52 resultater
... Siden 2004 har Havforskningsinstituttet, Statens kartverk og NGU samarbeidet om å kartlegge havbunnen utenfor kysten, gjennom ... kystsonen. Mandag 6. og tirsdag 7. februar arrangeres NGU-dagen 2012. Tema i år er en videreutvikling av MAREANO-programmet, der ...
... planlagt arbeid på våre servere. Da vil alle tjenester fra NGU være utilgjengelige i perioden 08.00-15.00. På grunn av et ... vår datasentral i Trondheim har det ikke være mulig å nå NGU verken via telefon, e-post eller web i et par timer i dag. Vi beklager ...
... fra Astafjordprosjektet og Norges geologiske undersøkelse (NGU) rundt i kommunene og informerte om kartene, og hjalp til å legge dataene ... mareano.no - under Andre kart i menyen til venstre. ngu.no Astafjordprosjektet er et kystsonesamarbeid mellom tolv kommuner ...
... medfører endring i tjenesten GrunnvannWMS ( http://geo.ngu.no/mapserver/GrunnvannWMS ): Følgende kartlag vil fjernes tidligst ... Tekniske spørsmål? Kontakt wmsdrift@nug.no NGU slutter å levere data for viktige grunnvannsforekomster. Endring i ...
Nye tjenester fra NGU: SkredKvikkleireWMS2 http://geo.ngu.no/mapserver/SkredKvikkleireWMS2 Erstatter SkredKvikkleireWMS. Nye ... kartet. Ny symbolisering. SkredSnoAktWMS2 http://geo.ngu.no/mapserver/SkredSnoAktWMS2 Erstatter SkredSnoAktWMS. Nytt lag. Nye ...
NGU-geolog Ingvar Lindahl har laget et nytt flott bokverk om bruk av stein i ... boka her Ingvar Lindahl, mangeårig geolog ved NGU og stolt nordlending, har skrevet et praktverk om sitt kjære hjemfylke. ...
... dette fenomenet i detalj, sier forsker Marco Brönner ved NGU.  I veitunnelen gjennom Rørvikskaret på Austvågøy i Lofoten ... Brönner, Langs kysten av Norge De siste åra har NGU avdekket undergrunnen i store deler av Barentshavet og Nordsjøen, og i ...
... Trond H. Torsvik og kolleger, sier leder for Geodynamikk ved NGU, Susanne Buiter. Tweet !function(d,s,id){var ... og blir ledet av professor Trond H. Torsvik, en velkjent NGU-er som fortsatt har 20 prosent stilling ved NGU. Målet for senteret ...
... ideen til boka på en konferans om mineralogi i 2011. NGU-bidrag Boka innholder 15 kapitler om kvartsmineralogi og -petrologi, ... og om kvartsanalyse. Anerkjent laboratorium ved NGU Den store andelen som NGU har i boka reflekterer NGUs mangeårig ...
... for Vannforskning (NIVA) påpekte i sitt foredrag under NGU-dagen at gruvedeponier i fjordene generelt sett har uavklarte ... sa Kvassnes. Ønsket kystsonekartlegging NGU-dagen 2012 ble arrangert mandag 6. og tirsdag 7. februar med hele 107 ... av havbunnen utenfor kysten, et program som drives av NGU, Havforskningsinstituttet og Statens kartverk Sjø. NGU-dagen viste at ...
... I 2011 ble Rolf Tore Ottesen og miljøgeokjemilaget ved NGU tildelt 60.000 kroner til det samme formålet. Elreturs miljøfond har tildelt Norges geologiske undersøkelse (NGU) og seniorforsker Rolf Tore Ottesen 250.000 kroner til prosjektet Urban ...
... Maarten Broekmans ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) har samlet inn og sørget for en vitenskapelig godkjenning av hele 96 ... i samfunnet, samlet på over 800 sider. Som redaktør har NGU-forsker Maarten Broekmans hatt en omfattende jobb med å sammenstille ...
... Elverum kommune i Hedmark. Tilbake i 1998 gjorde NGU et større arbeid i kommunen, der hensikten var å se på mulighetene for ... først og fremst grunnvarme basert på oppumpet grunnvann. NGU-arbeidet besto av både kvartærgeologisk kartlegging, geofysiske ...
