Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

200 resultater
... fra New Zealand er imponert over det norske arbeidet med mineralressurser på havbunnen. NTNU i Trondheim har på sin side laget en ...
... for Norges geologiske undersøkelse (NGU). Mineralressurser Selv om Norge i dag er dekket med oversiktskart i ... har lenge undervurdert forvaltningsoppgavene knyttet til mineralressurser. Det er svært viktig at de blir undersøkt skikkelig og tatt ...
... og mer interessant. I tillegg har Norge også sine særegne mineralressurser; som industrimineralene nefelinsyenitt og olivin, kvarts, ... I løsmasser og fast fjell finnes det i Norge i dag kjente mineralressurser til en potensiell verdi av mer enn 1000 milliarder kroner, ...
... I tillegg har Norge også sine særegne mineralressurser som industrimineralene kalkstein, dolomitt, nefelinsyenitt og ... I løsmasser og fast fjell finnes det i Norge i dag kjente mineralressurser til en potensiell verdi av mer enn 1000 milliarder kroner, ...
... gjennom et omfattende program for utvikling av mineralressurser i regi av Verdensbanken. - Vårt arbeid i Mosambik ... ressurser. Det er Mosambiks departement for energi og mineralressurser som eier resultatene og som eventuelt går videre med ...
... «Geologi i kystsonen», med fokus på marin kartlegging, mineralressurser og utbygging/arealplanlegging. Her er foredragene fra ... planlegging av store vegprosjekt i kystsonen Mineralressurser i kystsonen Roar Sandøy - Miljø- og ...
... for forskning og undervisning innen berggrunnsgeologi og mineralressurser, sier Øystein Nordgulen. Han legger til at sammen med ...
... av økonomisk interesse. Dette er en del av prosjektet Mineralressurser i Sør-Norge, som hadde oppstart i 2013 og vil pågå i årene ...
... høst. NGU skal videreføre satsingen på programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN), fastslår regjeringen, som bevilger 25 ...
... Fjellkjeder Arbeidet er et ledd i programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN), som tar sikte på å kartlegge ...
... med den enkelte bedrift. Mer informasjon om mineralressurser NGU-rapporten (2002.035) foreligger i ...
... får et godt og langsiktig samarbeid med, sier Smelror. Mineralressurser Smelror understreker samtidig at bevilgningene for 2009 ...
... for forskning og undervisning innen berggrunnsgeologi og mineralressurser, sier Øystein Nordgulen. Han legger til at sammen med ...
... Gautneb tror at det er mange som ikke er klar over hvor mye mineralressurser som faktisk må utvinnes før man kan ta i bruk ny grønn ...
Med Noregs geologiske undersøkings (NGU) nye kartinnsyn får offentleg forvalting betre oversikt over område der det kan liggja mineralressursar av verdi.
... er fra laget for geokjemi, noen er fra grunnvann eller mineralressurser. Prosjektet i Nordland pågår i en måneds tid, hver dag i ti ... geokjemiske kartleggingen i Nordland er en del av programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN). Regjeringen har gitt NGU og MINN et ...
... skal NTNU presentere et nytt forskningsprosjekt på marine mineralressurser i samarbeid med industripartnere. Partene er også ...
... kommunen legge langsiktige planer, påpeker programleder for mineralressurser ved Norges geologiske undersøkelse (NGU), Peer-Richard Neeb. ...
... dermed vært et viktig bidrag til leting etter petroleum og mineralressurser. Instrument til ubåt-leting Det aller første ...
... har tilgang til dem, sier Henrik Schiellerup, lagleder for Mineralressurser ved NGU. Sammen med forsker Håvard Gautneb har han skrevet ...
Bergindustrien omsatte for 12,5 milliarder kroner i 2015, eksportandelen utgjør 52 % av salgsverdien. Det ble solgt 97,6 millioner tonn mineralske råstoffer i Norge i fjor, omlag 89 % av dette er pukk og grus.
... for tiden omfattende kartlegging av mulighetene for mineralressurser i de tre nordligste fylkene og har i tillegg startet et ...
... - NGU understreker at regionalt og nasjonalt viktige mineralressurser må forvaltes over kommune- og fylkesgrensene, sier ...
... for tur. - Nordområdene inneholder store mengder mineralressurser, som trolig blir utforsket og utvunnet i årene som kommer. ...
... særlig henblikk på Nordland, peker forskerne på hvilke mineralressurser som kan være egnet for CO2-basert prosessering. Samtidig ...
... og landbruksjord. Hvis programmene for kartlegging av mineralressurser ikke hadde blitt kuttet ut, hadde vi allerede vært i gang med ...
... i jordskorpen. Marmor og gull Når det gjelder mineralressurser i disse områdene, utvinnes det i dag mindre mengder marmor ...
... rolle i vår velferd, her kan vi nevne oljeindustrien og mineralressurser (gruvedrift og byggeråstoff). Når etterspørselen øker, er ...
... MINN (Mineralressurer i Nord-Norge) og MINS (Mineralressurser i Sør-Norge) er av stor betydning for muligheten til å ...
... opplever politisk motstand mot for eksempel utvinning av nye mineralressurser. - Det er dumt av mange årsaker. Vi må få ut dette ...
... generasjoner.   Vi kommer ikke til å gå tom for mineralressurser. De geologiske lagrene er, sammen med de lagre som bygges opp ...
... infrastruktur i undergrunnen eller nyttiggjøre oss viktige mineralressurser. Jordoverflaten er under kontinuerlig forandring og bevegelse. ...
... Målene for disse studiene inkluderer identifisering av mineralressurser, geologisk relaterte farer, vurdering av langsiktig ...
... Bergvesenet) i samarbeid, gir informasjon om mineralressurser myntet på prospekteringsselskaper, konsulentbransjen, ...
... NGUs aktiviteter i kommunen vært knyttet til leting etter mineralressurser. Både talkforekomster og malmforekomster knyttet tl Leka ...
... I tillegg er det gjort innledende betraktninger om mineralressurser. Tilsammen utgjør dette Del 1 av et planlagt 2-årig prosjekt ...
... er undersøkt, både for å kartlegge potensial for mineralressurser og for å kartlegge radioelementanrikningene. En gjennomgang ...
... fylkeskommunen og NGU har deltatt. Kommunens forekomster av mineralressurser er forsøkt klassifisert etter betydning som økonomisk ...
... berggrunn og løsmasser, og databaser over de ulike typer mineralressurser i fylket. Det bør også etableres avledede temasett, ikke ...
... NGUs aktiviteter i kommunen vært knyttet til leting etter mineralressurser i Grongfeltet, og grunnvannsressurser. Mesteparten av kommunen ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.