884 resultater
... skredrisiko. Fra 2004 blir ansvar og ressurser samlet ved NGU. Avklaringen av ansvarsforholdene skjedde i et møte i Miljøverndepartementet (MD) i september. Her ble MD, NHD, NGU, Kartverket og Norges geotekniske institutt (NGI) enige om at NGU fra 2004 ...
... på landjorda, fastslår forsker Aivo Lepland.¿ NGU har fått henvendelser om at dette avsittet kan misforstås, og har derfor ... ved planleggingen og plasseringen av dypvannsdeponiet. 2. NGU har ingen prinsipielle motforestillinger til en løsning med ...
... lese mer på våre sider om jordforurensning. NGU skal på oppdrag for Statens forurensningstilsyn kartlegge innholdet av miljøgifter i tre utvalgte typer av rivningsavfall. NGU kartlegger miljøgifter i rivningsavfall NGU kartlegger miljøgifter i ...
MOT NORD: NGU passerer polarsirkelen og retter blikket nordover. En rekke store satsinger ... øker, fastslår avdelingsdirektør Morten Smelror ved NGU. Samtidig innebærer det internasjonale polaråret i 2007 og 2008 et ... Smelror. Her er en oversikt over de tunge satsingene NGU har bidratt til å etablere i nord den siste tiden: Mareano ...
FORNØYDE SJEFER: NGU-direktør Morten Smelror og oljedirektør Bente Nyland er tilfredse med den ... med OD, sier administrerende direktør Morten Smelror ved NGU. OD og Norges geologiske undersøkelse (NGU) er begge sterke kunnskapsetater i geologiske fag. Samtidig arbeider begge ...
... i utvalgte områder i Nord-Trøndelag. I sommer vil NGU supplere datafangsten med seismikk, bunnprøver og med et splitter nytt ... blir rapportert våren 2004. Kontaktperson ved NGU: Terje Thorsnes , tlf: 73 90 42 75 NGU har etablert et forpliktende samarbeid med forvalting og havbruksnæring om ...
Forskningsmidlene til NGU-prosjektet, er en del av en større bevilgning på 249 millioner kroner ... prosjekter innenfor petroleumsforskning. Prosjektet fra NGU, som nå støttes av Forskningsrådet, er kalt «NORCRUST – Norwegian ... forskerne Aivo Lepland, Terje Thorsnes og Jochen Knies fra NGU. De endelige budsjett tallene fra Forskningsrådet er ennå ikke klare, men ...
... avtalen ble undertegnet av direktørene Morten Smelror i NGU (t.v.) og Dmytro D. Mormul i Ukrainas geologiske undersøkelse. Bak fra venstre assisterende avdelingsdirektør Jan Cramer ved NGU, direktør Sergiy V. Goshovskiy i forskningsinstituttet UkrSGRI, Boris I. ...
Forskar Rolf Tore Ottesen og NGU fikk ein kvart million kroner i premie frå Elretur. Tweet ... mobiltelefonar. - Det er stas å få pris. Det syner at NGU gjer ein god jobb på dette området, seier Rolf Tore Ottesen. Han er forskar i Geokjemilaget ved NGU og primus motor for arbeidet med å leite opp miljøgifter i produkt me ...
... mottar prisen av avdelingsdirektør Morten Smelror ved NGU. - Dette er en publikasjon som i høy grad er blitt lagt ... landskapet, opplyser avdelingsdirektør Morten Smelror ved NGU. Norsk modell - Takket være Dag Ottesens innsats gjennom flere ...
... Siden 2004 har Havforskningsinstituttet, Statens kartverk og NGU samarbeidet om å kartlegge havbunnen utenfor kysten, gjennom ... kystsonen. Mandag 6. og tirsdag 7. februar arrangeres NGU-dagen 2012. Tema i år er en videreutvikling av MAREANO-programmet, der ...
... øverste sjef og tar gjerne i mot ham til besøk her på NGU dersom han tar turen innom fødebyen, sier avdelingsdirektør ved geofaglig avdeling, Øystein Nordgulen. Det er flere år siden NGU sist hadde besøk av ansvarlig statsråd. Forrige besøk var fra Odd ...
... stillingen. Morten Smelror slutter som direktør ved NGU 1. august. Det er foreløpig uklart når May Britt Myhr kan tiltre stillingen ved NGU. Myhr blir den første kvinnelige toppsjefen i NGUs 160 år lange ...
