268 resultater
... meter lang og 100-200 meter høy. NGU har tidligere i år satt i gang overvåking av fjell både i Møre og ... dette er bra nok, sier skredforsker Lars Harald Blikra ved NGU. Resultatene fra testingen vil bli evaluert de nærmeste ukene i samarbeid ...
... Jordprøver tatt av NGU viser at tomta er sterkt forurenset av tungmetaller. Miljøgeokjemilaget ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) har tatt 20 prøver fra overflatejord innenfor smelteverksområdet. ...
... er det samme som svært mange kjenner fra GoogleEarth, men NGU bruker en annen programvare ( ArcGisExplorer ) som gjør det mulig å ... vil gjerne ha tilbakemeldinger om innhold ( terje.thorsnes@ngu.no ) eller teknisk funksjonalitet ( odd.harald.selboskar@ngu.no ). ...
... sin årlige konferanse til Stavanger fra 2. til 5. juni. NGU vil være sterkt representert, med både stor stein- og bergartutstilling, ... resources" - fra jordens indre til bærekraftige ressurser. NGU-ansatte vil presentere to sammendrag under konferansen. Et av dem vil ta ...
... Hun leier kontor ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) og er medarbeider i Hasut-prosjektet, som har samordnet den tverrfaglige ... forteller hun. Samtidig har forskere ved NGU kartlagt sedimenttyper, terrengformasjoner, korallrev og vegetasjon. - ...
... forsker Odleiv Olesen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). - Slike skjelv kan trigge både fjellskred og jordras, noe som i sin ... utenfor Norge, sier maringeolog og forsker Oddvar Longva ved NGU. - Vi vet faktisk mer om baksiden av Mars enn om havbunnen utenfor ...
... Jan Steinar Rønning ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Også kaiområdene utenfor Bjørvika er bygget på flere ganger som ... lagt igjen i Bjørvika. Kartlegger Oslo-geologien NGU har i hele år gjennomført en grunnleggende behandling av alle ...
... interesse for tilsvarende samarbeid i andre deler av landet. NGU har bidratt i kartleggingen av det undersjøiske landskapet rundt øya ... formelt avsluttes nå i høst. - En døråpner for NGU NGU har spilt en aktiv rolle i kartleggingen av havbunnsmiljøet i den ...
... ny statistikk fra Norges geologiske undersøkelse (NGU). Store endringer Rogaland er blitt landets største ... tilbakegang, opplyser programleder Peer-Richard Neeb ved NGU. Årlig samler Neeb inn alle statistiske data om mineralindustrien i ...
ADVARER: NGU-forsker Peer-Richard Neeb ber kommunene ta ansvar for byggeråstoffer i og ... største byområdene. Foto: Våre Veger - NGU roper nå varsku, skriver fagbladet Våre Veger i en reportasje i nummer 7/2005. Over grensene - NGU understreker at regionalt og nasjonalt viktige mineralressurser må ...
... notat som er utarbeidet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med andre norske institusjoner, går det fram at mellom 30 og ... som kan komme, opplyser prosjektleder Lars Harald Blikra ved NGU/ICG. Rapporten anbefaler å verifisere dybder, glideflater, vanntrykk, ...
... universitet (NTNU) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). Han har ledet en gruppe studenter som har kartlagt innholdet av ... kommune: - Kjenner til problemet Kontaktperson ved NGU: Seniorforsker Rolf Tore Ottesen, tlf.: 73 90 43 02 e-post: ...
... en del av British Tertiary Igneous Province. (Foto: NGU og IUGS) Forsker Elizabeth Eide ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) ble nylig utpekt som en av 26 unge, fremragende forskere her i landet. ...
... Odleiv Olesen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Boring i nord Boreriggen er nå flyttet til Nordland, hvor det ... å kunne dimensjonere framtidige grunnvarmeanlegg, påpeker NGU-forsker Kirsti Midttømme. Temperaturmålinger som nylig er utført i ...
... viser kroppen i nedre skorpe på Vøringbassenget som NGU-forskere mener er rester av sammenbruddet i den kaledonske fjellkjeden. ... forsker Odleiv Olesen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Olesen leder laget for sokkelgeofysikk ved NGU og er faglig ansvarlig ...
