arbeidet med jordvern og jordforvaltning opp i en ... Tyskland ISBN 3-510-95906-X Kontaktperson ved NGU: Clemens Reimann, tlf.: 73 90 43 07 e-post: clemens.reimann@ngu.no ...
... skjedd endringer i nivåer av miljøgifter i sedimentene. NGU og HI får hver sin sedimentkjerne til analyse av tungmetaller, barium og TBT (NGU) og organiske miljøgifter (HI). I tillegg tar NGU vare på hele ...
... forsker Gurli Meyer ved Norges geologiske undersøkelse (NGU), - det strammer trolig fra middelalderen, men ble forsøkt startet opp ... skogkledte landskapet, og er kartlagt av både geologer fra NGU og arkeologer fra Tromsø Museum. Klebersteinen er omvandlet fra gabbro og ...
... Jacobs (UiB) Synnøve Elvevold (NP) og Ane K. Engvik (NGU). Foto: Joachim Jacobs Dypt i jordskorpa - Et av målene med ... Vi skal lære mer om hvordan berggrunnen her er dannet, sier NGU-forsker Ane K. Engvik, som deltar på ekspedisjonen. Fjellene i ...
... i salg hos bokhandlere på Røros, hos Tapir eller hos NGU. Pris: 350,- Bestill boka nå! NGU har gitt ut bok om den unike gruvebyen Røros. Byen er anerkjent som ...
... Det er Terje Thorsnes ved NGU som har ledet arbeidet med å gjøre dataene tilgjengelige for fiskeri- og ... - Fenomenalt samarbeid Forsker Oddvar Longva ved NGU har vært sentral i utviklingen av de marine grunnkartene. - Et ... er tilgjengelig i digital form for nedlasting her. NGU, Kartverket og OLEX har siden 2009 samarbeidet om å gjøre nye detaljerte ...
... Kvikkleira hadde rasert området. Foto: Kari Sletten/NGU UNDERSØKER: Geolog Harald Sveian i arbeid utenfor ... ved Kattmarka i Namsos lørdag formiddag. Foto: Kari Sletten/NGU Omkring 20 hus ligger uskadd, men uten vegforbindelse i området ...
... Endret syn Seniorforsker Clemens Reimann ved NGU. Funnene kommer fram i en studie som NGU og Skog og Landskap har gjort om sammenhengen mellom grunnfjell, og jord- ...
... og Odleiv Olesen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Mange bruksområder Måledata brukes både som bakgrunnsmateriale ... i sommer. Foto: Georgios Tassis Aldri før har NGU hatt så stor aktivitet i luften så sent på året. I midten av november ...
... av massene kan ha blitt spredt ut av området. Illustrasjon: NGU Den stiplede linjen viser grensene for dypvannsdeponiet ... Malmøya. Klikk på bildet for stor versjon. Illustrasjon: NGU Flere hundre tusen kubikkmeter masse fra den forurensede sjøbunnen i ...
... for større versjon.) ©Illustrasjon: Trond H. Torsvik/NGU Torsvik er en av landets ledende forskere på ... naturressurser, påpeker Torsvik. Kontaktperson ved NGU: Forsker og lagleder Trond H. Torsvik , tlf.: 73 90 44 11, mob.: ...
... sier Vigran. Internasjonal interesse NGU presenterer publikasjonen i serien «Special Publications». Dette er en ... for 200 til 250 millioner år siden. Nå presenterer NGU og Sintef en sammenstilling av resultatene fra nesten 40 års forskning. ...
... Området der NGU har hentet magnetiske profiler i Barentshavet. Linjene går innover ... Jan Reidar Skilbrei ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). I praksis betyr det at den nye kunnskapen kan brukes til å gi en mer ...
... i september fortalte Norges geologiske undersøkelse (NGU) om det som skjedde. Tenk deg først at du er i restauranten i ... Hvorfor var det slik? Forsker Lena Rubensdotter ved NGU forklarer: - Under siste istid var landmassene i hele Skandinavia ...
... for en større versjon) Kilde: Senter for Geodynamikk, NGU. - Platebevegelsene i jordskorpen, både de ... Torsvik og hans medarbeidere ved laget for geodynamikk ved NGU i finalen om å bli et nytt Senter for Fremragende Forskning (SFF) her i ...