... NGUs oppdrag i Mosambik, Ron Boyd. NGU har god erfaring med bistandsvirksomhet, blant annet i afrikanske land som ... og Eritrea. Likevel er kontrakten i Mosambik den største NGU har inngått noensinne i bistandsmarkedet. Det er et område som ligger ...
... har nå vedtatt å åpne for to nye medlemmer. NGU og Dirmin er begge blitt invitert inn i gruppa som legger føringer for ... sett har vi hatt lite fokus på grunnvann i Norge. NGU er tillagt et spesielt ansvar for dette fagfeltet, og det er naturlig at vi ... Frengstad. Han er lagleder for Grunnvann og grunnvarme ved NGU og glad for at NGU nå har fått sete i denne gruppa. - Vi har i flere ...
... planlagt arbeid på våre servere. Da vil alle tjenester fra NGU være utilgjengelige i perioden 08.00-15.00. På grunn av et ... vår datasentral i Trondheim har det ikke være mulig å nå NGU verken via telefon, e-post eller web i et par timer i dag. Vi beklager ...
... Bergen og på Ås, universitetssenteret på Svalbard, NGU, Norsk Polarinstitutt, journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo og ... på denne måten, sier Larsen, som har med seg åtte NGU-ere i prosjektet. Kraftig satsing Når det to år lange ... forskningsprosjekt ledet av forsker Eiliv Larsen ved NGU, ble denne uka presentert som et av tre norske faneprosjekter i det ...
... som vant Nobelprisen i fysikk i 1973, holder foredrag ved NGU 24. mars 2003. Ivar Giæver ble født i Bergen i ... tunneling" i Knut S. Heiers konferansesenter ved NGU mandag 24. mars kl. 13.00. Foredraget tar for seg forskningen som ga han ...
... er relativt store. Sannsynlig med nye skred NGU har kartlagt flere store fjellskred som tidligere har løsnet fra dette ... at det vil gå nye skred i det aktuelle fjellpartiet blir av NGU vurdert til å være stor. Overvåkings- og varslingssystem Det er ...
... budsjett, sier administrerende direktør Morten Smelror ved NGU. Havbunn Morten Smelror er spesielt fornøyd med at regjeringen ... gjennom det tverrfaglige MAREANO-prosjektet, som NGU er en del av. For neste år er det satt av vel 51 millioner kroner til ...
... Morten Smelror ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) da han åpnet konferansen "Verdifull naturarv" i Trondheim torsdag. - ... verdifull for mange sektorer i samfunnet, sa Smelror. NGU-dagen "Verdifull naturarv" samler foredrag fra både inn- og utland, og ...
... Ingen investeringsmidler Heller ikke i år får NGU ekstra midler til nye investeringer. NGU har påpekt behovet for nytt forskningsfartøy til sjøs og for en ...
... siste næringsbudsjett i denne omgang. Bildet er tatt på NGU ved en tidligere anledning. Tweet !function(d,s,id){var ... til det nye Stortingets budsjettbehandling i høst. NGU skal videreføre satsingen på programmet Mineralressurser i Nord-Norge ...
... i geologi - er mer enn faglig viktig for deltakerne fra NGU. Sammen med søsterorganisasjonene i de fire andre nordiske landene, har ... avstemning om hvem som skal være neste arrangør. For NGU er det å håpe at et flertall velger å levere stemmeseddel med ...
... er ein geofysikar frå Noregs geologiske undersøking (NGU), saman med avansert utstyr for tyngdemålingar. Fem minutt stopp ... fjæra på målepunkta. Overingeniør Jomar Gellein ved NGU fortel at desse målingane ikkje fører med seg skade av nokon art i det ...
... forskningskonferanse for skred og ustabile fjellparti. NGU var vertskap for konferansen i 2014, hvor internasjonale deltakere var med ... av Geomorphology. Reginald Hermanns og Thierry Oppikofer fra NGU er to av gjesteredaktørene for utgivelsen. Spesialutgaven inkluderer ...
... prisen.  - Vi er både stolte og takknemlige for at NGU.no får bronse i Farmandprisen. Det er mange som har bidratt til NGU.no, og alle fortjener en stor takk. Nå ser vi frem til å ta imot evalueringen fra juryen, og se hvordan vi kan gjøre NGU.no enda bedre, forteller Liv Elin Sandnes. I sin vurdering la juryen ...