KARTLEGGERNE: Første del av NGU-dagen 2012 ble arrangert mandag 6. februar, på dagen 154 år etter at NGU ble opprettet. IRSK ARBEID: Irene er halvegs i sin ... kystprogram i Norge da hun innledet under første del av NGU-dagen. Hun understreket imidlertid at regjeringen vil fortsette å satse ...
... som etter planen skal følges opp i fem år framover. NGU har allerede i to år arbeidet med en tilsvarende kartlegging i nord, ... og studier av havbunnen i et tverrfaglig samarbeid mellom NGU, Kartverket Sjødivisjonen og Havforskningsinstituttet. Arbeidet pågår i ...
... i mot heideren frå avdelingsdirekør Øystein Nordgulen ved NGU. Melezhik og hans kollegar har fortalt om dei dramatiske endringane ... under ein julelunsj ved Noregs geologiske undersøking (NGU) nyleg. Eit omfattande trebindsverk om Jorda i urtida kunne ingen toppe. ...
... Dette er bekymringsfullt, sier forsker Rolf-Tore Ottesen ved NGU. I mye av bygningsmassen på Svalbard er det benyttet PCB-holdig ... viser en rapport om PCB på Svalbard som er utarbeidet av NGU og en rekke samarbeidende institusjoner. Miljø og dyreliv taper mot PCB ...
... ved å hente detaljert informasjon direkte fra databaser hos NGU og Kartverket. Dette er mulig ved hjelp av en teknologi vi kaller Web Map ... hentes på samme måte fra våre egne databaser på NGU. Og så får du se et kombinert kart med informasjon fra begge etatene.   ...
... forsker Oddvar Longva ved Norges geologiske undersøkelse (NGU), - og det kan like gjerne blir virkelighet her. Vi har tatt kvantesprang ... og planlegging, påpeker Oddvar Longva. I dag deltar NGU i et pilotprosjekt med Havbruk, Areal, Samordning og Utvikling i ...
... betongens egenskaper, sier forsker Maarten Broekmans ved NGU. - Betong er sammenstilt av løskornet tilslag bundet sammen av ... Maarten Broekmans ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Han har nå utgitt boka Applied Mineralogy of Cement & Concrete, i ...
... forsker Achim Beylich ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Han påpeker at arbeidsmøtet i Trondheim skal brukes til å samle og ... På sommerskole Etter tre dager med arbeidsmøter ved NGU i Trondheim fra og med mandag 10. september, reiser forskerne til Loen i ...
... forsker Victor Melezhik ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Han er svært tilfreds med resultatet. Nå foreligger en ... Victor Melezhik ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) kan puste ut over mer enn 2000 tettskrevne og rikt illustrerte sider, ...
... Tom Heldal ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Mangelfull kunnskap Sammen med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er NGU vertskap for arbeidsmøtet, som samler over 50 representanter fra ...
... som pdf-filer eller eventuelt bestilles som papirkart fra NGU. Kartserien er tilgjengelig både på www.mareano.no og www.ngu.no Eksempel på havbunnskart i målestokk 1:100 000. Kartene ...
... Einar Lyche (t.v) fra NVE og geofysiker Einar Dalsegg fra NGU ved skredkanten på Byneset i Trondheim. For å forstå hvorfor ... Jean Sebastien L'Heureux. Han er en av skredforskerne ved NGU. I klassifiseringen av faresoner er det tatt hensyn til topografiske ...
... Universitet i Bergen, og utføres i samarbeid med NGU. Trykkbølger - Vi skal bruke en bandvogn til å trekke kabelen ... Jomar Gellein ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Dette tilsvarer teknologien som oljeselskapene bruker for å lete ... videre til Kautokeino, forteller forsker Odleiv Olesen ved NGU. Jordskjelv Samtidig gir de seismiske målingene mulighet til å ...
... forsker Trond Slagstad ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Hittil har den gjengse oppfatningen vært at to kontinentalplater ... blir beskrevet i en ny artikkel i tidsskriftet Terra Nova. NGU-geologene Trond Slagstad, Mogens Marker, Torkil Røhr og Henrik ...
... litt mer om de ulike energialternativene på http://www.ngu.no/no/hm/Georessurser/Grunnvarme/ . Jeg skal utrede alternative ...
... og nordvest-Russland, sier forsker Jan Sverre Sandstad ved NGU om boka Mineral Deposits and Metallogeny of Fennoscandia. Geologi og ... 401 sider med 248 figurer og 105 tabeller, kan bestilles fra NGU eller lastes ned digitalt. De største malmforekomstene i Europas ...
