5 resultater
... er også grunnlag for utvinning av kvernstein, kobber og myrmalm gjennom to årtusen. Boka inneholder geologiske kart i målestokk 1:50 ...
... er også grunnlag for utvinning av kvernstein, kobber og myrmalm gjennom to årtusen. Boka inneholder geologiske kart i målestokk ...
... av vann og i myrer og det forekommer ofte sammen med bl.a. myrmalm og mergel. Kiselgur/diatomitt er funnet i flere av vannene på Jæren, ...
... har hentet i området gjennom mange hundre år; jern fra myrmalm, kobber i gamle gruver, og ikke minst de mange hundre steinbruddene der ... for flere hundre millioner år siden, og hvordan det dannes myrmalm, som våre forfedre kunne utnytte til jernutvinning og sannsynligvis ...
... i Norge stammer fra omkring 500 år f. Kr., basert på myrmalm som råstoff. Gruvedrift i fast fjell har antakelig vært drevet fra ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.