... kartleggingsinnsats for Norges geologiske undersøkelse (NGU). Mineralressurser Selv om Norge i dag er dekket med ... løse en kriminalgåte, sier hun. Kontaktperson ved NGU: Forsker Ellen M. O. Sigmond, tlf.: 73 90 42 44, e-post: ellen.sigmond@ngu.no   Ellen M. O. Sigmond har drevet geologiske undersøkelser ...
... undersøkt av Norges geologiske undersøkelse (NGU). Fra berggrunnen - Vi har kartlagt 20 kvadratkilometer av det ... Jan Steinar Rønning ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Rønning understreker at NGU ikke har noen forutsetninger for å ...
... brukes i batterier, forteller forsker Håvard Gautneb fra NGU.   - Norge får nikkelråstoff fra Canada og det blir renset til ren ... lovgivning Gautneb står ved mineralskapet til NGU. Her holder han opp kobolt og nikkelmalm, som er ressursene mange har bruk ...
Vårt nettsted ngu.no har vært under oppgradering. Beklageligvis oppsto en feil under ... er du en av de rammede og må gjøre jobben om igjen. NGU beklager feilen og ulempene den medfører for våre brukere på det ... geolog, bestilt en bok eller meldt deg på en konferanse via ngu.no i perioden 30.10 - 12.11? Da er det store sjanser for at vi ikke har ...
... Malmleting (GM) i Trondheim, som senere ble en del av NGU, i syv måneder fra sommeren 1953. - Han er 77 år nå, men likevel ... leder Odleiv Olesen ved laget for sokkelgeofysikk ved NGU. Det var Olesen som inviterte Talwani til Trondheim, når han først var i ...
... Tynnslip med gull. NGU har tidligere gjort en rekke undersøkelser i og omkring Mofjellet i ... på de analyser og resultater som er gjort per i dag, har NGU foreslått at det gjennomføres flere og mer detaljerte undersøkelser - ...
... Jostein Mårdalen fra NTNU og Henrik Schiellerup fra NGU presenterte MiMaC, det nye «superlaboratoriet» i Trondheim, som skal ... til et godt nasjonalt samarbeid, sier avdelingsdirektør ved NGU, Tom Heldal. -  Vil skape positive ringvirkninger - Jeg er helt ...
... Statens strålevern og prosjektleder Guri V. Ganerød ved NGU. Det er NGU og Strålevernet som i samarbeid publiserer de nye alunskiferkartene, som ...
... Torsvik, som er en del av Laget for geodynamikk ved NGU, har ledet studien av den spesielle sørøstkysten på Island. ... Trond Torsvik, som er en del av Laget for geodynamikk ved NGU, har ledet forskningen. Norske forskere mener at sørøstkysten av ...
... nedisninger hundretusenvis av år tilbake i tid. Her vil NGU bore brønner for å avdekke detaljene i den spennende historien. Foto: Ola ... Lokalt samarbeid Det er tre-seks løsmassegeologer fra NGU på plass i Vest-Agder en stor del av sommersesongen. De samarbeider med ...
... er preget av erosjon, har vært kjent siden NGU gjorde undersøkelser for snart 15 år siden. Seismiske data og dateringer ... i Trondheimsfjorden. Videre undersøkelser i 2014 NGU og NTNU vil samarbeide om å undersøke dumpefeltet nærmere. Da vil en ...
... presentert i tidsskriftet Science i august. Astrid Lyså ved NGU er en av forskerne bak studien. Lite is nord for Grønland etter siste ...
... i mot heideren frå avdelingsdirekør Øystein Nordgulen ved NGU. Melezhik og hans kollegar har fortalt om dei dramatiske endringane ... under ein julelunsj ved Noregs geologiske undersøking (NGU) nyleg. Eit omfattande trebindsverk om Jorda i urtida kunne ingen toppe. ...

Sider

269 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.