... kan gå snøskred. De nye kartene er utarbeidet av NGU på oppdrag fra NVE og er det andre landsdekkende kartproduktet i serien av ... Redskap for kommunene Kari Sletten er forsker ved NGU. - Aktsomhetskartene er grove oversiktskart og forteller ingen ting om ...
... utvikling for bergindustien i Norge, utarbeidet av NGU i samarbeid med norske mineralprodusenter. Viktig ... Opplysninger gitt av norske mineralprodusenter NGU  har sammenstilt en oversikt over mineralproduksjonen i Norge på basis av ... Mer informasjon om mineralressurser NGU-rapporten (2002.035) foreligger i norsk og  engelsk ...
... nye nettstedet Skrednett er en tjeneste under oppbygning fra NGU som presentere data og informasjon fra Nasjonal skreddatabase. Databasen er ... utslag i lite overordnet samordning. Dette har ført til at NGU fikk i oppdrag å koordinere en nasjonal skreddatabase, som nå har ført ...
... eksplosjonskratere på bunnen (merket med røde piler). ©NGU - Vi oppdaget regelmessige flekker på en linje i ... forsker Aivo Lepland ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Foreløpig er forskerne usikre på om sporene markerer detonerte ...
... forsker Atle Dagestad ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Både grunnvann, overflatevann og vann nær kysten er omfattet av ... status "god" innen 2015. Nasjonal database - Ved NGU legger vi nå til rette for den første landsomfattende karakterisering av ...
... I fjor høst gjennomførte Norges geologiske undersøkelse (NGU), på oppdrag fra Sulfidmalm AS, geofysiske målinger ved de gamle ... Internett.       NGU-trioen Janusz Koziel (t.v.), John Olav Mogaard og Jan Steinar Rønning er ...
... for mineralressurser ved Norges geologiske undersøkelse (NGU), Peer-Richard Neeb. - Både Trondheim og Sør-Trøndelag fylke må ... for forekomstene i fylket. Store masseuttak    NGU har utarbeidet regnskapet, samt en oversikt over alle grus- og ...
... Peer-Richard Neeb ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) har følgende forklaring på utviklingen: - Norge har bergarter med god ... Les mer: Bergindustrien i vekst Les mer: www.ngu.no/grusogpukk Kontaktperson ved NGU: Peer-Richard Neeb , ...
... Bjørn A. Follestad ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Han er styreleder for stiftelsen iNasjonalparker og en pådriver i ... slike fjell og dalar II Kontaktperson ved NGU: Bjørn A. Follestad, tlf.: 73 90 41 50, mob. 95 05 47 16 e-post: ...
... av statistikken rundt mineralindustrien som presenteres fra NGU i disse dager.   ... Neeb, som er leder av Program for mineralressurser ved NGU. Både i volum og kroner er grus- og pukkindustrien dominerende ...
... Arne Bjørlykke ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). God framdrift - Regjeringen er opptatt av å holde god ... Arne Bjørlykke er fornøyd med initiativet: - NGU vil bidra positivt til arbeidet i den nasjonale arbeidsgruppen. Det trengs ... blant annet i tettstedene Stranda og Hellesylt. NGU-forsker Lars Harald Blikra leder gruppen som arbeider med kartlegging og ...
... Lars Harald Blikra ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) og International Centre for Geohazards (ICG). 2000 har mistet livet ... International Centre for Geohazard (ICG) - representert ved NGU og NGI - Bjerknes-senteret for klimaforskning i Bergen, Meteorologisk ...
... kom fram under Nordisk Mineralsymposium som ble avviklet ved NGU i Trondheim 6.-7. mai. Peer-Richard Neeb (bildet), som leder Program for mineralressurser ved NGU, mener det er norsk bergindustris ansvar å bidra til leting etter nye ...
Fagsjef Jan Cramer, NGU 1997 var sommeren alle snakket om i Midt-Norge. ... aldri har vært målt så lav vannstand tidligere. NGU jobber i samarbeid med NVE på evaluering av grunnvannsnivået i ... i Adresseavisen 12.11.02) Kontaktpersoner ved NGU: Jan Cramer tlf: 73 90 43 10 Atle Dagestad ...
... Mye eldre bergarter - Geofysiske undersøkelser ved NGU indikerer at en vesentlig del tyngden i området skyldes dype og tunge ... forsker Odleiv Olesen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Olesen er prosjektleder for Geologi i Oslo-regionen (GEOS), et ...
