63 resultater
Forskar Rolf Tore Ottesen og NGU fikk ein kvart million kroner i premie frå Elretur. Tweet ... mobiltelefonar. - Det er stas å få pris. Det syner at NGU gjer ein god jobb på dette området, seier Rolf Tore Ottesen. Han er forskar i Geokjemilaget ved NGU og primus motor for arbeidet med å leite opp miljøgifter i produkt me ...
... siste næringsbudsjett i denne omgang. Bildet er tatt på NGU ved en tidligere anledning. Tweet !function(d,s,id){var ... til det nye Stortingets budsjettbehandling i høst. NGU skal videreføre satsingen på programmet Mineralressurser i Nord-Norge ...
... Alle foto: Ane Bang-Kittilsen BRILLE: NGU presenterte også havbunnskart i 3D under Geomatikkdagene. "Geologien i ... Fra 12. mars finner alle sin egen kommune fra frontsiden på ngu.no. Geologisk informasjon NGU deltar med både utstilling og ...
FRONT: Inngangen til nettenesta skjer frå ngu.no si frontside. PÅ PLASS: Sjefingeniør Per Ryghaug har vore NGU sin prosjektleiar for den nye tenesta. Konsulentselskapet Asplan Viak ...
... Regjeringen har i tillegg bevilget 10 millioner kroner til NGU for oppstart av et kartleggingsprogram i Sør-Norge.   NGU-dagen 2013 tok for seg utvikling fra et regionalt til et nasjonalt ...
Åpning Morten Smelror, NGU Se video       Last ned pdf Åpningsinnlegg Jeanette ... et nasjonalt program for ressurskartlegging Tom Heldal, NGU Se video       Last ned pdf Verdier i norske fjell Ron Boyd, NGU Se video       Last ned pdf Mineralressurser i Nord-Norge ...
... planlagt arbeid på vår maskinpark. I tillegg til www.ngu.no , vil også NGUs tjenester mot skrednett.no, skredreg.no, grunnvann.no ... Onsdag 17/4-2013 kl 16.00 blir alle nettjenester fra NGU utilgjengelige i om lag en time. Planlagt nedetid 17/4 Planlagt ...
... MAREANO-prosjektet, som er et samarbeid mellom NGU, Havforskningsinstituttet og Kartverket, har laget landskapskart som dekker ... gir et godt grunnlag for kartlegging i grov målestokk. NGU flytter fokus for havbunnskartleggingen sørover langs kysten. Nå venter ...
... Tom Heldal ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Norge opplever også en nedgang i letevirksomheten. I følge NRK ... sier Stilluf Karlsen. Følsom for svingninger NGU gjennomfører for tiden omfattende kartlegging av mulighetene for ... penger. – Kartlegging er viktigere enn noen gang, mener NGU. Mineraluro trigger økt kartlegging Mineraluro trigger økt ...
... Clemens Reimann ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) er hedret med gullmedalje av den internasjonale organisasjonen for ...
... Kristin Rangnes (Gea Norvegica Geopark), Tom Heldal, NGU. Bak: Rolv Dahl, NGU. Med blant annet UNESCO på laget har NGU samlet en norsk ...
... Lepland (i midten) granskar borekjerner frå Russland ved NGU. - NGU sin faglege profil er har lenge markert seg med å vere på eit ...
... Kirsti Slotsvik, fiskeridirektør Liv Holmefjord, NGU-direktør Morten Smelror og Havforskningsinstituttets direktør Tore ... - Det rigide graderingsregimet må lempes på, krever NGU-direktør Morten Smelror og toppsjefene i fire andre statlige organer. ...
... som har laget rapporten i samarbeid med flere forskere ved NGU. - Svært mange industrimineralprodusenter leverer produkter av både ... om naturstein. Tallene ble presentert ved starten av NGU-dagen 6. februar. FAKTA: Verdier av industrimineraler ”in situ” i ...
... ordbok i Norge. En nestor i norsk berggrunnsgeologi, NGU-forsker Ellen Sigmond, er kvinnen bak bokverket. Først med norsk ...
... Morten Smelror ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Han fastslår at den nye nasjonale mineralstrategien er positiv og gir et godt signal til næringen.   NGU i nøkkelrolle Nærings- og handelsminister Trond Giske la fram den ...