... Den norske bergindustrien vokser, viser ferske tall fra NGU og Direktoratet for mineralforvaltning. De harde fakta forteller at det i ... og 200.000, sier forsker Peer-Richard Neeb (bildet) ved NGU. Last ned rapporten "Mineralressurser i Norge 2011 ...
... I en ny rapport fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) framgår det at dype, forvitrede bruddsoner kan strekke seg helt ned til ... i fjellet, forteller lagleder og forsker Odleiv Olesen ved NGU. Sjeldne jordartsmetaller I de siste årene har et bredt samarbeid ...
... I en ny rapport fra Norges geologiske undersøkelse (NGU), med særlig henblikk på Nordland, peker forskerne på hvilke ... er spesielt interessant, sier forsker Are Korneliussen ved NGU. I naturen binder CO2, eller karbondioksid, seg til mineralske ... av både Nordland fylkeskommune, Innovasjon Norge og NGU. FAKTA Karbondioksid (CO2) er en gass som dannes når man ...
... direktør ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Norge som mineralleverandør Produksjonen fra norsk ... som kommende mineralleverandør for resten av verden. NGU fikk for to år siden 100 millioner statlige kroner, fordelt over fire år, ... kongressen vise fram sitt arbeid innenfor geoturisme. NGU har det siste året samarbeidet med de geologiske undersøkelsene i Sverige ...
... for sokkelgeofysikk ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Land og sokkel Det er NGU som leder arbeidet med å kartlegge 170.000 linjekilometer i ...
... forskar Reidulv Bøe ved Noregs geologiske undersøking (NGU). Han peiker på at det er viktig å skaffa seg solid kunnskap om ... med Lene Buhl-Mortensen frå Havforskingsinstituttet, og NGU-kollegane Valérie K. Bellec, Leif Rise, Shyam Chand og Terje Thorsnes. ...
... markert med en rød sirkel. Geolog Kari Sletten ved NGU er godt kjent med området der skredet har gått. - Dette er et skred ...
... Leka (Administrerende direktør Morten Smelror, NGU) • Finland: Koli (Administrerende direktør Elias Ekdahl, GTK) ... GeoTreat: Fra venstre Erika Ingvald (SGU), Morten Smelror (NGU), Henrik Højmark Thomsen (GEUS) og Elias Ekdahl (GTK). ...
... seniorforsker Ron Boyd ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Tallenes tale Den nye NGU-rapporten har tatt for seg kjente metallforekomster i Norge og beregnet ...
... en ny jordprøve på kysten av Hamarøy. Varsomt stikker NGU-forsker Belinda Flem spaden i torva. Vi er ute ved kysten, noen hundre ... Mineralressurser i Nord-Norge (MINN). Regjeringen har gitt NGU og MINN et tilsagn om 100 millioner kroner over fire år for å kartlegge ...
... i tidsskriftet Earth and Planetary Science Letters viser NGU-forskere, i samarbeid med kolleger fra Lundin Petroleum og Forsvarets ... opp i havet og atmosfæren, sier forsker Shyam Chand ved NGU. ”Pockmarkene” er ikke aktive I tillegg finnes store områder ...

Sider

275 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.