... forsker Reidulv Bøe ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Området han viser til ligger mellom 63. og 65. breddegrad på ... som en del av det omfattende EU-prosjektet CO2 STORE at NGU, i samarbeid med Industrikraft Midt-Norge, Sintef og Statoil, de siste ...
... som ble overlevert til Fylkestinget den 11. juni 2003. NGU har arbeidet med Troms-programmet siden 1997. Kunnskapsgrunnlag - Gjennom Troms-programmet har NGU og fylkeskommunen løftet kunnskapen om naturgrunnlaget i Troms. Dette gir ...
... breddegrad. Kartene kan også bestilles som papirplott fra NGU, og koster da kr. 140 + porto pr. stk.   Andre kartprodukter som kan ... (landformer og landskap) som lanseres nå.   NGU tar gjerne imot tilbakemeldinger på erfaringer og forslag til ...
... år, sier Lars Harald Blikra. Han leder skredforskningen ved NGU. Overvåkningen av fjellsprekkene er gjort etter et samarbeid mellom NGU, Geografisk institutt ved Universitetet i Oslo, Meteorologisk institutt og ...
... Norges geologiske undersøkelse (NGU) er partner i det internasjonalt prosjektet Euroseismic, som finansieres ... , forteller programleder Terje Thorsnes ved NGU. - Cirka 50.000 linjekilometer, eller 95 prosent av NGUs linjer, er ...
... forsker Knut Stalsberg ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). NGU koordinerer arbeidet med Nasjonal skreddatabase, som drifter nettstedet ...
... Administrerende direktør Arne Bjørlykke ved NGU er svært fornøyd med at kongressen i 2008 havnet i Norden. ... Arne Bjørlykke ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) da avgjørelsen falt. Begge gleder seg stort over tildelingen, som ...
... seniorforsker ved Norges geologiske undersøkelse (NGU), og fikk prisen for sitt arbeid med magnetiske egenskaper til bergartene ... høyt nivå - Forskning er en kjernevirksomhet ved NGU, og som forskningsbasert forvaltningsinstitusjon er det svært viktig for ...
... Elizabeth A. Eide ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Programvaren, som så langt heter GPlates, skal være fritt ... for den norske delen av prosjektet, Trond H. Torsvik ved NGU. I over 20 år har han modellert platebevegelser i to dimensjoner: - ...
... til luft varmepumper, sier forsker Kirsti Midttømme ved NGU. Da strømprisen gikk gjennom taket sist vinter, satset regjeringen ... inneklimaet, påpekte Bakke. Kontaktperson ved NGU: Kirsti Midttømme tlf.: 73 90 43 16 kirsti.midttømme@ngu.no ...

Sider

275 resultater i ansattsøket.
Ansattsøket baserer seg kun på tekstsøket, ikke på filtreringen.
 Sofie Gradmann
Sofie Gradmann
Telefon: 73904460 - E-post: sofie.gradmann@ngu.no
CURRENT PROJECTS COOP3 (Continental Onshore-Offshore Programme) - modelling of flexural strength along the Norwegian margin BOOST (Barents Sea Onshore-Offshore Structural and Thermal Modelling) - Project Management DP1_Geofysikk (part of Undergrunnsprogrammet UGP) Updating and extending the national database for ground geophysics, new solutions for data registration, new methods for accessing and visualizing of data - Project Management PREVIOUS PROJECTS NEONOR2 (Neotectonics in Northern Norway) - 3D modelling of the stress field in the Nordland region NAGTEC - a tectonostratigraphic atlas for the NE Atlantic TOPOSCANDIA deep (part of TOPOEUROPE) - investigating the deep structure of the Scnadinavian mountains EDUCATION AND CAREER 2013-present: researcher at NGU 2010-2013: Post Doctoral scholar at NGU 2005-2012: Ph. D. Student at Dept. of Earth Sciences, Dalhousie University, Halifax, Canada. Thesis: `The evolution of Deep-Water Salt-Tectonic Structures - Numerical Modeling Studies applied to the Northwestern Gulf of Mexico’ 2004 –2005: Scientific employee at German Federal Institution for Geosciences and NaturalResources (BGR), Section for Marine Seismic Survey Techniques and Method Development (now Marine Resource Exploration) 2004: Diploma in Geophysics (equivalent to M.Sc.), Institute of Geophysics, University of Hamburg, Germany. Thesis: ‘Seismic studies of salt tectonic structures in the Levantine Basin’ 1999-2003: Undergraduate research assistant, Institute of Geophysics, University of Hamburg, Germany COMMITTEES EPOS Solid Earth Science Committee National Broadband Seismometer Pool Committee AWARDS 2005-2009 Killam Predoctoral Scholarship (awarded by Dalhousie University) 2005-2007 Government of Canada Award (awarded by Foreign Affairs Canada) 2007 Studentship Prize for oral presentation at AGU Fall Meeting, San Francisco, USA (awarded by Basin Research, Journal of Blackwell Publishing) 2005 Bernd Rendel Prize in Geosciences (awarded by the German Research Foundation)
Tobias Himmler
Tobias Himmler
Telefon: 73904284 - E-post: tobias.himmler@ngu.no
RESEARCH INTERESTS seabed fluid flow processes using element patterns and isotope signatures to elucidate geochemical processes microbial-induced mineral precipitation EDUCATION 2011: Dr. rer. nat. (= Ph.D.), University of Bremen, Germany 2007: Diploma (= M.Sc.), Geology–Palaeontology, University of Erlangen-Nürnberg, Germany   PUBLICATIONS (https://scholar.google.de/citations?hl=en&user=8qMlHKQAAAAJ) Smrzka D, Zwicker J, Bach W, Feng D, Himmler T, Chen D, Peckmann J (accepted), The behavior of trace elements in seawater, sedimentary pore water, and their incorporation into carbonate minerals: A review. Facies. 2019 Himmler T, Sahy D, Martma T, Bohrmann G, Plaza-Faverola A, Bünz S, Condon D, Knies J, Lepland A (2019), A 160,000-year-old history of tectonically controlled methane seepage in the Arctic. Science Advances 5,  DOI: 10.1126/sciadv.aaw1450. Hong WL, Lepland A, Himmler T, Kim J-H,Chand S, Sahy D, Solomon EA, Rae JWB, Martma T, Nam S-I, Knies J (2019), Discharge of meteoric water in the eastern Norwegian Sea since the last glacial period. Geophysical Research Letters. https://doi.org/10.1029/2019GL084237 Tamborrino L, Himmler T, Elvert M, Conti S, Gualtieri AF, Fontana D, Bohrmann G (2019), Formation of tubular carbonate concretions at Athina mud volcano, eastern Mediterranean Sea. Marine and Petroleum Geology 107, 20–31. Sen A, Himmler T, Hong WL, Chitkara C, Lee RW, Ferré B, Lepland A, Knies J (2019), Atypical biological features of a new cold seep site on the Lofoten-Vesterålen continental margin (northern Norway). Scientific Reports 9, 1762. Preto N, Klügel A., Himmler T, Franceschi M (2019), Origin of facies zonation in microbial carbonate platform slopes: clues from trace element and stable isotope geochemistry (Middle Triassic, Dolomites, Italy). Sedimentology 66, 81 – 101.   2018 Zwicker J, Smrzka D, Himmler T, Monien P, Gier S, Goedert JL, Peckmann J (2018), Rare earth elements as tracers for microbial activity and early diagenesis: A new perspective from carbonate cements of ancient methane-seep deposits. Chemical Geology 501, 77–85. Gallagher SJ, Reuning L, Himmler T, Henderiks J, De Vleeschouwer D, Groeneveld J, Rastegar Lari A, Fulthorpe CS, Bogus K, Expedition 356 Shipboard Scientists (2018), The enigma of rare Quaternary oolites in the Indian and Pacific Oceans: A result of global oceanographic physicochemical conditions or a sampling bias? Quaternary Science Reviews 200, 114–122. Himmler T, Smrzka D, Zwicker J, Kasten S, Shapiro RS, Bohrmann G, Peckmann J (2018), Stromatolites below the photic zone in the northern Arabian Sea formed by calcifying chemotrophic microbial mats. Geology 46, 339–342.   