... i Norge, forteller forsker Julian Schilling ved NGU. EUs råvareinitiativ har definert de sjeldne jordartsmetallene, eller ... Innhold og utbredelse Schilling forteller at NGU skal samarbeide med selskap som har bergrettigheter på REE-forekomster her ...
... verdi av mer enn 2500 milliarder kroner, fastslår NGU i tre NGU-rapporter som kom ut siste år. NGU vil fortsette å beregne mer nøyaktige ...
... Morten Smelror ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Mineralressurser Den undersjøiske fjellkjeden i Norskehavet ... forteller avdelingsdirektør Tom Heldal ved NGU. Nasjonal satsing Forskningen har også gitt unik kunnskap om ... bygger seg opp på dette området. UiB, NTNU, SINTEF og NGU kan i samarbeid med Havforskningsinstituttet og Oljedirektoratet, legge til ...
... forsker Gurli Meyer ved Norges geologiske undersøkelse (NGU), - det strammer trolig fra middelalderen, men ble forsøkt startet opp ... skogkledte landskapet, og er kartlagt av både geologer fra NGU og arkeologer fra Tromsø Museum. Klebersteinen er omvandlet fra gabbro og ...
... Det er Terje Thorsnes ved NGU som har ledet arbeidet med å gjøre dataene tilgjengelige for fiskeri- og ... - Fenomenalt samarbeid Forsker Oddvar Longva ved NGU har vært sentral i utviklingen av de marine grunnkartene. - Et ... er tilgjengelig i digital form for nedlasting her. NGU, Kartverket og OLEX har siden 2009 samarbeidet om å gjøre nye detaljerte ...
... og Odleiv Olesen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Mange bruksområder Måledata brukes både som bakgrunnsmateriale ... i sommer. Foto: Georgios Tassis Aldri før har NGU hatt så stor aktivitet i luften så sent på året. I midten av november ...
... er preget av erosjon, har vært kjent siden NGU gjorde undersøkelser for snart 15 år siden. Seismiske data og dateringer ... i Trondheimsfjorden. Videre undersøkelser i 2014 NGU og NTNU vil samarbeide om å undersøke dumpefeltet nærmere. Da vil en ...
... sett i Nordland fylke. Sjekk  berggrunnskartet  på ngu.no. Metoder: 1) Synkehull kan oppdages ved hjelp av georadar, som ... er kostbare og prosesseringen er meget komplisert. NGU har sammen med Norce (tidligere NORUT)  kompetanse på internasjonalt ...
... til høyre), leder for laget for Beggrunnsgeologi ved NGU. 55 prosent dekning NGU har jobbet  med å gå gjennom, kvalitetssikre og legge kart inn i ... Vil du bruke WMS-tjenesten er adressen denne: http://geo.ngu.no/mapserver/BerggrunnN50WMS (kopier WMS-adressen til ditt gis-verktøy) ...
  NGU har foretatt en omfattende kartlegging av norsk berggrunn. Det er blitt ...
... forskar Anders Romundset ved Noregs geologiske undersøking (NGU) etter flommen som råka Kvam sist veke. Figur 1 syner korleis ... og legg frå seg enorme mengder sand, grus og stein. NGU startar i år opp kvartærgeologisk kartlegging av kartbladet Vinstra, der ...
Tekniske spørsmål sendes til wmsdrift@ngu.no . Vi har i dag - 16. oktober - tekniske problemer flere av våre ...
... av konsulenter, men NVE og Norges geologiske undersøkelse (NGU) kartlegger en av de prioriterte kommunene selv. I år ble Høyanger valgt for den felles NVE-NGU-innsatsen. Tweet !function(d,s,id){var ... bidra til en fornuftig prioritering av sikringstiltak. For NGU er arbeidet med skredfarekartlegging i tråd med vårt motto: "Geologi for ...
... skredet og flodbølgen i 2007. Nå er den spylt ren. Foto: NGU I april 2007 utløste et jordskjelv sør i Chile en rekke skred i ... er leder for skredlaget ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). - Skredene førte til enorm deformasjon av fjordbunnen. Da ...
... om bruk av sjø ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Om lag 60 deltakere fra ulike organisasjoner var påmeldt til foredrag, ... i fjorder. Politikk og kunnskap På dialogmøtet ved NGU fastslo statsråd Trond Giske at et samarbeid mellom næringene er svært ...
