100 resultater
... gjennom jobben de siste ukene som journalist og skribent ved NGU. Men jeg synes fagfeltet er spennende, og er generelt nysgjerrig av meg. ... med å lete etter fossiler. Bli med når direktøren ved NGU inviterer en nysgjerrig sommervikar på fossiljakt. Bli med når ...
... Dugnad Sammen med geofagmiljøet ønsker NGU å sette det geologiske mangfoldet på dagsorden. Det gjelder både ... objekter registrert i en landsomfattende kampanje. NGU har lagt data fra denne kampanjen til rette i en database for geologisk ... geologiske attraksjoner. Norge er geologisk mangfoldig. NGU inviterer til dugnad der det geologiske mangfoldets gullkorn gjøres kjent ...
... en gammel hemmelighet ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Bergartene som utgjør fjellet Mannen har brukt millioner av år på ...
... posisjon i norsk geologi. Ny kunnskap Nå har NGU vore i felt langs fjorden og samla inn nye kjerneprøver frå innsjøar, ... Anders Romundset, Tom Lakeman og Lina Gislefoss, alle ved NGU. UTSTYR FOR TO VEKER: Mykje utstyr må med på boreekspedisjon! ...
... kunnskapsnivå til en hver tid. I dag kartlegger NGU geologi både fra luften og til havs.  Moderne metoder I dag ... interessenter å bruke dem i sine egne datasystemer. NGU har hittil dekket hele landet med geologiske kart i skala 1:250 000 og ...
... Klikk på bildet for å få opp presentasjonen. NGU kartlegger kvartærgeologien i Gudbrandsdalen. Her utsyn over Kvam. NGU har ansvaret for den kvartærgeologiske kartleggingen av Norge. Dette ...
... flere vannførende sprekker i fjellet for å gi vann. På NGU sine nettsider kan hvem som helst stille spørsmål til en geologi-ekspert. ... tema er hvor dypt det er ned til fast fjell. På NGU sine nettsider kan du stille spørsmål til en geolog. Et av de vanligste ...
... Baranwal og Kari Grøsfjeld. Forskningsteam Fra NGU deltar Jochen Knies, Soma Baranwal og Kari Grøsfjeld: Jochen ... i Tromsø (UiT). Norges geologiske undersøkelse (NGU) er partner i prosjektet sammen med Birbal Sahni Institute for Paleobotany ...
... den arkeologiske historia til området, medan vi frå NGU var involvert for å dokumentere spor etter istida og den etterfylgjande ... mellom statlege institusjonar ved store utbyggingsprosjekt. NGU er for tida i gang med liknande arbeid i samarbeid med arkeologar både i ...
... eller har strømmet, ut av havbunnen. Geologer fra NGU er på tokt i Barentshavet for tiden. Her kan du lese deres toktdagbøker. ...
... sedimentene varierer betydelig langs linjen. Geologer fra NGU er på tokt i Barentshavet for tiden. Her kan du lese deres toktdagbøker. ...
... En tredje kjerne kuttes også opp og sendes til lagring på NGU i et sedimentarkiv, mens resten av kjernene forsegles hele og transporteres til NGU for lagring i uberørt tilstand. Prøvene fra den første kjernen ...
... (bokser) fra 74 til 78°N (Figur 1). Geologer fra NGU er på tokt i Barentshavet for tiden. Her kan du lese deres toktdagbøker. ...
Ved kartlegging gjort av Norges geologiske undersøkelse (NGU) de siste årene er det vist hvordan et hurtig breframstøt for circa 600 ... som lå nesten 30 meter høyere enn dagens havoverflate. NGU-forskere har kartlagt hvordan Paulabreen på Svalbard lagde ...
... som Trondheim går feil vei. Foto: Ane Bang-Kittelsen/NGU. Byene Oslo, Bergen og Trondheim står for hele 13 prosent av ... som mulig for å få ned CO2-utslipp. Foto Marko Simoni/NGU. Vi må sikre at grus og pukk er kortreist. At ressursene ligger tett ...