... Alle foto: Ane Bang-Kittilsen BRILLE: NGU presenterte også havbunnskart i 3D under Geomatikkdagene. "Geologien i ... Fra 12. mars finner alle sin egen kommune fra frontsiden på ngu.no. Geologisk informasjon NGU deltar med både utstilling og ...
... er bygd opp gjennom mange år. Dei fleste bileta er tatt av NGU sine eigne geologar, og dei eldste fotografia er frå rundt 1870. Bileta er ... Et eksempel på et bilde fra fotoarkivet til NGU: En skøitelast, væsentlig stor ur (uer), Andenes, juli 1923. Foto: ...
www.ngu.no har fått seks stjerner i kvalitetsvurderingen av norske offentlige ... en milepæl på nett, sier leder for kommunikasjonslaget ved NGU, Gudmund Løvø. Han understreker at det gode arbeidet skal ... målinger av 33 ulike kriterier. Nytt i 2008 www.ngu.no har eksistert siden slutten av 1990-tallet. I 2002 gjennomgikk ...
... - Norges geologiske undersøkelse (NGU) bygger på en stolt historie når vi nå staker ut kursen for framtida, sier administrerende direktør Morten Smelror ved NGU. NGUs logo og grafiske profil er flere ganger blitt endret siden institusjonen ble etablert i 1858. Fram til 1996 hadde NGU - i ulike varianter - hammer og fjær i logoen, symboler som uttrykte ...
FRONT: Inngangen til nettenesta skjer frå ngu.no si frontside. PÅ PLASS: Sjefingeniør Per Ryghaug har vore NGU sin prosjektleiar for den nye tenesta. Konsulentselskapet Asplan Viak ...
NGU-forskarane Tim Redfield (t.v) og Per Terje Osmundsen er tilfreds med at ... er årsaka. Tynning av jordskorpa Ifylgje dei to NGU-geologane er det tynning av jordskorpa som i siste instans har forma fjella ... for ei skattekiste for vitehuga - blir teoriane til dei to NGU-forskarane behørig omtala. Forfattaren sett dei i kontrast til forsking ...
... hva som er naturtilstand og hvor forurenset jorda er. NGU-lab, GTK-lab og BGR-lab har utført analyser på nesten alle grunnstoffene ... prosjektet i verden noensinne! Kontaktpersoner ved NGU: Clemens Reimann , tlf: 73 90 43 07 Rolf Tore Ottesen , ...
... ved NGUs laboratorium. Geologer fra flere disipliner ved NGU har deltatt i arbeidet.  Artikkelen med tittel « Deconvoluting ... samtidlig som sprø forkastninger oppstår. NGU-forskerne som er med som forfattere til artikkelen i Nature Communications: ...
... som professor i geologi og som administrerende direktør ved NGU i 12 år. - Dette blir spennende, jeg har alltid satt pris på og vært ... Elen Roaldset. Tidligere administrerende direktør ved NGU,  Arne Bjørlykke (65), har fått ny jobb som direktør for ...
... Bjerkgården og lagleiar Henrik Schiellerup, alle frå NGU, på stand i Toronto. Foto: Iain Henderson Statssekretær Eirik Lae ... 40 personar, og inkluderer Noregs geologiske undersøking (NGU), Direktoratet for mineralforvalting og fleire leiande norske selskap ...
... rolle i samfunnet   under årests konferanse. NGU er sterkt representert på konferansen, og deltar med en større ... presentasjoner av NGUs arbeid fra EAGE-konferansen: NGU Info/faktaark: Petrophysical data NGU in RA-3 Aeromagnetic ...
... Silva Manuel (DNG) og Jan Sverre Sandstad (NGU) i en jernbaneskjæring ved Lichinga, hovedstaden i provinsen Niassa. ... Klikk på kartet for stort kartbilde. NGU samarbeider med British Geological Survey (BSG) og Mosambiks National ...
... har i en årrekke arbeidet ved laget for geodynamikk ved NGU. Nå er har tilknyttet Institutt for geofag ved UiO. Her gransker han ... Trond Torsvik ved Universitetet i Oslo (UiO) og NGU. Torsvik har oppnådd betydelige forskningsresultater innenfor platetektonikk de siste årene. Europeisk toppstipend til NGU-forsker Europeisk toppstipend til NGU-forsker ...

