92 resultater
Forskar Rolf Tore Ottesen og NGU fikk ein kvart million kroner i premie frå Elretur. Tweet ... mobiltelefonar. - Det er stas å få pris. Det syner at NGU gjer ein god jobb på dette området, seier Rolf Tore Ottesen. Han er forskar i Geokjemilaget ved NGU og primus motor for arbeidet med å leite opp miljøgifter i produkt me ...
... siste næringsbudsjett i denne omgang. Bildet er tatt på NGU ved en tidligere anledning. Tweet !function(d,s,id){var ... til det nye Stortingets budsjettbehandling i høst. NGU skal videreføre satsingen på programmet Mineralressurser i Nord-Norge ...
Articles published in this volume of NGU Bulletin: Geometry and vertical extent of the late Weichselian ice ... DAVID ROBERTS Last ned publikasjon NGU Bulletin 451 - 2011 ...
... Alle foto: Ane Bang-Kittilsen BRILLE: NGU presenterte også havbunnskart i 3D under Geomatikkdagene. "Geologien i ... Fra 12. mars finner alle sin egen kommune fra frontsiden på ngu.no. Geologisk informasjon NGU deltar med både utstilling og ...
FRONT: Inngangen til nettenesta skjer frå ngu.no si frontside. PÅ PLASS: Sjefingeniør Per Ryghaug har vore NGU sin prosjektleiar for den nye tenesta. Konsulentselskapet Asplan Viak ...
... Regjeringen har i tillegg bevilget 10 millioner kroner til NGU for oppstart av et kartleggingsprogram i Sør-Norge.   NGU-dagen 2013 tok for seg utvikling fra et regionalt til et nasjonalt ...
Åpning Morten Smelror, NGU Se video       Last ned pdf Åpningsinnlegg Jeanette ... et nasjonalt program for ressurskartlegging Tom Heldal, NGU Se video       Last ned pdf Verdier i norske fjell Ron Boyd, NGU Se video       Last ned pdf Mineralressurser i Nord-Norge ...
... abstracts of oral presentations and posters from the 22nd NGU Seminar on Hydrogeology and Environment: "Groundwater and Cultural ... Trondheim and an open Urban WATCH workshop 16 May. 22nd NGU Seminar on Hydrogeology and Environment, May 14-15, 2013. Groundwater and ...
... planlagt arbeid på vår maskinpark. I tillegg til www.ngu.no , vil også NGUs tjenester mot skrednett.no, skredreg.no, grunnvann.no ... Onsdag 17/4-2013 kl 16.00 blir alle nettjenester fra NGU utilgjengelige i om lag en time. Planlagt nedetid 17/4 Planlagt ...
... MAREANO-prosjektet, som er et samarbeid mellom NGU, Havforskningsinstituttet og Kartverket, har laget landskapskart som dekker ... gir et godt grunnlag for kartlegging i grov målestokk. NGU flytter fokus for havbunnskartleggingen sørover langs kysten. Nå venter ...
... Tom Heldal ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Norge opplever også en nedgang i letevirksomheten. I følge NRK ... sier Stilluf Karlsen. Følsom for svingninger NGU gjennomfører for tiden omfattende kartlegging av mulighetene for ... penger. – Kartlegging er viktigere enn noen gang, mener NGU. Mineraluro trigger økt kartlegging Mineraluro trigger økt ...
... Clemens Reimann ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) er hedret med gullmedalje av den internasjonale organisasjonen for ...
... Kristin Rangnes (Gea Norvegica Geopark), Tom Heldal, NGU. Bak: Rolv Dahl, NGU. Med blant annet UNESCO på laget har NGU samlet en norsk ...
... Lepland (i midten) granskar borekjerner frå Russland ved NGU. - NGU sin faglege profil er har lenge markert seg med å vere på eit ...
