65 resultater
... i digital utgave finner du her. Et nytt nummer i NGU-serien Bulletin, nummer 440 i rekken, kom ut ved årsskiftet. Ny publikasjon fra NGU - Bulletin 440 Ny publikasjon fra NGU - Bulletin 440 ...
Program og påmelding til NGU-dagen (kommer) Vi må ha kunnskap om fjordbunnens viktige samspill ... Siden 2004 har Havforskningsinstituttet, Sjøkartverket og NGU samarbeidet om å kartlegge havbunnen utenfor kysten, gjennom ... i dag har for å gi samfunnet ny kunnskap om kystsonen. NGU-dagen arrangeres på NGU 6.-7.-februar 2012. Her vil vi demonstrere hvordan ...
... typen i 2010. Alle kart kan tingas på distribusjonen@ngu.no eller på telefon 73 90 41 25 Berggrunnskart 2010 Siedlecka, ... Berggrunnskart TANA 2335 IV, M 1:50 000, førebels utgåve. NGU Roberts, D. 2010: Berggrunnskart STIKLESTAD 1722 IV, M 1:50 000, ...
... forsker Odleiv Olesen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). - Varmestrøm og temperatur i berggrunnen har betydning for ... og StatoilHydro finansierer kartleggingen sammen med NGU. Sommerens prosjekt, som har fått navnet BASAR-08, er åpent for nye ...
... FORNØYD: Avdelingsdirektør for geofaglig avdeling ved NGU, Øystein Nordgulen. Sett under ett får den geofaglige forskningen i ... - Vi opplever dette som veldig positivt, ikke bare for NGU, men for hele det norske geofagmiljøet, sier Øystein Nordgulen. Han er ...
... FORNØYD: Avdelingsdirektør for geofaglig avdeling ved NGU, Øystein Nordgulen. Sett under ett får den geofaglige forskningen i ... - Vi opplever dette som veldig positivt, ikke bare for NGU, men for hele det norske geofagmiljøet, sier Øystein Nordgulen. Han er ...
... HeliScan gjennomfører de geofysiske målingene for NGU. Magnetiske data fra helikoptermålingene ved Mauken i indre Troms ble ... om berggrunnen og mulighetene for mineralforekomster, mener NGU-forskerne.   Offentliggjøring av alle geofysiske data fra ...
... kjent, med målinger over mange år og forsøk på tiltak. NGU mener det er viktig med en regional kartlegging for å si noe om omfanget ... er like ille der, sier forsker Guri Ganerød ved NGU. - Med en regional kartlegging er det mulig å si noe om den potensielle ...
... Grus- og pukkdatabasen Grus- og pukkdatabasen ved NGU inneholder opplysninger om de aller fleste grus- og pukkforekomster og ... Nasjonalt og regionalt viktige forekomster NGU har laget en klassifisering av en forekomsts anvendbarhet, og ut fra ...
... i dag, sier Reidulv Bøe, leder for maringeologene ved NGU. - Morenerygger dannet av isbreer er for eksempel dominert av sand, grus og ... finkornete sedimenter. Maringeologene ved NGU har tolket nye data fra Eggakanten og havområdet mellom Tromsøflaket og ...
... forsker Axel Müller ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjorde i 2007. Nå har selskapet i tillegg fått positive resultater ... høyverdige produkter. Forekomsten ble detaljkartlagt av NGU-forsker Axel Müller i 2007. Ultraren kvarts i Kvinnherad Ultraren ...
... har en svært allsidig forskningsbakgrunn med seg fra NGU. Norsk kystkultur handler om mer enn skuter, sild og småbruk i fjæra. ... Kystkulturdagan i Lødingen Vestbygd i 21.-24. juli. NGU takker Nordland fylkeskommune som har vært med å delfinansiere ...
... og radon i dag, sier forsker Guri Ganerød ved NGU. Ufarlig grønnstein - Trondheim er stort sett bygget på ... grenseverdier. Nødvendige tiltak På Lade har NGU tre bygninger fra forkjellige tidsepoker med forskjellig byggematerialer. ... i denne bygningen, mener avdelingsdirektør Jan Cramer ved NGU. Han koordinerer nå arbeidet med å gjennomføre nøyaktige ...