... og  prosjektkoordinator for Norge via CAGE)  fra NGU henter ut prøvene på lageret i Bremen....  Hver gang en prøve ... i bagasjen til Norges geologiske undersøkelse I Trondheim (NGU) og Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate (CAGE)  i ...
Kvartærgeologar frå NGU gjorde ein sjeldan fangst da dei var på boretokt for å kartleggje ... dette vekte rettmessig oppstuss på kjernelaboratoriet ved NGU.  Beina dukkar fram frå sedimentprøva. Geologens ... fekk jamvel varm omtale av direktøren i eit allmøte ved NGU, før laboratoriearbeidet rakk å koma til neste steg - ein meir edrueleg ...
... har dannet landskap og fjell. Her er en oppsummering av NGU-forsker Ane K. Engviks innlegg på bloggen Bergtatt i nettavisen ...
... 15 000-20 000 år siden, mens andre er aktive i dag. NGU har vært med på å kartlegge havbunnen vest for Sandessjøen, som viser ...
... være å utvinne metaller, kan vi glemme klimamål, skriver NGU-forsker Tom Heldal i kjølvannet av kobberkonsesjonen i Kvalsund. Viktig ...
... for å formidle kunnskap om vårt geologiske mangfold. NGU har derfor valgt å engasjere seg i arbeidet med slike parker. Et viktig ... kvalitetssikre geologisk informasjon i de norske geoparkene. NGU har også tatt initiativ til å samle det norske geofag-miljøet som jobber ...
... drev Clemens Reimann fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) da han startet GEMAS-prosjektet sammen med sine europeiske kolleger i ... omkring i Europa.   Geologer fra NGU har testet det kjemiske innholdet i landbruksjorda vår. Det heter at du ...
... i Tromsø (UiT). Norges geologiske undersøkelse (NGU) er partner i prosjektet sammen med Birbal Sahni Institute for Paleobotany ... idyllisk til sjøen omgitt av palmer og hageanlegg. Her er NGU-forskerne Jochen Knies, Soma Baranwal og Shyam Chand. ...
... FIGUR 2: Sedimentkjerne R1298MC037 (figur 2 i NGU-rapport 2015.038). Nikkel er til stede i det som svarer til moderat ... Kjemiske analyser av sedimentkjerne R1298MC037 (figur 36 i NGU-rapport 2015.038).  FIGUR 3: Topp av sedimentkjerne R1298MC037 ...
... skal forvaltes.  Norges geologiske undersøkelse ( NGU) har drevet med geologi for samfunnet siden 1858. NGU gjør forskningsbasert geologisk kartlegging og har det nasjonale ansvaret ... databaser.  Nasjonal database for løsmasser (www. ngu.no/kart-ogdata/losmasser) gir informasjon om løsmassene som dekker ...
... som Vegvesenet, Norges geologiske undersøkelse (NGU), Norges geotekniske institutt (NGI) og i de mange konsulentselskapene i ... store naturopplevelser. Her undersøker Trond Slagstad fra NGU berggrunnen i indre Troms. Foto: Bjørn Willemoes-Wissing. Selv med ...
... vakreste? Denne eklogitten er utstilt i inngangspartiet til NGU, og er fra en av våre vakreste lokaliteter i Nordfjord. Bergarten ...
... ansvaret er lagt til Norges geologiske undersøkelse (NGU). ICDP-programmet bidrar til å sikre finansiering for effektivt ... fins på www.icdp-online.org Aivo Lepland fra NGU og kolleger undersøker kjerner fra russisk side av det Fennoskandiske ...
... med skredfarevurdering har Norges geologiske undersøkelse (NGU) utviklet et nytt kartprodukt: "Detaljert kvartærgeologisk kart i bratt ... for å utføre en god skredfarevurdering. I dag har NGU utarbeidet detaljerte kvartærgeologiske kart for flere kommuner; Norddal, ...
... ansvaret er lagt til Norges geologiske undersøkelse (NGU). Tor Erik Finne (til venstre) og kolleger undersøker ... side av det Fennoskandiske skjold samlet inn i 2007. Foto: NGU ICDP-programmet bidrar til å sikre finansiering for effektivt ...