2017 and older Christensen BA, Renema W, Henderiks J, De Vleeschouwer D, Auer G, Reuning L, Groeneveld J, Castaneda I, Ishiwa T, Bogus K, McHugh CM, Gallagher SJ, Fulthorpe CS, and Exp. 356 Scientists (2017), Indonesian Through­flow drove Australian climate from humid Pliocene to arid Pleistocene. Geophys. Res. Lett., 44, 6914–6925. Groeneveld J, Henderiks J, Renema W, McHugh CM, De Vleeschouwer D, Christensen BA, Fulthorpe CS, Reuning L, Gallagher SJ, Bogus K, Auer G, Ishiwa T, and Expedition 356 Scientists (2017), Australian shelf sediments reveal shifts in Miocene Southern Hemisphere Westerlies. Science Advances 3. De Vleeschouwer D, Dunlea AG, Auer G, Anderson CH, Brumsack H, de Loach A, Gurnis M, Huh Y, Ishiwa T, Jang K, Kominz MA, März C, Schnetger B, Murray RW, Pälike H and Expedition 356 shipboard scientists (2017), Quantifying K, U, and Th contents of marine sediments using shipboard natural gamma radiation spectra measured on DV JOIDES Resolution, Geochemistry Geophysics Geosystems 18, 1053–1064. Himmler T, Bayon G, Wangner D, Enzmann F, Peckmann J, Bohrmann G (2016), Seep-carbonate lamination controlled by cyclic particle flux. Scientific Reports 6, 37439. Himmler T, Birgel D, Bayon G, Pape T, Ge L, Bohrmann G, Peckmann J (2015), Formation of seep carbonates along the Makran convergent margin, northern Arabian Sea and a molecular and isotopic approach to constrain the carbon isotopic composition of parent methane. Chemical Geology 415, 102–117. Sultan N, Bohrmann G, Ruffine L, Pape T, Riboulot V, Colliat JL, De Prunelé A, Dennielou B, Garziglia S, Himmler T, Marsset T, Peters CA, Rabiu A, Wei J (2014), Pockmark formation and evolution in deep water Nigeria: Rapid hydrate growth versus slow hydrate dissolution. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 119. Himmler T, Haley BA, Torres ME, Klinkhammer GP, Bohrmann G, Peckmann J (2013), Rare earth element geochemistry in cold-seep pore waters from Hydrate Ridge, off Oregon. Geo-Marine Letters 33, 369–379. Pierre C, Blanc-Valleron MM, Demange J, Boudouma O, Foucher JP, Pape T, Himmler T, Fekete N, Spiess V (2012), Authigenic carbonates from active methane seeps offshore South-West Africa. Geo-Marine Letters. DOI: 10.1007/s00367-012-0295-x Himmler T, Brinkmann F, Bohrmann G, Peckmann J (2011), Corrosion patterns of seep-carbonates from the eastern Mediterranean Sea. Terra Nova 23, 206–212. Himmler T, Bach W, Bohrmann G, Peckmann J (2010), Rare earth elements in authigenic methane-seep carbonates as tracers for fluid composition during early diagenesis. Chemical Geology 227, 126–136. Haas A, Little CTS, Sahling H, Bohrmann G, Himmler T, Peckmann J (2009), Mineralization of vestimentiferan tubes at methane seeps on the Congo deep-sea fan. Deep-Sea Research (I) 56, 283–293. Birgel D, Himmler T, Freiwald A, Peckmann J (2008), A new constraint on the antiquity of anaerobic oxidation of methane: Late Pennsylvanian seep limestones from southern Namibia. Geology 36, 543–546. Himmler T, Freiwald A, Stollhofen H, Peckmann J (2008), Late Carboniferous hydrocarbon-seep carbonates from the glaciomarine Dwyka Group, southern Namibia. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 257, 185–197.