... forsker Louise Hansen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Den stiplede linjen viser marin grense, her fra samme sted som ... grensen, som er en førsteversjon, kan lastes ned fra ngu.no . Forskerne understreker at usikkerheten for høyden av den marine ...
... versjonen av  WMS-tjenesten finner du her: http://geo.ngu.no/mapserver/SkredHendelserWMS2 Erstatter WMS-tjenesten http://geo.ngu.no/mapserver/SkredHendelserWMS (slettes 20. juni 2013) Endringer: ...
... i følge forskere ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Svakhetssonene er i stor grad dannet ved kjemisk forvitring av ... sprekkesoner gikk den langt ned i berggrunnen, forteller NGU-forsker Odleiv Olesen. - Leirmineralene fra forvitringen ble skrapt vekk ...
... Rolf Tore Ottesen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Han har undersøkt mobiltelefoner, batterier og plastdeksler for ... til ulike typer elektrisk og elektronisk avfall. I 2013 har NGU hatt fokus på innholdet av miljøgifter i mobiltelefoner, forklarer ...
... norskspråklige. Databasen er utviklet i samarbeid med NGU, skriver Direktoratet for mineralforvaltning i en pressemelding.   - ... og forsterket samarbeid mellom direktoratet og NGU, heter det i pressemeldingen. En ny database med rapporter fra ...
... Adresse til WMS-tjenesten: http://geo.ngu.no/mapserver/BerggrunnN50WMS Berggrunnskart i N50-serien er nå ...
... har en gruppe forskere ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) gransket magnetiske egenskaper i mineraler helt nede på nanonivå. Tidlig ... trykk, temperatur og stråling, sier forsker Karl Fabian ved NGU. Nå ønsket han, sammen med sine kolleger Peter Robinson ved NGU og ...
... forsker Aivo Lepland ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). - Vi setter sammen gamle og nye dybdedata, samler kunnskap om ... skal brukes i samarbeid og tverrfaglig forsking mellom NGU, Universitet i Tromsø, Norsk institutt for kulturminneforskning, ... startet i 2012 og i løpet av to feltsesonger har NGU klart å kartlegge to-tredjedeler av fjorden. Kartleggingen skal etter ...
NGU har en brønndatabase med oversikt over borede brønner. Fram til ...

Sider

275 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.
 Sofie Gradmann
Sofie Gradmann
Telefon: 73904460 - E-post: sofie.gradmann@ngu.no
CURRENT PROJECTS COOP3 (Continental Onshore-Offshore Programme) - modelling of flexural strength along the Norwegian margin BOOST (Barents Sea Onshore-Offshore Structural and Thermal Modelling) - Project Management DP1_Geofysikk (part of Undergrunnsprogrammet UGP) Updating and extending the national database for ground geophysics, new solutions for data registration, new methods for accessing and visualizing of data - Project Management PREVIOUS PROJECTS NEONOR2 (Neotectonics in Northern Norway) - 3D modelling of the stress field in the Nordland region NAGTEC - a tectonostratigraphic atlas for the NE Atlantic TOPOSCANDIA deep (part of TOPOEUROPE) - investigating the deep structure of the Scnadinavian mountains EDUCATION AND CAREER 2013-present: researcher at NGU 2010-2013: Post Doctoral scholar at NGU 2005-2012: Ph. D. Student at Dept. of Earth Sciences, Dalhousie University, Halifax, Canada. Thesis: `The evolution of Deep-Water Salt-Tectonic Structures - Numerical Modeling Studies applied to the Northwestern Gulf of Mexico’ 2004 –2005: Scientific employee at German Federal Institution for