... berggrunnen under forsenkningene. Tid og penger NGU viste tidlig på 2000-tallet at flymagnetiske målinger kunne ha påvist ... er montert i stingeren bak flyet og inne i kabinen. NGU vil produsere aktsomhetskart for tunnelplanlegging for det nye selskapet ...
... kan du også lese hvordan han løste et oppdrag fra oss i NGU.... Følg hele reisen til Eventyreren  på  ... Orset skal gå gjennom hele Norge, og begynte i Nordmarka. I NGU-bloggen leker vi med tanken på hvordan turen hadde sett ut for 270 ...
... men er likevel synlige i dag. Foto: Odleiv Olesen/NGU. «Fjeldene rystede saa stærkt at den forvit­trede Stenmasse på ... at tidligere slåttemark måtte oppgis. Foto: Odleiv Olesen/NGU. Utenfor Nordland ligger kontinentalsokke­len. Et bredt havområde ...
... i Europa, gjennom Eurogeosurveys , hatt en sentral rolle. NGU har deltatt i, og deltar i, mange prosjekter, som gradvis brolegger veien ... grønne gruver, mer resirkulering og mindre fotavtrykk. NGU deltar i ett prosjekt her, MAP . Grønnere gruver gjelder ikke bare det ...
... av betydningsfulle arealer i hele landet. Flere fra NGU var involvert i prosessen med å utvikle databasen, helt fra begynnelsen og fram til dagens versjon 35 år senere. NGU hadde på 70-tallet allerede opparbeidet mye kunnskap om kartlegging av ...
Geologi som yrke er fantastisk gøy. Problemet er bare at så få vet hva det innebærer. Her har vi geologer et stort ansvar.
... i Norge i 3D og i terrenget (innfelt). Foto Fredrik Høgaas/NGU.  Nedre Glomsjø – kilde til kunnskap, kontrovers og konflikt ... til morene-ryggene lavere i terrenget.Foto Fredrik Høgaas/NGU. Figur 4. Klikk på bildet for å zoome inn.  ...
... undersøkelsene er utført er merket med rød prikk. Figur: NGU Fram til nå har forskere ment at det var kraftige fallvinder fra ... ble gjort av forskere ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) under et rutinemessig kartleggingsarbeid. Kvartærgeologisk kartlegging, ...
... (NVE), Kartverket, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og andre offentlige etater og institusjoner, har lenge levert åpne data ... app eller kanskje en ny bedrift? På «hackathon» stiller NGU og 11 andre statlige etater og virksomheter opp for å hjelpe grundere med ...
... og fjordavsetninger» på løsmassekartene som lages av NGU. Marin leire kan du også finne under andre typer løsmasser, vel og merke ... seg på løsmassedata og MG i Nasjonal løsmassedatabase ved NGU. Les mer om  mulighet for marin leire . Her bruker vi blant annet ...

Sider

272 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.