... Kirsti Slotsvik, fiskeridirektør Liv Holmefjord, NGU-direktør Morten Smelror og Havforskningsinstituttets direktør Tore ... - Det rigide graderingsregimet må lempes på, krever NGU-direktør Morten Smelror og toppsjefene i fire andre statlige organer. ...
... som har laget rapporten i samarbeid med flere forskere ved NGU. - Svært mange industrimineralprodusenter leverer produkter av både ... om naturstein. Tallene ble presentert ved starten av NGU-dagen 6. februar. FAKTA: Verdier av industrimineraler ”in situ” i ...
... ordbok i Norge. En nestor i norsk berggrunnsgeologi, NGU-forsker Ellen Sigmond, er kvinnen bak bokverket. Først med norsk ...
... Morten Smelror ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Han fastslår at den nye nasjonale mineralstrategien er positiv og gir et godt signal til næringen.   NGU i nøkkelrolle Nærings- og handelsminister Trond Giske la fram den ...
... i Norge, forteller forsker Julian Schilling ved NGU. EUs råvareinitiativ har definert de sjeldne jordartsmetallene, eller ... Innhold og utbredelse Schilling forteller at NGU skal samarbeide med selskap som har bergrettigheter på REE-forekomster her ...
... verdi av mer enn 2500 milliarder kroner, fastslår NGU i tre NGU-rapporter som kom ut siste år. NGU vil fortsette å beregne mer nøyaktige ...
... Morten Smelror ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Mineralressurser Den undersjøiske fjellkjeden i Norskehavet ... forteller avdelingsdirektør Tom Heldal ved NGU. Nasjonal satsing Forskningen har også gitt unik kunnskap om ... bygger seg opp på dette området. UiB, NTNU, SINTEF og NGU kan i samarbeid med Havforskningsinstituttet og Oljedirektoratet, legge til ...
... forsker Gurli Meyer ved Norges geologiske undersøkelse (NGU), - det strammer trolig fra middelalderen, men ble forsøkt startet opp ... skogkledte landskapet, og er kartlagt av både geologer fra NGU og arkeologer fra Tromsø Museum. Klebersteinen er omvandlet fra gabbro og ...
... Det er Terje Thorsnes ved NGU som har ledet arbeidet med å gjøre dataene tilgjengelige for fiskeri- og ... - Fenomenalt samarbeid Forsker Oddvar Longva ved NGU har vært sentral i utviklingen av de marine grunnkartene. - Et ... er tilgjengelig i digital form for nedlasting her. NGU, Kartverket og OLEX har siden 2009 samarbeidet om å gjøre nye detaljerte ...
... og Odleiv Olesen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Mange bruksområder Måledata brukes både som bakgrunnsmateriale ... i sommer. Foto: Georgios Tassis Aldri før har NGU hatt så stor aktivitet i luften så sent på året. I midten av november ...
... er preget av erosjon, har vært kjent siden NGU gjorde undersøkelser for snart 15 år siden. Seismiske data og dateringer ... i Trondheimsfjorden. Videre undersøkelser i 2014 NGU og NTNU vil samarbeide om å undersøke dumpefeltet nærmere. Da vil en ...
Olsen, Lars Kartbeskrivelse i NGU rapport 2014.058 Fauske 2129 IV. Kvartærgeologisk kart M 1:50 000 ...
... fjellpartiene er feltbefart for første gang av geologer fra NGU, og 19 av disse er avskrevet som ikke ustabile fjellpartier. De resterende ... rapporten har ingen konsekvens knyttet til seg som gjør at NGU ikke ser det nødvendig med fremtidig arbeid på disse fjellpartiene. Det ...
... 0800-3416 MINN - Helikoptermålinger 2013.027 NGU conducted an airborne geophysical survey in Repparfjord area in September - ... herein are 6000 line km, covering an area of 1200 km2. The NGU modified Geotech Ltd. Hummingbird frequency domain system supplemented by ...
... en oversikt over arbeid Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) har utført på 131 ustabile fjellpartier i Møre og Romsdal i ... beskrivelser av de undersøkte lokalitetene finnes i NGU rapport 2013.014 (publisert på engelsk). Disse undersøkelsene er del av ...