Geosciences and NaturalResources (BGR), Section for Marine Seismic Survey Techniques and Method Development (now Marine Resource Exploration) 2004: Diploma in Geophysics (equivalent to M.Sc.), Institute of Geophysics, University of Hamburg, Germany. Thesis: ‘Seismic studies of salt tectonic structures in the Levantine Basin’ 1999-2003: Undergraduate research assistant, Institute of Geophysics, University of Hamburg, Germany COMMITTEES EPOS Solid Earth Science Committee National Broadband Seismometer Pool Committee AWARDS 2005-2009 Killam Predoctoral Scholarship (awarded by Dalhousie University) 2005-2007 Government of Canada Award (awarded by Foreign Affairs Canada) 2007 Studentship Prize for oral presentation at AGU Fall Meeting, San Francisco, USA (awarded by Basin Research, Journal of Blackwell Publishing) 2005 Bernd Rendel Prize in Geosciences (awarded by the German Research Foundation)
Tobias Himmler
Tobias Himmler
Telefon: 73904284 - E-post: tobias.himmler@ngu.no
RESEARCH INTERESTS seabed fluid flow processes using element patterns and isotope signatures to elucidate geochemical processes microbial-induced mineral precipitation EDUCATION 2011: Dr. rer. nat. (= Ph.D.), University of Bremen, Germany 2007: Diploma (= M.Sc.), Geology–Palaeontology, University of Erlangen-Nürnberg, Germany   PUBLICATIONS (https://scholar.google.de/citations?hl=en&user=8qMlHKQAAAAJ) Smrzka D, Zwicker J, Bach W, Feng D, Himmler T, Chen D, Peckmann J (accepted), The behavior of trace elements in seawater, sedimentary pore water, and their incorporation into carbonate minerals: A review. Facies. 2019 Himmler T, Sahy D, Martma T, Bohrmann G, Plaza-Faverola A, Bünz S, Condon D, Knies J, Lepland A (2019), A 160,000-year-old history of tectonically controlled methane seepage in the Arctic. Science Advances 5,  DOI: 10.1126/sciadv.aaw1450. Hong WL, Lepland A, Himmler T, Kim J-H,Chand S, Sahy D, Solomon EA, Rae JWB, Martma T, Nam S-I, Knies J (2019), Discharge of meteoric water in the eastern Norwegian Sea since the last glacial period. Geophysical Research Letters. https://doi.org/10.1029/2019GL084237 Tamborrino L, Himmler T, Elvert M, Conti S, Gualtieri AF, Fontana D, Bohrmann G (2019), Formation of tubular carbonate concretions at Athina mud volcano, eastern Mediterranean Sea. Marine and Petroleum Geology 107, 20–31. Sen A, Himmler T, Hong WL, Chitkara C, Lee RW, Ferré B, Lepland A, Knies J (2019), Atypical biological features of a new cold seep site on the Lofoten-Vesterålen continental margin (northern Norway). Scientific Reports 9, 1762. Preto N, Klügel A., Himmler T, Franceschi M (2019), Origin of facies zonation in microbial carbonate platform slopes: clues from trace element and stable isotope geochemistry (Middle Triassic, Dolomites, Italy). Sedimentology 66, 81 – 101.   2018 Zwicker J, Smrzka D, Himmler T, Monien P, Gier S, Goedert JL, Peckmann J (2018), Rare earth elements as tracers for microbial activity and early diagenesis: A new perspective from carbonate cements of ancient methane-seep deposits. Chemical Geology 501, 77–85. Gallagher SJ, Reuning L, Himmler T, Henderiks J, De Vleeschouwer D, Groeneveld J, Rastegar Lari A, Fulthorpe CS, Bogus K, Expedition 356 Shipboard Scientists (2018), The enigma of rare Quaternary oolites in the Indian and Pacific Oceans: A result of global oceanographic physicochemical conditions or a sampling bias? Quaternary Science Reviews 200, 114–122. Himmler T, Smrzka D, Zwicker J, Kasten S, Shapiro RS, Bohrmann G, Peckmann J (2018), Stromatolites below the photic zone in the northern Arabian Sea formed by calcifying chemotrophic microbial mats. Geology 46, 339–342.   