 Trond Slagstad
Trond Slagstad
Telefon: 73904229 - E-post: trond.slagstad@ngu.no
Research interests: The Late Mesoproterozoic Sveconorwegian orogen and associated Mo- and Ni- mineralisations. The Svecofennian orogen and associated mineralisations. The Late Mesoproterozoic Grenville orogen in eastern Canada.   Publications: 2018 Kirkland, C.L., Slagstad, T. & Johnson, T.E. 2018: Zircon as a metamorphic timekeeper: A case study from the Caledonides of central Norway. Gondwana Research 61, 63-72. Slagstad, T. & Kirkland, C.L. 2018: Timing of collision initiation and location of the Scandian orogenic suture in the Scandinavian Caledonides. Terra Nova 30, 179-188. Slagstad, T., Maystrenko, Y., Maupin, V. & Gradmann, S. 2018: An extinct, Late Mesoproterozoic, Sveconorwegian mantle wedge beneath SW Fennoscandia, reflected in seismic tomography and assessed by thermal modelling. Terra Nova 30, 72-77. Slagstad, T., Roberts, N.M.W., Coint, N., Høy, I., Sauer, S., Kirkland, C.L., Marker, M., Røhr, T.S., Henderson, I.H.C., Stormoen, M.A., Skår, Ø., Sørensen, B.E. & Bybee, G.M. 2018: Magma-driven, high-grade metamorphism in the Sveconorwegian Province, SW Norway during the terminal stages of Fennoscandian Shield evolution. Geosphere 14, 861-882. 2017 Ravna, E.K., Zozulya, D., Kullerud, K., Corfu, F., Nabelek, P.I., Janák, M., Slagstad, T., Davidsen, B., Selbekk, R.S. & Schertl, H.-P. 2017: Deep-seated Carbonatite Intrusion and Metasomatism in the UHP Tromsø Nappe, Northern Scandinavian Caledonides—a Natural Example of Generation of Carbonatite from Carbonated Eclogite. Journal of Petrology 58, 2403-2428. Slagstad, T. & Kirkland, C.L. 2017: The use of detrital zircon data in terrane analysis: A nonunique answer to provenance and tectonostratigraphic position in the Scandinavian Caledonides. Lithosphere 9, 1002-1011. Slagstad, T., Roberts, N.M.W. & Kulakov, E. 2017: Linking orogenesis across a supercontinent; the Grenvillian and Sveconorwegian margins on Rodinia. Gondwana Research 44, 109-115. 2016 Culshaw, N.G., Foster, J., Marsh, J., Slagstad, T. & Gerbi, C. 2016: Kiosk Domain, Central Gneiss Belt, Grenville Province, Ontario: a Labradorian palimpsest preserved in the ductile deep crust. Precambrian Research 280, 249-278.   2015 Bjerkgård, T., Slagstad, T., Henderson, I., Sandstad, J.S. & Schönenberger, J. 2015: Geology and gold in the Mauken basement window, Målselv, Troms. Norwegian Journal of Geology 95, 423-443. Slagstad, T., Willemoes-Wissing, B., Coint, N., Stampolidis, A., Ganerød, M. & Ofstad, F. 2015: Geology and metallogenic potential of the westernmost Norrbotten Province around Altevatn in Troms, northern Norway. Norwegian Journal of Geology 95, 445-466. Coint, N., Slagstad, T., Roberts, N.M.W., Marker, M., Røhr, T. & Sørensen, B.E. 2015: The Late Mesoproterozoic Sirdal Magmatic Belt, SW Norway: Relationships between magmatism and metamorphism and implications for Sveconorwegian orogenesis. Precambrian Research 265, 57-77. Maystrenko, Y.P., Slagstad, T., Elvebakk, H.K., Olesen, O., Ganerød, G.V. & Rønning, J.S. 2015: New heat flow data from three boreholes near Bergen, Stavanger and Moss, southern Norway. Geothermics 56, 79-92. Roberts, N. & Slagstad, T. (2015) Continental growth and reworking on the edge of the Columbia and Rodinia supercontinents; 1.86-0.9 Ga accretionary orogeny in SW Fennoscandia. International Geology Review, 57, 1582-1606. Roberts, N.M.W., Slagstad, T. & Viola, G. 2015: The structural, metamorphic and magmatic evolution of Mesoproterozoic orogens. Precambrian Research 265, 1-9. 