 Trond Slagstad
Trond Slagstad
Telefon: 73904229 - E-post: trond.slagstad@ngu.no
ORCID ID: 0000-0002-8059-2426 Research interests: My research interests revolve around the late Archaean through Proterozoic tectonic evolution of the Fennoscandian Shield and its impact on the formation of metallogenetic provinces, the Great Proterozoic Accretionary Orogen in Laurentia and Fennoscandia, and the origin and history of nappes in the Scandinavian Caledonides. Much of my work revolves around the use of isotopic data, mainly U-Pb in zircon, titanite and monazite, Lu-Hf, Sm-Nd, Pb-Pb, Rb-Sr and S. Publications: 2020 Granseth, A., Slagstad, T., Coint, N., Roberts, N.M.W., Røhr, T.S., Sørensen, B.E., 2020. Tectonomagmatic evolution of the Sveconorwegian orogen recorded in the chemical and isotopic compositions of 1070–920 Ma granitoids. Precambrian Research 340, 105527. Maystrenko, Y.P., Slagstad, T., 2020. Radiogenic trigger and driver for continental rifting and initial ocean spreading. Terra Nova 32, 159-165. Slagstad, T., Saalmann, K., Kirkland, C.L., Høyen, A.B., Storruste, B.K., Coint, N., Pin, C., Marker, M., Bjerkgård, T., Krill, A.G., Solli, A., Boyd, R., Angvik, T.L., Larsen, R.B., 2020. Late Neoproterozoic through Silurian tectonic evolution of the Rödingsfjället Nappe Complex, orogen-scale correlations and implications for the Scandian suture. Geological Society, London, Special Publications. 2019 Slagstad, T., Kulakov, E., Kirkland, C.L., Roberts, N.M.W., Ganerød, M., 2019. Breaking the Grenville–Sveconorwegian link in Rodinia reconstructions. Terra Nova 31, 430-437. 2018 Kirkland, C.L., Slagstad, T. & Johnson, T.E. 2018: Zircon as a metamorphic timekeeper: A case study from the Caledonides of central Norway. Gondwana Research 61, 63-72. Slagstad, T. & Kirkland, C.L. 2018: Timing of collision initiation and location of the Scandian orogenic suture in the Scandinavian Caledonides. Terra Nova 30, 179-188. Slagstad, T., Maystrenko, Y., Maupin, V. & Gradmann, S. 2018: An extinct, Late Mesoproterozoic, Sveconorwegian mantle wedge beneath SW Fennoscandia, reflected in seismic tomography and assessed by thermal modelling. Terra Nova 30, 72-77. Slagstad, T., Roberts, N.M.W., Coint, N., Høy, I., Sauer, S., Kirkland, C.L., Marker, M., Røhr, T.S., Henderson, I.H.C., Stormoen, M.A., Skår, Ø., Sørensen, B.E. & Bybee, G.M. 2018: Magma-driven, high-grade metamorphism in the Sveconorwegian Province, SW Norway during the terminal stages of Fennoscandian Shield evolution. Geosphere 14, 861-882. 2017 Ravna, E.K., Zozulya, D., Kullerud, K., Corfu, F., Nabelek, P.I., Janák, M., Slagstad, T., Davidsen, B., Selbekk, R.S. & Schertl, H.-P. 2017: Deep-seated Carbonatite Intrusion and Metasomatism in the UHP Tromsø Nappe, Northern Scandinavian Caledonides—a Natural Example of Generation of Carbonatite from Carbonated Eclogite. Journal of Petrology 58, 2403-2428. Slagstad, T. & Kirkland, C.L. 2017: The use of detrital zircon data in terrane analysis: A nonunique answer to provenance and tectonostratigraphic position in the Scandinavian Caledonides. Lithosphere 9, 1002-1011. Slagstad, T., Roberts, N.M.W. & Kulakov, E. 2017: Linking orogenesis across a supercontinent; the Grenvillian and Sveconorwegian margins on Rodinia. Gondwana Research 44, 109-115. 2016 Culshaw, N.G., Foster, J., Marsh, J., Slagstad, T. & Gerbi, C. 2016: Kiosk Domain, Central Gneiss Belt, Grenville Province, Ontario: a Labradorian palimpsest preserved in the ductile deep crust. Precambrian Research 280, 249-278.   