268 resultater
... Reidulv Bøe ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). - Ett av skredene er meget stort. Vi har beregnet volumet til hele ... på Galta-halvøya i Rogaland. Kontaktpersoner: NGU: Forsker Reidulv Bøe, e-post: reidulv.boe@ngu.no tlf. 73 90 42 ...
... Forskere ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) analyserte sist sommer jorda i alle kommunale barnehager innenfor ring 2 i ... den farlige jorda. Seniorforsker Rolf Tore Ottesen ved NGU mener at situasjonen er den samme også i andre byer og tettsteder i Norge. ...
... i løsmassekartlegging ved Norges geologiske undersøkelse (NGU), geologene Bjørn Bergstrøm, Lars Olsen og Harald Sveian. ... blir kartet også tilgjengelig via NGUs karttjenester på ngu.no. Bjørn Bergstrøm og Harald Sveian understreker samtidig at det ...
... en omvisning på det store utstillingsområdet, hvor også NGU er godt representert. Svært viktig Det var en stilfull åpning av ... Polaråret på en god måte, sa forskningsministeren. NGU er sterkt til stede på konferansen med en stor utstilling, som blant annet ...
... (NVE) gjer i samarbeid med Noregs geologiske undersøking (NGU) , seier administrerande direktør Morten Smelror i NGU. Ikkje godt nok kjende Staten har gjennom dei siste 30-40 åra ...
... som utløser skred, forteller geolog Lars Harald Blikra ved NGU. - Sikring av bekker og elver mot erosjon, og å skape gode ... som pågår i Meråker i Nord-Trøndelag i regi av NVE. NGU samordner arbeidet med å bygge opp en nasjonal skreddatabase. Den vil ...
... De siste årene har Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjennomført et større undersøkelsesprogram i Troms med sikte på å ... med hensyn til både boliger og infrastruktur, forteller NGU-forsker Iain Henderson. Det har rast fjellblokker fra Storsteinen flere ...
... Ola M. Sæther (bildet) ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Jord, luft og vann Estland har dekket størstedelen av sitt ... Institutt for geologi ved Tallinn tekniske universitet, har NGU-forskeren de to siste årene sett nærmere på miljøforholdene rundt ...
... Trond H. Torsvik ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).     STORT SAMSVAR: Seismiske ... versjon. Sammen med kolleger ved NGU og Universitetet i Berlin har han nå formalisert et forskningssamarbeid ...
... sier forsker Tom Heldal ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Et 12 kvadratkilometer stort område, 90 mil sør for Kairo og rett ... Avdekket steinbrudd for faraoer Kontaktperson ved NGU: Forsker Tom Heldal, tlf.: 73 90 42 05 eller mob. 99 09 17 39 ...
... Forsker Aivo Lepland ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) har nemlig stilt store spørsmålstegn ved amerikaneren Mojzsis' ... og unikt sted, har noen overtolket resultatene? NGU-forskeren Aivo Lepland har foreløpig ingen forklaringer. - Jeg vet ...
... Illustrasjon: Sergei Medvedev/UiO SAMMENSTØT: NGU-forsker Morgan Ganerød ved Vredefort-kratetet i Sør-Afrika, det største ... under sammenstøtet med meteoritten. Foto: Susanne Buiter/NGU Her spør de seg om hva som forårsaket landhevingen av Sør-Afrika og ...
... forsker Odleiv Olesen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).           Han koordinerer NGUs ... mer: Slik virker metoden Kontaktperson ved NGU: Forsker Odleiv Olesen, tlf.: 73 90 44 56, mob.: 99 09 17 43 ...
... sier forsker Tom Heldal ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Den erfarne geologen har de siste årene arbeidet mye med faraoiske ... med britiske og egyptiske arkeologer, som nå har gitt NGU innpass på forskningsscenen i EU. Her har han blant annet skaffet til ...