... forsker Odleiv Olesen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Han er ansvarlig for de nye kartene som ble trykket senhøstes i ... Tyngde og magnetisme Norges geologiske undersøkelse (NGU) er ansvarlig for de nasjonale databasene for både gravimetri, altså ...
... mineraler, sier lagleder og forsker Peer-Richard Neeb ved NGU. Det er langs kysten i distriktene verdiene i stor grad skapes. Cirka 5 ... innenlands foredlingsindustri, sier Peer-Richard Neeb. NGU anslår at det i løsmasser og fast fjell i Norge i dag finnes kjente ...
... skal gjennomføres med 3D-verktøy som er utviklet ved NGU og GNS Science på New Zealand. Partnere i det tre år lange prosjektet ... (Unis på Svalbard), Trond Torsvik (Universitetet i Oslo og NGU), Torgeir Andersen (UiO), Per Terje Osmundsen og Gwenn Peron-Pinvidic ...
... i salg hos bokhandlere på Røros, hos Tapir eller hos NGU. Pris: 350,- Bestill boka nå! NGU har gitt ut bok om den unike gruvebyen Røros. Byen er anerkjent som ...
... Statens strålevern og prosjektleder Guri V. Ganerød ved NGU. Det er NGU og Strålevernet som i samarbeid publiserer de nye alunskiferkartene, som ...
... presentert i tidsskriftet Science i august. Astrid Lyså ved NGU er en av forskerne bak studien. Lite is nord for Grønland etter siste ...
Spørsmål kan likevel sendes per e-post til biblioteket@ngu.no og vi bli håndtert på samme måte som tjenesten på nettsiden vår. Tjenesten "Tips en venn" og "Abonner på nyheter fra NGU" er også berørt av de samme problemene. Vi beklager og håper å ...
NGU har ingen egen kartoversikt for historiske gruver, men man kan finne ... vår mineralressursdatabase: http://www.ngu.no/kart/mineralressurser/ Litt forklaring til hvordan man kan bruke ... blant annet), 2) Laste ned kartutsnitt til egen maskin NGU har tidligere utgitt trykte oversikter over gruver og malmforekomster i ...
... Forfatter og forsker ved NGU, Terje H. Bargel. Bok for folk flest Må du ... Slett ikke. Forfatter Terje H. Bergel, som er forsker ved NGU, har lagt vekt på å bruke mange illustrasjoner og et språk som folk ...
... ble benyttet for å gjennomføre geofysiske målinger for NGU i Mauken-området i sommer. De geofysiske målingene ble utført ... både som georeferert tiff-fil og i Geosoft-format på www.ngu.no Data kan fritt benyttes under forutsetning av at det henvises til ...
... for sokkelgeofysikk ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Det er NGU som leder arbeidet med å kartlegge det 35.000 kvadratmeter store området. ...
INFO: Jan Høst var nytilsatt informasjonssjef ved NGU i 1986. Den 26. april 1986 eksploderte en reaktor ved atomkraftverket i ... nedfall var fordelt på flere institusjoner. Egne NGU-undersøkelser Det førte blant annet til at forskere ved Norges ...
... heter det i rapporten. Koordinator for MINN-programmet, NGU-forsker Jan Sverre Sandstad, er svært tilfreds med analyseresultatene, som er sammenstilt av NGU-forskerne Clemens Reimann og Tor Erik Finne i samarbeid med statistikeren ...
... i Møre og Romsdal og Noregs geologiske undersøking (NGU). Prosjektgruppa har hatt følgjande samansetting: Prosjektleiar Halgeir ... og Marc Henry Derron, alle forskarar og ingeniørar frå NGU. Tidlegare forskar ved NGU, Lars H. Blikra, var i 1996 med å initiere ...
... direktør Morten Smelror i Norges geologiske undersøkelse (NGU). Samling av kunnskap Mareano er et program for kartlegging og ... og kjemiske miljø i et tverrfaglig samarbeid mellom NGU, Statens kartverk Sjø og Havforskningsinstituttet. Arbeidet pågår i ...
... Camping, som kontaktet Norges geologiske undersøkelse (NGU) for finne ut litt mer om fossilet. Marleik Morten Smelror, geolog og administrerende direktør ved NGU, forteller at marleiker er en type knollignende steiner som er dannet ved ...
... har oppdraget med å gjennomføre geofysiske målinger for NGU i sommer. Pilot Sven Magne Lie i HeliScan er konsentrert om stikka og ... ingeniør Janusz Koziel ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Koziel sitter bak piloten og behandler data som målesonden leverer. ...