2014 Faust, J. C., J. Knies, T. Slagstad, C. Vogt, G. Milzer & J. Giraudeau (2014) Geochemical composition of Trondheimsfjord surface sediments: Sources and spatial variability of marine and terrigenous components. Continental Shelf Research, 88, 61-71.   2013 Slagstad, T., N. M. W. Roberts, M. Marker, T. S. Røhr & H. Schiellerup (2013) A non-collisional, accretionary Sveconorwegian orogen – Reply. Terra Nova, 25, 169-171. Slagstad, T., N. M. W. Roberts, M. Marker, T. S. Røhr & H. Schiellerup (2013) A non-collisional, accretionary Sveconorwegian orogen. Terra Nova, 25, 30-37. Slagstad, T., C. Pin, D. Roberts, C. L. Kirkland, T. Grenne, G. Dunning, S. Sauer & T. Andersen (2013) Tectonomagmatic evolution of the Early Ordovician suprasubduction-zone ophiolites of the Trondheim Region, Mid-Norwegian Caledonides. Geological Society, London, Special Publications, 390. Roberts, N. M. W., T. Slagstad, R. R. Parrish, M. J. Norry, M. Marker & M. S. A. Horstwood (2013) Sedimentary recycling in arc magmas: geochemical and U–Pb–Hf–O constraints on the Mesoproterozoic Suldal Arc, SW Norway. Contributions to Mineralogy and Petrology, 507-523. Culshaw, N. G., T. Slagstad, M. Raistrick & J. Dostal (2013) Geochemical, geochronological and isotopic constraints on the origin of members of the allochthonous Shawanaga and basal Parry Sound domains, Central Gneiss Belt, Grenville Province, Ontario. Precambrian Research, 228, 131-150.   2011 Slagstad, T., B. Davidsen & J. S. Daly (2011) Age and composition of crystalline basement rocks on the Norwegian continental margin: offshore extension and continuity of the Caledonian-Appalachian orogenic belt. Journal of the Geological Society, 168, 1167-1185.   2009 Slagstad, T., N. G. Culshaw, J. S. Daly & R. A. Jamieson (2009) Western Grenville Province holds key to midcontinental Granite-Rhyolite Province enigma. Terra Nova, 21, 181-187. Slagstad, T., N. Balling, H. Elvebakk, K. Midttømme, O. Olesen, L. Olsen & C. Pascal (2009) Heat-flow measurements in Late Palaeoproterozoic to Permian geological provinces in south and central Norway and a new heat-flow map of Fennoscandia and the Norwegian - Greenland Sea. Tectonophysics, 473, 341-361. Kirkland, C. L., M. J. Whitehouse & T. Slagstad (2009) Fluid-assisted zircon and monazite growth within a shear zone: a case study from Finnmark, Arctic Norway. Contributions to Mineralogy and Petrology, doi:10.1007/s00410-009-0401-x.   2008 Slagstad, T., K. Midttømme, R. K. Ramstad & D. Slagstad. 2008. Factors influencing shallow (< 1000 m depth) temperatures and their significance for extraction of ground-source heat. In Geology for Society, ed. T. Slagstad, 99-109. Geological Survey of Norway. Slagstad, T., C. Barrére, B. Davidsen & R. K. Ramstad (2008) Petrophysical and thermal properties of pre-Devonian basement rocks on the Norwegian continental margin. Norges geologiske undersøkelse Bulletin, 448, 1-6. Slagstad, T. (2008) Radiogenic heat production of Archaean to Permian geological provinces in Norway. Norwegian Journal of Geology, 88, 149-166.   2006 Slagstad, T., V. A. Melezhik, C. L. Kirkland, K. B. Zwaan, D. Roberts, I. M. Gorokhov & A. E. Fallick (2006) Carbonate isotope chemostratigraphy suggests revisions to the geological history of the West Finnmark Caledonides, North Norway. Journal of the Geological Society of London, 163, 277-289. Slagstad, T. (2006) Chemical (U–Th–Pb) dating of monazite:Analytical protocol for a LEO 1450VP scanning electron microscope and examples from Rogaland and Finnmark, Norway. Norges geologiske undersøkelse Bulletin, 446, 11-18. Slagstad, T. (2006) Did hot, high heat-producing granites determine the location of the Oslo Rift? Tectonophysics, 412, 105-119.   