 Sofie Gradmann
Sofie Gradmann
Telefon: 73904460 - E-post: sofie.gradmann@ngu.no
CURRENT PROJECTS COOP3 (Continental Onshore-Offshore Programme) - modelling of flexural strength along the Norwegian margin BOOST (Barents Sea Onshore-Offshore Structural and Thermal Modelling) - Project Management DP1_Geofysikk (part of Undergrunnsprogrammet UGP) Updating and extending the national database for ground geophysics, new solutions for data registration, new methods for accessing and visualizing of data - Project Management PREVIOUS PROJECTS NEONOR2 (Neotectonics in Northern Norway) - 3D modelling of the stress field in the Nordland region NAGTEC - a tectonostratigraphic atlas for the NE Atlantic TOPOSCANDIA deep (part of TOPOEUROPE) - investigating the deep structure of the Scnadinavian mountains EDUCATION AND CAREER 2013-present: researcher at NGU 2010-2013: Post Doctoral scholar at NGU 2005-2012: Ph. D. Student at Dept. of Earth Sciences, Dalhousie University, Halifax, Canada. Thesis: `The evolution of Deep-Water Salt-Tectonic Structures - Numerical Modeling Studies applied to the Northwestern Gulf of Mexico’ 2004 –2005: Scientific employee at German Federal Institution for Geosciences and NaturalResources (BGR), Section for Marine Seismic Survey Techniques and Method Development (now Marine Resource Exploration) 2004: Diploma in Geophysics (equivalent to M.Sc.), Institute of Geophysics, University of Hamburg, Germany. Thesis: ‘Seismic studies of salt tectonic structures in the Levantine Basin’ 1999-2003: Undergraduate research assistant, Institute of Geophysics, University of Hamburg, Germany COMMITTEES EPOS Solid Earth Science Committee National Broadband Seismometer Pool Committee AWARDS 2005-2009 Killam Predoctoral Scholarship (awarded by Dalhousie University) 2005-2007 Government of Canada Award (awarded by Foreign Affairs Canada) 2007 Studentship Prize for oral presentation at AGU Fall Meeting, San Francisco, USA (awarded by Basin Research, Journal of Blackwell Publishing) 2005 Bernd Rendel Prize in Geosciences (awarded by the German Research Foundation)
Tobias Himmler
Tobias Himmler
Telefon: 73904284 - E-post: tobias.himmler@ngu.no
RESEARCH INTERESTS seabed fluid flow processes using element patterns and isotope signatures to elucidate geochemical processes microbial-induced mineral precipitation EDUCATION 2011: Dr. rer. nat. (= Ph.D.), University of Bremen, Germany 2007: Diploma (= M.Sc.), Geology–Palaeontology, University of Erlangen-Nürnberg, Germany   PUBLICATIONS (https://scholar.google.de/citations?hl=en&user=8qMlHKQAAAAJ) Smrzka D, Zwicker J, Bach W, Feng D, Himmler T, Chen D, Peckmann J (accepted), The behavior of trace elements in seawater, sedimentary pore water, and their incorporation into carbonate minerals: A review. Facies. 2019 Himmler T, Sahy D, Martma T, Bohrmann G, Plaza-Faverola A, Bünz S, Condon D, Knies J, Lepland A (2019), A 160,000-year-old history of tectonically controlled methane seepage in the Arctic. Science Advances 5,  DOI: 10.1126/sciadv.aaw1450. Hong WL, Lepland A, Himmler T, Kim J-H,Chand S, Sahy D, Solomon EA, Rae JWB, Martma T, Nam S-I, Knies J (2019), Discharge of meteoric water in the eastern Norwegian Sea since the last glacial period. Geophysical Research Letters. https://doi.org/10.1029/2019GL084237 Tamborrino L, Himmler T, Elvert M, Conti S, Gualtieri AF, Fontana D, Bohrmann G (2019), Formation of tubular carbonate concretions at Athina mud volcano, eastern Mediterranean Sea. Marine and Petroleum Geology 107, 20–31. Sen A, Himmler T, Hong WL, Chitkara C, Lee RW, Ferré B, Lepland A, Knies J (2019), Atypical biological features of a new cold seep site on the Lofoten-Vesterålen continental margin (northern Norway). Scientific Reports 9, 1762. Preto N, Klügel A., Himmler T, Franceschi M (2019), Origin of facies zonation in microbial carbonate platform slopes: clues from trace element and stable isotope geochemistry (Middle Triassic, Dolomites, Italy). Sedimentology 66, 81 – 101.   