... Fugro Airborne Surveys som gjennomførte flymålingene for NGU i fjor sommer. Her er flyet lavt over Åsane. Foto: Trygve Hillestad ... Odleiv Olesen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). - Når grunnstoffet uran brytes ned i naturens eget varmekraftverk i ...
... Morten Smelror ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). ... Kartene er gratis. Kart som plottes på papir fra NGU, koster 100 kroner (eks. mva).   ...
... Aivo Lepland and Melanie Mesli examining drill cores at the NGU laboratory. Photo: Gudmund Løvø The discoveries were made by an ... and have been published jointly in Science by, among others, NGU geoscientists Victor Melezhik, Aivo Lepland and Alenka Crne. The work forms ...
JURAPARKEN: NGU-forskerne Ola Fredin og Marco Brönner undersøker kontakten mellom ... forsker Odleiv Olesen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). - Forvitring av fjell gir dermed både PRØVER: NGU-forskerne Odleiv Olesen (t.v.) og Marco Brönner studerer prøver fra ...
... 30 år, forteller avdelingsdirektør Øystein Nordgulen ved NGU. Han er en av lederne for ekskursjonene denne uka. Andre gang i Norge ... påmeldte fra USA og flere land i Europa - fire av disse fra NGU. Nestor i selskapet er professor Bernard Bonin fra Universite Paris Sud; ...
... om berggrunnen i Vesterålen til sine yngre kolleger ved NGU. Mens geologene tidligere var helt avhengige av papirkart, flyfoto og ... berggrunnsgeologen fra Norges geologiske undersøkelse (NGU). Han lytter til veterankollega Einar Tveten som slår ei slegge i gneisen ...
... dateringene er gjort ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Tropisk regnskog Forskningsartikkelen understreker at oppdagelsen ... Ganerød er forsker ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Han skulle ha deltatt på feltarbeidet i Sør-Amerika i 2010 for å finne ...
... skjer både som georefert tiff-fil og i Geosoft-format på ngu.no. Data kan fritt benyttes under forutsetning av at det henvises til kilde, altså: Norges geologiske undersøkelse (NGU). Ved å gå til siden for nedlastning av data, aksepterer brukeren ...
... for sokkelgeofysikk ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Land og sokkel Det er NGU og Oljedirektoratet som leder arbeidet med å kartlegge det 13.000 ...
... grus i vegfundament. - Norges geologiske undersøkelse (NGU) har vært en viktig bidragsyter i arbeidet med de nye kravene, forteller ... forteller Erichsen og Ulvik. Skjerpede krav NGU har siden 2006 rutinemessig analysert prøver fra pukkverk med hensyn til ...

Sider

275 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.
 Sofie Gradmann
Sofie Gradmann
Telefon: 73904460 - E-post: sofie.gradmann@ngu.no
CURRENT PROJECTS COOP3 (Continental Onshore-Offshore Programme) - modelling of flexural strength along the Norwegian margin BOOST (Barents Sea Onshore-Offshore Structural and Thermal Modelling) - Project Management DP1_Geofysikk (part of Undergrunnsprogrammet UGP) Updating and extending the national database for ground geophysics, new solutions for data registration, new methods for accessing and visualizing of data - Project Management PREVIOUS PROJECTS NEONOR2 (Neotectonics in Northern Norway) - 3D modelling of the stress field in the Nordland region NAGTEC - a tectonostratigraphic atlas for the NE Atlantic TOPOSCANDIA deep (part of TOPOEUROPE) - investigating the deep structure of the Scnadinavian mountains EDUCATION AND CAREER 2013-present: researcher at NGU 2010-2013: Post Doctoral scholar at NGU 2005-2012: Ph. D. Student at Dept. of Earth