... i International Centre for Geohazard i Norge, NGU-forskeren Lars Blikra. En representant fra ... Tidligere i år konkluderte Norges geologiske undersøkelse (NGU) med at faren for et dramatisk fjellskred fra Åkerneset kan være langt ...
... Terje Bjerkgård, Iain Henderson og Victor Melezhik fra NGU, Roger Key og Richard Smith fra British Geological Survey (BGS) i Edinburg, ...
FRA LUFTEN: Kartet viser hvilke områder NGU prioriterer for geofysiske fly- og helikoptermålinger i 2011. Klikk på ... 16. desember presenterte Norges geologiske undersøkelse (NGU) de foreløpige planene for fly- og helikoptermålinger i Nord-Norge i ...
... sier forsker Tom Heldal ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).  - I tillegg er denne steinen trolig brukt til å bygge gamle Moster ... - som ble utgitt for to år siden - kartla Tom Heldal ved NGU og Øystein J. Jansen fra Bergen Museum, rundt 50 klebersteinsbrudd på ...
... utelukke at de finnes, sier spesialrådgiver Jan Høst i NGU. - For å finne slike bergarter må det systematiske undersøkelser og ... Finnmark. De retter heller søkelys mot Finland og Sverige. NGU er avventende, og håper på en snarlig avklaring i de samiske områdene. ...
... (NGF) og Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv arrangerer NGU konferansen Fra Gråstein til klingende mynt i Geiranger 31.mai-1.juni. Her ... åpnet i Fjordsenteret i Geiranger. Utstillingen er laget av NGU og viser hvordan det unike fjordlandskapet, på UNESCOs verdensarvliste, er ...
... Europeisk geokjemisk kart - As Kontaktperson ved NGU: Rolf Tore Ottesen De geologiske undersøkelsene i Europa har ...
... for tre generasjoner tilbake!, sier Bjørlykke. NGU, Havforskningsinstituttet og Sjøkartverket har overfor regjeringen ...
29. april 1978, Rissa i Sør-Trondelag, kl. 14.10: Plutselig bryter grunnen sammen, og det som senere har blitt kjent som Rissa-raset er i gang. Fem-seks millioner kubikkmeter masse settes i bevegelse i løpet av den neste timen.
Bondevik-regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett for 2006 økt bevilgningen til sekretariatet for International Union of Geological Sciences (IUGS).
... (NGF) og Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv arrangerer NGU konferansen "Fra gråstein til klingende mynt" i Geiranger 31. mai-1. juni. ... i Fjordsenteret i Geiranger. Utstillingen er laget av NGU og viser hvordan det unike fjordlandskapet, på UNESCOs verdensarvliste, er ...
En internasjonal workshop ble arrangert 30. juni av EuroGeoSurvey, TNO og IUGS (International Union of Geological Sciences). Tema for konferansen var Earth Sciences & the Public.
... i ferd med å bytte plass.   Professor Trond Torsvik ved NGU stiller seg tvilende til om de franske forskernes data gir tilstrekkelig ... På kino: The Core   Kontaktperson ved NGU: Trond Torsvik, tlf: 73 90 44 11 De magnetiske polene ...
... lagleder Elizabeth Eide ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). - Den samlede kunnskapen om dette sier oss noe om jord-skorpens ... området til doktorgradsstipendiat Morgan Ganerød ved NGU. Dinosaurenes død Da dinosaurene ble utryddet, foregikk det ...
... Lars Harald Blikra ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) fastslår at det knytter seg store usikkerheter til slike analyser. - ... skredforsker Lars Harald Blikra. Kontaktperson ved NGU: Forsker Lars Harald Blikra tlf.: 73 90 41 15, mob.: 99 09 17 ...
... Øystein Nordgulen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). - Dette er landskap som stimulerer folk til å forstå og nyte ... for Naturforvaltning (DN) Kontaktperson ved NGU: Forsker Øystein Nordgulen, tlf.: 73 90 42 45, mob.: 95 05 46 24, ...