... 0800-3416 MINN - Helikoptermålinger 2013.045 NGU conducted an ariborne geophysical survey in Austvågøy area in August 2013 ...
... 0800-3416 MINN - Helikoptermålinger 2013.044 NGU conducted an ariborne geophysical survey in Langøya area in July - August ...
... 0800-3416 MINN - Helikoptermålinger 2013.047 NGU conducted an airborne geophysical survey at Senja in July-August 2012 and ...
... 0800-3416 MINN - Helikoptermålinger 2013.050 NGU conducted an airborne geophysical survey in Øksfjord area in September - ...
... 0800-3416 MINN - Helikoptermålinger 2013.043 NGU conducted an airborne geophysical survey in Holandsfjorden area in July ...
... 0800-3416 MINN - Helikoptermålinger 2013.046 NGU conducted an airborne geophysical survey in Evenes area in August - ...
... drill core was logged at the Geological Survey of Norway (NGU) in May 2013. The cores are now stored at Løkken drill core and rock sample storage at the NGU. The drill core is approximately 200 metre long (198.8 m) and due to ...
... mineralressurser i Nord-Norge startet i januar 2011 etter at NGU fikk en ekstrabevilgning på 25 mill. NOK for 2011 over Statsbudsjettet, og ... of 2012 viser totale kostnader på nær 62 mill. NOK, hvorav NGU bidrar med nær 12 mill. NOK over sitt ordinære budsjett. MINN - ...
Elvebakk, Harald 0800-3416 2013.032 NGU har, på oppdrag av Åknes/Tafjord Beredskap (ÅTB), gjort borehullslogging ... Flere partier måtte støpes for å stabilisere borehullet. NGU logget temperatur, elektrisk ledningsevne i vann, total naturlig ...
... An extract of this report is available in Norwegian (NGU rapport 2013.053). These investigations are part of the national plan for ... Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) and NGU. A total of 245 sites are known in Møre og Romsdal, but only 77 sites are ...
... GEXCO Norge AS, the county administration of Nordland and NGU. As GEXCO faced financial difficulties the external funding ended in 2009. ... for economic sulfide deposits with Zn, Cu, Pb, Ag and Au. NGU has focused on establishing the geological setting of the Mofjell Group and ...

Sider

272 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.
 Trond Slagstad
Trond Slagstad
Telefon: 73904229 - E-post: trond.slagstad@ngu.no
Research interests: The Late Mesoproterozoic Sveconorwegian orogen and associated Mo- and Ni- mineralisations. The Svecofennian orogen and associated mineralisations. The Late Mesoproterozoic Grenville orogen in eastern Canada.   Publications: 2018 Kirkland, C.L., Slagstad, T. & Johnson, T.E. 2018: Zircon as a metamorphic timekeeper: A case study from the Caledonides of central Norway. Gondwana Research 61, 63-72. Slagstad, T. & Kirkland, C.L. 2018: Timing of collision initiation and location of the Scandian orogenic suture in the Scandinavian Caledonides. Terra Nova 30, 179-188. Slagstad, T., Maystrenko, Y., Maupin, V. & Gradmann, S. 2018: An extinct, Late Mesoproterozoic, Sveconorwegian mantle wedge beneath SW Fennoscandia, reflected in seismic tomography and assessed by thermal modelling. Terra Nova 30, 72-77. Slagstad, T., Roberts, N.M.W., Coint, N., Høy, I., Sauer, S., Kirkland, C.L., Marker, M., Røhr, T.S., Henderson, I.H.C., Stormoen, M.A., Skår, Ø., Sørensen, B.E. & Bybee, G.M. 2018: Magma-driven, high-grade metamorphism in the Sveconorwegian Province, SW Norway during the terminal stages of Fennoscandian Shield evolution. Geosphere 14, 861-882. 