Sciences, Dalhousie University, Halifax, Canada. Thesis: `The evolution of Deep-Water Salt-Tectonic Structures - Numerical Modeling Studies applied to the Northwestern Gulf of Mexico’ 2004 –2005: Scientific employee at German Federal Institution for Geosciences and NaturalResources (BGR), Section for Marine Seismic Survey Techniques and Method Development (now Marine Resource Exploration) 2004: Diploma in Geophysics (equivalent to M.Sc.), Institute of Geophysics, University of Hamburg, Germany. Thesis: ‘Seismic studies of salt tectonic structures in the Levantine Basin’ 1999-2003: Undergraduate research assistant, Institute of Geophysics, University of Hamburg, Germany COMMITTEES EPOS Solid Earth Science Committee National Broadband Seismometer Pool Committee AWARDS 2005-2009 Killam Predoctoral Scholarship (awarded by Dalhousie University) 2005-2007 Government of Canada Award (awarded by Foreign Affairs Canada) 2007 Studentship Prize for oral presentation at AGU Fall Meeting, San Francisco, USA (awarded by Basin Research, Journal of Blackwell Publishing) 2005 Bernd Rendel Prize in Geosciences (awarded by the German Research Foundation)
Tobias Himmler
Tobias Himmler
Telefon: 73904284 - E-post: tobias.himmler@ngu.no
RESEARCH INTERESTS seabed fluid flow processes using element patterns and isotope signatures to elucidate geochemical processes microbial-induced mineral precipitation EDUCATION 2011: Dr. rer. nat. (= Ph.D.), University of Bremen, Germany 2007: Diploma (= M.Sc.), Geology–Palaeontology, University of Erlangen-Nürnberg, Germany   PUBLICATIONS (https://scholar.google.de/citations?hl=en&user=8qMlHKQAAAAJ) Smrzka D, Zwicker J, Bach W, Feng D, Himmler T, Chen D, Peckmann J (accepted), The behavior of trace elements in seawater, sedimentary pore water, and their incorporation into carbonate minerals: A review. Facies. 2019 Himmler T, Sahy D, Martma T, Bohrmann G, Plaza-Faverola A, Bünz S, Condon D, Knies J, Lepland A (2019), A 160,000-year-old history of tectonically controlled methane seepage in the Arctic. Science Advances 5,  DOI: 10.1126/sciadv.aaw1450. Hong WL, Lepland A, Himmler T, Kim J-H,Chand S, Sahy D, Solomon EA, Rae JWB, Martma T, Nam S-I, Knies J (2019), Discharge of meteoric water in the eastern Norwegian Sea since the last glacial period. Geophysical Research Letters. https://doi.org/10.1029/2019GL084237 Tamborrino L, Himmler T, Elvert M, Conti S, Gualtieri AF, Fontana D, Bohrmann G (2019), Formation of tubular carbonate concretions at Athina mud volcano, eastern Mediterranean Sea. Marine and Petroleum Geology 107, 20–31. Sen A, Himmler T, Hong WL, Chitkara C, Lee RW, Ferré B, Lepland A, Knies J (2019), Atypical biological features of a new cold seep site on the Lofoten-Vesterålen continental margin (northern Norway). Scientific Reports 9, 1762. Preto N, Klügel A., Himmler T, Franceschi M (2019), Origin of facies zonation in microbial carbonate platform slopes: clues from trace element and stable isotope geochemistry (Middle Triassic, Dolomites, Italy). Sedimentology 66, 81 – 101.   2018 Zwicker J, Smrzka D, Himmler T, Monien P, Gier S, Goedert JL, Peckmann J (2018), Rare earth elements as tracers for microbial activity and early diagenesis: A new perspective from carbonate cements of ancient methane-seep deposits. Chemical Geology 501, 77–85. Gallagher SJ, Reuning L, Himmler T, Henderiks J, De Vleeschouwer D, Groeneveld J, Rastegar Lari A, Fulthorpe CS, Bogus K, Expedition 356 Shipboard Scientists (2018), The enigma of rare Quaternary oolites in the Indian and Pacific Oceans: A result of global oceanographic physicochemical conditions or a sampling bias? Quaternary Science Reviews 200, 114–122. Himmler T, Smrzka D, Zwicker J, Kasten S, Shapiro RS, Bohrmann G, Peckmann J (2018), Stromatolites below the photic zone in the northern Arabian Sea formed by calcifying chemotrophic microbial mats. Geology 46, 339–342.   