... Jan Steinar Rønning ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Tunneler I flere samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen Vegdirektoratet og Jernbaneverket har NGU, før planlagte tunnelutbygginger, brukt resistivitetsmetoden for å ...
... (HI), Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens kartverk Sjøkartverket (SKSK) vil - i samarbeid med andre ...
... Rolf Tore Ottesen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). 290 bygg undersøkt Ved hjelp av et bærbart XRF-instrument har studenter og forskere ved NTNU og NGU undersøkt eksteriørmalingen på 290 bygg. På 22 prosent av byggene ...
... annet Lyngen kommune ble ledet av geolog Lars Olsen ved NGU allerede i 2002, og offentliggjort over 27 sider i NGU–rapport nummer 2005.015 i mai 2006. Rapporten ble oversendt de aktuelle ...
... Kontaktpersoner: Reidulv Bøe , NGU, tlf: 73904274 Jan Helge Fosså , Havforskningsinstituttet, tlf: ...
... Det er Vitenskapsmuseet i Trondheim som leder utgravningene. NGU ser på sin side litt på klebersteinskvaliteter og forekomstenes ...
... Petroleum Assessment ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). SeaBed Logging, eller havbunnslogging, kaller de metoden. Ved hjelp ... Forskningssjef i SINTEF: - Norge best i geofysikk NGU: Ny kunnskap om dannelsen av Norskehavet Fakta: Navn: ...
... Arne Bjørlykke ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Ny statusrapport Farenivået for bygdene i indre Storfjorden ... og uakseptabel, sier skredforsker Lars Harald Blikra ved NGU. Hundreårsskred Det er vurdert to scenarier for Åknes i ...
... forsker Tom Heldal ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Han har koordinert det tverrfaglige internasjonale ... mens 10 tema er samlet i en egen Special Publication fra NGU, utgitt i 2009. (Flere bilder under faktaboksen)   ... åtte millioner kroner, og ble koordinert av Tom Heldal ved NGU. NGUs samarbeidspartnere i prosjektet har vært Katholieke Universiteit ...
... Oddvar Longva (t.v.) og ingeniør John Anders Dahl ved NGU saumfarer fjorden på jakt etter gamle skredmasser. De ... forsker Oddvar Longva ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Så langt viser undersøkelsene i Lyngen at det har gått svært få ...

Sider

269 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.
 Trond Slagstad
Trond Slagstad
Telefon: 73904229 - E-post: trond.slagstad@ngu.no
Research interests: The Late Mesoproterozoic Sveconorwegian orogen and associated Mo- and Ni- mineralisations. The Svecofennian orogen and associated mineralisations. The Late Mesoproterozoic Grenville orogen in eastern Canada.   Publications: 2018 Kirkland, C.L., Slagstad, T. & Johnson, T.E. 2018: Zircon as a metamorphic timekeeper: A case study from the Caledonides of central Norway. Gondwana Research 61, 63-72. Slagstad, T. & Kirkland, C.L. 2018: Timing of collision initiation and location of the Scandian orogenic suture in the Scandinavian Caledonides. Terra Nova 30, 179-188. Slagstad, T., Maystrenko, Y., Maupin, V. & Gradmann, S. 2018: An extinct, Late Mesoproterozoic, Sveconorwegian mantle wedge beneath SW Fennoscandia, reflected in seismic tomography and assessed by thermal modelling. Terra Nova 30, 72-77. Slagstad, T., Roberts, N.M.W., Coint, N., Høy, I., Sauer, S., Kirkland, C.L., Marker, M., Røhr, T.S., Henderson, I.H.C., Stormoen, M.A., Skår, Ø., Sørensen, B.E. & Bybee, G.M. 2018: Magma-driven, high-grade metamorphism in the Sveconorwegian Province, SW Norway during the terminal stages of Fennoscandian Shield evolution. Geosphere 14, 861-882. 