2017 Ravna, E.K., Zozulya, D., Kullerud, K., Corfu, F., Nabelek, P.I., Janák, M., Slagstad, T., Davidsen, B., Selbekk, R.S. & Schertl, H.-P. 2017: Deep-seated Carbonatite Intrusion and Metasomatism in the UHP Tromsø Nappe, Northern Scandinavian Caledonides—a Natural Example of Generation of Carbonatite from Carbonated Eclogite. Journal of Petrology 58, 2403-2428. Slagstad, T. & Kirkland, C.L. 2017: The use of detrital zircon data in terrane analysis: A nonunique answer to provenance and tectonostratigraphic position in the Scandinavian Caledonides. Lithosphere 9, 1002-1011. Slagstad, T., Roberts, N.M.W. & Kulakov, E. 2017: Linking orogenesis across a supercontinent; the Grenvillian and Sveconorwegian margins on Rodinia. Gondwana Research 44, 109-115. 2016 Culshaw, N.G., Foster, J., Marsh, J., Slagstad, T. & Gerbi, C. 2016: Kiosk Domain, Central Gneiss Belt, Grenville Province, Ontario: a Labradorian palimpsest preserved in the ductile deep crust. Precambrian Research 280, 249-278.   2015 Bjerkgård, T., Slagstad, T., Henderson, I., Sandstad, J.S. & Schönenberger, J. 2015: Geology and gold in the Mauken basement window, Målselv, Troms. Norwegian Journal of Geology 95, 423-443. Slagstad, T., Willemoes-Wissing, B., Coint, N., Stampolidis, A., Ganerød, M. & Ofstad, F. 2015: Geology and metallogenic potential of the westernmost Norrbotten Province around Altevatn in Troms, northern Norway. Norwegian Journal of Geology 95, 445-466. Coint, N., Slagstad, T., Roberts, N.M.W., Marker, M., Røhr, T. & Sørensen, B.E. 2015: The Late Mesoproterozoic Sirdal Magmatic Belt, SW Norway: Relationships between magmatism and metamorphism and implications for Sveconorwegian orogenesis. Precambrian Research 265, 57-77. Maystrenko, Y.P., Slagstad, T., Elvebakk, H.K., Olesen, O., Ganerød, G.V. & Rønning, J.S. 2015: New heat flow data from three boreholes near Bergen, Stavanger and Moss, southern Norway. Geothermics 56, 79-92. Roberts, N. & Slagstad, T. (2015) Continental growth and reworking on the edge of the Columbia and Rodinia supercontinents; 1.86-0.9 Ga accretionary orogeny in SW Fennoscandia. International Geology Review, 57, 1582-1606. Roberts, N.M.W., Slagstad, T. & Viola, G. 2015: The structural, metamorphic and magmatic evolution of Mesoproterozoic orogens. Precambrian Research 265, 1-9. 2014 Faust, J. C., J. Knies, T. Slagstad, C. Vogt, G. Milzer & J. Giraudeau (2014) Geochemical composition of Trondheimsfjord surface sediments: Sources and spatial variability of marine and terrigenous components. Continental Shelf Research, 88, 61-71.   2013 Slagstad, T., N. M. W. Roberts, M. Marker, T. S. Røhr & H. Schiellerup (2013) A non-collisional, accretionary Sveconorwegian orogen – Reply. Terra Nova, 25, 169-171. Slagstad, T., N. M. W. Roberts, M. Marker, T. S. Røhr & H. Schiellerup (2013) A non-collisional, accretionary Sveconorwegian orogen. Terra Nova, 25, 30-37. Slagstad, T., C. Pin, D. Roberts, C. L. Kirkland, T. Grenne, G. Dunning, S. Sauer & T. Andersen (2013) Tectonomagmatic evolution of the Early Ordovician suprasubduction-zone ophiolites of the Trondheim Region, Mid-Norwegian Caledonides. Geological Society, London, Special Publications, 390. Roberts, N. M. W., T. Slagstad, R. R. Parrish, M. J. Norry, M. Marker & M. S. A. Horstwood (2013) Sedimentary recycling in arc magmas: geochemical and U–Pb–Hf–O constraints on the Mesoproterozoic Suldal Arc, SW Norway. Contributions to Mineralogy and Petrology, 507-523. Culshaw, N. G., T. Slagstad, M. Raistrick & J. Dostal (2013) Geochemical, geochronological and isotopic constraints on the origin of members of the allochthonous Shawanaga and basal Parry Sound domains, Central Gneiss Belt, Grenville Province, Ontario. Precambrian Research, 228, 131-150.   