2017 and older Christensen BA, Renema W, Henderiks J, De Vleeschouwer D, Auer G, Reuning L, Groeneveld J, Castaneda I, Ishiwa T, Bogus K, McHugh CM, Gallagher SJ, Fulthorpe CS, and Exp. 356 Scientists (2017), Indonesian Through­flow drove Australian climate from humid Pliocene to arid Pleistocene. Geophys. Res. Lett., 44, 6914–6925. Groeneveld J, Henderiks J, Renema W, McHugh CM, De Vleeschouwer D, Christensen BA, Fulthorpe CS, Reuning L, Gallagher SJ, Bogus K, Auer G, Ishiwa T, and Expedition 356 Scientists (2017), Australian shelf sediments reveal shifts in Miocene Southern Hemisphere Westerlies. Science Advances 3. De Vleeschouwer D, Dunlea AG, Auer G, Anderson CH, Brumsack H, de Loach A, Gurnis M, Huh Y, Ishiwa T, Jang K, Kominz MA, März C, Schnetger B, Murray RW, Pälike H and Expedition 356 shipboard scientists (2017), Quantifying K, U, and Th contents of marine sediments using shipboard natural gamma radiation spectra measured on DV JOIDES Resolution, Geochemistry Geophysics Geosystems 18, 1053–1064. Himmler T, Bayon G, Wangner D, Enzmann F, Peckmann J, Bohrmann G (2016), Seep-carbonate lamination controlled by cyclic particle flux. Scientific Reports 6, 37439. Himmler T, Birgel D, Bayon G, Pape T, Ge L, Bohrmann G, Peckmann J (2015), Formation of seep carbonates along the Makran convergent margin, northern Arabian Sea and a molecular and isotopic approach to constrain the carbon isotopic composition of parent methane. Chemical Geology 415, 102–117. Sultan N, Bohrmann G, Ruffine L, Pape T, Riboulot V, Colliat JL, De Prunelé A, Dennielou B, Garziglia S, Himmler T, Marsset T, Peters CA, Rabiu A, Wei J (2014), Pockmark formation and evolution in deep water Nigeria: Rapid hydrate growth versus slow hydrate dissolution. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 119. Himmler T, Haley BA, Torres ME, Klinkhammer GP, Bohrmann G, Peckmann J (2013), Rare earth element geochemistry in cold-seep pore waters from Hydrate Ridge, off Oregon. Geo-Marine Letters 33, 369–379. Pierre C, Blanc-Valleron MM, Demange J, Boudouma O, Foucher JP, Pape T, Himmler T, Fekete N, Spiess V (2012), Authigenic carbonates from active methane seeps offshore South-West Africa. Geo-Marine Letters. DOI: 10.1007/s00367-012-0295-x Himmler T, Brinkmann F, Bohrmann G, Peckmann J (2011), Corrosion patterns of seep-carbonates from the eastern Mediterranean Sea. Terra Nova 23, 206–212. Himmler T, Bach W, Bohrmann G, Peckmann J (2010), Rare earth elements in authigenic methane-seep carbonates as tracers for fluid composition during early diagenesis. Chemical Geology 227, 126–136. Haas A, Little CTS, Sahling H, Bohrmann G, Himmler T, Peckmann J (2009), Mineralization of vestimentiferan tubes at methane seeps on the Congo deep-sea fan. Deep-Sea Research (I) 56, 283–293. Birgel D, Himmler T, Freiwald A, Peckmann J (2008), A new constraint on the antiquity of anaerobic oxidation of methane: Late Pennsylvanian seep limestones from southern Namibia. Geology 36, 543–546. Himmler T, Freiwald A, Stollhofen H, Peckmann J (2008), Late Carboniferous hydrocarbon-seep carbonates from the glaciomarine Dwyka Group, southern Namibia. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 257, 185–197.