Sider

263 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.
 Trond Slagstad
Trond Slagstad
Telefon: 73904229 - E-post: trond.slagstad@ngu.no
Research interests: The Late Mesoproterozoic Sveconorwegian orogen and associated Mo- and Ni- mineralisations. The Svecofennian orogen and associated mineralisations. The Late Mesoproterozoic Grenville orogen in eastern Canada.   Publications: 2018 Kirkland, C.L., Slagstad, T. & Johnson, T.E. 2018: Zircon as a metamorphic timekeeper: A case study from the Caledonides of central Norway. Gondwana Research 61, 63-72. Slagstad, T. & Kirkland, C.L. 2018: Timing of collision initiation and location of the Scandian orogenic suture in the Scandinavian Caledonides. Terra Nova 30, 179-188. Slagstad, T., Maystrenko, Y., Maupin, V. & Gradmann, S. 2018: An extinct, Late Mesoproterozoic, Sveconorwegian mantle wedge beneath SW Fennoscandia, reflected in seismic tomography and assessed by thermal modelling. Terra Nova 30, 72-77. Slagstad, T., Roberts, N.M.W., Coint, N., Høy, I., Sauer, S., Kirkland, C.L., Marker, M., Røhr, T.S., Henderson, I.H.C., Stormoen, M.A., Skår, Ø., Sørensen, B.E. & Bybee, G.M. 2018: Magma-driven, high-grade metamorphism in the Sveconorwegian Province, SW Norway during the terminal stages of Fennoscandian Shield evolution. Geosphere 14, 861-882. 2017 Ravna, E.K., Zozulya, D., Kullerud, K., Corfu, F., Nabelek, P.I., Janák, M., Slagstad, T., Davidsen, B., Selbekk, R.S. & Schertl, H.-P. 2017: Deep-seated Carbonatite Intrusion and Metasomatism in the UHP Tromsø Nappe, Northern Scandinavian Caledonides—a Natural Example of Generation of Carbonatite from Carbonated Eclogite. Journal of Petrology 58, 2403-2428. Slagstad, T. & Kirkland, C.L. 2017: The use of detrital zircon data in terrane analysis: A nonunique answer to provenance and tectonostratigraphic position in the Scandinavian Caledonides. Lithosphere 9, 1002-1011. Slagstad, T., Roberts, N.M.W. & Kulakov, E. 2017: Linking orogenesis across a supercontinent; the Grenvillian and Sveconorwegian margins on Rodinia. Gondwana Research 44, 109-115. 2016 Culshaw, N.G., Foster, J., Marsh, J., Slagstad, T. & Gerbi, C. 2016: Kiosk Domain, Central Gneiss Belt, Grenville Province, Ontario: a Labradorian palimpsest preserved in the ductile deep crust. Precambrian Research 280, 249-278.   2015 Bjerkgård, T., Slagstad, T., Henderson, I., Sandstad, J.S. & Schönenberger, J. 2015: Geology and gold in the Mauken basement window, Målselv, Troms. Norwegian Journal of Geology 95, 423-443. Slagstad, T., Willemoes-Wissing, B., Coint, N., Stampolidis, A., Ganerød, M. & Ofstad, F. 2015: Geology and metallogenic potential of the westernmost Norrbotten Province around Altevatn in Troms, northern Norway. Norwegian Journal of Geology 95, 445-466. Coint, N., Slagstad, T., Roberts, N.M.W., Marker, M., Røhr, T. & Sørensen, B.E. 2015: The Late Mesoproterozoic Sirdal Magmatic Belt, SW Norway: Relationships between magmatism and metamorphism and implications for Sveconorwegian orogenesis. Precambrian Research 265, 57-77. Maystrenko, Y.P., Slagstad, T., Elvebakk, H.K., Olesen, O., Ganerød, G.V. & Rønning, J.S. 2015: New heat flow data from three boreholes near Bergen, Stavanger and Moss, southern Norway. Geothermics 56, 79-92. Roberts, N. & Slagstad, T. (2015) Continental growth and reworking on the edge of the Columbia and Rodinia supercontinents; 1.86-0.9 Ga accretionary orogeny in SW Fennoscandia. International Geology Review, 57, 1582-1606. Roberts, N.M.W., Slagstad, T. & Viola, G. 2015: The structural, metamorphic and magmatic evolution of Mesoproterozoic orogens. Precambrian Research 265, 1-9. 