2011 Slagstad, T., B. Davidsen & J. S. Daly (2011) Age and composition of crystalline basement rocks on the Norwegian continental margin: offshore extension and continuity of the Caledonian-Appalachian orogenic belt. Journal of the Geological Society, 168, 1167-1185.   2009 Slagstad, T., N. G. Culshaw, J. S. Daly & R. A. Jamieson (2009) Western Grenville Province holds key to midcontinental Granite-Rhyolite Province enigma. Terra Nova, 21, 181-187. Slagstad, T., N. Balling, H. Elvebakk, K. Midttømme, O. Olesen, L. Olsen & C. Pascal (2009) Heat-flow measurements in Late Palaeoproterozoic to Permian geological provinces in south and central Norway and a new heat-flow map of Fennoscandia and the Norwegian - Greenland Sea. Tectonophysics, 473, 341-361. Kirkland, C. L., M. J. Whitehouse & T. Slagstad (2009) Fluid-assisted zircon and monazite growth within a shear zone: a case study from Finnmark, Arctic Norway. Contributions to Mineralogy and Petrology, doi:10.1007/s00410-009-0401-x.   2008 Slagstad, T., K. Midttømme, R. K. Ramstad & D. Slagstad. 2008. Factors influencing shallow (< 1000 m depth) temperatures and their significance for extraction of ground-source heat. In Geology for Society, ed. T. Slagstad, 99-109. Geological Survey of Norway. Slagstad, T., C. Barrére, B. Davidsen & R. K. Ramstad (2008) Petrophysical and thermal properties of pre-Devonian basement rocks on the Norwegian continental margin. Norges geologiske undersøkelse Bulletin, 448, 1-6. Slagstad, T. (2008) Radiogenic heat production of Archaean to Permian geological provinces in Norway. Norwegian Journal of Geology, 88, 149-166.   2006 Slagstad, T., V. A. Melezhik, C. L. Kirkland, K. B. Zwaan, D. Roberts, I. M. Gorokhov & A. E. Fallick (2006) Carbonate isotope chemostratigraphy suggests revisions to the geological history of the West Finnmark Caledonides, North Norway. Journal of the Geological Society of London, 163, 277-289. Slagstad, T. (2006) Chemical (U–Th–Pb) dating of monazite:Analytical protocol for a LEO 1450VP scanning electron microscope and examples from Rogaland and Finnmark, Norway. Norges geologiske undersøkelse Bulletin, 446, 11-18. Slagstad, T. (2006) Did hot, high heat-producing granites determine the location of the Oslo Rift? Tectonophysics, 412, 105-119.   2005 Slagstad, T., R. A. Jamieson & N. G. Culshaw (2005) Formation, crystallisation, and migration of melt in the mid-orogenic crust: Muskoka domain migmatites, Grenville Province, Ontario. Journal of Petrology, 46, 893-919.   2004 Slagstad, T., M. A. Hamilton, R. A. Jamieson & N. G. Culshaw (2004) Timing and duration of melting in the mid orogenic crust: Constraints from U-Pb (SHRIMP) data, Muskoka and Shawanaga domains, Grenville Province, Ontario. Canadian Journal of Earth Sciences, 41, 1339-1365. Slagstad, T., N. G. Culshaw, R. A. Jamieson & J. W. F. Ketchum. 