2018 Zwicker J, Smrzka D, Himmler T, Monien P, Gier S, Goedert JL, Peckmann J (2018), Rare earth elements as tracers for microbial activity and early diagenesis: A new perspective from carbonate cements of ancient methane-seep deposits. Chemical Geology 501, 77–85. Gallagher SJ, Reuning L, Himmler T, Henderiks J, De Vleeschouwer D, Groeneveld J, Rastegar Lari A, Fulthorpe CS, Bogus K, Expedition 356 Shipboard Scientists (2018), The enigma of rare Quaternary oolites in the Indian and Pacific Oceans: A result of global oceanographic physicochemical conditions or a sampling bias? Quaternary Science Reviews 200, 114–122. Himmler T, Smrzka D, Zwicker J, Kasten S, Shapiro RS, Bohrmann G, Peckmann J (2018), Stromatolites below the photic zone in the northern Arabian Sea formed by calcifying chemotrophic microbial mats. Geology 46, 339–342.   2017 and older Christensen BA, Renema W, Henderiks J, De Vleeschouwer D, Auer G, Reuning L, Groeneveld J, Castaneda I, Ishiwa T, Bogus K, McHugh CM, Gallagher SJ, Fulthorpe CS, and Exp. 356 Scientists (2017), Indonesian Through­flow drove Australian climate from humid Pliocene to arid Pleistocene. Geophys. Res. Lett., 44, 6914–6925. Groeneveld J, Henderiks J, Renema W, McHugh CM, De Vleeschouwer D, Christensen BA, Fulthorpe CS, Reuning L, Gallagher SJ, Bogus K, Auer G, Ishiwa T, and Expedition 356 Scientists (2017), Australian shelf sediments reveal shifts in Miocene Southern Hemisphere Westerlies. Science Advances 3. De Vleeschouwer D, Dunlea AG, Auer G, Anderson CH, Brumsack H, de Loach A, Gurnis M, Huh Y, Ishiwa T, Jang K, Kominz MA, März C, Schnetger B, Murray RW, Pälike H and Expedition 356 shipboard scientists (2017), Quantifying K, U, and Th contents of marine sediments using shipboard natural gamma radiation spectra measured on DV JOIDES Resolution, Geochemistry Geophysics Geosystems 18, 1053–1064. Himmler T, Bayon G, Wangner D, Enzmann F, Peckmann J, Bohrmann G (2016), Seep-carbonate lamination controlled by cyclic particle flux. Scientific Reports 6, 37439. Himmler T, Birgel D, Bayon G, Pape T, Ge L, Bohrmann G, Peckmann J (2015), Formation of seep carbonates along the Makran convergent margin, northern Arabian Sea and a molecular and isotopic approach to constrain the carbon isotopic composition of parent methane. Chemical Geology 415, 102–117. Sultan N, Bohrmann G, Ruffine L, Pape T, Riboulot V, Colliat JL, De Prunelé A, Dennielou B, Garziglia S, Himmler T, Marsset T, Peters CA, Rabiu A, Wei J (2014), Pockmark formation and evolution in deep water Nigeria: Rapid hydrate growth versus slow hydrate dissolution. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 119. Himmler T, Haley BA, Torres ME, Klinkhammer GP, Bohrmann G, Peckmann J (2013), Rare earth element geochemistry in cold-seep pore waters from Hydrate Ridge, off Oregon. Geo-Marine Letters 33, 369–379. Pierre C, Blanc-Valleron MM, Demange J, Boudouma O, Foucher JP, Pape T, Himmler T, Fekete N, Spiess V (2012), Authigenic carbonates from active methane seeps offshore South-West Africa. Geo-Marine Letters. DOI: 10.1007/s00367-012-0295-x Himmler T, Brinkmann F, Bohrmann G, Peckmann J (2011), Corrosion patterns of seep-carbonates from the eastern Mediterranean Sea. Terra Nova 23, 206–212. Himmler T, Bach W, Bohrmann G, Peckmann J (2010), Rare earth elements in authigenic methane-seep carbonates as tracers for fluid composition during early diagenesis. Chemical Geology 227, 126–136. Haas A, Little CTS, Sahling H, Bohrmann G, Himmler T, Peckmann J (2009), Mineralization of vestimentiferan tubes at methane seeps on the Congo deep-sea fan. Deep-Sea Research (I) 56, 283–293. Birgel D, Himmler T, Freiwald A, Peckmann J (2008), A new constraint on the antiquity of anaerobic oxidation of methane: Late Pennsylvanian seep limestones from southern Namibia. Geology 36, 543–546. Himmler T, Freiwald A, Stollhofen H, Peckmann J (2008), Late Carboniferous hydrocarbon-seep carbonates from the glaciomarine Dwyka Group, southern Namibia. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 257, 185–197.