2014 Faust, J. C., J. Knies, T. Slagstad, C. Vogt, G. Milzer & J. Giraudeau (2014) Geochemical composition of Trondheimsfjord surface sediments: Sources and spatial variability of marine and terrigenous components. Continental Shelf Research, 88, 61-71.   2013 Slagstad, T., N. M. W. Roberts, M. Marker, T. S. Røhr & H. Schiellerup (2013) A non-collisional, accretionary Sveconorwegian orogen – Reply. Terra Nova, 25, 169-171. Slagstad, T., N. M. W. Roberts, M. Marker, T. S. Røhr & H. Schiellerup (2013) A non-collisional, accretionary Sveconorwegian orogen. Terra Nova, 25, 30-37. Slagstad, T., C. Pin, D. Roberts, C. L. Kirkland, T. Grenne, G. Dunning, S. Sauer & T. Andersen (2013) Tectonomagmatic evolution of the Early Ordovician suprasubduction-zone ophiolites of the Trondheim Region, Mid-Norwegian Caledonides. Geological Society, London, Special Publications, 390. Roberts, N. M. W., T. Slagstad, R. R. Parrish, M. J. Norry, M. Marker & M. S. A. Horstwood (2013) Sedimentary recycling in arc magmas: geochemical and U–Pb–Hf–O constraints on the Mesoproterozoic Suldal Arc, SW Norway. Contributions to Mineralogy and Petrology, 507-523. Culshaw, N. G., T. Slagstad, M. Raistrick & J. Dostal (2013) Geochemical, geochronological and isotopic constraints on the origin of members of the allochthonous Shawanaga and basal Parry Sound domains, Central Gneiss Belt, Grenville Province, Ontario. Precambrian Research, 228, 131-150.   2011 Slagstad, T., B. Davidsen & J. S. Daly (2011) Age and composition of crystalline basement rocks on the Norwegian continental margin: offshore extension and continuity of the Caledonian-Appalachian orogenic belt. Journal of the Geological Society, 168, 1167-1185.   2009 Slagstad, T., N. G. Culshaw, J. S. Daly & R. A. Jamieson (2009) Western Grenville Province holds key to midcontinental Granite-Rhyolite Province enigma. Terra Nova, 21, 181-187. Slagstad, T., N. Balling, H. Elvebakk, K. Midttømme, O. Olesen, L. Olsen & C. Pascal (2009) Heat-flow measurements in Late Palaeoproterozoic to Permian geological provinces in south and central Norway and a new heat-flow map of Fennoscandia and the Norwegian - Greenland Sea. Tectonophysics, 473, 341-361. Kirkland, C. L., M. J. Whitehouse & T. Slagstad (2009) Fluid-assisted zircon and monazite growth within a shear zone: a case study from Finnmark, Arctic Norway. Contributions to Mineralogy and Petrology, doi:10.1007/s00410-009-0401-x.   2008 Slagstad, T., K. Midttømme, R. K. Ramstad & D. Slagstad. 2008. Factors influencing shallow (< 1000 m depth) temperatures and their significance for extraction of ground-source heat. In Geology for Society, ed. T. Slagstad, 99-109. Geological Survey of Norway. Slagstad, T., C. Barrére, B. Davidsen & R. K. Ramstad (2008) Petrophysical and thermal properties of pre-Devonian basement rocks on the Norwegian continental margin. Norges geologiske undersøkelse Bulletin, 448, 1-6. Slagstad, T. (2008) Radiogenic heat production of Archaean to Permian geological provinces in Norway. Norwegian Journal of Geology, 88, 149-166.   