2004. Early Mesoproterozoic tectonic history of the southwestern Grenville Province, Ontario: Constraints from geochemistry and geochronology of high-grade gneisses. In Proterozoic tectonic evolution of the Grenville orogen in North America, eds. R. P. Tollo, L. Corriveau, J. McLelland & M. J. Bartholomew, 209-241.   2003 Slagstad, T. (2003) Geochemistry of trondhjemites and mafic rocks in the Bymarka ophiolite fragment, Trondheim, Norway: Petrogenesis and tectonic implications. Norsk Geologisk Tidsskrift, 83, 167-185.   2002 Roberts, D., N. Walker, T. Slagstad, A. Solli & A. Krill (2002) U-Pb zircon ages from the Bymarka ophiolite, near Trondheim, central Norwegian Caledonides, and regional implications. Norsk Geologisk Tidsskrift, 82, 19-30.   Student supervision:   Current students: Anette Granseth (PhD, NTNU) Trond Harstad (PhD, NTNU) Kristine Nymoen (MSc, NTNU) Steinar Halvdan Møkkelgjerd (MSc, NTNU)   Past students: 2016 Ingjerd Ulsaker Høy (MSc, NTNU): Sveconorwegian magmatic and metamorphic evolution of southwestern Norway. Anne Bruland Høyen (MSc, NTNU): Within plate gabbroic intrusion at 565 Ma in the Uppermost Allochthon.   2015 Anette Utgården Granseth (MSc, NTNU): Deformation, Phyllonitization and Associated Element Mobilization of Granitoid Rocks. A geochemical study of the Fagervika granitoid, Norway. Stine Kjønsvik Bang (MSc, NTNU): Geokjemiske analyser av molybdenitt og andre sulfider i granittiske bergarter fra Knaben. Martin Austin Stormoen (MSc, NTNU): Synkinematic intrusion of granitoid sheets, with implications for molybdenite deposits in the Knaben Zone.   2011 Bjørgunn Heggem Dalslåen (MSc, UiB): Geological evolution of the Mesoproterozoic Nesflaten supracrustal unit. Simone Sauer (MSc, University of Bremen): A Lu-Hf isotope study of zircons from high-alumina orthopyroxene megacrysts from the Neoproterozoic Rogaland Anorthosite Province, SW Norway: A window to the Sveconorwegian lower crust   2010 Jon Haugestaul (MSc, NTNU): Geological mapping, metamorphic- and structural analysis in the Precambrian of Madland, SW Rogaland, Norway.  
 Sofie Gradmann
Sofie Gradmann
Telefon: 73904460 - E-post: sofie.gradmann@ngu.no
CURRENT PROJECTS COOP3 (Continental Onshore-Offshore Programme) - modelling of flexural strength along the Norwegian margin BOOST (Barents Sea Onshore-Offshore Structural and Thermal Modelling) - Project Management DP1_Geofysikk (part of Undergrunnsprogrammet UGP) Updating and extending the national database for ground geophysics, new solutions for data registration, new methods for accessing and visualizing of data - Project Management PREVIOUS PROJECTS NEONOR2 (Neotectonics in Northern Norway) - 3D modelling of the stress field in the Nordland region NAGTEC - a tectonostratigraphic atlas for the NE Atlantic TOPOSCANDIA deep (part of TOPOEUROPE) - investigating the deep structure of the Scnadinavian mountains EDUCATION AND CAREER 2013-present: researcher at NGU 2010-2013: Post Doctoral scholar at NGU 2005-2012: Ph. D. Student at Dept. of Earth Sciences, Dalhousie University, Halifax, Canada. Thesis: `The evolution of Deep-Water Salt-Tectonic Structures - Numerical Modeling Studies applied to the Northwestern Gulf of Mexico’ 2004 –2005: Scientific employee at German Federal Institution for Geosciences and NaturalResources (BGR), Section for Marine Seismic Survey Techniques and Method Development (now Marine Resource Exploration) 