2017 Ravna, E.K., Zozulya, D., Kullerud, K., Corfu, F., Nabelek, P.I., Janák, M., Slagstad, T., Davidsen, B., Selbekk, R.S. & Schertl, H.-P. 2017: Deep-seated Carbonatite Intrusion and Metasomatism in the UHP Tromsø Nappe, Northern Scandinavian Caledonides—a Natural Example of Generation of Carbonatite from Carbonated Eclogite. Journal of Petrology 58, 2403-2428. Slagstad, T. & Kirkland, C.L. 2017: The use of detrital zircon data in terrane analysis: A nonunique answer to provenance and tectonostratigraphic position in the Scandinavian Caledonides. Lithosphere 9, 1002-1011. Slagstad, T., Roberts, N.M.W. & Kulakov, E. 2017: Linking orogenesis across a supercontinent; the Grenvillian and Sveconorwegian margins on Rodinia. Gondwana Research 44, 109-115. 2016 Culshaw, N.G., Foster, J., Marsh, J., Slagstad, T. & Gerbi, C. 2016: Kiosk Domain, Central Gneiss Belt, Grenville Province, Ontario: a Labradorian palimpsest preserved in the ductile deep crust. Precambrian Research 280, 249-278.   2015 Bjerkgård, T., Slagstad, T., Henderson, I., Sandstad, J.S. & Schönenberger, J. 2015: Geology and gold in the Mauken basement window, Målselv, Troms. Norwegian Journal of Geology 95, 423-443. Slagstad, T., Willemoes-Wissing, B., Coint, N., Stampolidis, A., Ganerød, M. & Ofstad, F. 2015: Geology and metallogenic potential of the westernmost Norrbotten Province around Altevatn in Troms, northern Norway. Norwegian Journal of Geology 95, 445-466. Coint, N., Slagstad, T., Roberts, N.M.W., Marker, M., Røhr, T. & Sørensen, B.E. 2015: The Late Mesoproterozoic Sirdal Magmatic Belt, SW Norway: Relationships between magmatism and metamorphism and implications for Sveconorwegian orogenesis. Precambrian Research 265, 57-77. Maystrenko, Y.P., Slagstad, T., Elvebakk, H.K., Olesen, O., Ganerød, G.V. & Rønning, J.S. 2015: New heat flow data from three boreholes near Bergen, Stavanger and Moss, southern Norway. Geothermics 56, 79-92. Roberts, N. & Slagstad, T. (2015) Continental growth and reworking on the edge of the Columbia and Rodinia supercontinents; 1.86-0.9 Ga accretionary orogeny in SW Fennoscandia. International Geology Review, 57, 1582-1606. Roberts, N.M.W., Slagstad, T. & Viola, G. 2015: The structural, metamorphic and magmatic evolution of Mesoproterozoic orogens. Precambrian Research 265, 1-9. 2014 Faust, J. C., J. Knies, T. Slagstad, C. Vogt, G. Milzer & J. Giraudeau (2014) Geochemical composition of Trondheimsfjord surface sediments: Sources and spatial variability of marine and terrigenous components. Continental Shelf Research, 88, 61-71.   2013 Slagstad, T., N. M. W. Roberts, M. Marker, T. S. Røhr & H. Schiellerup (2013) A non-collisional, accretionary Sveconorwegian orogen – Reply. Terra Nova, 25, 169-171. Slagstad, T., N. M. W. Roberts, M. Marker, T. S. Røhr & H. Schiellerup (2013) A non-collisional, accretionary Sveconorwegian orogen. Terra Nova, 25, 30-37. Slagstad, T., C. Pin, D. Roberts, C. L. Kirkland, T. Grenne, G. Dunning, S. Sauer & T. Andersen (2013) Tectonomagmatic evolution of the Early Ordovician suprasubduction-zone ophiolites of the Trondheim Region, Mid-Norwegian Caledonides. Geological Society, London, Special Publications, 