 Trond Slagstad
Trond Slagstad
Telefon: 73904229 - E-post: trond.slagstad@ngu.no
Research interests: The Late Mesoproterozoic Sveconorwegian orogen and associated Mo- and Ni- mineralisations. The Svecofennian orogen and associated mineralisations. The Late Mesoproterozoic Grenville orogen in eastern Canada.   Publications: 2018 Kirkland, C.L., Slagstad, T. & Johnson, T.E. 2018: Zircon as a metamorphic timekeeper: A case study from the Caledonides of central Norway. Gondwana Research 61, 63-72. Slagstad, T. & Kirkland, C.L. 2018: Timing of collision initiation and location of the Scandian orogenic suture in the Scandinavian Caledonides. Terra Nova 30, 179-188. Slagstad, T., Maystrenko, Y., Maupin, V. & Gradmann, S. 2018: An extinct, Late Mesoproterozoic, Sveconorwegian mantle wedge beneath SW Fennoscandia, reflected in seismic tomography and assessed by thermal modelling. Terra Nova 30, 72-77. Slagstad, T., Roberts, N.M.W., Coint, N., Høy, I., Sauer, S., Kirkland, C.L., Marker, M., Røhr, T.S., Henderson, I.H.C., Stormoen, M.A., Skår, Ø., Sørensen, B.E. & Bybee, G.M. 2018: Magma-driven, high-grade metamorphism in the Sveconorwegian Province, SW Norway during the terminal stages of Fennoscandian Shield evolution. Geosphere 14, 861-882. 2017 Ravna, E.K., Zozulya, D., Kullerud, K., Corfu, F., Nabelek, P.I., Janák, M., Slagstad, T., Davidsen, B., Selbekk, R.S. & Schertl, H.-P. 2017: Deep-seated Carbonatite Intrusion and Metasomatism in the UHP Tromsø Nappe, Northern Scandinavian Caledonides—a Natural Example of Generation of Carbonatite from Carbonated Eclogite. Journal of Petrology 58, 2403-2428. Slagstad, T. & Kirkland, C.L. 2017: The use of detrital zircon data in terrane analysis: A nonunique answer to provenance and tectonostratigraphic position in the Scandinavian Caledonides. Lithosphere 9, 1002-1011. Slagstad, T., Roberts, N.M.W. & Kulakov, E. 2017: Linking orogenesis across a supercontinent; the Grenvillian and Sveconorwegian margins on Rodinia. Gondwana Research 44, 109-115. 2016 Culshaw, N.G., Foster, J., Marsh, J., Slagstad, T. & Gerbi, C. 2016: Kiosk Domain, Central Gneiss Belt, Grenville Province, Ontario: a Labradorian palimpsest preserved in the ductile deep crust. Precambrian Research 280, 249-278.   2015 Bjerkgård, T., Slagstad, T., Henderson, I., Sandstad, J.S. & Schönenberger, J. 2015: Geology and gold in the Mauken basement window, Målselv, Troms. Norwegian Journal of Geology 95, 423-443. Slagstad, T., Willemoes-Wissing, B., Coint, N., Stampolidis, A., Ganerød, M. & Ofstad, F. 2015: Geology and metallogenic potential of the westernmost Norrbotten Province around Altevatn in Troms, northern Norway. Norwegian Journal of Geology 95, 445-466. Coint, N., Slagstad, T., Roberts, N.M.W., Marker, M., Røhr, T. & Sørensen, B.E. 2015: The Late Mesoproterozoic Sirdal Magmatic Belt, SW Norway: Relationships between magmatism and metamorphism and implications for Sveconorwegian orogenesis. Precambrian Research 265, 57-77. Maystrenko, Y.P., Slagstad, T., Elvebakk, H.K., Olesen, O., Ganerød, G.V. & Rønning, J.S. 2015: New heat flow data from three boreholes near Bergen, Stavanger and Moss, southern Norway. Geothermics 56, 79-92. Roberts, N. & Slagstad, T. (2015) Continental growth and reworking on the edge of the Columbia and Rodinia supercontinents; 1.86-0.9 Ga accretionary orogeny in SW Fennoscandia. International Geology Review, 57, 1582-1606. Roberts, N.M.W., Slagstad, T. & Viola, G. 2015: The structural, metamorphic and magmatic evolution of Mesoproterozoic orogens. Precambrian Research 265, 1-9. 