2004: Diploma in Geophysics (equivalent to M.Sc.), Institute of Geophysics, University of Hamburg, Germany. Thesis: ‘Seismic studies of salt tectonic structures in the Levantine Basin’ 1999-2003: Undergraduate research assistant, Institute of Geophysics, University of Hamburg, Germany COMMITTEES EPOS Solid Earth Science Committee National Broadband Seismometer Pool Committee AWARDS 2005-2009 Killam Predoctoral Scholarship (awarded by Dalhousie University) 2005-2007 Government of Canada Award (awarded by Foreign Affairs Canada) 2007 Studentship Prize for oral presentation at AGU Fall Meeting, San Francisco, USA (awarded by Basin Research, Journal of Blackwell Publishing) 2005 Bernd Rendel Prize in Geosciences (awarded by the German Research Foundation)
Tobias Himmler
Tobias Himmler
Telefon: 73904284 - E-post: tobias.himmler@ngu.no
RESEARCH INTERESTS seabed fluid flow processes using element patterns and isotope signatures to elucidate geochemical processes microbial-induced mineral precipitation EDUCATION 2011: Dr. rer. nat. (= Ph.D.), University of Bremen, Germany 2007: Diploma (= M.Sc.), Geology–Palaeontology, University of Erlangen-Nürnberg, Germany   PUBLICATIONS (https://scholar.google.de/citations?hl=en&user=8qMlHKQAAAAJ) Smrzka D, Zwicker J, Bach W, Feng D, Himmler T, Chen D, Peckmann J (accepted), The behavior of trace elements in seawater, sedimentary pore water, and their incorporation into carbonate minerals: A review. Facies. 2019 Himmler T, Sahy D, Martma T, Bohrmann G, Plaza-Faverola A, Bünz S, Condon D, Knies J, Lepland A (2019), A 160,000-year-old history of tectonically controlled methane seepage in the Arctic. Science Advances 5,  DOI: 10.1126/sciadv.aaw1450. Hong WL, Lepland A, Himmler T, Kim J-H,Chand S, Sahy D, Solomon EA, Rae JWB, Martma T, Nam S-I, Knies J (2019), Discharge of meteoric water in the eastern Norwegian Sea since the last glacial period. Geophysical Research Letters. https://doi.org/10.1029/2019GL084237 Tamborrino L, Himmler T, Elvert M, Conti S, Gualtieri AF, Fontana D, Bohrmann G (2019), Formation of tubular carbonate concretions at Athina mud volcano, eastern Mediterranean Sea. Marine and Petroleum Geology 107, 20–31. Sen A, Himmler T, Hong WL, Chitkara C, Lee RW, Ferré B, Lepland A, Knies J (2019), Atypical biological features of a new cold seep site on the Lofoten-Vesterålen continental margin (northern Norway). Scientific Reports 9, 1762. Preto N, Klügel A., Himmler T, Franceschi M (2019), Origin of facies zonation in microbial carbonate platform slopes: clues from trace element and stable isotope geochemistry (Middle Triassic, Dolomites, Italy). Sedimentology 66, 81 – 101.   2018 Zwicker J, Smrzka D, Himmler T, Monien P, Gier S, Goedert JL, Peckmann J (2018), Rare earth elements as tracers for microbial activity and early diagenesis: A new perspective from carbonate cements of ancient methane-seep deposits. Chemical Geology 501, 77–85. Gallagher SJ, Reuning L, Himmler T, Henderiks J, De Vleeschouwer D, Groeneveld J, Rastegar Lari A, Fulthorpe CS, Bogus K, Expedition 356 Shipboard Scientists (2018), The enigma of rare Quaternary oolites in the Indian and Pacific Oceans: A result of global oceanographic physicochemical conditions or a sampling bias? Quaternary Science Reviews 200, 114–122. Himmler T, Smrzka D, Zwicker J, Kasten S, Shapiro RS, Bohrmann G, Peckmann J (2018), Stromatolites below the photic zone in the northern Arabian Sea formed by calcifying chemotrophic microbial mats. Geology 46, 339–342.   