2015 Bjerkgård, T., Slagstad, T., Henderson, I., Sandstad, J.S. & Schönenberger, J. 2015: Geology and gold in the Mauken basement window, Målselv, Troms. Norwegian Journal of Geology 95, 423-443. Slagstad, T., Willemoes-Wissing, B., Coint, N., Stampolidis, A., Ganerød, M. & Ofstad, F. 2015: Geology and metallogenic potential of the westernmost Norrbotten Province around Altevatn in Troms, northern Norway. Norwegian Journal of Geology 95, 445-466. Coint, N., Slagstad, T., Roberts, N.M.W., Marker, M., Røhr, T. & Sørensen, B.E. 2015: The Late Mesoproterozoic Sirdal Magmatic Belt, SW Norway: Relationships between magmatism and metamorphism and implications for Sveconorwegian orogenesis. Precambrian Research 265, 57-77. Maystrenko, Y.P., Slagstad, T., Elvebakk, H.K., Olesen, O., Ganerød, G.V. & Rønning, J.S. 2015: New heat flow data from three boreholes near Bergen, Stavanger and Moss, southern Norway. Geothermics 56, 79-92. Roberts, N. & Slagstad, T. (2015) Continental growth and reworking on the edge of the Columbia and Rodinia supercontinents; 1.86-0.9 Ga accretionary orogeny in SW Fennoscandia. International Geology Review, 57, 1582-1606. Roberts, N.M.W., Slagstad, T. & Viola, G. 2015: The structural, metamorphic and magmatic evolution of Mesoproterozoic orogens. Precambrian Research 265, 1-9. 2014 Faust, J. C., J. Knies, T. Slagstad, C. Vogt, G. Milzer & J. Giraudeau (2014) Geochemical composition of Trondheimsfjord surface sediments: Sources and spatial variability of marine and terrigenous components. Continental Shelf Research, 88, 61-71.   2013 Slagstad, T., N. M. W. Roberts, M. Marker, T. S. Røhr & H. Schiellerup (2013) A non-collisional, accretionary Sveconorwegian orogen – Reply. Terra Nova, 25, 169-171. Slagstad, T., N. M. W. Roberts, M. Marker, T. S. Røhr & H. Schiellerup (2013) A non-collisional, accretionary Sveconorwegian orogen. Terra Nova, 25, 30-37. Slagstad, T., C. Pin, D. Roberts, C. L. Kirkland, T. Grenne, G. Dunning, S. Sauer & T. Andersen (2013) Tectonomagmatic evolution of the Early Ordovician suprasubduction-zone ophiolites of the Trondheim Region, Mid-Norwegian Caledonides. Geological Society, London, Special Publications, 390. Roberts, N. M. W., T. Slagstad, R. R. Parrish, M. J. Norry, M. Marker & M. S. A. Horstwood (2013) Sedimentary recycling in arc magmas: geochemical and U–Pb–Hf–O constraints on the Mesoproterozoic Suldal Arc, SW Norway. Contributions to Mineralogy and Petrology, 507-523. Culshaw, N. G., T. Slagstad, M. Raistrick & J. Dostal (2013) Geochemical, geochronological and isotopic constraints on the origin of members of the allochthonous Shawanaga and basal Parry Sound domains, Central Gneiss Belt, Grenville Province, Ontario. Precambrian Research, 228, 131-150.   2011 Slagstad, T., B. Davidsen & J. S. Daly (2011) Age and composition of crystalline basement rocks on the Norwegian continental margin: offshore extension and continuity of the Caledonian-Appalachian orogenic belt. Journal of the Geological Society, 168, 1167-1185.   2009 Slagstad, T., N. G. Culshaw, J. S. Daly & R. A. Jamieson (2009) Western Grenville Province holds key to midcontinental Granite-Rhyolite Province enigma. Terra Nova, 21, 181-187. Slagstad, T., N. Balling, H. Elvebakk, K. Midttømme, O. Olesen, L. Olsen & C. Pascal (2009) Heat-flow measurements in Late Palaeoproterozoic to Permian geological provinces in south and central Norway and a new heat-flow map of Fennoscandia and the Norwegian - Greenland Sea. Tectonophysics, 473, 341-361. Kirkland, C. L., M. J. Whitehouse & T. Slagstad (2009) Fluid-assisted zircon and monazite growth within a shear zone: a case study from Finnmark, Arctic Norway. Contributions to Mineralogy and Petrology, doi:10.1007/s00410-009-0401-x.   2008 Slagstad, T., K. Midttømme, R. K. Ramstad & D. Slagstad. 2008. Factors influencing shallow (< 1000 m depth) temperatures and their significance for extraction of ground-source heat. In Geology for Society, ed. T. Slagstad, 99-109. Geological Survey of Norway. Slagstad, T., C. Barrére, B. Davidsen & R. K. Ramstad (2008) Petrophysical and thermal properties of pre-Devonian basement rocks on the Norwegian continental margin. Norges geologiske undersøkelse Bulletin, 448, 1-6. Slagstad, T. (2008) Radiogenic heat production of Archaean to Permian geological provinces in Norway. Norwegian Journal of Geology, 88, 149-166.   