2006 Slagstad, T., V. A. Melezhik, C. L. Kirkland, K. B. Zwaan, D. Roberts, I. M. Gorokhov & A. E. Fallick (2006) Carbonate isotope chemostratigraphy suggests revisions to the geological history of the West Finnmark Caledonides, North Norway. Journal of the Geological Society of London, 163, 277-289. Slagstad, T. (2006) Chemical (U–Th–Pb) dating of monazite:Analytical protocol for a LEO 1450VP scanning electron microscope and examples from Rogaland and Finnmark, Norway. Norges geologiske undersøkelse Bulletin, 446, 11-18. Slagstad, T. (2006) Did hot, high heat-producing granites determine the location of the Oslo Rift? Tectonophysics, 412, 105-119.   2005 Slagstad, T., R. A. Jamieson & N. G. Culshaw (2005) Formation, crystallisation, and migration of melt in the mid-orogenic crust: Muskoka domain migmatites, Grenville Province, Ontario. Journal of Petrology, 46, 893-919.   2004 Slagstad, T., M. A. Hamilton, R. A. Jamieson & N. G. Culshaw (2004) Timing and duration of melting in the mid orogenic crust: Constraints from U-Pb (SHRIMP) data, Muskoka and Shawanaga domains, Grenville Province, Ontario. Canadian Journal of Earth Sciences, 41, 1339-1365. Slagstad, T., N. G. Culshaw, R. A. Jamieson & J. W. F. Ketchum. 2004. Early Mesoproterozoic tectonic history of the southwestern Grenville Province, Ontario: Constraints from geochemistry and geochronology of high-grade gneisses. In Proterozoic tectonic evolution of the Grenville orogen in North America, eds. R. P. Tollo, L. Corriveau, J. McLelland & M. J. Bartholomew, 209-241.   2003 Slagstad, T. (2003) Geochemistry of trondhjemites and mafic rocks in the Bymarka ophiolite fragment, Trondheim, Norway: Petrogenesis and tectonic implications. Norsk Geologisk Tidsskrift, 83, 167-185.   2002 Roberts, D., N. Walker, T. Slagstad, A. Solli & A. Krill (2002) U-Pb zircon ages from the Bymarka ophiolite, near Trondheim, central Norwegian Caledonides, and regional implications. Norsk Geologisk Tidsskrift, 82, 19-30.   Student supervision:   Current students: Anette Granseth (PhD, NTNU) Trond Harstad (PhD, NTNU) Kristine Nymoen (MSc, NTNU) Steinar Halvdan Møkkelgjerd (MSc, NTNU)   Past students: 2016 Ingjerd Ulsaker Høy (MSc, NTNU): Sveconorwegian magmatic and metamorphic evolution of southwestern Norway. Anne Bruland Høyen (MSc, NTNU): Within plate gabbroic intrusion at 565 Ma in the Uppermost Allochthon.   2015 Anette Utgården Granseth (MSc, NTNU): Deformation, Phyllonitization and Associated Element Mobilization of Granitoid Rocks. A geochemical study of the Fagervika granitoid, Norway. Stine Kjønsvik Bang (MSc, NTNU): Geokjemiske analyser av molybdenitt og andre sulfider i granittiske bergarter fra Knaben. Martin Austin Stormoen (MSc, NTNU): Synkinematic intrusion of granitoid sheets, with implications for molybdenite deposits in the Knaben Zone.   2011 Bjørgunn Heggem Dalslåen (MSc, UiB): Geological evolution of the Mesoproterozoic Nesflaten supracrustal unit. Simone Sauer (MSc, University of Bremen): A Lu-Hf isotope study of zircons from high-alumina orthopyroxene megacrysts from the Neoproterozoic Rogaland Anorthosite Province, SW Norway: A window to the Sveconorwegian lower crust   2010 Jon Haugestaul (MSc, NTNU): Geological mapping, metamorphic- and structural analysis in the Precambrian of Madland, SW Rogaland, Norway.  