2017 and older Christensen BA, Renema W, Henderiks J, De Vleeschouwer D, Auer G, Reuning L, Groeneveld J, Castaneda I, Ishiwa T, Bogus K, McHugh CM, Gallagher SJ, Fulthorpe CS, and Exp. 356 Scientists (2017), Indonesian Through­flow drove Australian climate from humid Pliocene to arid Pleistocene. Geophys. Res. Lett., 44, 6914–6925. Groeneveld J, Henderiks J, Renema W, McHugh CM, De Vleeschouwer D, Christensen BA, Fulthorpe CS, Reuning L, Gallagher SJ, Bogus K, Auer G, Ishiwa T, and Expedition 356 Scientists (2017), Australian shelf sediments reveal shifts in Miocene Southern Hemisphere Westerlies. Science Advances 3. De Vleeschouwer D, Dunlea AG, Auer G, Anderson CH, Brumsack H, de Loach A, Gurnis M, Huh Y, Ishiwa T, Jang K, Kominz MA, März C, Schnetger B, Murray RW, Pälike H and Expedition 356 shipboard scientists (2017), Quantifying K, U, and Th contents of marine sediments using shipboard natural gamma radiation spectra measured on DV JOIDES Resolution, Geochemistry Geophysics Geosystems 18, 1053–1064. Himmler T, Bayon G, Wangner D, Enzmann F, Peckmann J, Bohrmann G (2016), Seep-carbonate lamination controlled by cyclic particle flux. Scientific Reports 6, 37439. Himmler T, Birgel D, Bayon G, Pape T, Ge L, Bohrmann G, Peckmann J (2015), Formation of seep carbonates along the Makran convergent margin, northern Arabian Sea and a molecular and isotopic approach to constrain the carbon isotopic composition of parent methane. Chemical Geology 415, 102–117. Sultan N, Bohrmann G, Ruffine L, Pape T, Riboulot V, Colliat JL, De Prunelé A, Dennielou B, Garziglia S, Himmler T, Marsset T, Peters CA, Rabiu A, Wei J (2014), Pockmark formation and evolution in deep water Nigeria: Rapid hydrate growth versus slow hydrate dissolution. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 119. Himmler T, Haley BA, Torres ME, Klinkhammer GP, Bohrmann G, Peckmann J (2013), Rare earth element geochemistry in cold-seep pore waters from Hydrate Ridge, off Oregon. Geo-Marine Letters 33, 369–379. Pierre C, Blanc-Valleron MM, Demange J, Boudouma O, Foucher JP, Pape T, Himmler T, Fekete N, Spiess V (2012), Authigenic carbonates from active methane seeps offshore South-West Africa. Geo-Marine Letters. DOI: 10.1007/s00367-012-0295-x Himmler T, Brinkmann F, Bohrmann G, Peckmann J (2011), Corrosion patterns of seep-carbonates from the eastern Mediterranean Sea. Terra Nova 23, 206–212. Himmler T, Bach W, Bohrmann G, Peckmann J (2010), Rare earth elements in authigenic methane-seep carbonates as tracers for fluid composition during early diagenesis. Chemical Geology 227, 126–136. Haas A, Little CTS, Sahling H, Bohrmann G, Himmler T, Peckmann J (2009), Mineralization of vestimentiferan tubes at methane seeps on the Congo deep-sea fan. Deep-Sea Research (I) 56, 283–293. Birgel D, Himmler T, Freiwald A, Peckmann J (2008), A new constraint on the antiquity of anaerobic oxidation of methane: Late Pennsylvanian seep limestones from southern Namibia. Geology 36, 543–546. Himmler T, Freiwald A, Stollhofen H, Peckmann J (2008), Late Carboniferous hydrocarbon-seep carbonates from the glaciomarine Dwyka Group, southern Namibia. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 257, 185–197.