390. Roberts, N. M. W., T. Slagstad, R. R. Parrish, M. J. Norry, M. Marker & M. S. A. Horstwood (2013) Sedimentary recycling in arc magmas: geochemical and U–Pb–Hf–O constraints on the Mesoproterozoic Suldal Arc, SW Norway. Contributions to Mineralogy and Petrology, 507-523. Culshaw, N. G., T. Slagstad, M. Raistrick & J. Dostal (2013) Geochemical, geochronological and isotopic constraints on the origin of members of the allochthonous Shawanaga and basal Parry Sound domains, Central Gneiss Belt, Grenville Province, Ontario. Precambrian Research, 228, 131-150.   2011 Slagstad, T., B. Davidsen & J. S. Daly (2011) Age and composition of crystalline basement rocks on the Norwegian continental margin: offshore extension and continuity of the Caledonian-Appalachian orogenic belt. Journal of the Geological Society, 168, 1167-1185.   2009 Slagstad, T., N. G. Culshaw, J. S. Daly & R. A. Jamieson (2009) Western Grenville Province holds key to midcontinental Granite-Rhyolite Province enigma. Terra Nova, 21, 181-187. Slagstad, T., N. Balling, H. Elvebakk, K. Midttømme, O. Olesen, L. Olsen & C. Pascal (2009) Heat-flow measurements in Late Palaeoproterozoic to Permian geological provinces in south and central Norway and a new heat-flow map of Fennoscandia and the Norwegian - Greenland Sea. Tectonophysics, 473, 341-361. Kirkland, C. L., M. J. Whitehouse & T. Slagstad (2009) Fluid-assisted zircon and monazite growth within a shear zone: a case study from Finnmark, Arctic Norway. Contributions to Mineralogy and Petrology, doi:10.1007/s00410-009-0401-x.   2008 Slagstad, T., K. Midttømme, R. K. Ramstad & D. Slagstad. 2008. Factors influencing shallow (< 1000 m depth) temperatures and their significance for extraction of ground-source heat. In Geology for Society, ed. T. Slagstad, 99-109. Geological Survey of Norway. Slagstad, T., C. Barrére, B. Davidsen & R. K. Ramstad (2008) Petrophysical and thermal properties of pre-Devonian basement rocks on the Norwegian continental margin. Norges geologiske undersøkelse Bulletin, 448, 1-6. Slagstad, T. (2008) Radiogenic heat production of Archaean to Permian geological provinces in Norway. Norwegian Journal of Geology, 88, 149-166.   2006 Slagstad, T., V. A. Melezhik, C. L. Kirkland, K. B. Zwaan, D. Roberts, I. M. Gorokhov & A. E. Fallick (2006) Carbonate isotope chemostratigraphy suggests revisions to the geological history of the West Finnmark Caledonides, North Norway. Journal of the Geological Society of London, 163, 277-289. Slagstad, T. (2006) Chemical (U–Th–Pb) dating of monazite:Analytical protocol for a LEO 1450VP scanning electron microscope and examples from Rogaland and Finnmark, Norway. Norges geologiske undersøkelse Bulletin, 446, 11-18. Slagstad, T. (2006) Did hot, high heat-producing granites determine the location of the Oslo Rift? Tectonophysics, 412, 105-119.   2005 Slagstad, T., R. A. Jamieson & N. G. Culshaw (2005) Formation, crystallisation, and migration of melt in the mid-orogenic crust: Muskoka domain migmatites, Grenville Province, Ontario. Journal of Petrology, 46, 893-919.   2004 Slagstad, T., M. A. Hamilton, R. A. Jamieson & N. G. Culshaw (2004) Timing and duration of melting in the mid orogenic crust: Constraints from U-Pb (SHRIMP) data, Muskoka and Shawanaga domains, Grenville Province, Ontario. Canadian Journal of Earth Sciences, 41, 1339-1365. Slagstad, T., N. G. Culshaw, R. A. Jamieson & J. W. F. Ketchum. 