2017 and older Christensen BA, Renema W, Henderiks J, De Vleeschouwer D, Auer G, Reuning L, Groeneveld J, Castaneda I, Ishiwa T, Bogus K, McHugh CM, Gallagher SJ, Fulthorpe CS, and Exp. 356 Scientists (2017), Indonesian Through­flow drove Australian climate from humid Pliocene to arid Pleistocene. Geophys. Res. Lett., 44, 6914–6925. Groeneveld J, Henderiks J, Renema W, McHugh CM, De Vleeschouwer D, Christensen BA, Fulthorpe CS, Reuning L, Gallagher SJ, Bogus K, Auer G, Ishiwa T, and Expedition 356 Scientists (2017), Australian shelf sediments reveal shifts in Miocene Southern Hemisphere Westerlies. Science Advances 3. De Vleeschouwer D, Dunlea AG, Auer G, Anderson CH, Brumsack H, de Loach A, Gurnis M, Huh Y, Ishiwa T, Jang K, Kominz MA, März C, Schnetger B, Murray RW, Pälike H and Expedition 356 shipboard scientists (2017), Quantifying K, U, and Th contents of marine sediments using shipboard natural gamma radiation spectra measured on DV JOIDES Resolution, Geochemistry Geophysics Geosystems 18, 1053–1064. Himmler T, Bayon G, Wangner D, Enzmann F, Peckmann J, Bohrmann G (2016), Seep-carbonate lamination controlled by cyclic particle flux. Scientific Reports 6, 37439. Himmler T, Birgel D, Bayon G, Pape T, Ge L, Bohrmann G, Peckmann J (2015), Formation of seep carbonates along the Makran convergent margin, northern Arabian Sea and a molecular and isotopic approach to constrain the carbon isotopic composition of parent methane. Chemical Geology 415, 102–117. Sultan N, Bohrmann G, Ruffine L, Pape T, Riboulot V, Colliat JL, De Prunelé A, Dennielou B, Garziglia S, Himmler T, Marsset T, Peters CA, Rabiu A, Wei J (2014), Pockmark formation and evolution in deep water Nigeria: Rapid hydrate growth versus slow hydrate dissolution. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 119. Himmler T, Haley BA, Torres ME, Klinkhammer GP, Bohrmann G, Peckmann J (2013), Rare earth element geochemistry in cold-seep pore waters from Hydrate Ridge, off Oregon. Geo-Marine Letters 33, 369–379. Pierre C, Blanc-Valleron MM, Demange J, Boudouma O, Foucher JP, Pape T, Himmler T, Fekete N, Spiess V (2012), Authigenic carbonates from active methane seeps offshore South-West Africa. Geo-Marine Letters. DOI: 10.1007/s00367-012-0295-x Himmler T, Brinkmann F, Bohrmann G, Peckmann J (2011), Corrosion patterns of seep-carbonates from the eastern Mediterranean Sea. Terra Nova 23, 206–212. Himmler T, Bach W, Bohrmann G, Peckmann J (2010), Rare earth elements in authigenic methane-seep carbonates as tracers for fluid composition during early diagenesis. Chemical Geology 227, 126–136. Haas A, Little CTS, Sahling H, Bohrmann G, Himmler T, Peckmann J (2009), Mineralization of vestimentiferan tubes at methane seeps on the Congo deep-sea fan. Deep-Sea Research (I) 56, 283–293. Birgel D, Himmler T, Freiwald A, Peckmann J (2008), A new constraint on the antiquity of anaerobic oxidation of methane: Late Pennsylvanian seep limestones from southern Namibia. Geology 36, 543–546. Himmler T, Freiwald A, Stollhofen H, Peckmann J (2008), Late Carboniferous hydrocarbon-seep carbonates from the glaciomarine Dwyka Group, southern Namibia. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 257, 185–197.