 Trond Slagstad
Trond Slagstad
Telefon: 73904229 - E-post: trond.slagstad@ngu.no
ORCID ID: 0000-0002-8059-2426 Research interests: My research interests revolve around the late Archaean through Proterozoic tectonic evolution of the Fennoscandian Shield and its impact on the formation of metallogenetic provinces, the Great Proterozoic Accretionary Orogen in Laurentia and Fennoscandia, and the origin and history of nappes in the Scandinavian Caledonides. Much of my work revolves around the use of isotopic data, mainly U-Pb in zircon, titanite and monazite, Lu-Hf, Sm-Nd, Pb-Pb, Rb-Sr and S. Publications: 2020 Granseth, A., Slagstad, T., Coint, N., Roberts, N.M.W., Røhr, T.S., Sørensen, B.E., 2020. Tectonomagmatic evolution of the Sveconorwegian orogen recorded in the chemical and isotopic compositions of 1070–920 Ma granitoids. Precambrian Research 340, 105527. Maystrenko, Y.P., Slagstad, T., 2020. Radiogenic trigger and driver for continental rifting and initial ocean spreading. Terra Nova 32, 159-165. Slagstad, T., Saalmann, K., Kirkland, C.L., Høyen, A.B., Storruste, B.K., Coint, N., Pin, C., Marker, M., Bjerkgård, T., Krill, A.G., Solli, A., Boyd, R., Angvik, T.L., Larsen, R.B., 2020. Late Neoproterozoic through Silurian tectonic evolution of the Rödingsfjället Nappe Complex, orogen-scale correlations and implications for the Scandian suture. Geological Society, London, Special Publications. 2019 Slagstad, T., Kulakov, E., Kirkland, C.L., Roberts, N.M.W., Ganerød, M., 2019. Breaking the Grenville–Sveconorwegian link in Rodinia reconstructions. Terra Nova 31, 430-437. 2018 Kirkland, C.L., Slagstad, T. & Johnson, T.E. 2018: Zircon as a metamorphic timekeeper: A case study from the Caledonides of central Norway. Gondwana Research 61, 63-72. Slagstad, T. & Kirkland, C.L. 2018: Timing of collision initiation and location of the Scandian orogenic suture in the Scandinavian Caledonides. Terra Nova 30, 179-188. Slagstad, T., Maystrenko, Y., Maupin, V. & Gradmann, S. 2018: An extinct, Late Mesoproterozoic, Sveconorwegian mantle wedge beneath SW Fennoscandia, reflected in seismic tomography and assessed by thermal modelling. Terra Nova 30, 72-77. Slagstad, T., Roberts, N.M.W., Coint, N., Høy, I., Sauer, S., Kirkland, C.L., Marker, M., Røhr, T.S., Henderson, I.H.C., Stormoen, M.A., Skår, Ø., Sørensen, B.E. & Bybee, G.M. 2018: Magma-driven, high-grade metamorphism in the Sveconorwegian Province, SW Norway during the terminal stages of Fennoscandian Shield evolution. Geosphere 14, 861-882. 2017 Ravna, E.K., Zozulya, D., Kullerud, K., Corfu, F., Nabelek, P.I., Janák, M., Slagstad, T., Davidsen, B., Selbekk, R.S. & Schertl, H.-P. 2017: Deep-seated Carbonatite Intrusion and Metasomatism in the UHP Tromsø Nappe, Northern Scandinavian Caledonides—a Natural Example of Generation of Carbonatite from Carbonated Eclogite. Journal of Petrology 58, 2403-2428. Slagstad, T. & Kirkland, C.L. 2017: The use of detrital zircon data in terrane analysis: A nonunique answer to provenance and tectonostratigraphic position in the Scandinavian Caledonides. Lithosphere 9, 1002-1011. Slagstad, T., Roberts, N.M.W. & Kulakov, E. 2017: Linking orogenesis across a supercontinent; the Grenvillian and Sveconorwegian margins on Rodinia. Gondwana Research 44, 109-115. 2016 Culshaw, N.G., Foster, J., Marsh, J., Slagstad, T. & Gerbi, C. 2016: Kiosk Domain, Central Gneiss Belt, Grenville Province, Ontario: a Labradorian palimpsest preserved in the ductile deep crust. Precambrian Research 280, 249-278.   