2004. Early Mesoproterozoic tectonic history of the southwestern Grenville Province, Ontario: Constraints from geochemistry and geochronology of high-grade gneisses. In Proterozoic tectonic evolution of the Grenville orogen in North America, eds. R. P. Tollo, L. Corriveau, J. McLelland & M. J. Bartholomew, 209-241.   2003 Slagstad, T. (2003) Geochemistry of trondhjemites and mafic rocks in the Bymarka ophiolite fragment, Trondheim, Norway: Petrogenesis and tectonic implications. Norsk Geologisk Tidsskrift, 83, 167-185.   2002 Roberts, D., N. Walker, T. Slagstad, A. Solli & A. Krill (2002) U-Pb zircon ages from the Bymarka ophiolite, near Trondheim, central Norwegian Caledonides, and regional implications. Norsk Geologisk Tidsskrift, 82, 19-30.   Student supervision:   Current students: Anette Granseth (PhD, NTNU) Trond Harstad (PhD, NTNU) Kristine Nymoen (MSc, NTNU) Steinar Halvdan Møkkelgjerd (MSc, NTNU)   Past students: 2016 Ingjerd Ulsaker Høy (MSc, NTNU): Sveconorwegian magmatic and metamorphic evolution of southwestern Norway. Anne Bruland Høyen (MSc, NTNU): Within plate gabbroic intrusion at 565 Ma in the Uppermost Allochthon.   2015 Anette Utgården Granseth (MSc, NTNU): Deformation, Phyllonitization and Associated Element Mobilization of Granitoid Rocks. A geochemical study of the Fagervika granitoid, Norway. Stine Kjønsvik Bang (MSc, NTNU): Geokjemiske analyser av molybdenitt og andre sulfider i granittiske bergarter fra Knaben. Martin Austin Stormoen (MSc, NTNU): Synkinematic intrusion of granitoid sheets, with implications for molybdenite deposits in the Knaben Zone.   2011 Bjørgunn Heggem Dalslåen (MSc, UiB): Geological evolution of the Mesoproterozoic Nesflaten supracrustal unit. Simone Sauer (MSc, University of Bremen): A Lu-Hf isotope study of zircons from high-alumina orthopyroxene megacrysts from the Neoproterozoic Rogaland Anorthosite Province, SW Norway: A window to the Sveconorwegian lower crust   2010 Jon Haugestaul (MSc, NTNU): Geological mapping, metamorphic- and structural analysis in the Precambrian of Madland, SW Rogaland, Norway.  
 Sofie Gradmann
Sofie Gradmann
Telefon: 73904460 - E-post: sofie.gradmann@ngu.no
CURRENT PROJECTS COOP3 (Continental Onshore-Offshore Programme) - modelling of flexural strength along the Norwegian margin BOOST (Barents Sea Onshore-Offshore Structural and Thermal Modelling) - Project Management DP1_Geofysikk (part of Undergrunnsprogrammet UGP) Updating and extending the national database for ground geophysics, new solutions for data registration, new methods for accessing and visualizing of data - Project Management PREVIOUS PROJECTS NEONOR2 (Neotectonics in Northern Norway) - 3D modelling of the stress field in the Nordland region NAGTEC - a tectonostratigraphic atlas for the NE Atlantic TOPOSCANDIA deep (part of TOPOEUROPE) - investigating the deep structure of the Scnadinavian mountains EDUCATION AND CAREER 2013-present: researcher at NGU 2010-2013: Post Doctoral scholar at NGU 2005-2012: Ph. D. Student at Dept. of Earth Sciences, Dalhousie University, Halifax, Canada. Thesis: `The evolution of Deep-Water Salt-Tectonic Structures - Numerical Modeling Studies applied to the Northwestern Gulf of Mexico’ 2004 –2005: Scientific employee at German Federal Institution for Geosciences and NaturalResources (BGR), Section for Marine Seismic Survey Techniques and