 Trond Slagstad
Trond Slagstad
Telefon: 73904229 - E-post: trond.slagstad@ngu.no
ORCID ID: 0000-0002-8059-2426 Research interests: My research interests revolve around the late Archaean through Proterozoic tectonic evolution of the Fennoscandian Shield and its impact on the formation of metallogenetic provinces, the Great Proterozoic Accretionary Orogen in Laurentia and Fennoscandia, and the origin and history of nappes in the Scandinavian Caledonides. Much of my work revolves around the use of isotopic data, mainly U-Pb in zircon, titanite and monazite, Lu-Hf, Sm-Nd, Pb-Pb, Rb-Sr and S. Publications: 2020 Granseth, A., Slagstad, T., Coint, N., Roberts, N.M.W., Røhr, T.S., Sørensen, B.E., 2020. Tectonomagmatic evolution of the Sveconorwegian orogen recorded in the chemical and isotopic compositions of 1070–920 Ma granitoids. Precambrian Research 340, 105527. Maystrenko, Y.P., Slagstad, T., 2020. Radiogenic trigger and driver for continental rifting and initial ocean spreading. Terra Nova 32, 159-165. Slagstad, T., Saalmann, K., Kirkland, C.L., Høyen, A.B., Storruste, B.K., Coint, N., Pin, C., Marker, M., Bjerkgård, T., Krill, A.G., Solli, A., Boyd, R., Angvik, T.L., Larsen, R.B., 2020. Late Neoproterozoic through Silurian tectonic evolution of the Rödingsfjället Nappe Complex, orogen-scale correlations and implications for the Scandian suture. Geological Society, London, Special Publications. 2019 Slagstad, T., Kulakov, E., Kirkland, C.L., Roberts, N.M.W., Ganerød, M., 2019. Breaking the Grenville–Sveconorwegian link in Rodinia reconstructions. Terra Nova 31, 430-437. 2018 Kirkland, C.L., Slagstad, T. & Johnson, T.E. 2018: Zircon as a metamorphic timekeeper: A case study from the Caledonides of central Norway. Gondwana Research 61, 63-72. Slagstad, T. & Kirkland, C.L. 2018: Timing of collision initiation and location of the Scandian orogenic suture in the Scandinavian Caledonides. Terra Nova 30, 179-188. Slagstad, T., Maystrenko, Y., Maupin, V. & Gradmann, S. 2018: An extinct, Late Mesoproterozoic, Sveconorwegian mantle wedge beneath SW Fennoscandia, reflected in seismic tomography and assessed by thermal modelling. Terra Nova 30, 72-77. Slagstad, T., Roberts, N.M.W., Coint, N., Høy, I., Sauer, S., Kirkland, C.L., Marker, M., Røhr, T.S., Henderson, I.H.C., Stormoen, M.A., Skår, Ø., Sørensen, B.E. & Bybee, G.M. 2018: Magma-driven, high-grade metamorphism in the Sveconorwegian Province, SW Norway during the terminal stages of Fennoscandian Shield evolution. Geosphere 14, 861-882. 2017 Ravna, E.K., Zozulya, D., Kullerud, K., Corfu, F., Nabelek, P.I., Janák, M., Slagstad, T., Davidsen, B., Selbekk, R.S. & Schertl, H.-P. 2017: Deep-seated Carbonatite Intrusion and Metasomatism in the UHP Tromsø Nappe, Northern Scandinavian Caledonides—a Natural Example of Generation of Carbonatite from Carbonated Eclogite. Journal of Petrology 58, 2403-2428. Slagstad, T. & Kirkland, C.L. 2017: The use of detrital zircon data in terrane analysis: A nonunique answer to provenance and tectonostratigraphic position in the Scandinavian Caledonides. Lithosphere 9, 1002-1011. Slagstad, T., Roberts, N.M.W. & Kulakov, E. 2017: Linking orogenesis across a supercontinent; the Grenvillian and Sveconorwegian margins on Rodinia. Gondwana Research 44, 109-115. 2016 Culshaw, N.G., Foster, J., Marsh, J., Slagstad, T. & Gerbi, C. 2016: Kiosk Domain, Central Gneiss Belt, Grenville Province, Ontario: a Labradorian palimpsest preserved in the ductile deep crust. Precambrian Research 280, 249-278.   