2005 Slagstad, T., R. A. Jamieson & N. G. Culshaw (2005) Formation, crystallisation, and migration of melt in the mid-orogenic crust: Muskoka domain migmatites, Grenville Province, Ontario. Journal of Petrology, 46, 893-919.   2004 Slagstad, T., M. A. Hamilton, R. A. Jamieson & N. G. Culshaw (2004) Timing and duration of melting in the mid orogenic crust: Constraints from U-Pb (SHRIMP) data, Muskoka and Shawanaga domains, Grenville Province, Ontario. Canadian Journal of Earth Sciences, 41, 1339-1365. Slagstad, T., N. G. Culshaw, R. A. Jamieson & J. W. F. Ketchum. 2004. Early Mesoproterozoic tectonic history of the southwestern Grenville Province, Ontario: Constraints from geochemistry and geochronology of high-grade gneisses. In Proterozoic tectonic evolution of the Grenville orogen in North America, eds. R. P. Tollo, L. Corriveau, J. McLelland & M. J. Bartholomew, 209-241.   2003 Slagstad, T. (2003) Geochemistry of trondhjemites and mafic rocks in the Bymarka ophiolite fragment, Trondheim, Norway: Petrogenesis and tectonic implications. Norsk Geologisk Tidsskrift, 83, 167-185.   2002 Roberts, D., N. Walker, T. Slagstad, A. Solli & A. Krill (2002) U-Pb zircon ages from the Bymarka ophiolite, near Trondheim, central Norwegian Caledonides, and regional implications. Norsk Geologisk Tidsskrift, 82, 19-30.   Student supervision:   Current students: Anette Granseth (PhD, NTNU) Trond Harstad (PhD, NTNU) Kristine Nymoen (MSc, NTNU) Steinar Halvdan Møkkelgjerd (MSc, NTNU)   Past students: 2016 Ingjerd Ulsaker Høy (MSc, NTNU): Sveconorwegian magmatic and metamorphic evolution of southwestern Norway. Anne Bruland Høyen (MSc, NTNU): Within plate gabbroic intrusion at 565 Ma in the Uppermost Allochthon.   2015 Anette Utgården Granseth (MSc, NTNU): Deformation, Phyllonitization and Associated Element Mobilization of Granitoid Rocks. A geochemical study of the Fagervika granitoid, Norway. Stine Kjønsvik Bang (MSc, NTNU): Geokjemiske analyser av molybdenitt og andre sulfider i granittiske bergarter fra Knaben. Martin Austin Stormoen (MSc, NTNU): Synkinematic intrusion of granitoid sheets, with implications for molybdenite deposits in the Knaben Zone.   2011 Bjørgunn Heggem Dalslåen (MSc, UiB): Geological evolution of the Mesoproterozoic Nesflaten supracrustal unit. Simone Sauer (MSc, University of Bremen): A Lu-Hf isotope study of zircons from high-alumina orthopyroxene megacrysts from the Neoproterozoic Rogaland Anorthosite Province, SW Norway: A window to the Sveconorwegian lower crust   2010 Jon Haugestaul (MSc, NTNU): Geological mapping, metamorphic- and structural analysis in the Precambrian of Madland, SW Rogaland, Norway.  
 Sofie Gradmann
Sofie Gradmann
Telefon: 73904460 - E-post: sofie.gradmann@ngu.no
CURRENT PROJECTS COOP3 (Continental Onshore-Offshore Programme) - modelling of flexural strength along the Norwegian margin BOOST (Barents Sea Onshore-Offshore Structural and Thermal Modelling) - Project Management DP1_Geofysikk (part of Undergrunnsprogrammet UGP) Updating and extending the national database for ground geophysics, new solutions for data registration, new methods for accessing and visualizing of data - Project Management PREVIOUS PROJECTS NEONOR2 (Neotectonics in Northern Norway) - 3D modelling of the stress field in the Nordland region NAGTEC - a tectonostratigraphic atlas for the NE Atlantic TOPOSCANDIA deep (part of TOPOEUROPE) - investigating the deep structure of the Scnadinavian mountains EDUCATION AND CAREER 2013-present: researcher at