 Trond Slagstad
Trond Slagstad
Telefon: 73904229 - E-post: trond.slagstad@ngu.no
ORCID ID: 0000-0002-8059-2426 Research interests: My research interests revolve around the late Archaean through Proterozoic tectonic evolution of the Fennoscandian Shield and its impact on the formation of metallogenetic provinces, the Great Proterozoic Accretionary Orogen in Laurentia and Fennoscandia, and the origin and history of nappes in the Scandinavian Caledonides. Much of my work revolves around the use of isotopic data, mainly U-Pb in zircon, titanite and monazite, Lu-Hf, Sm-Nd, Pb-Pb, Rb-Sr and S. Publications: 2020 Granseth, A., Slagstad, T., Coint, N., Roberts, N.M.W., Røhr, T.S., Sørensen, B.E., 2020. Tectonomagmatic evolution of the Sveconorwegian orogen recorded in the chemical and isotopic compositions of 1070–920 Ma granitoids. Precambrian Research 340, 105527. Maystrenko, Y.P., Slagstad, T., 2020. Radiogenic trigger and driver for continental rifting and initial ocean spreading. Terra Nova 32, 159-165. Slagstad, T., Saalmann, K., Kirkland, C.L., Høyen, A.B., Storruste, B.K., Coint, N., Pin, C., Marker, M., Bjerkgård, T., Krill, A.G., Solli, A., Boyd, R., Angvik, T.L., Larsen, R.B., 2020. Late Neoproterozoic through Silurian tectonic evolution of the Rödingsfjället Nappe Complex, orogen-scale correlations and implications for the Scandian suture. Geological Society, London, Special Publications. 2019 Slagstad, T., Kulakov, E., Kirkland, C.L., Roberts, N.M.W., Ganerød, M., 2019. Breaking the Grenville–Sveconorwegian link in Rodinia reconstructions. Terra Nova 31, 430-437. 2018 Kirkland, C.L., Slagstad, T. & Johnson, T.E. 2018: Zircon as a metamorphic timekeeper: A case study from the Caledonides of central Norway. Gondwana Research 61, 63-72. Slagstad, T. & Kirkland, C.L. 2018: Timing of collision initiation and location of the Scandian orogenic suture in the Scandinavian Caledonides. Terra Nova 30, 179-188. Slagstad, T., Maystrenko, Y., Maupin, V. & Gradmann, S. 2018: An extinct, Late Mesoproterozoic, Sveconorwegian mantle wedge beneath SW Fennoscandia, reflected in seismic tomography and assessed by thermal modelling. Terra Nova 30, 72-77. Slagstad, T., Roberts, N.M.W., Coint, N., Høy, I., Sauer, S., Kirkland, C.L., Marker, M., Røhr, T.S., Henderson, I.H.C., Stormoen, M.A., Skår, Ø., Sørensen, B.E. & Bybee, G.M. 2018: Magma-driven, high-grade metamorphism in the Sveconorwegian Province, SW Norway during the terminal stages of Fennoscandian Shield evolution. Geosphere 14, 861-882. 2017 Ravna, E.K., Zozulya, D., Kullerud, K., Corfu, F., Nabelek, P.I., Janák, M., Slagstad, T., Davidsen, B., Selbekk, R.S. & Schertl, H.-P. 2017: Deep-seated Carbonatite Intrusion and Metasomatism in the UHP Tromsø Nappe, Northern Scandinavian Caledonides—a Natural Example of Generation of Carbonatite from Carbonated Eclogite. Journal of Petrology 58, 2403-2428. Slagstad, T. & Kirkland, C.L. 2017: The use of detrital zircon data in terrane analysis: A nonunique answer to provenance and tectonostratigraphic position in the Scandinavian Caledonides. Lithosphere 9, 1002-1011. Slagstad, T., Roberts, N.M.W. & Kulakov, E. 2017: Linking orogenesis across a supercontinent; the Grenvillian and Sveconorwegian margins on Rodinia. Gondwana Research 44, 109-115. 2016 Culshaw, N.G., Foster, J., Marsh, J., Slagstad, T. & Gerbi, C. 2016: Kiosk Domain, Central Gneiss Belt, Grenville Province, Ontario: a Labradorian palimpsest preserved in the ductile deep crust. Precambrian Research 280, 249-278.   