2015 Bjerkgård, T., Slagstad, T., Henderson, I., Sandstad, J.S. & Schönenberger, J. 2015: Geology and gold in the Mauken basement window, Målselv, Troms. Norwegian Journal of Geology 95, 423-443. Slagstad, T., Willemoes-Wissing, B., Coint, N., Stampolidis, A., Ganerød, M. & Ofstad, F. 2015: Geology and metallogenic potential of the westernmost Norrbotten Province around Altevatn in Troms, northern Norway. Norwegian Journal of Geology 95, 445-466. Coint, N., Slagstad, T., Roberts, N.M.W., Marker, M., Røhr, T. & Sørensen, B.E. 2015: The Late Mesoproterozoic Sirdal Magmatic Belt, SW Norway: Relationships between magmatism and metamorphism and implications for Sveconorwegian orogenesis. Precambrian Research 265, 57-77. Maystrenko, Y.P., Slagstad, T., Elvebakk, H.K., Olesen, O., Ganerød, G.V. & Rønning, J.S. 2015: New heat flow data from three boreholes near Bergen, Stavanger and Moss, southern Norway. Geothermics 56, 79-92. Roberts, N. & Slagstad, T. (2015) Continental growth and reworking on the edge of the Columbia and Rodinia supercontinents; 1.86-0.9 Ga accretionary orogeny in SW Fennoscandia. International Geology Review, 57, 1582-1606. Roberts, N.M.W., Slagstad, T. & Viola, G. 2015: The structural, metamorphic and magmatic evolution of Mesoproterozoic orogens. Precambrian Research 265, 1-9. 2014 Faust, J. C., J. Knies, T. Slagstad, C. Vogt, G. Milzer & J. Giraudeau (2014) Geochemical composition of Trondheimsfjord surface sediments: Sources and spatial variability of marine and terrigenous components. Continental Shelf Research, 88, 61-71.   2013 Slagstad, T., N. M. W. Roberts, M. Marker, T. S. Røhr & H. Schiellerup (2013) A non-collisional, accretionary Sveconorwegian orogen – Reply. Terra Nova, 25, 169-171. Slagstad, T., N. M. W. Roberts, M. Marker, T. S. Røhr & H. Schiellerup (2013) A non-collisional, accretionary Sveconorwegian orogen. Terra Nova, 25, 30-37. Slagstad, T., C. Pin, D. Roberts, C. L. Kirkland, T. Grenne, G. Dunning, S. Sauer & T. Andersen (2013) Tectonomagmatic evolution of the Early Ordovician suprasubduction-zone ophiolites of the Trondheim Region, Mid-Norwegian Caledonides. Geological Society, London, Special Publications, 390. Roberts, N. M. W., T. Slagstad, R. R. Parrish, M. J. Norry, M. Marker & M. S. A. Horstwood (2013) Sedimentary recycling in arc magmas: geochemical and U–Pb–Hf–O constraints on the Mesoproterozoic Suldal Arc, SW Norway. Contributions to Mineralogy and Petrology, 507-523. Culshaw, N. G., T. Slagstad, M. Raistrick & J. Dostal (2013) Geochemical, geochronological and isotopic constraints on the origin of members of the allochthonous Shawanaga and basal Parry Sound domains, Central Gneiss Belt, Grenville Province, Ontario. Precambrian Research, 228, 131-150.   2011 Slagstad, T., B. Davidsen & J. S. Daly (2011) Age and composition of crystalline basement rocks on the Norwegian continental margin: offshore extension and continuity of the Caledonian-Appalachian orogenic belt. Journal of the Geological Society, 168, 1167-1185.   2009 Slagstad, T., N. G. Culshaw, J. S. Daly & R. A. Jamieson (2009) Western Grenville Province holds key to midcontinental Granite-Rhyolite Province enigma. Terra Nova, 21, 181-187. Slagstad, T., N. Balling, H. Elvebakk, K. Midttømme, O. Olesen, L. Olsen & C. Pascal (2009) Heat-flow measurements in Late Palaeoproterozoic to Permian geological provinces in south and central Norway and a new heat-flow map of Fennoscandia and the Norwegian - Greenland Sea. Tectonophysics, 473, 341-361. Kirkland, C. L., M. J. Whitehouse & T. Slagstad (2009) Fluid-assisted zircon and monazite growth within a shear zone: a case study from Finnmark, Arctic Norway. Contributions to Mineralogy and Petrology, doi:10.1007/s00410-009-0401-x.   2008 Slagstad, T., K. Midttømme, R. K. Ramstad & D. Slagstad. 2008. Factors influencing shallow (< 1000 m depth) temperatures and their significance for extraction of ground-source heat. In Geology for Society, ed. T. Slagstad, 99-109. Geological Survey of Norway. Slagstad, T., C. Barrére, B. Davidsen & R. K. Ramstad (2008) Petrophysical and thermal properties of pre-Devonian basement rocks on the Norwegian continental margin. Norges geologiske undersøkelse Bulletin, 448, 1-6. Slagstad, T. (2008) Radiogenic heat production of Archaean to Permian geological provinces in Norway. Norwegian Journal of Geology, 88, 149-166.   