2015 Bjerkgård, T., Slagstad, T., Henderson, I., Sandstad, J.S. & Schönenberger, J. 2015: Geology and gold in the Mauken basement window, Målselv, Troms. Norwegian Journal of Geology 95, 423-443. Slagstad, T., Willemoes-Wissing, B., Coint, N., Stampolidis, A., Ganerød, M. & Ofstad, F. 2015: Geology and metallogenic potential of the westernmost Norrbotten Province around Altevatn in Troms, northern Norway. Norwegian Journal of Geology 95, 445-466. Coint, N., Slagstad, T., Roberts, N.M.W., Marker, M., Røhr, T. & Sørensen, B.E. 2015: The Late Mesoproterozoic Sirdal Magmatic Belt, SW Norway: Relationships between magmatism and metamorphism and implications for Sveconorwegian orogenesis. Precambrian Research 265, 57-77. Maystrenko, Y.P., Slagstad, T., Elvebakk, H.K., Olesen, O., Ganerød, G.V. & Rønning, J.S. 2015: New heat flow data from three boreholes near Bergen, Stavanger and Moss, southern Norway. Geothermics 56, 79-92. Roberts, N. & Slagstad, T. (2015) Continental growth and reworking on the edge of the Columbia and Rodinia supercontinents; 1.86-0.9 Ga accretionary orogeny in SW Fennoscandia. International Geology Review, 57, 1582-1606. Roberts, N.M.W., Slagstad, T. & Viola, G. 2015: The structural, metamorphic and magmatic evolution of Mesoproterozoic orogens. Precambrian Research 265, 1-9. 2014 Faust, J. C., J. Knies, T. Slagstad, C. Vogt, G. Milzer & J. Giraudeau (2014) Geochemical composition of Trondheimsfjord surface sediments: Sources and spatial variability of marine and terrigenous components. Continental Shelf Research, 88, 61-71.   2013 Slagstad, T., N. M. W. Roberts, M. Marker, T. S. Røhr & H. Schiellerup (2013) A non-collisional, accretionary Sveconorwegian orogen – Reply. Terra Nova, 25, 169-171. Slagstad, T., N. M. W. Roberts, M. Marker, T. S. Røhr & H. Schiellerup (2013) A non-collisional, accretionary Sveconorwegian orogen. Terra Nova, 25, 30-37. Slagstad, T., C. Pin, D. Roberts, C. L. Kirkland, T. Grenne, G. Dunning, S. Sauer & T. Andersen (2013) Tectonomagmatic evolution of the Early Ordovician suprasubduction-zone ophiolites of the Trondheim Region, Mid-Norwegian Caledonides. Geological Society, London, Special Publications, 390. Roberts, N. M. W., T. Slagstad, R. R. Parrish, M. J. Norry, M. Marker & M. S. A. Horstwood (2013) Sedimentary recycling in arc magmas: geochemical and U–Pb–Hf–O constraints on the Mesoproterozoic Suldal Arc, SW Norway. Contributions to Mineralogy and Petrology, 507-523. Culshaw, N. G., T. Slagstad, M. Raistrick & J. Dostal (2013) Geochemical, geochronological and isotopic constraints on the origin of members of the allochthonous Shawanaga and basal Parry Sound domains, Central Gneiss Belt, Grenville Province, Ontario. Precambrian Research, 228, 131-150.   2011 Slagstad, T., B. Davidsen & J. S. Daly (2011) Age and composition of crystalline basement rocks on the Norwegian continental margin: offshore extension and continuity of the Caledonian-Appalachian orogenic belt. Journal of the Geological Society, 168, 1167-1185.   2009 Slagstad, T., N. G. Culshaw, J. S. Daly & R. A. Jamieson (2009) Western Grenville Province holds key to midcontinental Granite-Rhyolite Province enigma. Terra Nova, 21, 181-187. Slagstad, T., N. Balling, H. Elvebakk, K. Midttømme, O. Olesen, L. Olsen & C. Pascal (2009) Heat-flow measurements in Late Palaeoproterozoic to Permian geological provinces in south and central Norway and a new heat-flow map of Fennoscandia and the Norwegian - Greenland Sea. Tectonophysics, 473, 341-361. Kirkland, C. L., M. J. Whitehouse & T. Slagstad (2009) Fluid-assisted zircon and monazite growth within a shear zone: a case study from Finnmark, Arctic Norway. Contributions to Mineralogy and Petrology, doi:10.1007/s00410-009-0401-x.   2008 Slagstad, T., K. Midttømme, R. K. Ramstad & D. Slagstad. 2008. Factors influencing shallow (< 1000 m depth) temperatures and their significance for extraction of ground-source heat. In Geology for Society, ed. T. Slagstad, 99-109. Geological Survey of Norway. Slagstad, T., C. Barrére, B. Davidsen & R. K. Ramstad (2008) Petrophysical and thermal properties of pre-Devonian basement rocks on the Norwegian continental margin. Norges geologiske undersøkelse Bulletin, 448, 1-6. Slagstad, T. (2008) Radiogenic heat production of Archaean to Permian geological provinces in Norway. Norwegian Journal of Geology, 88, 149-166.   