2006 Slagstad, T., V. A. Melezhik, C. L. Kirkland, K. B. Zwaan, D. Roberts, I. M. Gorokhov & A. E. Fallick (2006) Carbonate isotope chemostratigraphy suggests revisions to the geological history of the West Finnmark Caledonides, North Norway. Journal of the Geological Society of London, 163, 277-289. Slagstad, T. (2006) Chemical (U–Th–Pb) dating of monazite:Analytical protocol for a LEO 1450VP scanning electron microscope and examples from Rogaland and Finnmark, Norway. Norges geologiske undersøkelse Bulletin, 446, 11-18. Slagstad, T. (2006) Did hot, high heat-producing granites determine the location of the Oslo Rift? Tectonophysics, 412, 105-119.   2005 Slagstad, T., R. A. Jamieson & N. G. Culshaw (2005) Formation, crystallisation, and migration of melt in the mid-orogenic crust: Muskoka domain migmatites, Grenville Province, Ontario. Journal of Petrology, 46, 893-919.   2004 Slagstad, T., M. A. Hamilton, R. A. Jamieson & N. G. Culshaw (2004) Timing and duration of melting in the mid orogenic crust: Constraints from U-Pb (SHRIMP) data, Muskoka and Shawanaga domains, Grenville Province, Ontario. Canadian Journal of Earth Sciences, 41, 1339-1365. Slagstad, T., N. G. Culshaw, R. A. Jamieson & J. W. F. Ketchum. 2004. Early Mesoproterozoic tectonic history of the southwestern Grenville Province, Ontario: Constraints from geochemistry and geochronology of high-grade gneisses. In Proterozoic tectonic evolution of the Grenville orogen in North America, eds. R. P. Tollo, L. Corriveau, J. McLelland & M. J. Bartholomew, 209-241.   2003 Slagstad, T. (2003) Geochemistry of trondhjemites and mafic rocks in the Bymarka ophiolite fragment, Trondheim, Norway: Petrogenesis and tectonic implications. Norsk Geologisk Tidsskrift, 83, 167-185.   2002 Roberts, D., N. Walker, T. Slagstad, A. Solli & A. Krill (2002) U-Pb zircon ages from the Bymarka ophiolite, near Trondheim, central Norwegian Caledonides, and regional implications. Norsk Geologisk Tidsskrift, 82, 19-30.   Student supervision:   Current students: Anette Granseth (PhD, NTNU) Trond Harstad (PhD, NTNU) Alf Andre Orvik (PhD, NTNU) Harald Hansen (PhD, UiT)   Past students: 2020 Gina Bjerkan (MSc, NTNU): Zircon U-Pb geochronology and whole-rock geochemistry of migmatitic gneisses reveal the late Paleoproterozoic through Devonian history of the Western Gneiss Region 2019 Kristine Nymoen (MSc, NTNU): Palaeoproterozoic Tectonomagmatic Evolution and Crustal Architecture of the SW Margin of Fennoscandia Steinar Halvdan Møkkelgjerd (MSc, NTNU): Metamorphic and magmatic evolution near Mandal, Vest-Agder; a key area for elucidating Sveconorwegian orogenesis 2016 Ingjerd Ulsaker Høy (MSc, NTNU): Sveconorwegian magmatic and metamorphic evolution of southwestern Norway Anne Bruland Høyen (MSc, NTNU): Within plate gabbroic intrusion at 565 Ma in the Uppermost Allochthon   2015 Anette Utgården Granseth (MSc, NTNU): Deformation, Phyllonitization and Associated Element Mobilization of Granitoid Rocks. A geochemical study of the Fagervika granitoid, Norway Stine Kjønsvik Bang (MSc, NTNU): Geokjemiske analyser av molybdenitt og andre sulfider i granittiske bergarter fra Knaben Martin Austin Stormoen (MSc, NTNU): Synkinematic intrusion of granitoid sheets, with implications for molybdenite deposits in the Knaben Zone   2011 Bjørgunn Heggem Dalslåen (MSc, UiB): Geological evolution of the Mesoproterozoic Nesflaten supracrustal unit Simone Sauer (MSc, University of Bremen): A Lu-Hf isotope study of zircons from high-alumina orthopyroxene megacrysts from the Neoproterozoic Rogaland Anorthosite Province, SW Norway: A window to the Sveconorwegian lower crust   2010 Jon Haugestaul (MSc, NTNU): Geological mapping, metamorphic- and structural analysis in the Precambrian of Madland, SW Rogaland, Norway