2014 Faust, J. C., J. Knies, T. Slagstad, C. Vogt, G. Milzer & J. Giraudeau (2014) Geochemical composition of Trondheimsfjord surface sediments: Sources and spatial variability of marine and terrigenous components. Continental Shelf Research, 88, 61-71.   2013 Slagstad, T., N. M. W. Roberts, M. Marker, T. S. Røhr & H. Schiellerup (2013) A non-collisional, accretionary Sveconorwegian orogen – Reply. Terra Nova, 25, 169-171. Slagstad, T., N. M. W. Roberts, M. Marker, T. S. Røhr & H. Schiellerup (2013) A non-collisional, accretionary Sveconorwegian orogen. Terra Nova, 25, 30-37. Slagstad, T., C. Pin, D. Roberts, C. L. Kirkland, T. Grenne, G. Dunning, S. Sauer & T. Andersen (2013) Tectonomagmatic evolution of the Early Ordovician suprasubduction-zone ophiolites of the Trondheim Region, Mid-Norwegian Caledonides. Geological Society, London, Special Publications, 390. Roberts, N. M. W., T. Slagstad, R. R. Parrish, M. J. Norry, M. Marker & M. S. A. Horstwood (2013) Sedimentary recycling in arc magmas: geochemical and U–Pb–Hf–O constraints on the Mesoproterozoic Suldal Arc, SW Norway. Contributions to Mineralogy and Petrology, 507-523. Culshaw, N. G., T. Slagstad, M. Raistrick & J. Dostal (2013) Geochemical, geochronological and isotopic constraints on the origin of members of the allochthonous Shawanaga and basal Parry Sound domains, Central Gneiss Belt, Grenville Province, Ontario. Precambrian Research, 228, 131-150.   2011 Slagstad, T., B. Davidsen & J. S. Daly (2011) Age and composition of crystalline basement rocks on the Norwegian continental margin: offshore extension and continuity of the Caledonian-Appalachian orogenic belt. Journal of the Geological Society, 168, 1167-1185.   2009 Slagstad, T., N. G. Culshaw, J. S. Daly & R. A. Jamieson (2009) Western Grenville Province holds key to midcontinental Granite-Rhyolite Province enigma. Terra Nova, 21, 181-187. Slagstad, T., N. Balling, H. Elvebakk, K. Midttømme, O. Olesen, L. Olsen & C. Pascal (2009) Heat-flow measurements in Late Palaeoproterozoic to Permian geological provinces in south and central Norway and a new heat-flow map of Fennoscandia and the Norwegian - Greenland Sea. Tectonophysics, 473, 341-361. Kirkland, C. L., M. J. Whitehouse & T. Slagstad (2009) Fluid-assisted zircon and monazite growth within a shear zone: a case study from Finnmark, Arctic Norway. Contributions to Mineralogy and Petrology, doi:10.1007/s00410-009-0401-x.   2008 Slagstad, T., K. Midttømme, R. K. Ramstad & D. Slagstad. 2008. Factors influencing shallow (< 1000 m depth) temperatures and their significance for extraction of ground-source heat. In Geology for Society, ed. T. Slagstad, 99-109. Geological Survey of Norway. Slagstad, T., C. Barrére, B. Davidsen & R. K. Ramstad (2008) Petrophysical and thermal properties of pre-Devonian basement rocks on the Norwegian continental margin. Norges geologiske undersøkelse Bulletin, 448, 1-6. Slagstad, T. (2008) Radiogenic heat production of Archaean to Permian geological provinces in Norway. Norwegian Journal of Geology, 88, 149-166.   