 Sofie Gradmann
Sofie Gradmann
Telefon: 73904460 - E-post: sofie.gradmann@ngu.no
CURRENT PROJECTS COOP3 (Continental Onshore-Offshore Programme) - modelling of flexural strength along the Norwegian margin BOOST (Barents Sea Onshore-Offshore Structural and Thermal Modelling) - Project Management DP1_Geofysikk (part of Undergrunnsprogrammet UGP) Updating and extending the national database for ground geophysics, new solutions for data registration, new methods for accessing and visualizing of data - Project Management PREVIOUS PROJECTS NEONOR2 (Neotectonics in Northern Norway) - 3D modelling of the stress field in the Nordland region NAGTEC - a tectonostratigraphic atlas for the NE Atlantic TOPOSCANDIA deep (part of TOPOEUROPE) - investigating the deep structure of the Scnadinavian mountains EDUCATION AND CAREER 2013-present: researcher at NGU 2010-2013: Post Doctoral scholar at NGU 2005-2012: Ph. D. Student at Dept. of Earth Sciences, Dalhousie University, Halifax, Canada. Thesis: `The evolution of Deep-Water Salt-Tectonic Structures - Numerical Modeling Studies applied to the Northwestern Gulf of Mexico’ 2004 –2005: Scientific employee at German Federal Institution for Geosciences and NaturalResources (BGR), Section for Marine Seismic Survey Techniques and Method Development (now Marine Resource Exploration) 2004: Diploma in Geophysics (equivalent to M.Sc.), Institute of Geophysics, University of Hamburg, Germany. Thesis: ‘Seismic studies of salt tectonic structures in the Levantine Basin’ 1999-2003: Undergraduate research assistant, Institute of Geophysics, University of Hamburg, Germany COMMITTEES EPOS Solid Earth Science Committee National Broadband Seismometer Pool Committee AWARDS 2005-2009 Killam Predoctoral Scholarship (awarded by Dalhousie University) 2005-2007 Government of Canada Award (awarded by Foreign Affairs Canada) 2007 Studentship Prize for oral presentation at AGU Fall Meeting, San Francisco, USA (awarded by Basin Research, Journal of Blackwell Publishing) 2005 Bernd Rendel Prize in Geosciences (awarded by the German Research Foundation)
Tobias Himmler
Tobias Himmler
Telefon: 73904284 - E-post: tobias.himmler@ngu.no
RESEARCH INTERESTS seabed fluid flow processes using element patterns and isotope signatures to elucidate geochemical processes microbial-induced mineral precipitation EDUCATION 2011: Dr. rer. nat. (= Ph.D.), University of Bremen, Germany 2007: Diploma (= M.Sc.), Geology–Palaeontology, University of Erlangen-Nürnberg, Germany   PUBLICATIONS (https://scholar.google.de/citations?hl=en&user=8qMlHKQAAAAJ) Smrzka D, Zwicker J, Bach W, Feng D, Himmler T, Chen D, Peckmann J (accepted), The behavior of trace elements in seawater, sedimentary pore water, and their incorporation into carbonate minerals: A review. Facies. 2019 Himmler T, Sahy D, Martma T, Bohrmann G, Plaza-Faverola A, Bünz S, Condon D, Knies J, Lepland A (2019), A 160,000-year-old history of tectonically controlled methane seepage in the Arctic. Science Advances 5,  DOI: 10.1126/sciadv.aaw1450. Hong WL, Lepland A, Himmler T, Kim J-H,Chand S, Sahy D, Solomon EA, Rae JWB, Martma T, Nam S-I, Knies J (2019), Discharge of meteoric water in the eastern Norwegian Sea since the last glacial period. Geophysical Research Letters. https://doi.org/10.1029/2019GL084237 Tamborrino L, Himmler T, Elvert M, Conti S, Gualtieri AF, Fontana D, Bohrmann G (2019), Formation of tubular carbonate concretions at Athina mud volcano, eastern Mediterranean Sea. Marine and Petroleum Geology 107, 20–31. Sen A, Himmler T, Hong WL, Chitkara C, Lee RW, Ferré B, Lepland A, Knies J (2019), Atypical biological features of a new cold seep site on the Lofoten-Vesterålen continental margin (northern Norway). Scientific Reports 9, 1762. Preto N, Klügel A., Himmler T, Franceschi M (2019), Origin of facies zonation in microbial carbonate platform slopes: clues from trace element and stable isotope geochemistry (Middle Triassic, Dolomites, Italy). Sedimentology 66, 81 – 101.   