2015 Bjerkgård, T., Slagstad, T., Henderson, I., Sandstad, J.S. & Schönenberger, J. 2015: Geology and gold in the Mauken basement window, Målselv, Troms. Norwegian Journal of Geology 95, 423-443. Slagstad, T., Willemoes-Wissing, B., Coint, N., Stampolidis, A., Ganerød, M. & Ofstad, F. 2015: Geology and metallogenic potential of the westernmost Norrbotten Province around Altevatn in Troms, northern Norway. Norwegian Journal of Geology 95, 445-466. Coint, N., Slagstad, T., Roberts, N.M.W., Marker, M., Røhr, T. & Sørensen, B.E. 2015: The Late Mesoproterozoic Sirdal Magmatic Belt, SW Norway: Relationships between magmatism and metamorphism and implications for Sveconorwegian orogenesis. Precambrian Research 265, 57-77. Maystrenko, Y.P., Slagstad, T., Elvebakk, H.K., Olesen, O., Ganerød, G.V. & Rønning, J.S. 2015: New heat flow data from three boreholes near Bergen, Stavanger and Moss, southern Norway. Geothermics 56, 79-92. Roberts, N. & Slagstad, T. (2015) Continental growth and reworking on the edge of the Columbia and Rodinia supercontinents; 1.86-0.9 Ga accretionary orogeny in SW Fennoscandia. International Geology Review, 57, 1582-1606. Roberts, N.M.W., Slagstad, T. & Viola, G. 2015: The structural, metamorphic and magmatic evolution of Mesoproterozoic orogens. Precambrian Research 265, 1-9. 2014 Faust, J. C., J. Knies, T. Slagstad, C. Vogt, G. Milzer & J. Giraudeau (2014) Geochemical composition of Trondheimsfjord surface sediments: Sources and spatial variability of marine and terrigenous components. Continental Shelf Research, 88, 61-71.   2013 Slagstad, T., N. M. W. Roberts, M. Marker, T. S. Røhr & H. Schiellerup (2013) A non-collisional, accretionary Sveconorwegian orogen – Reply. Terra Nova, 25, 169-171. Slagstad, T., N. M. W. Roberts, M. Marker, T. S. Røhr & H. Schiellerup (2013) A non-collisional, accretionary Sveconorwegian orogen. Terra Nova, 25, 30-37. Slagstad, T., C. Pin, D. Roberts, C. L. Kirkland, T. Grenne, G. Dunning, S. Sauer & T. Andersen (2013) Tectonomagmatic evolution of the Early Ordovician suprasubduction-zone ophiolites of the Trondheim Region, Mid-Norwegian Caledonides. Geological Society, London, Special Publications, 390. Roberts, N. M. W., T. Slagstad, R. R. Parrish, M. J. Norry, M. Marker & M. S. A. Horstwood (2013) Sedimentary recycling in arc magmas: geochemical and U–Pb–Hf–O constraints on the Mesoproterozoic Suldal Arc, SW Norway. Contributions to Mineralogy and Petrology, 507-523. Culshaw, N. G., T. Slagstad, M. Raistrick & J. Dostal (2013) Geochemical, geochronological and isotopic constraints on the origin of members of the allochthonous Shawanaga and basal Parry Sound domains, Central Gneiss Belt, Grenville Province, Ontario. Precambrian Research, 228, 131-150.   2011 Slagstad, T., B. Davidsen & J. S. Daly (2011) Age and composition of crystalline basement rocks on the Norwegian continental margin: offshore extension and continuity of the Caledonian-Appalachian orogenic belt. Journal of the Geological Society, 168, 1167-1185.   2009 Slagstad, T., N. G. Culshaw, J. S. Daly & R. A. Jamieson (2009) Western Grenville Province holds key to midcontinental Granite-Rhyolite Province enigma. Terra Nova, 21, 181-187. Slagstad, T., N. Balling, H. Elvebakk, K. Midttømme, O. Olesen, L. Olsen & C. Pascal (2009) Heat-flow measurements in Late Palaeoproterozoic to Permian geological provinces in south and central Norway and a new heat-flow map of Fennoscandia and the Norwegian - Greenland Sea. Tectonophysics, 473, 341-361. Kirkland, C. L., M. J. Whitehouse & T. Slagstad (2009) Fluid-assisted zircon and monazite growth within a shear zone: a case study from Finnmark, Arctic Norway. Contributions to Mineralogy and Petrology, doi:10.1007/s00410-009-0401-x.   2008 Slagstad, T., K. Midttømme, R. K. Ramstad & D. Slagstad. 2008. Factors influencing shallow (< 1000 m depth) temperatures and their significance for extraction of ground-source heat. In Geology for Society, ed. T. Slagstad, 99-109. Geological Survey of Norway. Slagstad, T., C. Barrére, B. Davidsen & R. K. Ramstad (2008) Petrophysical and thermal properties of pre-Devonian basement rocks on the Norwegian continental margin. Norges geologiske undersøkelse Bulletin, 448, 1-6. Slagstad, T. (2008) Radiogenic heat production of Archaean to Permian geological provinces in Norway. Norwegian Journal of Geology, 88, 149-166.   