2006 Slagstad, T., V. A. Melezhik, C. L. Kirkland, K. B. Zwaan, D. Roberts, I. M. Gorokhov & A. E. Fallick (2006) Carbonate isotope chemostratigraphy suggests revisions to the geological history of the West Finnmark Caledonides, North Norway. Journal of the Geological Society of London, 163, 277-289. Slagstad, T. (2006) Chemical (U–Th–Pb) dating of monazite:Analytical protocol for a LEO 1450VP scanning electron microscope and examples from Rogaland and Finnmark, Norway. Norges geologiske undersøkelse Bulletin, 446, 11-18. Slagstad, T. (2006) Did hot, high heat-producing granites determine the location of the Oslo Rift? Tectonophysics, 412, 105-119.   2005 Slagstad, T., R. A. Jamieson & N. G. Culshaw (2005) Formation, crystallisation, and migration of melt in the mid-orogenic crust: Muskoka domain migmatites, Grenville Province, Ontario. Journal of Petrology, 46, 893-919.   2004 Slagstad, T., M. A. Hamilton, R. A. Jamieson & N. G. Culshaw (2004) Timing and duration of melting in the mid orogenic crust: Constraints from U-Pb (SHRIMP) data, Muskoka and Shawanaga domains, Grenville Province, Ontario. Canadian Journal of Earth Sciences, 41, 1339-1365. Slagstad, T., N. G. Culshaw, R. A. Jamieson & J. W. F. Ketchum. 2004. Early Mesoproterozoic tectonic history of the southwestern Grenville Province, Ontario: Constraints from geochemistry and geochronology of high-grade gneisses. In Proterozoic tectonic evolution of the Grenville orogen in North America, eds. R. P. Tollo, L. Corriveau, J. McLelland & M. J. Bartholomew, 209-241.   2003 Slagstad, T. (2003) Geochemistry of trondhjemites and mafic rocks in the Bymarka ophiolite fragment, Trondheim, Norway: Petrogenesis and tectonic implications. Norsk Geologisk Tidsskrift, 83, 167-185.   2002 Roberts, D., N. Walker, T. Slagstad, A. Solli & A. Krill (2002) U-Pb zircon ages from the Bymarka ophiolite, near Trondheim, central Norwegian Caledonides, and regional implications. Norsk Geologisk Tidsskrift, 82, 19-30.   Student supervision:   Current students: Anette Granseth (PhD, NTNU) Trond Harstad (PhD, NTNU) Kristine Nymoen (MSc, NTNU) Steinar Halvdan Møkkelgjerd (MSc, NTNU)   Past students: 2016 Ingjerd Ulsaker Høy (MSc, NTNU): Sveconorwegian magmatic and metamorphic evolution of southwestern Norway. Anne Bruland Høyen (MSc, NTNU): Within plate gabbroic intrusion at 565 Ma in the Uppermost Allochthon.   2015 Anette Utgården Granseth (MSc, NTNU): Deformation, Phyllonitization and Associated Element Mobilization of Granitoid Rocks. A geochemical study of the Fagervika granitoid, Norway. Stine Kjønsvik Bang (MSc, NTNU): Geokjemiske analyser av molybdenitt og andre sulfider i granittiske bergarter fra Knaben. Martin Austin Stormoen (MSc, NTNU): Synkinematic intrusion of granitoid sheets, with implications for molybdenite deposits in the Knaben Zone.   2011 Bjørgunn Heggem Dalslåen (MSc, UiB): Geological evolution of the Mesoproterozoic Nesflaten supracrustal unit. Simone Sauer (MSc, University of Bremen): A Lu-Hf isotope study of zircons from high-alumina orthopyroxene megacrysts from the Neoproterozoic Rogaland Anorthosite Province, SW Norway: A window to the Sveconorwegian lower crust   2010 Jon Haugestaul (MSc, NTNU): Geological mapping, metamorphic- and structural analysis in the Precambrian of Madland, SW Rogaland, Norway.  