2006 Slagstad, T., V. A. Melezhik, C. L. Kirkland, K. B. Zwaan, D. Roberts, I. M. Gorokhov & A. E. Fallick (2006) Carbonate isotope chemostratigraphy suggests revisions to the geological history of the West Finnmark Caledonides, North Norway. Journal of the Geological Society of London, 163, 277-289. Slagstad, T. (2006) Chemical (U–Th–Pb) dating of monazite:Analytical protocol for a LEO 1450VP scanning electron microscope and examples from Rogaland and Finnmark, Norway. Norges geologiske undersøkelse Bulletin, 446, 11-18. Slagstad, T. (2006) Did hot, high heat-producing granites determine the location of the Oslo Rift? Tectonophysics, 412, 105-119.   2005 Slagstad, T., R. A. Jamieson & N. G. Culshaw (2005) Formation, crystallisation, and migration of melt in the mid-orogenic crust: Muskoka domain migmatites, Grenville Province, Ontario. Journal of Petrology, 46, 893-919.   2004 Slagstad, T., M. A. Hamilton, R. A. Jamieson & N. G. Culshaw (2004) Timing and duration of melting in the mid orogenic crust: Constraints from U-Pb (SHRIMP) data, Muskoka and Shawanaga domains, Grenville Province, Ontario. Canadian Journal of Earth Sciences, 41, 1339-1365. Slagstad, T., N. G. Culshaw, R. A. Jamieson & J. W. F. Ketchum. 2004. Early Mesoproterozoic tectonic history of the southwestern Grenville Province, Ontario: Constraints from geochemistry and geochronology of high-grade gneisses. In Proterozoic tectonic evolution of the Grenville orogen in North America, eds. R. P. Tollo, L. Corriveau, J. McLelland & M. J. Bartholomew, 209-241.   2003 Slagstad, T. (2003) Geochemistry of trondhjemites and mafic rocks in the Bymarka ophiolite fragment, Trondheim, Norway: Petrogenesis and tectonic implications. Norsk Geologisk Tidsskrift, 83, 167-185.   2002 Roberts, D., N. Walker, T. Slagstad, A. Solli & A. Krill (2002) U-Pb zircon ages from the Bymarka ophiolite, near Trondheim, central Norwegian Caledonides, and regional implications. Norsk Geologisk Tidsskrift, 82, 19-30.   Student supervision:   Current students: Anette Granseth (PhD, NTNU) Trond Harstad (PhD, NTNU) Alf Andre Orvik (PhD, NTNU) Harald Hansen (PhD, UiT)   Past students: 2020 Gina Bjerkan (MSc, NTNU): Zircon U-Pb geochronology and whole-rock geochemistry of migmatitic gneisses reveal the late Paleoproterozoic through Devonian history of the Western Gneiss Region 2019 Kristine Nymoen (MSc, NTNU): Palaeoproterozoic Tectonomagmatic Evolution and Crustal Architecture of the SW Margin of Fennoscandia Steinar Halvdan Møkkelgjerd (MSc, NTNU): Metamorphic and magmatic evolution near Mandal, Vest-Agder; a key area for elucidating Sveconorwegian orogenesis 2016 Ingjerd Ulsaker Høy (MSc, NTNU): Sveconorwegian magmatic and metamorphic evolution of southwestern Norway Anne Bruland Høyen (MSc, NTNU): Within plate gabbroic intrusion at 565 Ma in the Uppermost Allochthon   2015 Anette Utgården Granseth (MSc, NTNU): Deformation, Phyllonitization and Associated Element Mobilization of Granitoid Rocks. A geochemical study of the Fagervika granitoid, Norway Stine Kjønsvik Bang (MSc, NTNU): Geokjemiske analyser av molybdenitt og andre sulfider i granittiske bergarter fra Knaben Martin Austin Stormoen (MSc, NTNU): Synkinematic intrusion of granitoid sheets, with implications for molybdenite deposits in the Knaben Zone   2011 Bjørgunn Heggem Dalslåen (MSc, UiB): Geological evolution of the Mesoproterozoic Nesflaten supracrustal unit Simone Sauer (MSc, University of Bremen): A Lu-Hf isotope study of zircons from high-alumina orthopyroxene megacrysts from the Neoproterozoic Rogaland Anorthosite Province, SW Norway: A window to the Sveconorwegian lower crust   2010 Jon Haugestaul (MSc, NTNU): Geological mapping, metamorphic- and structural analysis in the Precambrian of Madland, SW Rogaland, Norway