Method Development (now Marine Resource Exploration) 2004: Diploma in Geophysics (equivalent to M.Sc.), Institute of Geophysics, University of Hamburg, Germany. Thesis: ‘Seismic studies of salt tectonic structures in the Levantine Basin’ 1999-2003: Undergraduate research assistant, Institute of Geophysics, University of Hamburg, Germany COMMITTEES EPOS Solid Earth Science Committee National Broadband Seismometer Pool Committee AWARDS 2005-2009 Killam Predoctoral Scholarship (awarded by Dalhousie University) 2005-2007 Government of Canada Award (awarded by Foreign Affairs Canada) 2007 Studentship Prize for oral presentation at AGU Fall Meeting, San Francisco, USA (awarded by Basin Research, Journal of Blackwell Publishing) 2005 Bernd Rendel Prize in Geosciences (awarded by the German Research Foundation)
Tobias Himmler
Tobias Himmler
Telefon: 73904284 - E-post: tobias.himmler@ngu.no
RESEARCH INTERESTS seabed fluid flow processes using element patterns and isotope signatures to elucidate geochemical processes microbial-induced mineral precipitation EDUCATION 2011: Dr. rer. nat. (= Ph.D.), University of Bremen, Germany 2007: Diploma (= M.Sc.), Geology–Palaeontology, University of Erlangen-Nürnberg, Germany   PUBLICATIONS (https://scholar.google.de/citations?hl=en&user=8qMlHKQAAAAJ) Smrzka D, Zwicker J, Bach W, Feng D, Himmler T, Chen D, Peckmann J (accepted), The behavior of trace elements in seawater, sedimentary pore water, and their incorporation into carbonate minerals: A review. Facies. 2019 Himmler T, Sahy D, Martma T, Bohrmann G, Plaza-Faverola A, Bünz S, Condon D, Knies J, Lepland A (2019), A 160,000-year-old history of tectonically controlled methane seepage in the Arctic. Science Advances 5,  DOI: 10.1126/sciadv.aaw1450. Hong WL, Lepland A, Himmler T, Kim J-H,Chand S, Sahy D, Solomon EA, Rae JWB, Martma T, Nam S-I, Knies J (2019), Discharge of meteoric water in the eastern Norwegian Sea since the last glacial period. Geophysical Research Letters. https://doi.org/10.1029/2019GL084237 Tamborrino L, Himmler T, Elvert M, Conti S, Gualtieri AF, Fontana D, Bohrmann G (2019), Formation of tubular carbonate concretions at Athina mud volcano, eastern Mediterranean Sea. Marine and Petroleum Geology 107, 20–31. Sen A, Himmler T, Hong WL, Chitkara C, Lee RW, Ferré B, Lepland A, Knies J (2019), Atypical biological features of a new cold seep site on the Lofoten-Vesterålen continental margin (northern Norway). Scientific Reports 9, 1762. Preto N, Klügel A., Himmler T, Franceschi M (2019), Origin of facies zonation in microbial carbonate platform slopes: clues from trace element and stable isotope geochemistry (Middle Triassic, Dolomites, Italy). Sedimentology 66, 81 – 101.   2018 Zwicker J, Smrzka D, Himmler T, Monien P, Gier S, Goedert JL, Peckmann J (2018), Rare earth elements as tracers for microbial activity and early diagenesis: A new perspective from carbonate cements of ancient methane-seep deposits. Chemical Geology 501, 77–85. Gallagher SJ, Reuning L, Himmler T, Henderiks J, De Vleeschouwer D, Groeneveld J, Rastegar Lari A, Fulthorpe CS, Bogus K, Expedition 356 Shipboard Scientists (2018), The enigma of rare Quaternary oolites in the Indian and Pacific Oceans: A result of global oceanographic physicochemical conditions or a sampling bias? Quaternary Science Reviews 200, 114–122. Himmler T, Smrzka D, Zwicker J, Kasten S, Shapiro RS, Bohrmann G, Peckmann J (2018), Stromatolites below the photic zone in the northern Arabian Sea formed by calcifying chemotrophic microbial mats. Geology 46, 339–342.   