NGU 2010-2013: Post Doctoral scholar at NGU 2005-2012: Ph. D. Student at Dept. of Earth Sciences, Dalhousie University, Halifax, Canada. Thesis: `The evolution of Deep-Water Salt-Tectonic Structures - Numerical Modeling Studies applied to the Northwestern Gulf of Mexico’ 2004 –2005: Scientific employee at German Federal Institution for Geosciences and NaturalResources (BGR), Section for Marine Seismic Survey Techniques and Method Development (now Marine Resource Exploration) 2004: Diploma in Geophysics (equivalent to M.Sc.), Institute of Geophysics, University of Hamburg, Germany. Thesis: ‘Seismic studies of salt tectonic structures in the Levantine Basin’ 1999-2003: Undergraduate research assistant, Institute of Geophysics, University of Hamburg, Germany COMMITTEES EPOS Solid Earth Science Committee National Broadband Seismometer Pool Committee AWARDS 2005-2009 Killam Predoctoral Scholarship (awarded by Dalhousie University) 2005-2007 Government of Canada Award (awarded by Foreign Affairs Canada) 2007 Studentship Prize for oral presentation at AGU Fall Meeting, San Francisco, USA (awarded by Basin Research, Journal of Blackwell Publishing) 2005 Bernd Rendel Prize in Geosciences (awarded by the German Research Foundation)
Tobias Himmler
Tobias Himmler
Telefon: 73904284 - E-post: tobias.himmler@ngu.no
RESEARCH INTERESTS seabed fluid flow processes using element patterns and isotope signatures to elucidate geochemical processes microbial-induced mineral precipitation EDUCATION 2011: Dr. rer. nat. (= Ph.D.), University of Bremen, Germany 2007: Diploma (= M.Sc.), Geology–Palaeontology, University of Erlangen-Nürnberg, Germany   PUBLICATIONS (https://scholar.google.de/citations?hl=en&user=8qMlHKQAAAAJ) Smrzka D, Zwicker J, Bach W, Feng D, Himmler T, Chen D, Peckmann J (accepted), The behavior of trace elements in seawater, sedimentary pore water, and their incorporation into carbonate minerals: A review. Facies. 2019 Himmler T, Sahy D, Martma T, Bohrmann G, Plaza-Faverola A, Bünz S, Condon D, Knies J, Lepland A (2019), A 160,000-year-old history of tectonically controlled methane seepage in the Arctic. Science Advances 5,  DOI: 10.1126/sciadv.aaw1450. Hong WL, Lepland A, Himmler T, Kim J-H,Chand S, Sahy D, Solomon EA, Rae JWB, Martma T, Nam S-I, Knies J (2019), Discharge of meteoric water in the eastern Norwegian Sea since the last glacial period. Geophysical Research Letters. https://doi.org/10.1029/2019GL084237 Tamborrino L, Himmler T, Elvert M, Conti S, Gualtieri AF, Fontana D, Bohrmann G (2019), Formation of tubular carbonate concretions at Athina mud volcano, eastern Mediterranean Sea. Marine and Petroleum Geology 107, 20–31. Sen A, Himmler T, Hong WL, Chitkara C, Lee RW, Ferré B, Lepland A, Knies J (2019), Atypical biological features of a new cold seep site on the Lofoten-Vesterålen continental margin (northern Norway). Scientific Reports 9, 1762. Preto N, Klügel A., Himmler T, Franceschi M (2019), Origin of facies zonation in microbial carbonate platform slopes: clues from trace element and stable isotope geochemistry (Middle Triassic, Dolomites, Italy). Sedimentology 66, 81 – 101.   2018 Zwicker J, Smrzka D, Himmler T, Monien P, Gier S, Goedert JL, Peckmann J (2018), Rare earth elements as tracers for microbial activity and early diagenesis: A new perspective from carbonate cements of ancient methane-seep deposits. Chemical Geology 501, 77–85. Gallagher SJ, Reuning L, Himmler T, Henderiks J, De Vleeschouwer D, Groeneveld J, Rastegar Lari A, Fulthorpe CS, Bogus K, Expedition 356 Shipboard Scientists (2018), The enigma of rare Quaternary oolites in the Indian and Pacific Oceans: A result of global oceanographic physicochemical conditions or a sampling bias? Quaternary Science Reviews 200, 114–122. Himmler T, Smrzka D, Zwicker J, Kasten S, Shapiro RS, Bohrmann G, Peckmann J (2018), Stromatolites below the photic zone in the northern Arabian Sea formed by calcifying chemotrophic microbial mats. Geology 46, 339–342.   