2006 Slagstad, T., V. A. Melezhik, C. L. Kirkland, K. B. Zwaan, D. Roberts, I. M. Gorokhov & A. E. Fallick (2006) Carbonate isotope chemostratigraphy suggests revisions to the geological history of the West Finnmark Caledonides, North Norway. Journal of the Geological Society of London, 163, 277-289. Slagstad, T. (2006) Chemical (U–Th–Pb) dating of monazite:Analytical protocol for a LEO 1450VP scanning electron microscope and examples from Rogaland and Finnmark, Norway. Norges geologiske undersøkelse Bulletin, 446, 11-18. Slagstad, T. (2006) Did hot, high heat-producing granites determine the location of the Oslo Rift? Tectonophysics, 412, 105-119.   2005 Slagstad, T., R. A. Jamieson & N. G. Culshaw (2005) Formation, crystallisation, and migration of melt in the mid-orogenic crust: Muskoka domain migmatites, Grenville Province, Ontario. Journal of Petrology, 46, 893-919.   2004 Slagstad, T., M. A. Hamilton, R. A. Jamieson & N. G. Culshaw (2004) Timing and duration of melting in the mid orogenic crust: Constraints from U-Pb (SHRIMP) data, Muskoka and Shawanaga domains, Grenville Province, Ontario. Canadian Journal of Earth Sciences, 41, 1339-1365. Slagstad, T., N. G. Culshaw, R. A. Jamieson & J. W. F. Ketchum. 2004. Early Mesoproterozoic tectonic history of the southwestern Grenville Province, Ontario: Constraints from geochemistry and geochronology of high-grade gneisses. In Proterozoic tectonic evolution of the Grenville orogen in North America, eds. R. P. Tollo, L. Corriveau, J. McLelland & M. J. Bartholomew, 209-241.   2003 Slagstad, T. (2003) Geochemistry of trondhjemites and mafic rocks in the Bymarka ophiolite fragment, Trondheim, Norway: Petrogenesis and tectonic implications. Norsk Geologisk Tidsskrift, 83, 167-185.   2002 Roberts, D., N. Walker, T. Slagstad, A. Solli & A. Krill (2002) U-Pb zircon ages from the Bymarka ophiolite, near Trondheim, central Norwegian Caledonides, and regional implications. Norsk Geologisk Tidsskrift, 82, 19-30.   Student supervision:   Current students: Anette Granseth (PhD, NTNU) Trond Harstad (PhD, NTNU) Alf Andre Orvik (PhD, NTNU) Harald Hansen (PhD, UiT)   Past students: 2020 Gina Bjerkan (MSc, NTNU): Zircon U-Pb geochronology and whole-rock geochemistry of migmatitic gneisses reveal the late Paleoproterozoic through Devonian history of the Western Gneiss Region 2019 Kristine Nymoen (MSc, NTNU): Palaeoproterozoic Tectonomagmatic Evolution and Crustal Architecture of the SW Margin of Fennoscandia Steinar Halvdan Møkkelgjerd (MSc, NTNU): Metamorphic and magmatic evolution near Mandal, Vest-Agder; a key area for elucidating Sveconorwegian orogenesis 2016 Ingjerd Ulsaker Høy (MSc, NTNU): Sveconorwegian magmatic and metamorphic evolution of southwestern Norway Anne Bruland Høyen (MSc, NTNU): Within plate gabbroic intrusion at 565 Ma in the Uppermost Allochthon   2015 Anette Utgården Granseth (MSc, NTNU): Deformation, Phyllonitization and Associated Element Mobilization of Granitoid Rocks. A geochemical study of the Fagervika granitoid, Norway Stine Kjønsvik Bang (MSc, NTNU): Geokjemiske analyser av molybdenitt og andre sulfider i granittiske bergarter fra Knaben Martin Austin Stormoen (MSc, NTNU): Synkinematic intrusion of granitoid sheets, with implications for molybdenite deposits in the Knaben Zone   2011 Bjørgunn Heggem Dalslåen (MSc, UiB): Geological evolution of the Mesoproterozoic Nesflaten supracrustal unit Simone Sauer (MSc, University of Bremen): A Lu-Hf isotope study of zircons from high-alumina orthopyroxene megacrysts from the Neoproterozoic Rogaland Anorthosite Province, SW Norway: A window to the Sveconorwegian lower crust   2010 Jon Haugestaul (MSc, NTNU): Geological mapping, metamorphic- and structural analysis in the Precambrian of Madland, SW Rogaland, Norway