2018 Zwicker J, Smrzka D, Himmler T, Monien P, Gier S, Goedert JL, Peckmann J (2018), Rare earth elements as tracers for microbial activity and early diagenesis: A new perspective from carbonate cements of ancient methane-seep deposits. Chemical Geology 501, 77–85. Gallagher SJ, Reuning L, Himmler T, Henderiks J, De Vleeschouwer D, Groeneveld J, Rastegar Lari A, Fulthorpe CS, Bogus K, Expedition 356 Shipboard Scientists (2018), The enigma of rare Quaternary oolites in the Indian and Pacific Oceans: A result of global oceanographic physicochemical conditions or a sampling bias? Quaternary Science Reviews 200, 114–122. Himmler T, Smrzka D, Zwicker J, Kasten S, Shapiro RS, Bohrmann G, Peckmann J (2018), Stromatolites below the photic zone in the northern Arabian Sea formed by calcifying chemotrophic microbial mats. Geology 46, 339–342.   2017 and older Christensen BA, Renema W, Henderiks J, De Vleeschouwer D, Auer G, Reuning L, Groeneveld J, Castaneda I, Ishiwa T, Bogus K, McHugh CM, Gallagher SJ, Fulthorpe CS, and Exp. 356 Scientists (2017), Indonesian Through­flow drove Australian climate from humid Pliocene to arid Pleistocene. Geophys. Res. Lett., 44, 6914–6925. Groeneveld J, Henderiks J, Renema W, McHugh CM, De Vleeschouwer D, Christensen BA, Fulthorpe CS, Reuning L, Gallagher SJ, Bogus K, Auer G, Ishiwa T, and Expedition 356 Scientists (2017), Australian shelf sediments reveal shifts in Miocene Southern Hemisphere Westerlies. Science Advances 3. De Vleeschouwer D, Dunlea AG, Auer G, Anderson CH, Brumsack H, de Loach A, Gurnis M, Huh Y, Ishiwa T, Jang K, Kominz MA, März C, Schnetger B, Murray RW, Pälike H and Expedition 356 shipboard scientists (2017), Quantifying K, U, and Th contents of marine sediments using shipboard natural gamma radiation spectra measured on DV JOIDES Resolution, Geochemistry Geophysics Geosystems 18, 1053–1064. Himmler T, Bayon G, Wangner D, Enzmann F, Peckmann J, Bohrmann G (2016), Seep-carbonate lamination controlled by cyclic particle flux. Scientific Reports 6, 37439. Himmler T, Birgel D, Bayon G, Pape T, Ge L, Bohrmann G, Peckmann J (2015), Formation of seep carbonates along the Makran convergent margin, northern Arabian Sea and a molecular and isotopic approach to constrain the carbon isotopic composition of parent methane. Chemical Geology 415, 102–117. Sultan N, Bohrmann G, Ruffine L, Pape T, Riboulot V, Colliat JL, De Prunelé A, Dennielou B, Garziglia S, Himmler T, Marsset T, Peters CA, Rabiu A, Wei J (2014), Pockmark formation and evolution in deep water Nigeria: Rapid hydrate growth versus slow hydrate dissolution. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 119. Himmler T, Haley BA, Torres ME, Klinkhammer GP, Bohrmann G, Peckmann J (2013), Rare earth element geochemistry in cold-seep pore waters from Hydrate Ridge, off Oregon. Geo-Marine Letters 33, 369–379. Pierre C, Blanc-Valleron MM, Demange J, Boudouma O, Foucher JP, Pape T, Himmler T, Fekete N, Spiess V (2012), Authigenic carbonates from active methane seeps offshore South-West Africa. Geo-Marine Letters. DOI: 10.1007/s00367-012-0295-x Himmler T, Brinkmann F, Bohrmann G, Peckmann J (2011), Corrosion patterns of seep-carbonates from the eastern Mediterranean Sea. Terra Nova 23, 206–212. Himmler T, Bach W, Bohrmann G, Peckmann J (2010), Rare earth elements in authigenic methane-seep carbonates as tracers for fluid composition during early diagenesis. Chemical Geology 227, 126–136. Haas A, Little CTS, Sahling H, Bohrmann G, Himmler T, Peckmann J (2009), Mineralization of vestimentiferan tubes at methane seeps on the Congo deep-sea fan. Deep-Sea Research (I) 56, 283–293. Birgel D, Himmler T, Freiwald A, Peckmann J (2008), A new constraint on the antiquity of anaerobic oxidation of methane: Late Pennsylvanian seep limestones from southern Namibia. Geology 36, 543–546. Himmler T, Freiwald A, Stollhofen H, Peckmann J (2008), Late Carboniferous hydrocarbon-seep carbonates from the glaciomarine Dwyka Group, southern Namibia. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 257, 185–197.