2017 and older Christensen BA, Renema W, Henderiks J, De Vleeschouwer D, Auer G, Reuning L, Groeneveld J, Castaneda I, Ishiwa T, Bogus K, McHugh CM, Gallagher SJ, Fulthorpe CS, and Exp. 356 Scientists (2017), Indonesian Through­flow drove Australian climate from humid Pliocene to arid Pleistocene. Geophys. Res. Lett., 44, 6914–6925. Groeneveld J, Henderiks J, Renema W, McHugh CM, De Vleeschouwer D, Christensen BA, Fulthorpe CS, Reuning L, Gallagher SJ, Bogus K, Auer G, Ishiwa T, and Expedition 356 Scientists (2017), Australian shelf sediments reveal shifts in Miocene Southern Hemisphere Westerlies. Science Advances 3. De Vleeschouwer D, Dunlea AG, Auer G, Anderson CH, Brumsack H, de Loach A, Gurnis M, Huh Y, Ishiwa T, Jang K, Kominz MA, März C, Schnetger B, Murray RW, Pälike H and Expedition 356 shipboard scientists (2017), Quantifying K, U, and Th contents of marine sediments using shipboard natural gamma radiation spectra measured on DV JOIDES Resolution, Geochemistry Geophysics Geosystems 18, 1053–1064. Himmler T, Bayon G, Wangner D, Enzmann F, Peckmann J, Bohrmann G (2016), Seep-carbonate lamination controlled by cyclic particle flux. Scientific Reports 6, 37439. Himmler T, Birgel D, Bayon G, Pape T, Ge L, Bohrmann G, Peckmann J (2015), Formation of seep carbonates along the Makran convergent margin, northern Arabian Sea and a molecular and isotopic approach to constrain the carbon isotopic composition of parent methane. Chemical Geology 415, 102–117. Sultan N, Bohrmann G, Ruffine L, Pape T, Riboulot V, Colliat JL, De Prunelé A, Dennielou B, Garziglia S, Himmler T, Marsset T, Peters CA, Rabiu A, Wei J (2014), Pockmark formation and evolution in deep water Nigeria: Rapid hydrate growth versus slow hydrate dissolution. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 119. Himmler T, Haley BA, Torres ME, Klinkhammer GP, Bohrmann G, Peckmann J (2013), Rare earth element geochemistry in cold-seep pore waters from Hydrate Ridge, off Oregon. Geo-Marine Letters 33, 369–379. Pierre C, Blanc-Valleron MM, Demange J, Boudouma O, Foucher JP, Pape T, Himmler T, Fekete N, Spiess V (2012), Authigenic carbonates from active methane seeps offshore South-West Africa. Geo-Marine Letters. DOI: 10.1007/s00367-012-0295-x Himmler T, Brinkmann F, Bohrmann G, Peckmann J (2011), Corrosion patterns of seep-carbonates from the eastern Mediterranean Sea. Terra Nova 23, 206–212. Himmler T, Bach W, Bohrmann G, Peckmann J (2010), Rare earth elements in authigenic methane-seep carbonates as tracers for fluid composition during early diagenesis. Chemical Geology 227, 126–136. Haas A, Little CTS, Sahling H, Bohrmann G, Himmler T, Peckmann J (2009), Mineralization of vestimentiferan tubes at methane seeps on the Congo deep-sea fan. Deep-Sea Research (I) 56, 283–293. Birgel D, Himmler T, Freiwald A, Peckmann J (2008), A new constraint on the antiquity of anaerobic oxidation of methane: Late Pennsylvanian seep limestones from southern Namibia. Geology 36, 543–546. Himmler T, Freiwald A, Stollhofen H, Peckmann J (2008), Late Carboniferous hydrocarbon-seep carbonates from the glaciomarine Dwyka Group, southern Namibia. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 257, 185–197.