2006 Slagstad, T., V. A. Melezhik, C. L. Kirkland, K. B. Zwaan, D. Roberts, I. M. Gorokhov & A. E. Fallick (2006) Carbonate isotope chemostratigraphy suggests revisions to the geological history of the West Finnmark Caledonides, North Norway. Journal of the Geological Society of London, 163, 277-289. Slagstad, T. (2006) Chemical (U–Th–Pb) dating of monazite:Analytical protocol for a LEO 1450VP scanning electron microscope and examples from Rogaland and Finnmark, Norway. Norges geologiske undersøkelse Bulletin, 446, 11-18. Slagstad, T. (2006) Did hot, high heat-producing granites determine the location of the Oslo Rift? Tectonophysics, 412, 105-119.   2005 Slagstad, T., R. A. Jamieson & N. G. Culshaw (2005) Formation, crystallisation, and migration of melt in the mid-orogenic crust: Muskoka domain migmatites, Grenville Province, Ontario. Journal of Petrology, 46, 893-919.   2004 Slagstad, T., M. A. Hamilton, R. A. Jamieson & N. G. Culshaw (2004) Timing and duration of melting in the mid orogenic crust: Constraints from U-Pb (SHRIMP) data, Muskoka and Shawanaga domains, Grenville Province, Ontario. Canadian Journal of Earth Sciences, 41, 1339-1365. Slagstad, T., N. G. Culshaw, R. A. Jamieson & J. W. F. Ketchum. 2004. Early Mesoproterozoic tectonic history of the southwestern Grenville Province, Ontario: Constraints from geochemistry and geochronology of high-grade gneisses. In Proterozoic tectonic evolution of the Grenville orogen in North America, eds. R. P. Tollo, L. Corriveau, J. McLelland & M. J. Bartholomew, 209-241.   2003 Slagstad, T. (2003) Geochemistry of trondhjemites and mafic rocks in the Bymarka ophiolite fragment, Trondheim, Norway: Petrogenesis and tectonic implications. Norsk Geologisk Tidsskrift, 83, 167-185.   2002 Roberts, D., N. Walker, T. Slagstad, A. Solli & A. Krill (2002) U-Pb zircon ages from the Bymarka ophiolite, near Trondheim, central Norwegian Caledonides, and regional implications. Norsk Geologisk Tidsskrift, 82, 19-30.   Student supervision:   Current students: Anette Granseth (PhD, NTNU) Trond Harstad (PhD, NTNU) Alf Andre Orvik (PhD, NTNU) Harald Hansen (PhD, UiT)   Past students: 2020 Gina Bjerkan (MSc, NTNU): Zircon U-Pb geochronology and whole-rock geochemistry of migmatitic gneisses reveal the late Paleoproterozoic through Devonian history of the Western Gneiss Region 2019 Kristine Nymoen (MSc, NTNU): Palaeoproterozoic Tectonomagmatic Evolution and Crustal Architecture of the SW Margin of Fennoscandia Steinar Halvdan Møkkelgjerd (MSc, NTNU): Metamorphic and magmatic evolution near Mandal, Vest-Agder; a key area for elucidating Sveconorwegian orogenesis 2016 Ingjerd Ulsaker Høy (MSc, NTNU): Sveconorwegian magmatic and metamorphic evolution of southwestern Norway Anne Bruland Høyen (MSc, NTNU): Within plate gabbroic intrusion at 565 Ma in the Uppermost Allochthon   2015 Anette Utgården Granseth (MSc, NTNU): Deformation, Phyllonitization and Associated Element Mobilization of Granitoid Rocks. A geochemical study of the Fagervika granitoid, Norway Stine Kjønsvik Bang (MSc, NTNU): Geokjemiske analyser av molybdenitt og andre sulfider i granittiske bergarter fra Knaben Martin Austin Stormoen (MSc, NTNU): Synkinematic intrusion of granitoid sheets, with implications for molybdenite deposits in the Knaben Zone   2011 Bjørgunn Heggem Dalslåen (MSc, UiB): Geological evolution of the Mesoproterozoic Nesflaten supracrustal unit Simone Sauer (MSc, University of Bremen): A Lu-Hf isotope study of zircons from high-alumina orthopyroxene megacrysts from the Neoproterozoic Rogaland Anorthosite Province, SW Norway: A window to the Sveconorwegian lower crust   2010 Jon Haugestaul (MSc, NTNU): Geological mapping, metamorphic- and structural analysis in the Precambrian of Madland, SW Rogaland, Norway