 Sofie Gradmann
Sofie Gradmann
Telefon: 73904460 - E-post: sofie.gradmann@ngu.no
CURRENT PROJECTS COOP3 (Continental Onshore-Offshore Programme) - modelling of flexural strength along the Norwegian margin BOOST (Barents Sea Onshore-Offshore Structural and Thermal Modelling) - Project Management DP1_Geofysikk (part of Undergrunnsprogrammet UGP) Updating and extending the national database for ground geophysics, new solutions for data registration, new methods for accessing and visualizing of data - Project Management PREVIOUS PROJECTS NEONOR2 (Neotectonics in Northern Norway) - 3D modelling of the stress field in the Nordland region NAGTEC - a tectonostratigraphic atlas for the NE Atlantic TOPOSCANDIA deep (part of TOPOEUROPE) - investigating the deep structure of the Scnadinavian mountains EDUCATION AND CAREER 2013-present: researcher at NGU 2010-2013: Post Doctoral scholar at NGU 2005-2012: Ph. D. Student at Dept. of Earth Sciences, Dalhousie University, Halifax, Canada. Thesis: `The evolution of Deep-Water Salt-Tectonic Structures - Numerical Modeling Studies applied to the Northwestern Gulf of Mexico’ 2004 –2005: Scientific employee at German Federal Institution for Geosciences and NaturalResources (BGR), Section for Marine Seismic Survey Techniques and Method Development (now Marine Resource Exploration) 2004: Diploma in Geophysics (equivalent to M.Sc.), Institute of Geophysics, University of Hamburg, Germany. Thesis: ‘Seismic studies of salt tectonic structures in the Levantine Basin’ 1999-2003: Undergraduate research assistant, Institute of Geophysics, University of Hamburg, Germany COMMITTEES EPOS Solid Earth Science Committee National Broadband Seismometer Pool Committee AWARDS 2005-2009 Killam Predoctoral Scholarship (awarded by Dalhousie University) 2005-2007 Government of Canada Award (awarded by Foreign Affairs Canada) 2007 Studentship Prize for oral presentation at AGU Fall Meeting, San Francisco, USA (awarded by Basin Research, Journal of Blackwell Publishing) 2005 Bernd Rendel Prize in Geosciences (awarded by the German Research Foundation)
Tobias Himmler
Tobias Himmler
Telefon: 73904284 - E-post: tobias.himmler@ngu.no
RESEARCH INTERESTS seabed fluid flow processes using element patterns and isotope signatures to elucidate geochemical processes microbial-induced mineral precipitation EDUCATION 2011: Dr. rer. nat. (= Ph.D.), University of Bremen, Germany 2007: Diploma (= M.Sc.), Geology–Palaeontology, University of Erlangen-Nürnberg, Germany   PUBLICATIONS (https://scholar.google.de/citations?hl=en&user=8qMlHKQAAAAJ) Smrzka D, Zwicker J, Bach W, Feng D, Himmler T, Chen D, Peckmann J (accepted), The behavior of trace elements in seawater, sedimentary pore water, and their incorporation into carbonate minerals: A review. Facies. 2019 Himmler T, Sahy D, Martma T, Bohrmann G, Plaza-Faverola A, Bünz S, Condon D, Knies J, Lepland A (2019), A 160,000-year-old history of tectonically controlled methane seepage in the Arctic. Science Advances 5,  DOI: 10.1126/sciadv.aaw1450. Hong WL, Lepland A, Himmler T, Kim J-H,Chand S, Sahy D, Solomon EA, Rae JWB, Martma T, Nam S-I, Knies J (2019), Discharge of meteoric water in the eastern Norwegian Sea since the last glacial period. Geophysical Research Letters. https://doi.org/10.1029/2019GL084237 Tamborrino L, Himmler T, Elvert M, Conti S, Gualtieri AF, Fontana D, Bohrmann G (2019), Formation of tubular carbonate concretions at Athina mud volcano, eastern Mediterranean Sea. Marine and Petroleum Geology 107, 20–31. Sen A, Himmler T, Hong WL, Chitkara C, Lee RW, Ferré B, Lepland A, Knies J (2019), Atypical biological features of a new cold seep site on the Lofoten-Vesterålen continental margin (northern Norway). Scientific Reports 9, 1762. Preto N, Klügel A., Himmler T, Franceschi M (2019), Origin of facies zonation in microbial carbonate platform slopes: clues from trace element and stable isotope geochemistry (Middle Triassic, Dolomites, Italy). Sedimentology 66, 81 – 101.   