2017 and older Christensen BA, Renema W, Henderiks J, De Vleeschouwer D, Auer G, Reuning L, Groeneveld J, Castaneda I, Ishiwa T, Bogus K, McHugh CM, Gallagher SJ, Fulthorpe CS, and Exp. 356 Scientists (2017), Indonesian Through­flow drove Australian climate from humid Pliocene to arid Pleistocene. Geophys. Res. Lett., 44, 6914–6925. Groeneveld J, Henderiks J, Renema W, McHugh CM, De Vleeschouwer D, Christensen BA, Fulthorpe CS, Reuning L, Gallagher SJ, Bogus K, Auer G, Ishiwa T, and Expedition 356 Scientists (2017), Australian shelf sediments reveal shifts in Miocene Southern Hemisphere Westerlies. Science Advances 3. De Vleeschouwer D, Dunlea AG, Auer G, Anderson CH, Brumsack H, de Loach A, Gurnis M, Huh Y, Ishiwa T, Jang K, Kominz MA, März C, Schnetger B, Murray RW, Pälike H and Expedition 356 shipboard scientists (2017), Quantifying K, U, and Th contents of marine sediments using shipboard natural gamma radiation spectra measured on DV JOIDES Resolution, Geochemistry Geophysics Geosystems 18, 1053–1064. Himmler T, Bayon G, Wangner D, Enzmann F, Peckmann J, Bohrmann G (2016), Seep-carbonate lamination controlled by cyclic particle flux. Scientific Reports 6, 37439. Himmler T, Birgel D, Bayon G, Pape T, Ge L, Bohrmann G, Peckmann J (2015), Formation of seep carbonates along the Makran convergent margin, northern Arabian Sea and a molecular and isotopic approach to constrain the carbon isotopic composition of parent methane. Chemical Geology 415, 102–117. Sultan N, Bohrmann G, Ruffine L, Pape T, Riboulot V, Colliat JL, De Prunelé A, Dennielou B, Garziglia S, Himmler T, Marsset T, Peters CA, Rabiu A, Wei J (2014), Pockmark formation and evolution in deep water Nigeria: Rapid hydrate growth versus slow hydrate dissolution. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 119. Himmler T, Haley BA, Torres ME, Klinkhammer GP, Bohrmann G, Peckmann J (2013), Rare earth element geochemistry in cold-seep pore waters from Hydrate Ridge, off Oregon. Geo-Marine Letters 33, 369–379. Pierre C, Blanc-Valleron MM, Demange J, Boudouma O, Foucher JP, Pape T, Himmler T, Fekete N, Spiess V (2012), Authigenic carbonates from active methane seeps offshore South-West Africa. Geo-Marine Letters. DOI: 10.1007/s00367-012-0295-x Himmler T, Brinkmann F, Bohrmann G, Peckmann J (2011), Corrosion patterns of seep-carbonates from the eastern Mediterranean Sea. Terra Nova 23, 206–212. Himmler T, Bach W, Bohrmann G, Peckmann J (2010), Rare earth elements in authigenic methane-seep carbonates as tracers for fluid composition during early diagenesis. Chemical Geology 227, 126–136. Haas A, Little CTS, Sahling H, Bohrmann G, Himmler T, Peckmann J (2009), Mineralization of vestimentiferan tubes at methane seeps on the Congo deep-sea fan. Deep-Sea Research (I) 56, 283–293. Birgel D, Himmler T, Freiwald A, Peckmann J (2008), A new constraint on the antiquity of anaerobic oxidation of methane: Late Pennsylvanian seep limestones from southern Namibia. Geology 36, 543–546. Himmler T, Freiwald A, Stollhofen H, Peckmann J (2008), Late Carboniferous hydrocarbon-seep carbonates from the glaciomarine Dwyka Group, southern Namibia. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 257, 185–197.