2018 Zwicker J, Smrzka D, Himmler T, Monien P, Gier S, Goedert JL, Peckmann J (2018), Rare earth elements as tracers for microbial activity and early diagenesis: A new perspective from carbonate cements of ancient methane-seep deposits. Chemical Geology 501, 77–85. Gallagher SJ, Reuning L, Himmler T, Henderiks J, De Vleeschouwer D, Groeneveld J, Rastegar Lari A, Fulthorpe CS, Bogus K, Expedition 356 Shipboard Scientists (2018), The enigma of rare Quaternary oolites in the Indian and Pacific Oceans: A result of global oceanographic physicochemical conditions or a sampling bias? Quaternary Science Reviews 200, 114–122. Himmler T, Smrzka D, Zwicker J, Kasten S, Shapiro RS, Bohrmann G, Peckmann J (2018), Stromatolites below the photic zone in the northern Arabian Sea formed by calcifying chemotrophic microbial mats. Geology 46, 339–342.   2017 and older Christensen BA, Renema W, Henderiks J, De Vleeschouwer D, Auer G, Reuning L, Groeneveld J, Castaneda I, Ishiwa T, Bogus K, McHugh CM, Gallagher SJ, Fulthorpe CS, and Exp. 356 Scientists (2017), Indonesian Through­flow drove Australian climate from humid Pliocene to arid Pleistocene. Geophys. Res. Lett., 44, 6914–6925. Groeneveld J, Henderiks J, Renema W, McHugh CM, De Vleeschouwer D, Christensen BA, Fulthorpe CS, Reuning L, Gallagher SJ, Bogus K, Auer G, Ishiwa T, and Expedition 356 Scientists (2017), Australian shelf sediments reveal shifts in Miocene Southern Hemisphere Westerlies. Science Advances 3. De Vleeschouwer D, Dunlea AG, Auer G, Anderson CH, Brumsack H, de Loach A, Gurnis M, Huh Y, Ishiwa T, Jang K, Kominz MA, März C, Schnetger B, Murray RW, Pälike H and Expedition 356 shipboard scientists (2017), Quantifying K, U, and Th contents of marine sediments using shipboard natural gamma radiation spectra measured on DV JOIDES Resolution, Geochemistry Geophysics Geosystems 18, 1053–1064. Himmler T, Bayon G, Wangner D, Enzmann F, Peckmann J, Bohrmann G (2016), Seep-carbonate lamination controlled by cyclic particle flux. Scientific Reports 6, 37439. Himmler T, Birgel D, Bayon G, Pape T, Ge L, Bohrmann G, Peckmann J (2015), Formation of seep carbonates along the Makran convergent margin, northern Arabian Sea and a molecular and isotopic approach to constrain the carbon isotopic composition of parent methane. Chemical Geology 415, 102–117. Sultan N, Bohrmann G, Ruffine L, Pape T, Riboulot V, Colliat JL, De Prunelé A, Dennielou B, Garziglia S, Himmler T, Marsset T, Peters CA, Rabiu A, Wei J (2014), Pockmark formation and evolution in deep water Nigeria: Rapid hydrate growth versus slow hydrate dissolution. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 119. Himmler T, Haley BA, Torres ME, Klinkhammer GP, Bohrmann G, Peckmann J (2013), Rare earth element geochemistry in cold-seep pore waters from Hydrate Ridge, off Oregon. Geo-Marine Letters 33, 369–379. Pierre C, Blanc-Valleron MM, Demange J, Boudouma O, Foucher JP, Pape T, Himmler T, Fekete N, Spiess V (2012), Authigenic carbonates from active methane seeps offshore South-West Africa. Geo-Marine Letters. DOI: 10.1007/s00367-012-0295-x Himmler T, Brinkmann F, Bohrmann G, Peckmann J (2011), Corrosion patterns of seep-carbonates from the eastern Mediterranean Sea. Terra Nova 23, 206–212. Himmler T, Bach W, Bohrmann G, Peckmann J (2010), Rare earth elements in authigenic methane-seep carbonates as tracers for fluid composition during early diagenesis. Chemical Geology 227, 126–136. Haas A, Little CTS, Sahling H, Bohrmann G, Himmler T, Peckmann J (2009), Mineralization of vestimentiferan tubes at methane seeps on the Congo deep-sea fan. Deep-Sea Research (I) 56, 283–293. Birgel D, Himmler T, Freiwald A, Peckmann J (2008), A new constraint on the antiquity of anaerobic oxidation of methane: Late Pennsylvanian seep limestones from southern Namibia. Geology 36, 543–546. Himmler T, Freiwald A, Stollhofen H, Peckmann J (2008), Late Carboniferous hydrocarbon-seep carbonates from the glaciomarine Dwyka Group, southern Namibia. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 257, 185–197.